Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNO- LUB DWUCZĘŚCIOWY WAPIENNY SZKIELET ZEWNĘTRZNY MUSZLOWCÓW (CONCHIFERA) I RAMIENIONOGÓW (BRACHIOPODA), U NIEKTÓRYCH GRUP CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE ZREDUKOWANY; DO CIAŁA ZWIERZĘCIA PRZYTWIERDZONA JEST JEDNYM MIĘŚNIEM, PARĄ MIĘŚNI LUB SZEREGIEM MIĘŚNI PARZYSTYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUSZLA to:

jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany; do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUSZLA

MUSZLA to:

element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej bądź stojącej, tradycyjnie wykonany z porcelitu lub z innego rodzaju ceramiki (na 6 lit.)MUSZLA to:

część słuchawki stykająca się z małżowiną uszną (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO- LUB DWUCZĘŚCIOWY WAPIENNY SZKIELET ZEWNĘTRZNY MUSZLOWCÓW (CONCHIFERA) I RAMIENIONOGÓW (BRACHIOPODA), U NIEKTÓRYCH GRUP CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE ZREDUKOWANY; DO CIAŁA ZWIERZĘCIA PRZYTWIERDZONA JEST JEDNYM MIĘŚNIEM, PARĄ MIĘŚNI LUB SZEREGIEM MIĘŚNI PARZYSTYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.871

ARABIKA, KOMORA GORĄCA, PRÓBKA, SIUSIUMAJTEK, MAJORAT, OKULTACJA, SOLIPSYZM, POPIELICA, OKO, BRUMBY, PODSZEWKA, KOMORA, CHOROBA ZARAŹLIWA, WSPÓŁREGENT, MAŃSKI, WAHADŁO, ABISAL, WIR PYŁOWY, RAJFURSTWO, MIĘSO, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, GRAFIK, BOKSERKA, ZACIĘCIE, OZONEK, ROSYJSKOŚĆ, KLONOWANIE, KASZANKA, TARNOWIANKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, STAŁA MICHAELISA, DUMA, WĘGLÓWKA, ŻABA LEOPARDOWA, JAMA, GICZ, LEK, BODZIEC, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KURANT, WIRTUOZOSTWO, CZERNICA, SUSZ, PIK, ŚWIETLÓWKA, MUNICYPIUM, PIEKŁO, HANGAR, CENA SPRZEDAŻY, KAGU, PRZEDWIOŚNIE, CZERWONY PAS, PROMIENNOŚĆ, RETENCJA, NOK, EKTOBLAST, RODZINA ZASTĘPCZA, ZNAK LEGITYMACYJNY, OKUCIE, KAMIENICA, PRZYKRYCIE, TRAUMATYCZNOŚĆ, EMBLEMAT, OBJAWIENIE PRYWATNE, CZERWOŃCZYK UROCZEK, OBMUROWANIE, TILAPIA WIELKOGŁOWA, KĄT WYPUKŁY, LOCO, PASKUDA, ODWAGA, CENOBIORCA, SZWADRON ŚMIERCI, KAPELMISTRZ, HALA MASZYN, PRACA, MANTELLOWATE, ZANOKCICA CIEMNA, TONACJA, STAROSTA GENERALNY, TAPINOCEFAL, DRĘTWA, BOCZEŃ, WOŹNY, MURARKA, ROŚLINA OZDOBNA, NORNIK, ANTYKLINA FAŁSZYWA, DROBNICOWIEC, PERYASTRON, TAUTOLOGICZNOŚĆ, TAJEMNICA FATIMSKA, KLAWISZ FUNKCYJNY, MANUFAKTURA, GRUNTÓWKA, AKOLITAT, KUC POTTOK, GORĄCY PIENIĄDZ, MIEDNICZKA, NUMER BURTOWY, MAŁODUSZNOŚĆ, MONITOR, NEURON CZUCIOWY, DYSALTERACJA, DRAMAT GANGSTERSKI, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ROLNIK RYCZAŁTOWY, LICZBA DOSKONAŁA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, MUTACJA, CUDEŃKO, ELASTOMER, MĘTNIAK, SUPERPRZEBÓJ, KLINGA, OSADA, TECHNICZNY NOKAUT, DRĘTWOTA, STAN, KŁOBUK, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, WYKLUCZENIE, INFLACJA PŁACOWA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, RYNNA, KLEJONKA, UŚMIECH LOSU, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, FILIACJA, SOPRANISTA, GRZEBIEŃ, PRZETOKOWY, NIEWIERNOŚĆ, ODRĘTWIENIE, DELTA WSTECZNA, BAKTERIOLIZYNA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PLECHOWIEC, ETANOLOAMINA, WIĄŚL, RADIOECHO, POJAZD KONNY, PRZEPITKA, PIES MINIATUROWY, BROKAT, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, JOGURT, ZIELONE PŁUCA, DUSZNOŚĆ, KOBRA, CZŁON SKŁADNIOWY, PŁYTKA POSADZKOWA, ZNAK NAWIGACYJNY, MONETA BULIONOWA, KONSOLA STEROWNICZA, ŁBISKO, ŻAŁOSNOŚĆ, RUBLÓWKA, PODCIŚNIENIE, KRUPNIK, SZUANERIA, PLAŻÓWKA, ARESZT DOMOWY, NAKIEROWANIE SIĘ, PRZYJEZDNA, ŁASKUN, JEZIORO LODOWCOWE, KONKURS, IMPORT RÓWNOLEGŁY, SIEDZIBA, SZEREG HOMOLOGICZNY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KONIUGACJA BAKTERII, BARWNIK SPOŻYWCZY, SUSZKA, PAPRYKARZ, PAROBEK, TRZMIELINA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, BEDŁKA MUCHOMOR, KULFONIK, CYRK, FORMACJA DYSKURSYWNA, BUDOWACZ, RZĄDNOŚĆ, TEORIA INFORMACJI, SKOLEKS, ANTYBIOTYK, KILOMETR ZEROWY, MAKINTOSZ, RATYSZCZ, PUCHLINA WODNA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, STEPÓWKA, MUTACJA PUNKTOWA, USŁUGI NIEMATERIALNE, ARKABALISTA, ROZKŁAD, TRINIA, ECCHI, SKAFANDEREK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ZAKONNICZKA, BOJKA, ZENDRA, CHORÓBKA, SAKWA, MONOGAMISTKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, GRUSZKA, RELACJA, DZIEWIĄTKA, DESPOCJA, KLISZA, SZPALTA, FILTR BESSELA, NIEWYDOLNOŚĆ, TRYLMA, POŁYSK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, BUŁGARYSTYKA, BIAŁA, KURATELA, CHARAKTERYSTYKA, GOTYCYZM, JONKERIA, STADION, KIERAT, KIŚCIEŃ, SILNIK INDUKCYJNY, SYMPOZJON, SZKIELET, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, HYBRYDA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, MACKI, GRZYB MODRZEWIOWY, CHWYTNIK, MORDKA, MAJEUTYKA, DACH HEŁMOWY, TRAGIZM, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ONE-LINER, KASTA, WZORZEC, NIEWYPARZONY PYSK, NIEŚCISŁOŚĆ, PUCH KIELICHOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KRZYŻAK ROGATY, SIEKIERA, HALO, SPEKTAKL MUZYCZNY, ŻURAW, KAMIENNIK, ODKOS, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, EGZAMIN, PŁUG WIRNIKOWY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, WSPOMINKI, BERŻERA, PIERÓG KARELSKI, GOŹDZIENIEC, SZATAN, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, KOŃ, CZĘSTOKÓŁ, BIDULA, BEZAN, BIDŁO, RETABULUM, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PRZESIEW, MONOPARTYJNOŚĆ, KREDYT STUDENCKI, LITERATKA, DRAGA, BĄCZEK, ROSTBEF, TEST PASKOWY, POTRÓJNOŚĆ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PODGŁÓWEK, TRÓJKA, REALIZM, SVEVO, ROŚLINA PASTEWNA, SZCZWANY LIS, ICHTIOFAUNA, MARKIZETA, TANTALIT, PRACOHOLIK, TREPANACJA, WAĆPANNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.871 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany; do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO- LUB DWUCZĘŚCIOWY WAPIENNY SZKIELET ZEWNĘTRZNY MUSZLOWCÓW (CONCHIFERA) I RAMIENIONOGÓW (BRACHIOPODA), U NIEKTÓRYCH GRUP CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE ZREDUKOWANY; DO CIAŁA ZWIERZĘCIA PRZYTWIERDZONA JEST JEDNYM MIĘŚNIEM, PARĄ MIĘŚNI LUB SZEREGIEM MIĘŚNI PARZYSTYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
muszla, jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany; do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUSZLA
jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany; do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x