POTRAWA ZE SMAŻONEGO, PIECZONEGO LUB GRILLOWANEGO MIĘSA WOŁOWEGO, GŁÓWNIE POLĘDWICY LUB KARKÓWKI, KROJONYCH W POPRZEK WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEFSZTYK to:

potrawa ze smażonego, pieczonego lub grillowanego mięsa wołowego, głównie polędwicy lub karkówki, krojonych w poprzek włókien mięśniowych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEFSZTYK

BEFSZTYK to:

kawałek smażonego mięsa wołowego lub końskiego zwykle z polędwicy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA ZE SMAŻONEGO, PIECZONEGO LUB GRILLOWANEGO MIĘSA WOŁOWEGO, GŁÓWNIE POLĘDWICY LUB KARKÓWKI, KROJONYCH W POPRZEK WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.528

HOLOGRAM, ŻYWOT, KROKIET, PALIA, ŻUREK, RZĄD, SENSYBILIZATOR, ALT, KOLORYT, SINIAK, PIEPRZ, REŻYM, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, BLIŹNIACZOŚĆ, IZBA ADWOKACKA, LEJNOŚĆ, EDYKUŁ, MONITOR, POMADKA, DŁUGODZIÓB, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, GENERACJA ROZPROSZONA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, WAPNIAK, PEDAŁÓWKA, LOGOFET, OZONEK, SZPONDER, DYSKRETKA, SPARRING, ŻURAWIK, JAŁOWIEC, MIEJSCE, UPIĘCIE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ZAPONA, HUCUŁ, KRYZA, PIKOT, OBROŃCA, BASENIK, STAL, ODEZWA, TĘPOLISTKA, LUK ŁADUNKOWY, ŁACINNIK, FASETA, KALIBER, MIĘTÓWKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, WSPÓŁUCZEŃ, WERBENOWATE, RATATUJ, KLER, WAKACJE PODATKOWE, NEUROFIBRYL, NOSOROŻEC TĘPONOSY, DYSTONIA TORSYJNA, ŻUŻLOBETON, AWARIA, BAZA, MOFETY, STATEK, ŻAKARD, GUMBAD, OBOZOWISKO, DYLIŻANS, PESTO, ORBITA PARKINGOWA, ASOCJACJA GWIAZD, GŁĘBSZY, SZMATA, HIPERDŹWIĘK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PTASZEK, ZAWORA, POIMEK, WIZA WYJAZDOWA, SŁODKOŚĆ, DZBANEK NA KWIATY, LURA, PIĄTKA, SER PARMEŃSKI, CZTEROSUW, KOLONADA, ODRĘTWIENIE, REFLEKS, PRZYNALEŻNOŚĆ, LABOLATORIUM, NIEWYPAŁ, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, POKRYWA, DRUGA POŁOWA, TRANSGRESJA, ŁAJNO, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, ZIMNY PRYSZNIC, HASŁO WYWOŁAWCZE, PRZEWRÓSŁO, DRUK, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, WAMPIR, SIARKOSÓL, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SŁUŻEBNIK, ŚWIATŁOCIEŃ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, CUG, SŁUŻBA, TYP, NIEWIERNOŚĆ, CIĄG, MATOŁEK, RENESANSOWOŚĆ, SEZON, KRAJARKA, SASZETKA, WIERCIPIĘTKA, NIESPORCZAK, POLENTA, MODEL, MIELIZNA, DOBYTEK, EKSPOZYCJA, MROK, PION, ALKID, SERENADA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, KAPISZON, KPINA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ŁAPACZ, LANGUSTA, EKSPLOATATOR, SULFOTLENEK, MORDOKLEJKA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, GUMIDRAGAN, WĘDZONKA, WĘGIEL KENELSKI, MELUZYNA, BAMBUS, RESTYTUCJA GATUNKU, DZIEDZICZENIE, POLIANDRIA, MÓL BOROWICZAK, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, UBRANIE OCHRONNE, RZEŹ, KOŃCÓWKA, PLEWKA, ZAAWANSOWANIE, KOŻUSZYSKO, GOL, INICJATYWA USTAWODAWCZA, GARUS, ANALIZA LOGICZNA, MASCARPONE, RÓWNONOGI, MALUNEK, PIĘĆDZIESIĄTKA, SYR, DOBROSĄSIEDZTWO, CIEK, ROZŁOGI, HIPERWENTYLACJA, MALTA, ARTYKUŁ, DYPTYCH, NOWOUJGURSKI, PĘTLICA, FUTRÓWKA, MYJKA, DOKŁADNOŚĆ, GLORIA, WILGOTNOŚĆ, STAW, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PREFIKS, LODÓWKA, MAKATA, PODSTRYSZE, STATYW, KRÓL ZWIERZĄT, ŁUPACZKA, ZAPŁOTKI, PASCHA, ANGIELSKI, OFICJALNOŚĆ, MIESZACZ, BIOTA WSCHODNIA, METATEKST, ROKOWANIA ZBIOROWE, GRETING, WSPÓŁMAŁŻONEK, NIECKA ARTEZYJSKA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, SIERPIEC, MONARCHIA DESPOTYCZNA, FILET, STYMULATOR, BIBUŁKARSTWO, OWOCNIK, BARIERA, PROLEK, ASTRAGAL, PARANOJA PRAWDZIWA, NORKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MULTIKULTURALIZM, FOTEL GINEKOLOGICZNY, CHOROBA PROMIENNA, PORTRECISTKA, PRZEŚMIEWKA, WIGOŃ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DROBNICA, KONKURENCJA, KORPUS NAWOWY, STAROSTA GENERALNY, PERCEPAN, WIDMO SYGNAŁU, MORWA, WYMÓG, PRZENOSICIEL, KORONATOR, ANIMACJA, KOMPRADOR, ŁYKACZ, CIĄGUTEK, SIOSTRZYCZKA, WYGŁOS ABSOLUTNY, LICZEBNIK, LITERATKA, GOLONKA, GAD, SYSTEM OBRONNY, STREAMING, MIELONKA, ŚLIWA, METALICZNOŚĆ, OPERATOR, GEOFIT CEBULOWY, TRAMWAJ, DOCHTÓR, TRÓJSTRONNOŚĆ, BRAZYLIANY, SZUM, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, BICIE CZOŁEM, JAMA, SYGNAŁ ANALOGOWY, KURACJA, WODA, SPEAKER, OKRUTNOŚĆ, SZASZŁYK, ALKALOID, OMLET, OCZY, KARABIN PLAZMOWY, S/Y, BROKAT, PRAKTYKA, FARSZ, NARYS FORTYFIKACYJNY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, BADYL, KARL, STATUS SPOŁECZNY, RESET, CEBULARZ, PYLICA AZBESTOWA, PĘCZAK, ŁĄCZE ABONENCKIE, LEGENDA, KONWENT, PIERNIK LUBELSKI, AGENCJA RATINGOWA, KUSKUS, RURA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, WOLANT, UWAGA, LYCRA, PRZEPROST, KOMORA MINOWA, ŻÓŁW LEŚNY, TAKT, DRUGI, ŚWIETLIK, ZESZYT, BENTAL, LEKTYNA, JAZ, NAGANNOŚĆ, SERECZNIK, ?WYBRANEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.528 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA ZE SMAŻONEGO, PIECZONEGO LUB GRILLOWANEGO MIĘSA WOŁOWEGO, GŁÓWNIE POLĘDWICY LUB KARKÓWKI, KROJONYCH W POPRZEK WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA ZE SMAŻONEGO, PIECZONEGO LUB GRILLOWANEGO MIĘSA WOŁOWEGO, GŁÓWNIE POLĘDWICY LUB KARKÓWKI, KROJONYCH W POPRZEK WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEFSZTYK potrawa ze smażonego, pieczonego lub grillowanego mięsa wołowego, głównie polędwicy lub karkówki, krojonych w poprzek włókien mięśniowych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEFSZTYK
potrawa ze smażonego, pieczonego lub grillowanego mięsa wołowego, głównie polędwicy lub karkówki, krojonych w poprzek włókien mięśniowych (na 8 lit.).

Oprócz POTRAWA ZE SMAŻONEGO, PIECZONEGO LUB GRILLOWANEGO MIĘSA WOŁOWEGO, GŁÓWNIE POLĘDWICY LUB KARKÓWKI, KROJONYCH W POPRZEK WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - POTRAWA ZE SMAŻONEGO, PIECZONEGO LUB GRILLOWANEGO MIĘSA WOŁOWEGO, GŁÓWNIE POLĘDWICY LUB KARKÓWKI, KROJONYCH W POPRZEK WŁÓKIEN MIĘŚNIOWYCH. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast