PŁYCINA ŚCIANY POKRYTA DEKORACYJNĄ TKANINĄ MALOWIDŁEM LUB RELIEFEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARKIET to:

płycina ściany pokryta dekoracyjną tkaniną malowidłem lub reliefem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARKIET

PARKIET to:

giełda, miejsce sesji giełdy papierów wartościowych (na 7 lit.)PARKIET to:

konstrukcja z drewna, którą montuje się na odwrotnej stronie obrazu malowanego na desce, by zapobiec jej wypaczaniu (na 7 lit.)PARKIET to:

miejsce przeznaczone do tańczenia, głównie w klubie lub restauracji (na 7 lit.)PARKIET to:

rodzaj posadzki z klepek lub gotowych płyt drewnianych, układanych w określony deseń (na 7 lit.)PARKIET to:

drewniane klepki, które kładzie się na podłogę, by utworzyć parkiet, posadzkę (na 7 lit.)PARKIET to:

posadzka ułożona z drewnianych klepek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁYCINA ŚCIANY POKRYTA DEKORACYJNĄ TKANINĄ MALOWIDŁEM LUB RELIEFEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.308

ZAŚPIEW, SECIK, KOPNIAK, KAKAO, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, RAJFURSTWO, PŁYTA DETONACYJNA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ANTYKADENCJA, OGÓREK, MEMBRANOFON, KWAS, BAZYLIA, TARCZA, RYT, WYŻYNA, KINO DROGI, NOSZE, PŁEĆ, ZŁOTA RENETA, REDUTA, ARMATOR, TUŁÓW, JĘZYK, COKÓŁ, KOLET, ZAWRÓT GŁOWY, AC, EPIZOOCJA, WYROCZNICA, SERWETKA, POLE, KOLEKTOR, TONAŻ, AFERA, ALABAMA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PIKIETA, ZNACZNIK, KOŁNIERZ, PICA, PASAŻ, MOSH, SZCZĘKOWIEC, HLAK, SIODEŁKOWCE, PRZYJEMNOŚĆ, KLAWIATURA, KASZKIET, TRYSKAWKA, KONWENT, RELACJA DWUCZŁONOWA, TUTOR, DINO, OBUDOWA, HUBA SIARKOWA, NAWÓJ, FIOLET GORYCZKI, PANEL ADMINISTRACYJNY, TYRAŃSTWO, KORONA DROGI, TABUIZACJA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ARTROZA, SZAMANKO, STYLISTKA, PART, LAMA, ZGRZEBŁO, KOCZ, KLAKSON RĘCZNY, LUK ŁADUNKOWY, ŚWIECA, ROY, NAWÓZ SZTUCZNY, PRZEWOŹNIK, NAŚLADOWNICTWO, GÓRKA, WIGONIA, ARENA, MASZYNA ENERGETYCZNA, PUNKT KATECHETYCZNY, BRAZYLIJSKOŚĆ, AKSAMITKA, ALBARELLO, IZBICA, DRAMATYKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, SINICE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ADWOKAT DIABŁA, KOMBINATORYKA, OŚWIADCZENIE, LUBASZKA, KAZALNICA, ALPAKA, WASZA WYSOKOŚĆ, LEN, POETA LAUREATUS, KLUBOWIEC, KIJ, MANIOK, HANOWER, SZNAPS, OBIEG, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, PASZTETOWA, POIMEK, PODATEK GRUNTOWY, WYZIEW, DOSTOJEŃSTWO, N-GRAM, BIOKOMPONENT, ZWIĄZEK CYKLICZNY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, DOVE, KLAG, INTERCEPCJA, SMAROWNICA, ZAZNAJOMIENIE, ŻAGIEL, BROŃ MASZYNOWA, DRUGI PLAN, SZYFON, RYKSZARZ, REFREN, RAMA, PODZIAŁKA, ROZPAD, WĘGLÓWKA, FRYZ, LURA, LEPTOPLEURON, ZAMEK, OTTO, KOLOR LUKOWY, BYDLĘ, DOBÓR GENETYCZNY, ARSYNA, SAJETA, KĘPA, PROSTOSKRZYDŁE, EPIGRAF, TRAUMATYCZNOŚĆ, BRODZIK, EPOS, TRANSPOZYCJA, INSIMBI, PRZEŻYCIE, DMUCHAWKA, KOSMETYK KOLOROWY, AMBRAZURA, ZESPÓŁ, ADORACJA, POLIGAMIA, ŻWIR, TARGANIEC, PRZECIER, LANDLORD, JARZENIÓWKA, KAPTUR, ŁUPEK HUMUSOWY, PISIOR, SZCZAPA, KONTENER, WIERCIPIĘTKA, WARZYWO, ZAKOPCENIE, HYDROLAT, PIRANIOWATE, WERSET, PRZĘSŁO, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BYDLĘ, KURS, PROMIENNOŚĆ, PRZEJEMCA, RAUT, OLEFINA, USTĘP, MRÓWKA FARAONA, ŻÓŁWIE, RYPS, KARRUKA, AWANS, MARA, OBRZMIENIE, KRÓWSKO, POŁYSK, KAMIEŃ OZDOBNY, MARENGO, WIZJONER, ŚMIETANKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ŚNIEŻNIK, MATAMATA, POLIETER, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, MIĘTÓWKA, BRUKSELA, SŁUPEK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, POMIAR, PARK PRZEMYSŁOWY, SUBDOMENA, AZYDEK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, BRZOSKWINIA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, MONITOR, DZIELNIK, TRÓJNÓG, KOPULACJA, KARTAUN, SĘDZIA, RUM, PAROBEK, BARETKA, FARBA DRUKARSKA, OSTEOTOMIA, SUKIENKO, DIABELSKOŚĆ, DYPTYCH, TRYCYKL, BAŻANT, NIECZUŁOŚĆ, KAPONIERA, ULGA REMONTOWA, WIEŚ, KARAKUŁY, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, DWUWIERSZ, CIĄG, AMERYKANIZM, KATAPULTA, SMUGA, KARYKATURALNOŚĆ, ŁUSKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, GAJ, KRAKERULA, ARKUSZ DRUKARSKI, KOLOR OCHRONNY, ANTOLOGIA, JOSE, LICZMAN, CZYŚCIOCHA, MRÓWKA, PRZĘDZIWO, NISKOŚĆ, LINIA WIDMOWA, METRESA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WODNIAK, KOBYŁA, IZOTERMIA, PARYTET, OCZKO, WYBUCH, KRYMINALISTYKA, KONTROLA, KAULIKARPIA, KARABINIER, WYŻYNKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, MONSTRUM, POŁAWIACZ, MENAŻKA, KORONA, KANIBALIZACJA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DWÓJECZKA, NIEWAŻNOŚĆ, FORMA, SĘKACZ, KATAPULTA, OLEJEK HASZYSZOWY, AKTYWISTA, ZAPOTRZEBOWANIE, ARYTMOMETR, FILM SF, KOMOSA, WYSZUKIWARKA, WĘGLÓWKA, TUMBA, CLERESTORIUM, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, ZAPRZĄG, GWIAZDKA, ROŚLINA PASTEWNA, PODEJŚCIE, DZIECINA, NACZYNIE, PŁYN INFUZYJNY, BAJADERKA, TRĘDOWNIK, GRANAT, KATASTROFA BUDOWLANA, SABOTY, ?ARTYSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.308 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁYCINA ŚCIANY POKRYTA DEKORACYJNĄ TKANINĄ MALOWIDŁEM LUB RELIEFEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁYCINA ŚCIANY POKRYTA DEKORACYJNĄ TKANINĄ MALOWIDŁEM LUB RELIEFEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARKIET płycina ściany pokryta dekoracyjną tkaniną malowidłem lub reliefem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARKIET
płycina ściany pokryta dekoracyjną tkaniną malowidłem lub reliefem (na 7 lit.).

Oprócz PŁYCINA ŚCIANY POKRYTA DEKORACYJNĄ TKANINĄ MALOWIDŁEM LUB RELIEFEM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PŁYCINA ŚCIANY POKRYTA DEKORACYJNĄ TKANINĄ MALOWIDŁEM LUB RELIEFEM. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x