SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSODRZEWINA to:

sosna górska, kosówka właściwa, kosówka, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSODRZEWINA

KOSODRZEWINA to:

wysokie piętro roślinności w górach (na 12 lit.)KOSODRZEWINA to:

kosówka - krzewiasty gatunek sosny, w Polsce chroniona, sadzona między innymi w parkach (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.379

GĄSKA, LEKTYNA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, MIMETYZM FORMALNY, GETTO ŁAWKOWE, SZOK CENOWY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, DRIOPITEK, DANSKER, DOK, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, SPIS POWSZECHNY, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ŁBISKO, PODWOZIE, UBARWIENIE OCHRONNE, NIEWINNA KREW, ECHIDNA OGNIWOWA, SOŚNICA, LIGAWA, OSTROKRZEW, KOZIOROŻEC WSCHODNIOKAUKASKI, IMPULS, OMAM, PĘDZLIK, CHOWANIEC, ZESTRÓJ INTONACYJNY, WALABIA BAGIENNA, ZYSK, GĘBA, BAKUN, MATECZNIK, POJAZD NIENORMATYWNY, WYGASZACZ, OKUCIE, POWIEŚĆ PRODUKCYJNA, MECENAS, CYNGIEL, KUZU, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, GRÓDŹ, SZESNASTKA, CZŁONEK, TWAŁEK, DIVA, LIŚCIOŁAZ ŻÓŁTY, POZIEWNIK, ŻAGIEL REJOWY, LINUKSIARA, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOGARDŁA, CHLOROHEKSYDYNA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PANTERA, MROK, ŁĄCZE ABONENCKIE, PŁETWA STEROWA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, OCELOT, BÓBR ZWYCZAJNY, MIEDZIONIKIEL, WSPORNIK, KRĘPACZEK ZŁOTOBRZUCHY, UZDATNIACZ, WDÓWKA, GORYCZKOWATE, NIEPEWNOŚĆ, ORIENT, METRYKA, KAMELEON FISCHERA, GŁOWACZ, DRYPTOZAUROID, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, SCHABOWY, DŻEZ, BOA, KOMENDA, SROKATNIK, LORA PRZEPASANA, MASKOWANIE, PEDOFILSTWO, MALACHICIK CIEMNY, OCEANNIK BIAŁOSKRZYDŁY, ALOZA TĘCZOWA, PRZYCZEPKA, PRAWO RUSKIE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KONTRAKT TERMINOWY, AMFIPRION PLAMISTY, LIGATURKA, KANTAR, SZPILECZKA, LIN, ZWINNIK OBRZEŻONY, SALAMANDRA CZARNIAWA, WYŻYNA, BARWICZKA, SZTUKA, SŁOMA TARGANA, DYMÓWKA, JAPOK, LATIMERIA, KACZKA PSTRODZIOBA, KWASZONKA, MIODOJAD LEŚNY, SNICKERS, BALUT, MLECZ NADWODNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, AKROBATYKA, KOSTRZEWA NIEDŹWIEDZIA, STEROWNIK, JODŁA NIKKO, TYGRYS, PIERWOMRÓWKA ŁAGODNA, CIMELIUM, MAGNEZJA, GATUNEK ZAGROŻONY, PRZEZIERNIK DĘBOWIEC, LB, BARWNIK SPOŻYWCZY, PROTARCHEOPTERYKS, EURORAKIETA, HAWEA, TUSZ, LOTNICZEK LINIOWANY, SIEDMIOPALECZNIK, WAPITI KANADYJSKI, STYNKA, SŁUŻBA, INKA, GĘSTE, MELUZYNA, WRÓBEL CZARNOGŁOWY, KIERUNEK, MOTYLOWIEC, KORMORAN SKROMNY, PIEPRZ GWINEJSKI, KACZKA SROKATA, PORCYJKA, DYKTAT, PREFEKT APOSTOLSKI, UKONTENTOWANIE, WYRAZ, ODPUST, PRZYKRYWKA, SZAFRAN TURECKI, LĄDZIEŃ, SPÓJNICA, CZERNICA, KREDKA, ŁAPKA, KOLONIZATOR, JĘZYK TAMILSKI, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PEKAN, ALOKAZJA OLBRZYMIA, FILIŻANKA, TIURMA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KRWAWNIK KAUKASKI, HESPEROZAUR, EOTYRAN, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, GIPSATURA, ZAJĄCZEK, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SZCZOTKA, SELEWINKA, GETRY, LINIA ABSORPCYJNA, SZTYFT, SZUM, SŁUPICA, STRYCH, EKSPROPRIACJA, SKUTOZAUR, KUSACZ BRUNATNY, OCZKO, KRAWCZYK, WYSMUKLICA TARCZOWA, BARCZATKOWATE, PODTYP, MISTRZ, SKOCZEK AZJATYCKI, AKCJA IMIENNA, SALETRA, SKORPION CESARSKI, DYSONANS, TARCZEŃ WIRGIŃSKI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ŻAGIEW SKÓRZASTA, KARDYNAŁEK, ANIOŁEK CHARLIEGO, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGŁOWA, PUBLIKACJA, KIANG, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FOCH, ARIZONAZAUR, PRZEGUBOWIEC, KACZKA RDZAWOGŁOWA, CZYŚCIOCHA, RAPTOREKS, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PIATNICKIZAUR, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, NEUROPATIA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, OKRĄGLAK, LANGUR WSPANIAŁY, MAKAK TYBETAŃSKI, KAJMAKAM, SEZONOWIEC, HUBA, KLAPKA, OGOŃCZYK, POROBNICA, ZWROT, NAWAŁNIK BURZOWY, OKAPI, BERA, PENTAPTYK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KĄTNIK POLNY, WYKROCZENIE SKARBOWE, WYSEPKA, LARGHETTO, STAGONOLEPIS, RACJONAŁ, GLAZURA, URLOP WYCHOWAWCZY, MACZANKA, LUANCHUANRAPTOR, WIESŁAW, LEBERWURST, ŚLISKOŚĆ, STAN SKUPIENIA, KEBRACZO, STEPNIARKA ŚREDNIA, STÓŁ, RÓG, OSTENTACJA, SESJA POPULARNONAUKOWA, ZNAK LEGITYMACYJNY, DYSTROFEZ, ANUROGNAT, SARNIAK, JONIZACJA, KONSOLIDACJA, ASSAPAN, TURMA, STRZELNICA SPORTOWA, SARDYNELE, ROZCIEŃCZALNIK, IRGA DROBNOLISTNA, PAWIMENT, MINÓG STRUMIENIOWY, BÓBR EUROPEJSKI, OSINA, DOBRO, ŁAPOWNICTWO BIERNE, OLSZÓWKA, IWAN, HUBA, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, BIELIK, RÓG, KOLORADIZAUR, TRZYKROTKA SOMALIJSKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, PASKOWIK GÓRSKI, AUTUNIT, PROTETYKA, KUMAK, PANNICA, PAWIAN OLIWKOWY, PRANIE PIENIĘDZY, RAMIENICA SZORSTKA, WARTOŚĆ, SKRZYDŁO, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, FIGLARZ, DROGA, HARD ROCK, WĘŻÓWKA PALMIASTA, DUNNART GRUBOOGONOWY, TUTKARZ, WOLUNTARIAT, KRZYŻÓWKA, BYLICA ROCZNA, ORLICA ZGASIEWKA, ATTYKA, POGONIEC, MUCHA SUCHA, ZOOFAG, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, ?SULFOTLENEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSODRZEWINA sosna górska, kosówka właściwa, kosówka, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSODRZEWINA
sosna górska, kosówka właściwa, kosówka, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 12 lit.).

Oprócz SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SOSNA GÓRSKA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast