Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZJAWISKO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIRAŻ to:

zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIRAŻ

MIRAŻ to:

przenośnie o marzeniu, które nie może się ziścić, jest tylko złudną nadzieją na coś (na 5 lit.)MIRAŻ to:

zjawisko optyczne w atmosferze ziemskiej, polegające na tworzeniu się obrazów obiektów normalnie niewidocznych dla obserwatora (na 5 lit.)MIRAŻ to:

zjawisko w atmosferze ziemskiej; tworzenie się obrazów obiektów normalnie niewidocznych dla obserwującego (na 5 lit.)MIRAŻ to:

sygnał odbity od obiektów odbierany w okresie powtarzania po wysłaniu w przestrzeń sygnału sondującego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.587

PASEK, PODATEK BASENOWY, LAS ŁĘGOWY, RUBELLIT, HOLENDER, UKRES, BEZROBOCIE JAWNE, MOŁOTOW, WIĄZANIE JONOWE, POLARYZACJA JONOWA, SPEŁNIENIE, CHOROBA D'ACOSTY, ESKORTA, SOBÓR, BODZIEC, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, CEWA, CHMURA ŚREDNIA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, CHIRURG, GALERIA, BAJT, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, OBIEKT, USTNIK, OMLET, PIONIER, TUBA, WZW E, PERYGLACJAŁ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, JAGIELLON, BLIN, ERICKSON, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, WIETNICA, DRWINA, LUJ, NIEBIOSY, TEST PASKOWY, PAROS, KARDYNAŁ, ALUMINOGRAFIA, OPÓR, PASEK, HAUST, DZIANINA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PALUCH KOŚLAWY, BROSZA, TUM, FIZYKA JĄDROWA, BESZAMEL, KRA, PODSADKA, BASEN MODELOWY, FIZJOLOGIA, RĘKA OPADAJĄCA, DWUPRZODOZĘBOWCE, UKŁAD CAŁKUJĄCY, WYSTRZAŁ, STATYW, TYP, JASŁO, SUKCESYWNOŚĆ, SYSTEM AUTONOMICZNY, PAJĘCZAK, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, RODZAJ MĘSKI, EMIGRACYJNOŚĆ, BYSTROŚĆ, RUSAŁKA, STANDARD EMISYJNY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BANDAŻ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, POLEW, PODZBIÓR, PARADOKSOGRAF, SZEW, RABARBAR, NEOTENIA, NIEDŹWIEDŹ MORSKI, ZWROT, SMOCZA KREW, SEJM KONWOKACYJNY, KIT, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, TERMOREGULATOR, PLAN OGÓLNY, MÜSLI, RURA, ORGANOLOGIA, MEDYCYNA SPORTOWA, ADIUSTACJA, CZUBEK, AUTOGIEŁDA, KLERK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PĘCHERZYK, PÓŁTUSZA, WIELKOŚĆ SKALARNA, DZIEŁO ŻYCIA, SIECIÓWKA, RAWKA BŁAZEN, KOGNITYWIZM, NEKTAR, TYFLOLOGIA, CUKIER ZŁOŻONY, KIERKI, WYGON, BOBROWISKO, KUPON, WATRUSZKA, KUC AUSTRALIJSKI, ELKI, STYL WILHELMIŃSKI, DZIEŃ, OUROBOROS, KURCZAK TIKKA MASALA, TARTINKA, ZAKOŃCZENIE, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, BARKA, PYTAJNIK, KAPELMAJSTER, BIAŁACZKA KOTÓW, PODKOWA, S/Y, PUNKT ZLEWNY, STAN ŚREDNI, MEGAPOLIS, NEOGOTYK, GONDOLA, FASOLA SZPARAGOWA, NIEKAPEK, MYSZ ZAROŚLOWA, KONWIKT, CHASERKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, CAP, ZASIEK, KAFETERIA OTWARTA, OZONEK, ODWARSTWIENIE, TRZMIEL, LIŚCIEC, MIEDNICA, KUDŁACZ, WICEHRABIA, ULGA PODATKOWA, PUSZKA, WYROCZNIA, OKULISTA, KLEJARZ, OCZOJEBKA, MIELIZNA, KARMAN, DWUWIERSZ, ALDROWANDA, ABLACJA, PIĘKNY JAŚ, PAKA, GARNEK, WIELORASOWOŚĆ, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PAS, RACJONALNA IGNORANCJA, GORĄCY PIENIĄDZ, PALEOTERIOLOGIA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, LANCKNECHT, BOK, DEOKSYADENOZYNA, BUCHTA, BOHATER POZYTYWNY, WIELOPESTKOWIEC, WYRZUTNIA, TAMBURMAJOR, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ILUZJA, EFEKT MAJĄTKOWY, PRZEWÓD JEZDNY, TUŁÓW, SYMBOLIZM, BACIK, ZWARCIE SZYKÓW, ESKORTOWIEC, PRZEŚLADOWANIE, RUCH, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KAMIENNIK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, SĄSIEDZKOŚĆ, SZARLATAN, UNIŻENIE, MASZT, ALARM BOJOWY, JĘZYK MANSYJSKI, TOR WODNY, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, SZALKA, KOLORYT, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, GATUNEK SEMELPARYCZNY, BORZEŚLAD ZWISŁY, FORMALISTKA, ZŁÓG WAPNIOWY, WIDEŁKI, HAMERNIA, WEZWANIE, RURA ODPŁYWOWA, WYŚWIETLARNIA, MORFOLOGIA KRWI, NISZCZUKA KROKODYLA, MAJONEZ, KOMENDA, EKSPRES PRZELEWOWY, TĘCZA, ZBIORÓWKA, ŚWIATŁO CHEMICZNE, MIMOZA, EUTEKTYK, ROZBITEK, ŻÓŁW PROMIENISTY, BARWINEK, KLESZCZ, HYBRYDYCZNOŚĆ, EDYCJA, OSŁONKA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, GRYZEK, RYSOWNICA, KANISTER, PROCH, GMERK, SMUŻKA, SZNAPS, ANGOL, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KOCHAŚ, NISKOROSŁOŚĆ, EWALUACJA SPLOTOWA, POŁOŻNICA, KACZUSZKA, TĘSKNOTA, BRZOZA OJCOWSKA, NERWIAK PŁODOWY, KORYTKO, PRĄD ZAWIESINOWY, GOSPODYNI DOMOWA, BIOETYK, ALEGORYCZNOŚĆ, ZDZIADZIENIE, DOGI, ODLEWNIK, PODZIELNIK, KOEGZYSTENCJA, MONTAŻYSTA, WAŁECZEK, PAŃSTWO UNITARNE, ZŁOTA KLATKA, WIAROŁOMSTWO, WANIENECZKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KULCZYBA, GARNITUR, TRZYDZIESTY PIERWSZY, WATAHA, RAJA NAKRAPIANA, PONCZOWNICA, RYBOJASZCZURY, KALIPSO, APSYDA, TRANSPORTEREK, NOC ASTRONOMICZNA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SIECZKA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, WOAL, POTWIERDZENIE, STYL DORYCKI, OLEJARSTWO, ZAPONA, BEZGŁOŚNOŚĆ, OŚLA CZAPKA, ANTURAŻ, LEGAR, SLEGA, TEMPERAMENCIK, RESET, DISC JOCKEY, RAK, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, NARKOTYK MIĘKKI, DEKLARACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
miraż, zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIRAŻ
zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x