ELEMENT PRZENOŚNIKA, RUCHOMY PAS, POD KTÓRYM UMIESZCZONE SĄ ROLKI, NA KTÓRYM COŚ SIĘ KŁADZIE, BY TO COŚ BYŁO PRZESUWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAŚMA to:

element przenośnika, ruchomy pas, pod którym umieszczone są rolki, na którym coś się kładzie, by to coś było przesuwane (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAŚMA

TAŚMA to:

wąski pasek (zwykle plastiku, ale czasem i papieru) nośnik danych (na 5 lit.)TAŚMA to:

wąski, długi, giętki pasek, który może być wykonany z różnych materiałów i znaleźć różnorakie zastosowanie (na 5 lit.)TAŚMA to:

nagranie, które znajduje się na taśmie (na 5 lit.)TAŚMA to:

przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha (na 5 lit.)TAŚMA to:

taśma klejąca - artykuł papierniczy w formie jednostronnie lub obustronnie pokrytej klejem taśmy sprzedawanej zwykle w rolce (na 5 lit.)TAŚMA to:

wyrób hutniczy, rodzaj cienkiej blachy, na potrzeby transportu i magazynowania zwiniętej w cylindryczny krąg (na 5 lit.)TAŚMA to:

ruchomy pojemnik (rodzaj pasa), służący do podawania nabojów do donośnika broni (na 5 lit.)TAŚMA to:

wyrób hutniczy o przekroju prostokątnym, walcowym (na 5 lit.)TAŚMA to:

(grzejna) przewód grzejny o przekroju prostokątnym (na 5 lit.)TAŚMA to:

(ścierna) narzędzie do szlifowania składające się z taśmy podkładowej i warstwy ścierniwa (na 5 lit.)TAŚMA to:

montażowa - w fabryce (na 5 lit.)TAŚMA to:

długa, szeroka wstęga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT PRZENOŚNIKA, RUCHOMY PAS, POD KTÓRYM UMIESZCZONE SĄ ROLKI, NA KTÓRYM COŚ SIĘ KŁADZIE, BY TO COŚ BYŁO PRZESUWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.418

JANTAZAUR, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, WYCHOWAWCZOŚĆ, KUCHNIA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, OPOZYCJA, MISKA SOCZEWICY, LITERATURA PIĘKNA, PŁOZA OGONOWA, MAŁPA WĄSKONOSA, CYKL GRANICZNY, ZACZEP, FLOKUŁY, ZASIŁEK CHOROBOWY, WOLNY RODNIK, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, MASIELNICZKA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, SAMOCHÓD GAŚNICZY, STOPKA, REUMATYZM, GRYF, ADRES, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, MAGNEZJA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, POWTÓRZENIE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, PACZKA, INDYJSKI, OBIEGNIK, GŁUSZEC, RZYGOWINY, PSYLOFIT, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, PUSZCZALSKA, BAR, RARYTASIK, JĘZYK FLEKSYJNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PATRON, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, RZECZYWISTOŚĆ, FIZYKA PLAZMY, SŁUP, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, TABLOIDYZACJA, ZGODNOŚĆ, SOCJOBIOLOG, MUNGO, BATYMETRIA, ANTHEM TRANCE, KAMELEON, SKRZYNKA, TRUDNOŚĆ, RYBY DRAPIEŻNE, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, OSTROŚĆ, ZAMRÓZ, SEPTYMOLA, STAN PODSTAWOWY, GRZYB ATOMOWY, SZALE, PROFESOR, GROOMING, SŁODYCZ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KOSZARY SZYJOWE, ROŚLINA EGZOTYCZNA, PŁOCHLIWOŚĆ, LIST GRATULACYJNY, BERGMAN, OPIEKUŃCZOŚĆ, MUSICAL, CIĘGŁO, ROZCZAROWANIE, WSTRZYMANIE, ISTOTA RZECZY, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, PÓŁINTERNAT, KOMENSALIZM, ZJAWISKO, WIRTUOZERIA, MIĘKISZ WODNY, OBÓZ WĘDROWNY, IKOS, PARNOTA, BIOETYK, JĘZYK ARGOBBA, PIĘTRO, BOMBA KOBALTOWA, WIEDŹMA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, POWIEŚĆ BRUKOWA, MIKROKOMÓRKA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, SWORZEŃ, POLIOLEFINA, JĘZYK ETIOSEMICKI, CERKWISKO, NOWONABYWCA, SYLWETKA, KIERZYNKA, KWADRAT MAGICZNY, OZDOBNIK, RYNEK PRODUCENTA, ZAUSZNIK, SONDA, SOLARIUM, SKAŁA PLUTONICZNA, PLAFON, IZBA MORSKA, LORDOSTWO, ZWARTOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, STREFA KONWEKTYWNA, TURANIZM, BUTERSZNYT, NIEŚMIAŁOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PERYMETR, STAROŻYTNICTWO, ZROST, POLITYKA ENERGETYCZNA, GERIATRIA, GRUPA ADDYTYWNA, GIMNASTYKA, SĄD PODKOMORSKI, HISTORIA, CHIRURG PLASTYCZNY, BIUROKRACJA, EKSPRES, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, JELEŃ SCHOMBURGKA, KLISZA, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, RYBA AKWARIOWA, KOŁNIERZYK, CHRZĄSTKA, MORION, KULTURA KRETEŃSKA, NAPASTLIWOŚĆ, RUCH PROSTOLINIOWY, LIBRA, ORTOPTYSTA, KUCHTA, ŻONGLERKA, TERMINARZ, ZBIORÓWKA, JĘZYK EZOPOWY, KANAŁ, REPLIKATOR, GÓRMISTRZ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, WAFEL, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, GRZYB, PARTER OGRODOWY, SŁODZIAK, FOTEL ROZKŁADANY, NIEKLAROWNOŚĆ, SOLAMNIA, AGROWŁÓKNINA, SEMITYSTA, MIECZ OBROTOWY, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, ZNAK ZAPYTANIA, INNA PARA KALOSZY, GORĄCZKA ZŁOTA, UPRZĄŻ, DZIERŻAWCA, MRÓWKA PNIOWA, TRZEPOT, NARRACYJNOŚĆ, PARAMEDYK, EMPIRE, PĘTLA NEFRONU, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SYRENA OKRĘTOWA, OCHOTNIK, SKALA STAROGRECKA, KUBEŁ, ADHEZJA, REGUŁA MINIMAKSU, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, SPOILER, SERM, CIĄGUTEK, ISLAMISTA, PACHOŁEK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, SPRAWNOŚĆ, STOCZNIA, OBIEKTYWNOŚĆ, TARCIE, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PRAWICA, WARKOCZ DOBIERANY, SZKARADA, ZAPRUCIE SIĘ, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, STRESIK, ŁASICA, LUSTRO, KAPISZON, MAJÓWKA, PYCHOTKA, PIAST, PODKOWA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, MIKROFON DYNAMICZNY, NADMIERNA SENNOŚĆ, BRUDAS, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, BRAMKA, KOŁOMYJKA, YURI, WÓR, TRIADA KARTAGENERA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, ELITARYSTA, ZIEMIA, SYLIKON, CIELĘCE LATA, KABALISTA, WIDZOWNIA, ODBÓJ, DOPEŁNIENIE, RYNEK, HULK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, FLET NOSOWY, COŚ NA ZĄB, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SPEAKER, CUKIER ZŁOŻONY, KĄT GRANICZNY, JAMA PACHOWA, PĘTLA, KLASA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ODMOWA, UPRAWA, SZPECIELOWATE, TOPIK, ZDOBINA, SALON PIĘKNOŚCI, AGENEZJA, CYKL REALIZACYJNY, GROMADA, AWARYJNOŚĆ, MEDALION, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CIĄG POLIGONOWY, ROZDZIELCA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, SILNIK JONOWY, WIZA IMIGRACYJNA, OSŁONKA, KADŹ ZALEWNA, WÓZEK, WYŁOM, KASA ZAPOMOGOWA, BIBLIOPOLA, ALFA-BLOKER, RZEP, LIMBUS, JASTRZĘBNIK, WILKOWNIA, TRÓJKĄT, POCHŁANIACZ, IMIENINY, CYWILNOŚĆ, TEŚCIK, TELEMARK, PERYPATETYK, BOHATER NEGATYWNY, ABSURDALNOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, ŚLIZG, OGÓREK, JONOFOREZA, SALON MEBLOWY, PRZEGRANA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, NASTAWNOŚĆ OKA, PRODUKTYWNOŚĆ, KARTACZ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, SYSTEMIK, IZOLACJA, PENITENCJA, MIMETYZM, TROFOBLAST, ?SPLENDOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT PRZENOŚNIKA, RUCHOMY PAS, POD KTÓRYM UMIESZCZONE SĄ ROLKI, NA KTÓRYM COŚ SIĘ KŁADZIE, BY TO COŚ BYŁO PRZESUWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT PRZENOŚNIKA, RUCHOMY PAS, POD KTÓRYM UMIESZCZONE SĄ ROLKI, NA KTÓRYM COŚ SIĘ KŁADZIE, BY TO COŚ BYŁO PRZESUWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAŚMA element przenośnika, ruchomy pas, pod którym umieszczone są rolki, na którym coś się kładzie, by to coś było przesuwane (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAŚMA
element przenośnika, ruchomy pas, pod którym umieszczone są rolki, na którym coś się kładzie, by to coś było przesuwane (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT PRZENOŚNIKA, RUCHOMY PAS, POD KTÓRYM UMIESZCZONE SĄ ROLKI, NA KTÓRYM COŚ SIĘ KŁADZIE, BY TO COŚ BYŁO PRZESUWANE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ELEMENT PRZENOŚNIKA, RUCHOMY PAS, POD KTÓRYM UMIESZCZONE SĄ ROLKI, NA KTÓRYM COŚ SIĘ KŁADZIE, BY TO COŚ BYŁO PRZESUWANE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast