DZIEŁO SZTUKI ZŁOŻONE Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE W SPOSÓB RUCHOMY (WTEDY DA SIĘ ZŁOŻYĆ DYPTYK JAK KSIĄŻKĘ) LUB NA STAŁE I KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMPOZYCYJNIE I TREŚCIOWO, DEKOROWANE RELIEFEM, PŁASKORZEŹBĄ LUB PRZEDSTAWIENIEM MALARSKIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYPTYCH to:

dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 7 lit.)DYPTYK to:

dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYPTYCH

DYPTYCH to:

nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 7 lit.)DYPTYCH to:

niewielki ołtarzyk przenośny wykonany najczęściej z kości słoniowej, zamykany jak książka, dekorowany w środku scenami z Pisma Świętego, w gotyku ozdabiany dodatkowo małymi rzeżbionymi pinaklami czy szczytami (np. maswerkowymi) (na 7 lit.)DYPTYCH to:

używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 7 lit.)DYPTYCH to:

dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEŁO SZTUKI ZŁOŻONE Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE W SPOSÓB RUCHOMY (WTEDY DA SIĘ ZŁOŻYĆ DYPTYK JAK KSIĄŻKĘ) LUB NA STAŁE I KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMPOZYCYJNIE I TREŚCIOWO, DEKOROWANE RELIEFEM, PŁASKORZEŹBĄ LUB PRZEDSTAWIENIEM MALARSKIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.237

BIAŁORUSKI, GEN PLEJOTROPOWY, BIEL, DYSPLASTYK, LISZAJ CZERWONY, SEPTYMA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KORONA DROGI, MOC CZYNNA, TESSERA, MAGNESIK, ZAPAŁECZKA, SADŁO, WAGA SZALKOWA, KONTRAMARKARNIA, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, WIOSŁO, BRANIE POD WŁOS, UMOWA UBEZPIECZENIA, KEFALINA, MORA, ZWIAD, UTLENIANIE, JAKOWLEW, CYSTA BAKERA, GYMKHANA, EKONOMIA ROZWOJU, SCENERIA, MIKROOTOCZENIE, AGREGAT, PIĘCIOBÓJ, KOKILKA, TYNKTURA, GARDEROBA, ROZBRATEL, PLATAN, ALGEBRAIK, KUKU NA MUNIU, UPADEK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KOSMOLOGIA, NUMER ROZLICZENIOWY, NA JEŹDŹCA, JELEŃ WIRGIŃSKI, STRAJK OSTRZEGAWCZY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PAJĄCZEK, LODOWIEC DOLINNY, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, NORKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, MAKARONIARZ, PERŁA, PASZTETÓWKA, MACIEK, PARANOIK, CIĘŻKA ARTYLERIA, GOSPOSIA, ZARZUELA, WYKŁADZINA, POKER DOBIERANY, WSKAZÓWKA, STROLLER, SZMATA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KWIATEK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, ŚWIADEK KORONNY, KOMORA NABOJOWA, GARDEROBA, ROBOTA, NARCYZ, MONTAŻ, BIURO TECHNICZNE, SSAK, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, POCISK SMUGOWY, WELUR, IZOMER, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ŚWIERK KŁUJĄCY, KRÓLEWIĘTA, SUBLIMATOR, GAPA, SEKCJA, SEROWNIA, HUNTER, GLIKOGENOZA, ARTYKULACJA, PROGRAM WYBORCZY, BISIOR, KONWIKT, GRUPA WSPARCIA, ALAIN, BEZSZELESTNOŚĆ, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, MATERIAŁ SKALNY, ADIUTANT, ZRAZ, MOIETY, CHOROBA VON GIERKEGO, KOPUŁA LODOWA, TOMSK, ORZEŁ, ZESPÓŁ CAPLANA, OBLĘŻENIE, ENERGIA GEOTERMALNA, WOREK, KALIBER, ANATOL, ORKAN, KLEJOWNIA, HIPIS, MAŁE MOCARSTWO, CHODZĄCY TRUP, ARESZT DOMOWY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KRATA ROZDZIELNA, NATURALNY SATELITA, ŚLEPY TOR, MIEJSCE PRACY, DIAGNOSTA, PRZECIWSTAWNIA, MUSZLA, RZECZY OSTATNIE, KALANDER, KARTUZJA, ODPARZENIE, TABUIZACJA, WYSPIARSKOŚĆ, SIATKA GEOGRAFICZNA, ROŚLINA PSZCZELARSKA, SZCZĘKOWIEC, STATYK, URZĄDZENIE MECHANICZNE, SPLĄTANIE, GEST, SZTORMOWANIE, PÓŁFRAK, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KARAWAN, TRANSWESTYTA, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, CHRYZOFITY, WYŻERACZ, HOTELING, DOM JEDNORODZINNY, PROMENADA, WŁOS CZUCIOWY, POBRATYMSTWO, NAKRYCIE GŁOWY, TOPLESS, SELEKCJA, ŚWIETLICZANKA, DUALNOŚĆ, BŁONICA NOSA, BOTULIZM DZIECIĘCY, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, GEOCHEMIA ORGANICZNA, CZOŁÓWKA, ERA AFITYCZNA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DIALEKTYKA, ZIELENINA, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, JĘZYK CHIŃSKI, RYCERZ ROZBÓJNIK, PRODUKT UBOCZNY, WIKLINA, HUBA SIARKOWA, MIODOWNIK, NAUKA MEDYCZNA, ADRES ELEKTRONICZNY, WÓDKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PALNIK, AZOLLA KAROLIŃSKA, KONSERWIARNIA, FILEMON CIEMNY, PCHŁA MORSKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, EXTRAKLASA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, BAKTERIOLIZYNA, DEKREMENT TŁUMIENIA, KLEJOWNIA, DERESZOWATA, JAZDA, DWUSETKA, PRAKTYCZNOŚĆ, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, RZEKOTKA, NARZĄD KRYTYCZNY, BIBLIOTEKA, JAK, MADISON, REPUTACJA, TOBOLSK, WERSET, BOSTON, ATOMIZM, LĄG, KUKIEŁKA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, DRZEWNICA GÓRSKA, PRZYDAWKA, TIURMA, INSTAGRAMERKA, MISKA, MATURA, PRZETACZANIE KRWI, UPADEK, ROZDANIE, KOŁEK, ORDYNUS, CZIATURA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, HELOFIT, POWŁOKA, CUDACTWO, HAK, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, GRÓDŹ, CHALKOGRAF, WĘZEŁ ZARODKOWY, PODUSZKA, BRODAWKA STÓP, KÓŁKORODEK, DUSZA, BALERON, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, COMBER, LURA, MEMBRANOFON, GOSPODARKA, DOJŚCIE, HORYZONT, ROZJAZD, POJEDYNEK, DREDNOT, LOKATOR, PANAMA, HISTORIA SZTUKI, DZIEWCZYNA ULICZNA, MŁODZI, ŁACINA, LAMPA KARBIDOWA, REFLEKSOLOGIA, PRZEWODNIK, SPIEK, GORETEX, OGNIWO ZASADOWE, EGZOTYK, SZMER, NATURYZM, OCHRONA ŚRODOWISKA, WODA, MRÓWKA SMĘTNICA, INDYGO, PŁYNNOŚĆ, BAŃKA SPEKULACYJNA, PROROCTWO, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, MEDIA, JAŁTA, DZIÓB, IMINA, LIBELLA, OŚLE UCHO, PRZEDSZKOLE, PRZENIKLIWOŚĆ, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, GLIKOGENOZA TYPU III, PARNIK, ŁAGODNOŚĆ, PROMOCJA, HACZYK, ZWARCIE, SZYNOBUS, SERWIS, WALKA, PIĄTKA, KLAG, STRATEG, ISTOTA ZBITA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, CZERWONA GWARDIA, BRZEZINA, KIEP, NATASZA, KURNIK, KLEJONKA, SATELITA, OFTALMOLOG, ?IZBA WYŻSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEŁO SZTUKI ZŁOŻONE Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE W SPOSÓB RUCHOMY (WTEDY DA SIĘ ZŁOŻYĆ DYPTYK JAK KSIĄŻKĘ) LUB NA STAŁE I KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMPOZYCYJNIE I TREŚCIOWO, DEKOROWANE RELIEFEM, PŁASKORZEŹBĄ LUB PRZEDSTAWIENIEM MALARSKIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIEŁO SZTUKI ZŁOŻONE Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE W SPOSÓB RUCHOMY (WTEDY DA SIĘ ZŁOŻYĆ DYPTYK JAK KSIĄŻKĘ) LUB NA STAŁE I KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMPOZYCYJNIE I TREŚCIOWO, DEKOROWANE RELIEFEM, PŁASKORZEŹBĄ LUB PRZEDSTAWIENIEM MALARSKIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYPTYCH dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 7 lit.)
DYPTYK dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYPTYCH
dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 7 lit.).
DYPTYK
dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 6 lit.).

Oprócz DZIEŁO SZTUKI ZŁOŻONE Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE W SPOSÓB RUCHOMY (WTEDY DA SIĘ ZŁOŻYĆ DYPTYK JAK KSIĄŻKĘ) LUB NA STAŁE I KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMPOZYCYJNIE I TREŚCIOWO, DEKOROWANE RELIEFEM, PŁASKORZEŹBĄ LUB PRZEDSTAWIENIEM MALARSKIM sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - DZIEŁO SZTUKI ZŁOŻONE Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE W SPOSÓB RUCHOMY (WTEDY DA SIĘ ZŁOŻYĆ DYPTYK JAK KSIĄŻKĘ) LUB NA STAŁE I KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMPOZYCYJNIE I TREŚCIOWO, DEKOROWANE RELIEFEM, PŁASKORZEŹBĄ LUB PRZEDSTAWIENIEM MALARSKIM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x