RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARKA RYNKOWA to:

rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.552

ŻABA KRZYKLIWA, SZCZĘKA, GABINET LUSTER, HISTORYZM MASKI, PRAWO JOULE'A, OBSŁUGIWANIE, ÓSEMKA, KARABAN, ARCHEOPTERYKS, MIESIĘCZNIK, GŁADZAK, BLITZ, RUCH, OBRONA STREFOWA, RESTART, RUMIEŃ NAGŁY, JEFFRIES, PŁONNIKI, OLBRZYMKOWCE, PILOT, WAGA SZALOWA, DOCZESNA, PIEPRZNIK, ENCEFALOPATIA, WELUR, GRZYWA FALI, MUR PRUSKI, EFEKT SKALI, AWANS, REAKCJA KATALITYCZNA, ZIARNO, CUKRZYCA BRĄZOWA, PRZEPLOTNIA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, KINOMANIAK, FLAMAND, HANDEL WEWNĘTRZNY, STAŁA SVEDBERGA, TRUST, GRANATOWA POLICJA, LINA PORĘCZOWA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, WELWET, WĘZEŁ KOLEJOWY, ŁOPATA, PARANTODON, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, OBEDIENCJA, NEMEGTOMAJA, ŁACZA, MINOGOKSZTAŁTNE, BALSAM KANADYJSKI, STROFOIDA, AMMOZAUR, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KANCELISTA, OBRONA ROSYJSKA, SMURF, KAPITALISTA, SOLARIUM, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, DEZERTER, STOPA, PŁAT POTYLICZNY, ŁAŃCUCH EULERA, BRYGANTYNA, UMOWA KONTRAKCYJNA, SKALA KELVINA, CZEŁKOWSKA, PRAWO RYNKÓW, MRÓWKA SMĘTNICA, RPG, KOŃ APPALOOSA, KOMBATANCKOŚĆ, ZANOKCICOWATE, ŻŁÓB, AGREGATY PIENIĘŻNE, FROTER, NASIĘŹRZAŁOWCE, DWUSTRONNOŚĆ, WSKAŹNIK UBÓSTWA, CIASTO DROŻDŻOWE, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, OSTATNIA POSŁUGA, OBIEKTYW, NEGATYWIZM, KRAWIECTWO, KLASER, OBLIGACJA ZAMIENNA, MAKI, WYNURT, CHONDRYT WĘGLISTY, STRÓJ DWORSKI, STREFA CZASOWA, HUTNICTWO, ELF, RÓWNIA POCHYŁA, TEATR, GRZEBIĄCE, UDAWANIE, JONOFOREZA, ODMIANA HERBOWA, DRAMAT MUZYCZNY, ORGANIZM WYŻSZY, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, MĘŻNOŚĆ, POCHLEBSTWO, MIR, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, FAKT, ZIEGLER, POMYWAK, HALES, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, PUŁAP DYNAMICZNY, NIENASYCENIEC, TROGLODYTA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, WYRAJ, ROŻEN, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KWALIFIKACJA, DERMOKOSMETYKA, IGŁA MAGNETYCZNA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PŁASKONOS, SILNIK ELEKTRYCZNY, MAJÓWKA, ŚRODEK PRAWNY, POSTSCRIPT, MOŹDZIERZ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, POTNICA, BŁĄD POMIARU, FONIATRIA, FRANK, KILKA ZWYCZAJNA, AUTONOMIA REGIONALNA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, PAPROTKOWCE, POPELINA, WARIRAPTOR, WROŚNIAK, FUNDUSZE UNIJNE, KARDYNAŁ, KONIK DULMEŃSKI, EONIZM, WOJNA NAPOLEOŃSKA, MISIAK, ŁADUNEK BOJOWY, BARCZATKA ŚLIWIENICA, TARŁO, SEN, WISKOZA, WAB, KWOTA MLECZNA, WYJCE, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, MYSZ WERTYKALNA, JASNOŚĆ WIZUALNA, TAWUŁOWIEC, RÓŻNOPAZURKOWCE, WNĘTRZNOŚCI, SZALET, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, RUCH, INŻYNIER, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, BEZCELOWOŚĆ, PATOMORFOLOGIA, PROCH, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, FARMAKODYNAMIKA, GAZDY, KONTEMPLATOR, PERIODONTOLOGIA, INDEKS, TOK, SUBREGION, WYPADEK PRZY PRACY, SZYPLIN, DOM AKADEMICKI, ADAZAUR, FREMENI, BRACHIOZAUR, PROPILEJE, BRUTAL, FARAMUSZKA, WĘGIEŁ, DIAKON, SIŁA, KORZENIONÓŻKA, ZWIERZĘTA, SAMOCZYSZCZENIE, MORFOGENEZA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, GAZ ELEKTRONOWY, BIAŁY ROSJANIN, PILEUS, MCV, LAICKOŚĆ, JEZUITA, SIEDZISKO, NIESPIESZNOŚĆ, BRZANKA, ŻARÓWKA, WYBUCH, USPOKOJENIE, WOLNA AMERYKANKA, LOT ŚLIZGOWY, PALEOPATOLOGIA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, NIESUBTELNOŚĆ, PRZEBIEG, SEKWENCJA, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, GRUSZLA, CHOROBA STRÜMPLLA, FOKUS, SUBIEKTYWISTA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, EP, HALOGEN, MOTYW, ADAPTER CUMOWNICZY, LUNETA, GIĘTKOZĄB, OLEJ RYCYNOWY, BURDA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, CYZELATORSTWO, SKOCZEK EGIPSKI, TOREBKA, AFTERPARTY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SUPRESJA, HACJENDA, GERIATRIA, BROŃ BIAŁA, HISTRIAZAUR, TURAS, KORONKA BRABANCKA, WAHACZ, PANTALONY, ŚLIWA, BECZKA, OPŁATA PÓŁKOWA, WYBLINKA, KONTUR MELODYCZNY, WĘŻYK, RESPONSORIUM, EN GRISAILLE, PIŁKA RĘCZNA, GRUPA, HIPOPOTAMOWATE, KAWA, ATASZAT, SZPARNICOWATE, BOZON CECHOWANIA, JĘZYK KENTUM, ZABAWKA, ŚREDNIOROLNY, GRZEBYK, BIAŁA, SER TOPIONY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, POZYCJA, BOWLS, WIESEL, JAWAJSKI, MAŁPI GAJ, JĘZYK ISLANDZKI, KRUP, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, SKIBKA, SEZAM, TABAKA, LINIA KOLEJOWA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, KORKOWIEC, MENTALNOŚĆ, WYPRAWIACZ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GREKA, RESPONDENT, KOSZT WYDZIAŁOWY, CIĄG, PODATEK OD GIER, JĘZYK FALISKIJSKI, FAZA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, DIASTOLE, POJNIK, ?POJAWIENIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.552 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARKA RYNKOWA rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARKA RYNKOWA
rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x