RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARKA RYNKOWA to:

rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.552

SOS MONACHIJSKI, SAMBA, ZNACZEK, SEZONOWIEC, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KREOLKA, BIAŁY WIERSZ, LADA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BARWNIK AZOWY, SKLERODERMIA UKŁADOWA, MEDYCYNA LOTNICZA, DZIÓB, UPADŁOŚĆ, ASTER WIDEŁKOWATY, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, SOMATYZACJA, LORIA, KASZTAN, MENTYK, DROBNIACZEK, NUDZIARZ, ATTENBOROZAUR, ZOROASTER, SIEDZISKO, OPARY, PRZEŁĄCZKA, OGIEŃ, OSZCZĘDNOŚCI, ZASTAW SKARBOWY, TELESKOP, JELEŃ MILU, OBROTNICA, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, GABINET LUSTER, CYKL GRANICZNY, WĘDRÓWKA, WĘZEŁ DROGOWY, GEOMETRIA ANALITYCZNA, PÓŁNOCO-WSCHÓD, SREBRNY EKRAN, PREZBITERIUM, KABEL, TATUAŻ, PUDER BRĄZUJĄCY, SANSEWIERA, KAZUISTA, STAROBIAŁORUSKI, PRZECINACZ, HARAS, ŚMICHY CHICHY, SWATKA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, MARKGRAF, PRYSZNIC, WSPÓŁUCZEŃ, REFERENDUM LOKALNE, PROMIEŃ ALFA, LAMPA KWARCOWA, ZASADA HUYGENSA, DECYMA, SONDA, MANTYLA, PRZEKŁADNIA CIERNA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, CERTACJA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, WARTKOŚĆ, PRZEWIELEBNOŚĆ, ZBOŻE OZIME, WEKSEL TRASOWANY, ELEKTRONOWOLT, MANDYLION, TEZA, PTASZNIK GOLIAT, LENIWCOWATE, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, HARMONIA, PRZESŁANIE, URBANIZACJA, MARKIZA, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, DRELICH, MOŁOTOW, ZUPA ŚMIECIOWA, OTWORNICA, DZIELNIK, ROZPORZĄDZENIE, ORTODONCJA, BROWICZ, WALGETTOZUCH, UKRAIŃSKI, OBRONA, KRASNOLUDEK, HASTA, NATURALIZM, EGZEKUTORKA, SAMOPAŁ, KWANTAZAUR, POLIMODALNOŚĆ, TELESKOP, PTIFURY, TRZON, BARSZCZ, DEMONSTRACJA, ANEROID, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, FORUM, AŻUR, RONDO, MIASTO STAROŻYTNE, KARLUDOWIKA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, TANATOPSYCHOLOGIA, GARNITUR, CHONDRYT WĘGLISTY, KLASA, ZRZĄDZENIE, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, STOCZNIA, SKRYCIK, FRAZA, TOPR, IRISH DRAFT, KONKURS ŚWIADECTW, DYSZA WYLOTOWA, WĄTPLIWOŚĆ, FAUST, LAUFER BIAŁOPOLOWY, AFROWENATOR, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ĆWIEK, APERTYZACJA, GRECKI, DŁUGOSZOWCE, OWSIANKA, SAKSONIA, WILCZA PASZCZA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, REGRESJA NIELINIOWA, TOKAŃ, BÓBR ZWYCZAJNY, DOMINACJA CAŁKOWITA, WICIOWIEC, TOCHIZAUR, MERCURY, MUZYKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, POPRZEDNICA, GORETEX, ANTYKWARNIA, SZWADRON ŚMIERCI, RATY, PAWĘZA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ANALIZA, PROTEKCJONIZM, ELEGIA, POSTAĆ BIBLIJNA, TRAPER, DEOKSYNUKLEOTYD, HARFA EOLSKA, DZWONEK, NIELEGAL, OSOBOWOŚĆ, CHOROBA KAWASAKIEGO, SILNIK RAKIETOWY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, BOASZKOWATE, AGREGAT, LIKWIDACJA, LISZAJ CZERWONY, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, ODSZCZEPIEŃSTWO, WZÓR, DYKTA, DZWONY RUROWE, ILOCZAS, UCZULACZ, MARZEC, LIMUZYNA, ANUCZIN, WNIEBOWSTĄPIENIE, PLAGIOZAUR, MENADA, KOLEGIUM, SURREALIZM, GÓRNICTWO NAFTOWE, KASTRAT, WETERYNARIA, SKANER PŁASKI, BENGALSKI, JELONEK, TYFUS PLAMISTY, WALEC KOŁOWY PROSTY, TARCZA KONTYNENTALNA, KALKA TECHNICZNA, FURDYMENT, KUKUŁKA, LEGO, URANIDOWATE, TERMOS BUFETOWY, NAPÓJ, IZOLATKA, PŁASKLA, NAKAZ, CZERWONE, OSOWSKI, KANADA, MAMUT KOLUMBIJSKI, MAKI, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, PISMO, DESZYFRAŻ, MARCÓWKA, LOGOPEDA, ZŁOŻE GRUNTOWE, USZKO, PLATYNOGŁÓWKA, KRYPTOPS, MERMOZ, WALKA Z WIATRAKAMI, SUPERTOSKAN, MORION, KIOSK, IMELMAN, KOMA, MILEW, BETAKSOLOL, JĘZYK, NUTRIOWATE, GOLIAT, CZUHA, ABONAMENT, WKŁAD BUDOWLANY, BOSTON, ŚMIAŁEK, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, CZYTANKA, KOASEKURACJA, DUJKER ABBOTTA, ZASIŁEK OKRESOWY, OUTSIDER, KRĄŻENIE MÓZGOWE, ZAAWANSOWANIE, PLATFORMA SERWEROWA, CEDET, ARANŻACJA, STRAŻ POŻARNA, DINGO, EROZJA EOLICZNA, PRODUKT GLOBALNY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, DIAGNOZA SPOŁECZNA, PAROLIST, PTASZYNIEC, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, WŁÓKNIAK TWARDY, APERCEPCJA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZWIĄZEK RZĄDU, CHOROBA KUSSMAULA, CIELENIE LODOWCA, WOREK, KRYPTOREKLAMA, KUKLIK, ESTRADA, GOTOWIEC, EROZJA ŚNIEŻNA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ZASTÓJ, FUTURYSTYCZNOŚĆ, CIASTO DROŻDŻOWE, CHOROBA MORGELLONÓW, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, HETYCKI, PIECZEŃ RZYMSKA, JAZZÓWKA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, SER, PROMOCJA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ROŚLINA NASIENNA, KUBRAK, KLOMIFEN, OSTATNIE PODRYGI, SYJON, BERGAMOTKA, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, XHOSA, PIES RODZINNY, LENIUCHOWANIE, KULIK MNIEJSZY, DEFLAGRACJA, OLIFANT, RAK PRĘGOWANY, ?RODZINA PATCHWORKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.552 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARKA RYNKOWA rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARKA RYNKOWA
rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA sprawdź również:

przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin ,
Engraulis australis - gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae) ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów; specjalnie wykonana blacha, wprawiana w wibracje poprzez uderzenia młoteczkiem lub pociągnięcia smyczkiem i jednoczesne wyginanie ,
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami ,
ciało parlamentarne niektórych państw ,
generator akustyczny nieposiadający elementów ruchomych (ewentualnie elementy drgające) zamieniający energię strumienia gazu lub cieczy w energię drgań akustycznych ,
(rozruchowy) pręt służący do uruchamiania urządzenia do ciągłego odlewania stali ,
karp gotowany lub duszony polany sosem z migdałami i rodzynkami ,
kolor srebra ,
muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego ,
dział akustyki, który zajmuje się budową narządów mowy i słuchu ,
cecha kultury, człowieka, np. bycie stworzonym na obraz Boga, wykorzystanie obrazków, znaków jako techniki przedstawiania ,
Vorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata) ,
miasto nad Nilem (Egipt) ,
batalion piechoty walczący przeciw oddziałom pancernym ,
himalajski ptak z rodziny bażantowatych ,
wyrodek ,
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością ,
kobieta, która jest wytrwała i waleczna ,
pisarz francuski (1873-1914), dramaty mistyczne, poematy religijne, szkice polityczne i literackie ,
człowiek wybredny, taki, który nie wszystko jada, często krzywi się na jedzenie, odmawia konsumpcji, ma specyficzne przyzwyczajenia żywieniowe ,
odmiana pop-artu charakteryzująca się ukazaniem przedmiotów codziennego użytku w nietypowym, przerysowanym ujęciu oraz zastosowaniem żywych, jaskrawych kolorów ,
obraźliwie o nędzarzu, który grzebie w śmietnikach np. w poszukiwaniu jedzenia ,
ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku ,
litość, miłosierdzie ,
łąkowa bylina z rodziny różowatych o liściach w rozecie i leczniczym zielu i kłączu ,
grupa księży, często z jakiegoś terenu ,
związek chemiczny, sól lub ester kwasu azotowego (HNO3); krystaliczna substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ma silne właściwości utleniające ,
Neuquenraptor - rodzaj dinozaura z rodziny dromeozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady; pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech

Komentarze - RODZAJ GOSPODARKI, W KTÓREJ DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU PRODUKCJI PODEJMOWANE SĄ PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE (GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE FINANSOWE, RZĄD), KIERUJĄCE SIĘ WŁASNYM INTERESEM I POSTĘPUJĄCE ZGODNIE Z ZASADAMI RACJONALNOŚCI GOSPODAROWANIA. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast