RODZAJ HERBATY UPRAWIANEJ W CHINACH OD PONAD 1700 LAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HERBATA CZERWONA to:

rodzaj herbaty uprawianej w Chinach od ponad 1700 lat (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ HERBATY UPRAWIANEJ W CHINACH OD PONAD 1700 LAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.979

ANTENA ŚRUBOWA, DEKADA, STEPOWANIE, SAMIZDAT, BOMBA KOBALTOWA, BARTON, ODPRYSK, KAWON, KARABIN IGLICOWY, DYKTANDO, SZARADA, KUMKWAT, PŁASKORZEŹBA, LISZAJ RUMIENIOWATY, KLEJONKA, ZASTRZAŁ, KOŃ KARABACHSKI, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, STROFOIDA, ANAGRAM, STADIUM ANALNE, HEILONGJIANG, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, BAGNO, CZERWONA BURŻUAZJA, EFEKT SPECJALNY, JEZIORO OSUWISKOWE, KUKURYDZA, KIBITKA, MARSZ, KORALINA, WYCIĄG, OURANOZAUR, JAŁOWIEC, EPOS HOMERYCKI, NARCYZ, SPACJA, OMATNIKOWATE, JUNKERS, BROŃ JĄDROWA, STOJAK, WYDERKA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PIEPRZYCA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, BROŃ AUTOMATYCZNA, PROKOMPSOGNAT, ZŁOTODESZCZ, BRYKA, GORG, TEŚCIK, REFLEKTOR, SANTANARAPTOR, BIELISTKA, BAR MLECZNY, LUZYTANOZAUR, PASTERSTWO, STEROWIEC SZKIELETOWY, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, ŚWIDROWIEC, NIEKROPIEŃ, TAŚMA IZOLACYJNA, DELFIN, YALE, KARMNIK, SKŁADANKA, TYLOCEFAL, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, FALSET, FAŁDOWNIK, ZIEMNIAKI, TRADESKANCJA, MENDOZAZAUR, CYKADA WIELOLETNIA, PŁASKOMERZYK, BRODAWKA, FILIŻANKA, CZYTANKA, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, OKULARY 3D, ARAGOZAUR, TOCJA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KAMIZELKA, ANGUSTINARIPTERUS, PIEC KAFLOWY, FOKBRAMSEL, ŻŁÓB, NARCIARSTWO DOWOLNE, PÓŁMISEK, ZAWAŁA, FALOWNICA, DEGENERIA, RESORAK, SZAROWIPTERYKS, LIŚCIAK, BROŃ MASZYNOWA, KRÓWKA, KŁOBUK, PROTARCHEOPTERYKS, PLAMICA, BARYŁKARZ, CIAŁO ACETONOWE, KOMPENSATA, MEREŻKA, ESZANOZAUR, SORTYMENT DREWNA, DETACHE, SYNAPSYDY, LEGO, LORGNON, JACHALERIA, LIAOYANG, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, KABRIOLET, BUKSZPAN, ŻYWIEC, KMIN, SZARAŃCZYN, BANAN, ASSAM, ZŁOTOLITKA, MOSTOWNICA, AVOCADO, POMPA ZĘBATA, TAMBURA, HERBATA Z PRĄDEM, TLAŁKA, MARASKA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, ORGANISTRUM, UGÓR, SZANJANGOZAUR, ZEFIROZAUR, KONTOTEKA, FALKARIUS, WEIFANG, CANZONETTA, GABLE, LABOKANIA, MAŁY CZŁOWIEK, BRONCHOFIBEROSKOP, KARTA, GAZ SKŁADOWISKOWY, SKUNKS, PTASZYNIEC, SZYKSYNGIA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, DANINA, GERMANODAKTYL, ONAGER, ANTENA FERRYTOWA, BOKÓWKA, CECOLIT, OCCIDENTAL, SHENYANG, BENZYNÓWKA, PARMEZAN, ZARAZA, GARUDIMIM, OBSZAR WODNY, TUPUKSUARA, JINXI, BRZOSTOWNICA, KONDORRAPTOR, BROSZA, KONICZYNKA, TYTANOFON, GALLIMIM, ROZŁUPNOGŁOWCE, KAMPYLODONISK, AWIATYRAN, VIOLA DI BORDONE, CAPPUCCINO, GADOPTAK, ARCHEOWENATOR, SZANTUNGOZAUR, SIATKOWIEC, WOLE OCZKA, OSIEC, NOAZAUR, CISI, OKARYNA, RAM, KWACZ, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, TARTYNKA, ZAGONOWIEC, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, KRZYŻAK, WSPORNICA, KAPROZUCH, WYMIANA, BAŃKA, MAŚLANKA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, MONITOR, ORLIK, TECZKA, PAWĘŻ, FIRN, CHOMIK MONGOLSKI, CHIŃSKIE CEREMONIE, ZĘBORÓG, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, RUDBEKIA, HARD CORE, ILOKELEZJA, SODÓWKA, ŚWIERZBOWIEC, BAZYLIKA, VERAIKON, PAJĄK, SŁONECZNICA, EUDIBAMUS, WODNOKRZYWOSZYJ, PACIORKOWIEC, ZASTAWA, SIERPIK, SYJAMOTYRAN, GITARA KLASYCZNA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, ZEPPELIN, BAGIENNIK, FLUWIOGLACJAŁ, YUNKANG, PŁAWICA, MORGANUKODON, KOZAK, OSADNICZEK, NASADA, SIERŚĆ, ARONIA CZERWONA, GORYL, BUK, BORZEŚLAD, NEMEGTOZAUR, ŁADUNEK KUMULACYJNY, DOLICHOZUCH, BERGENIA, MOKRADŁOSZ, ZYGOTARIANIN, ANALIZA SPEKTRALNA, AGNOZJA CZUCIOWA, LIGUSTR, ERGOMETR, ROZSNUWACZ, BIAŁY ŚPIEW, ROJOWNIK, WALGETTOZUCH, HARCERKA ORLA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, EMBRITOZAUR, SONG, POLIPTYCHODON, GNOZA, IRYS, NIEŚWISZCZUK, ROZWAR, OROGENEZA KARELSKA, PŁASKOSZ, GIGANTOFON, PANCERZ KOLCZY, KRZYŻ MALTAŃSKI, REPETYTOR, KODOWANIE PREFIKSOWE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, MAHOŃ, EKWIPAŻ, ZBROJA KOLCZA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, WROTA, BOBROSZCZURY, GASTONIA, BOGRACZ, BASEN, BUŁAWINKA, STAGONOLEPIS, DWUDZIESTOPAROLATEK, BAURIA, KONTUAR, MOHER, PÓŁOWCA, OZDOBNICA MNIEJSZA, PRZEŁĄCZKA, KOŹLAK, BIKINIARZ, PENDENT, DACHÓWCZARKA, WIERSZ ABECADŁOWY, PLAKODUS, WIERZCHENEK, BATERIA WANNOWA, LORA, RAMFORYNCH, TOPIK, CYCKI MURZYNKI, ?CHOLIJAMB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ HERBATY UPRAWIANEJ W CHINACH OD PONAD 1700 LAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ HERBATY UPRAWIANEJ W CHINACH OD PONAD 1700 LAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HERBATA CZERWONA rodzaj herbaty uprawianej w Chinach od ponad 1700 lat (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HERBATA CZERWONA
rodzaj herbaty uprawianej w Chinach od ponad 1700 lat (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ HERBATY UPRAWIANEJ W CHINACH OD PONAD 1700 LAT sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ HERBATY UPRAWIANEJ W CHINACH OD PONAD 1700 LAT. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x