CZĘŚĆ STATKU WODNEGO WYSTAJĄCA PONAD GÓRNY POKŁAD I SIĘGAJĄCA OD BURTY DO BURTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADBUDOWA to:

część statku wodnego wystająca ponad górny pokład i sięgająca od burty do burty (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADBUDOWA

NADBUDOWA to:

jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ STATKU WODNEGO WYSTAJĄCA PONAD GÓRNY POKŁAD I SIĘGAJĄCA OD BURTY DO BURTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.058

MUNDSZTUK, KACZKA PIŻMOWA, KARBONATYT, ŁASKOTKI, SŁUPICA, BULWA PĘDOWA, MŁYNEK, EKRANOPLAN, SZTAUPLAN, PLAMA BARWNA, DZATAKI, KOMORA NABOJOWA, CZŁON PĘDOWY, OSIĄG, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BARCZATKOWATE, OGRODOWIZNA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KORONA, HYMENOFOR, CZAPLA SIWA, CENTRUM URAZOWE, ODCINEK, TRENT, COKÓŁ, KLUCZ, GOLF, LEVEL, CZARCZAF, SZCZĘKA, TORS, PAPUA, KINGSTON, SEKTOR, PIEŃ, ODMULACZ, STRATOSFERA, PRZYBUDOWA, PROSTNICA, NADBUDOWA, SAMOPOŚWIĘCENIE, HALS, SKOK, SEKTOR PUBLICZNY, ŻÓŁW BŁOTNY, UHLA, BOMBA LOTNICZA, BASKINKA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PERYKARP, CZŁONECZEK, GÓRA, WIDOWNIA, WIELKOROSJA, HULL, MUFA, STAN, PINGWIN ADELI, REJA, KONIK POLSKI, GRADUAŁ, FARTUCH, BYLICA POSPOLITA, KWARTAŁ, CHOLEWKA, JĄDRO ZIEMI, WIĘZADŁO, MARCHEW, ŻAGIEL, PANTOFLE, SKRAJ, KOMODOR, ZWROTKA, DYBY, KAWAŁ, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, MYKOHETEROTROF, PRZYŁĄCZE, KAPELUSZ, PALUSZEK, BRODZIK, IGLICA, PODSADKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, BAKSZTAG, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, POWRÓT, KURS, BERNIKLA BIAŁOLICA, GRUSZKA ŻAROWA, FOTOSFERA, DUPAL, DZIOBIEC, WGŁOBIENIE, PODOBLENIE, BENTAL, TARCZKA OPACHOWA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, PAKLAK, TARANOWANIE, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, OPUSZKA, DONOŚNIK, DEK, APOLLO, ANGEOLOGIA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KORBKA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, GŁADŹ, REMONT BIEŻĄCY, WESTWERK, PRZEDZAMCZE, SYRENA OKRĘTOWA, KOFERDAM, MOST, GLADIUS, DZIWONOS, POSZUR, RAMIĘ, WNĘKA WĄTROBY, PINGWIN MAŁY, KRAKWA, PYCHA, NAWA, SZTAG, PIASTA, DUPCIA, KUPER, PODBRÓDEK, OCHMISTRZ, KULMINACJA, PŁASZCZ, DZWON HEŁMU, WISKACZA, DUSZA, TUBUS, GLORIA, PATENT, JUT, EB, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PRETEKSTA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, WÓZEK, ŁĄCZNICOKRĘGIE, JABŁKO NANERCZOWE, ASTRONAWIGACJA, PŁYWAK, SZCZYT, IMAK, NERW BLOCZKOWY, RDZEŃ, BLAT, GARA, SACZEK, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, BIEGUN ANIMALNY, GŁUSZYNA, SZYNKA, KANAŁ, PANEWKA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, SZPONDER, GRUDKA, ORCZYCA, FRANCA, PŁASZCZ, PILOT, KAMIENIUSZKA, KIEŁZNO, PRZĘSŁO, AKSAMITKA, DYMNIK, PANEW, TOREBKA BOWMANA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PŁETWA, LOTNICTWO WOJSKOWE, AKROPOL, JĄDRO, JURA POLSKA, NIECKA BASENOWA, DEKANAT, SIODŁO, GRUNCIK, MARSPIKIEL, MAGAZYN, OWERSZTAG, BIUROKRATYCZNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, WARIACJA, MUR, OSTOJA, REGENERAT, PAŁANKA WĘDROWNA, WARGOWE, TRACZ NUROGĘŚ, WIĄZADŁO, CHRUNOW, NADPROŻE, ELEWON, FORSZLAK, WĘZEŁ, IGLIWIE, PĘCINA, DIAFRAGMA, JURA KRAKOWSKA, ZAKOŃCZENIE, PODNIEBIENIE TWARDE, SZYJA, DESZCZ METEORÓW, GONDOLA, ZRĄB, KWOTA MLECZNA, KRUPON, DŁUGI METRAŻ, DECHA, ŁAPA, OKRUCH SKALNY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ALLEMANDE, DACH, GĘŚ EGIPSKA, TRZON, KOLEC, MÓZG EMOCJONALNY, SZTORMOWANIE, BANDERA, MASZYNOWNIA, WILKES, KATECHIZM, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, WKŁAD, CHAMEFIT, ARTYLERIA LEKKA, PLACEK, GRZYWA, TRIANON, PUSZKA MÓZGOWA, PREDELLA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, UDO, ZRAZÓWKA, LATACZ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ŁĘK, BATYMETRIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MOSTEK, GIROSTAT, ŁADUGA, ZAPŁON, CHAŁAT, JARZYNA, ŁOPATKA, CHIEF, BECZUŁKOWIEC, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, CHORWACKI, SPAŁA, ZAWZGÓRZE, ĆWIERĆTUSZA, ZMIANA, PORTYK, JELCZ, KABINA, PNIAK, MYSZ DOMOWA, ŻEBRO, NADNOSIE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SEKSTET, SŁOWO POSIŁKOWE, MAJTEK, LIMBO, ŚLIMAK, STRĄD, RYBITWA ŚNIEŻNA, ŁUK KOLANKOWY, FILM DŁUGOMETRAŻOWY, KATYŃ, WĄTEK, UKŁAD SYMPATYCZNY, PODGARDLE, LAMNA ŚLEDZIOWA, WORECZEK, KAWAŁEK, TOPIK, CHODNIK, PIK, PRZEWOŹNIK, WYSZYWANKA, BŁĘDNY OGNIK, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, SZKLISTKA, CIAŁKO RZĘSKOWE, KOZUBEK, ?GĘŚ MAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ STATKU WODNEGO WYSTAJĄCA PONAD GÓRNY POKŁAD I SIĘGAJĄCA OD BURTY DO BURTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ STATKU WODNEGO WYSTAJĄCA PONAD GÓRNY POKŁAD I SIĘGAJĄCA OD BURTY DO BURTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADBUDOWA część statku wodnego wystająca ponad górny pokład i sięgająca od burty do burty (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADBUDOWA
część statku wodnego wystająca ponad górny pokład i sięgająca od burty do burty (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ STATKU WODNEGO WYSTAJĄCA PONAD GÓRNY POKŁAD I SIĘGAJĄCA OD BURTY DO BURTY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ STATKU WODNEGO WYSTAJĄCA PONAD GÓRNY POKŁAD I SIĘGAJĄCA OD BURTY DO BURTY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x