INSTRUMENT DŁUŻNY, W KTÓRYM CZĘŚĆ KOSZTÓW PONOSI ZA KREDYTOBIORCĘ SKARB PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREDYT PREFERENCYJNY to:

instrument dłużny, w którym część kosztów ponosi za kredytobiorcę Skarb Państwa (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT DŁUŻNY, W KTÓRYM CZĘŚĆ KOSZTÓW PONOSI ZA KREDYTOBIORCĘ SKARB PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.506

ELITARYZM, KRYJÓWKA, OPASANIE, PIĘTKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, UKŁAD HETEROGENICZNY, NANERCZ, HARMONIKA, SILNIK GAŹNIKOWY, DOM BLIŹNIACZY, ABSOLUT, PREDELLA, PĄCZEK, ŻŁÓBECZEK, WĘZEŁ, WIERZCHNICA, KOGNAT, OKRĘŻNICA ESOWATA, RUCH OPÓŹNIONY, OBUCH, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, BARYCENTRUM, KOMORA, BYSTRZE, POLITYKA PODATKOWA, OKARYNA, ŻYWA MOWA, GONDOLA, ODCINEK, WYROŚL, IZOLATKA, POBOROWY, NAKRÓJ, NACHÓD, OBÓZ, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KOŁO RYCERSKIE, MIĘKKOŚĆ, JON KARBONIOWY, NACZYNIÓWKA, BATERIA, TOTEM, TABLICA PRAWDY, ZYSK INFLACYJNY, SPODNIK, NIEBIOSY, EFOD, HELLERTION, KACAPSKI, NACIĄG, PODNIEBIENIE TWARDE, KABINA RADIOWA, GEOGRAFIA, KIR, KATECHEZA, DZIUPLA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, DYMNICA, REFLEKTOR, RUSZT, SALON MEBLOWY, OBIETNICA WYBORCZA, MANKIET, GRYZ, BRÓG, HANDEL WEWNĘTRZNY, POSTERUNEK, LITEWSKI, JASŁO, RADIOINTERFEROMETR, TECHNOKRATYZM, TASIEMIEC, KAMIZELKA, ŚLIZGACZ, SILNIK OBCOWZBUDNY, ZAKOŃCZENIE, PAPUA, GNIAZDO NASIENNE, PRACA SEZONOWA, FLORYDZKA, PIEZOELEKTRYK, FORT, PREBENDA, SZYBKOWAR, TOTALIZATOR, SALDO CYKLICZNE, WĄTEK, CARSTWO, SOCJOPOLITYKA, POWSTANIE, KREDYT KASOWY, LENIOWATE, BALLADA, BON SKARBOWY, KONTAKCIK, NEOLIBERALIZM, WILKES, KATASTER, PROLOG, SUWAK, KLUCZ PARTYJNY, BIELIZNA POŚCIELOWA, ZATOKA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, PĘTLA NEFRONU, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, IZOLACJONIZM, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SŁOWO POSIŁKOWE, REAKTOR, WEZWANIE DO ZAPŁATY, KONGA, WACHTA, PIŁOGON, TŁUMIK, MAJĄTEK TRWAŁY, GLIKOL, DITLENEK, GALERIA HANDLOWA, PARK DINOZAURÓW, MONOGAMIA, CEWKA MOCZOWA, ŁAŃCUSZEK, PRZESŁUCHANIE, POLAK, BIRET, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, STROJNICA, WIEŻA KOŚCIELNA, FRANSZYZA, WAHADŁO, AYLOTL, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WIEK PRODUKCYJNY, WÓŁ PIŻMOWY, FRYZ, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, KONTRPOCHÓD, KRATA, MIKROFON STYKOWY, RUSKI, PRAŻNIA, ALFABET WIĘZIENNY, ODCINEK, PODZIAŁ, OKRĘT FLAGOWY, KREDYT REFINANSOWY, PÓŁGOLF, ZRAZ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, GETTO SZCZĄTKOWE, RZYMIANKA, MULTILATERALIZM, IGIEŁKA, WYSZYWANKA, DZIEŃ, EKOLOGIA OPISOWA, GZYMSIK, KREDYT LOMBARDOWY, MASA, KORZEŃ, KLOAKA, LAICYZM, OGNIWO ZASADOWE, HEDONIZM ETYCZNY, KOMAROW, GITARA, EKONOMIA, GEM, MUCHY W NOSIE, MECHANIZM JARZMOWY, PERYKARP, LECYTYNA, MACEDOŃCZYK, KIRYS, HERB, MUNSZTUK, ETAP, MIESZADŁO, POŻYCZKOMAT, SUMIK, JĘZYK URZĘDOWY, KRUMMHORN, MANIPUŁ, GIROSKOP, MANDOLA, TOCZYSKO, LUKSEMBURCZYK, AEROZOL, TUBA, PLASTYKA, STADION, UKŁAD ADRENERGICZNY, NORMATYWIZM, HIPERESTEZJA, KOMORA CIŚNIENIOWA, SYJON, STRZELNICA SPORTOWA, JELEŃ WSCHODNI, PLEZJOPLEURODON, ROZDANIE, ADWERBIUM, SKLERYT, ZALĄŻNIA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, SEKWENCJA, HAFT KRZYŻYKOWY, ZBRODNIA STALINOWSKA, SIAD TURECKI, KAPELUSZ, ROZMNAŻALNIA, EPOKA INDUSTRIALNA, WIDOWNIA, DZATAKI, KOŁOWROTEK, SILNIK REPULSYJNY, KONDYGNACJA, JAMNO, DZIKÓW, NAKOLANEK, ZANZA, HALIZNA, ALOCHTON, KRAŃCÓWKA, ZERWA, PUSTY LOS, MASZYNOWNIA, PUNKT ZEROWY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, SZCZĘKA, REJESTR GWIZDKOWY, GAŁKA OCZNA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ŁOŻYSKO KULKOWE, MINISTERSTWO, GLIKOZYD FENOLOWY, ŻEBRO, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, COMBER, STAROUKRAIŃSKI, KIEROWNICA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, BUKACIARNIA, PĘDNIK AZYMUTALNY, SEJM ROZBIOROWY, GARA, KREWETKA WIŚLANA, SPISZ, SKLEP ZOOLOGICZNY, GROMBELARD, MŁYNEK, CIAŁO MIGDAŁOWATE, JĘZYK TAGALSKI, SEKTOR PRYWATNY, PAY-AS-YOU-GO, PIŻMOWÓŁ, WIELKA WOJNA KOZACKA, KEBAB, WYROŚLE, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, ARCHITRAW, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SCENA, SERAJ, OGNIWO MOKRE, OKRYWA KWIATOWA, HETEROATOM, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KROKODYL, NITKA, PADWAN, MASIELNICZKA, KOMPARYCJA, SĄD APODYKTYCZNY, ANTHEM TRANCE, PONT, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KASTANIETY, WERTEKS, PUNKT KATECHETYCZNY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SILNIK GWIAZDOWY, BEZRADNOŚĆ, TRANZYT, HARFA, POMOC SPOŁECZNA, NATKA, BARK, STREFA NUMERACYJNA, SKRZYDŁO, KLUCZ, MULTANY, PIANO, K.K, KSOBNOŚĆ, POGORELIĆ, URWANIE GŁOWY, INSIMBI, ?TRIANGEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT DŁUŻNY, W KTÓRYM CZĘŚĆ KOSZTÓW PONOSI ZA KREDYTOBIORCĘ SKARB PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT DŁUŻNY, W KTÓRYM CZĘŚĆ KOSZTÓW PONOSI ZA KREDYTOBIORCĘ SKARB PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREDYT PREFERENCYJNY instrument dłużny, w którym część kosztów ponosi za kredytobiorcę Skarb Państwa (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREDYT PREFERENCYJNY
instrument dłużny, w którym część kosztów ponosi za kredytobiorcę Skarb Państwa (na 19 lit.).

Oprócz INSTRUMENT DŁUŻNY, W KTÓRYM CZĘŚĆ KOSZTÓW PONOSI ZA KREDYTOBIORCĘ SKARB PAŃSTWA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - INSTRUMENT DŁUŻNY, W KTÓRYM CZĘŚĆ KOSZTÓW PONOSI ZA KREDYTOBIORCĘ SKARB PAŃSTWA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x