AKT NORMATYWNY STANOWIĄCY ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA, ZAWIERAJĄCY DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA, ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO, ZASADY PRZEDAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORAZ SPIS KAR I REGUŁY ICH STOSOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

K.K to:

akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 3 lit.)KK to:

akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 2 lit.)KODEKS KARNY to:

akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT NORMATYWNY STANOWIĄCY ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA, ZAWIERAJĄCY DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA, ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO, ZASADY PRZEDAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORAZ SPIS KAR I REGUŁY ICH STOSOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.816

METR, PODKOWIEC MAŁY, BIAŁKO, KOLOKWIUM, NACZELNIK PAŃSTWA, RZĄD, ROMALEOZAURY, SUMA ZEROWA, PROFESJA ZAKONNA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, ŁUK, ANTYSZTUKA, RYTM, GRZYB CHRONIONY, BIAŁA ARMIA, ALOZA, AKROBACJA POWIETRZNA, ZWIĄZEK NASYCONY, AKCES, KOŁO, ŚLEPOWRON RDZAWY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, POKRÓJ, LAKTAM, ZAPRAWA NASIENNA, ORDYNACJA, BECZUŁKOWCE, KACZKA KRZYŻÓWKA, IZOLACJONIZM, SERUM, ZWIĄZEK FLAWONOWY, ADAPTER, ARKUSZ KALKULACYJNY, METYZACJA, CZUJKA, KĘDZIERZYN, TYGIEL, SOKOLSTWO, CŁO PROHIBICYJNE, PELIKAN MAŁY, DROGA KRAJOWA, DYCHAWICA ŚWISZCZĄCA, SYSTEM RZECZOWY, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, KOD JĘZYKOWY, ARMIA, AKCIK, RITORNEL, PODZIEMIE, KATSUDON, IBERYSTYKA, DRAMATURGIA, PÓŁKOLONIA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, RADAR METEOROLOGICZNY, ELOPSOPODOBNE, DZICZ, TRIAL ROWEROWY, KONSOLETA, AUTONOMIA REGIONALNA, RATING KREDYTOWY, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, TORSJE, CENOBIORCA, KOSTNOJĘZYKOWE, KOALA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, BOA DUMERILA, GRAMATYKA, DETENCJA SĄDOWA, MORTAL KOMBAT, PLAZMODESMA, CZARNY MAKAK CZUBATY, ISTOTA ZBITA, JĘZYK PIKTYJSKI, WALEC WIBRACYJNY, PIECZARNIK WŁOSKI, BRZEŻANIN, BRYŁA GEOMETRYCZNA, POLARYZACJA ATOMOWA, MIŁORZĄB, TAPIRY, ATLAS, SMOLER, BŁĄD PROCEDURALNY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, AKCENTUACJA, NAJEM OKAZJONALNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, GRZYB NIEJADALNY, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, NADWYŻKA HANDLOWA, KOREAŃCZYK, KRAWATKA, KRAJALNIA, ETANOLOAMINA, KILOFEK, SYGMATYZM, PRAGMATYKA, EWOLUCJONIZM, SOKRATES, NAUPLIUS, KARDIOLOGIA, ZAKON RYCERSKI, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, SĄD DORAŹNY, ZABÓR, ITALIANISTYKA, PAPUA, GEOLOGIA NAFTOWA, GRANICA MIASTA, CYNAMON, UNIWERSUM, SKANSEN, KOT DOMOWY, POKRZEPICIEL, PRZEDMORZE, IMIENNICTWO, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, TEST PASKOWY, BEETHOVEN, ŻYŁA JĘZYKOWA, WZORNICTWO, MIAZGA ZĘBOWA, PUCH, TRAWA MORSKA, BOSFOR KIMMERYJSKI, KOKSU, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, POLITYKA DYSKONTOWA, PORTFEL WIODĄCY, PŁUG, KOZA ŚNIEŻNA, KRAINA GEOGRAFICZNA, KOREANKA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, HISTOPATOLOGIA, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, CABAN, PRZECHOWALNICTWO, ŁUK DZIENNY, NIEMORALNOŚĆ, ANTYFONARZ, KONKURENCJA DOSKONAŁA, POBYT STAŁY, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ODDZIAŁ ZAPOROWY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, TESTAMENT, LICZBA, GRUNGE, SZKOŁA ŚREDNIA, POLNIK PÓŁNOCNY, BARKAS, PODWÓJ WIELKI, MIESZANKA BETONOWA, KONFISKACJA, PRAWO, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PRZEJRZYSTKA, MONITOR, SEKTOR PUBLICZNY, PIRAT, SERBSKI, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, OKRĘT DESANTOWY, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, SZCZWACZ, KODEKS, RUNO, DENACJONALIZACJA, ARYTMIA, KLIMAT KONTYNENTALNY, ANDROMEDA, RODZAJ LITERACKI, WIBRACJA, OTOCZKA WYPUKŁA, LĄG, DEKALOG, BIBLIOGRAFIA, TYTUŁ NAUKOWY, SYMPLEKS, PRODUKCJA, WĘŻÓWKA, KRAINA NEOTROPIKALNA, READMISJA, TRAWA PASTEWNA, SPRZENIEWIERZENIE, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, SKARB, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, PERTURBACJA, ALBUM, ATEMOYA, MIKROFALÓWKA, SPLOT ODBYTNICZY, SIEĆ GEODEZYJNA, KOZIOŁ OFIARNY, HEWLETT-PACKARD, JANUSZ KORWIN-MIKKE, WIARA, MEZOZAURY, RENTGENOLOGIA, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KUCHNIA, KANGURZAK RUDAWY, MELUZYNA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, PRZEBIERANIEC, OKRĄG APOLONIUSZA, GWIAZDA, OBLIGACJA ZAMIENNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ODSŁONA, SIEĆ KABLOWA, WYNAGRODZENIE, DEKRETAŁ, DRĄŻEK POGO, BIOMETRIA, ANTYSEPTYK, MAŁPECZKI, KATECHEZA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, JĘZYK PERSKI, LEKSYKA, ZBŁĄKANA OWIECZKA, HASTATUS, ZAWAŁ, RAZNOCZYNIEC, IMIGRACJA ZAROBKOWA, MANAT AFRYKAŃSKI, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, UZALEŻNIENIE, ALTERNATYWA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, PAJA, KREWETKA BAŁTYCKA, KWALIFIKATOR, INSTALOWANIE, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, MANATY, BOMBA NEUTRONOWA, PODPIS ELEKTRONICZNY, AKCESJA, PODKŁAD, POWIEŚĆ KRYMINALNA, BOROWIEC, MARKETING TERYTORIALNY, WOŁYNIANIN, SZATANISTA, MATURKA, FREESTYLE, ETYK, MAH JONG, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, ALFABET MIGANY, CHOREG, BENTOS, ILUMINACJA, DYPLOMATKA, STADION, FOTOPOWIELACZ, KANCLERZ, CHORĄGIEW, DENAZYFIKACJA, GRANICA CIĄGU, PURYZM, BITMAPA, RZECZPOSPOLITA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, FRYZ, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, ZIEMIA OBIECANA, DRYF GENETYCZNY, MOLALNOŚĆ, AGNOZJA WZROKOWA, BECZKA BEZ DNA, SUCHUM, CIĄG NIESKOŃCZONY, MOC, GŁOWICA KONWENCJONALNA, STAN ŚREDNI, ALGIERSKI, JAMAJSKI, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, ŻYWOPŁOT, FOTOBLOG, EKONOMIA POZYTYWNA, INTERWENCJA HUMANITARNA, COLEMANIT, BIZMUTYL, MOTYW, AFRYKANERKA, TEMAT, TERMOLOKACJA, ?ŚLONSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT NORMATYWNY STANOWIĄCY ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA, ZAWIERAJĄCY DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA, ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO, ZASADY PRZEDAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORAZ SPIS KAR I REGUŁY ICH STOSOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AKT NORMATYWNY STANOWIĄCY ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA, ZAWIERAJĄCY DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA, ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO, ZASADY PRZEDAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORAZ SPIS KAR I REGUŁY ICH STOSOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
K.K akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 3 lit.)
KK akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 2 lit.)
KODEKS KARNY akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

K.K
akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 3 lit.).
KK
akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 2 lit.).
KODEKS KARNY
akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa, zawierający definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej oraz spis kar i reguły ich stosowania (na 11 lit.).

Oprócz AKT NORMATYWNY STANOWIĄCY ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA, ZAWIERAJĄCY DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA, ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO, ZASADY PRZEDAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORAZ SPIS KAR I REGUŁY ICH STOSOWANIA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - AKT NORMATYWNY STANOWIĄCY ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA, ZAWIERAJĄCY DEFINICJĘ PRZESTĘPSTWA, ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWO, ZASADY PRZEDAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORAZ SPIS KAR I REGUŁY ICH STOSOWANIA. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast