CLITELLATA - KLASYFIKOWANY W RANDZE GROMADY KLAD WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH PIERŚCIENIC CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ SIODEŁKA (CLITELLUM) U OSOBNIKÓW DOJRZAŁYCH PŁCIOWO; PARAPODIA U NICH NIE WYSTĘPUJĄ, A SZCZECINY SĄ UWSTECZNIONE LUB ICH BRAK, ZALICZA SIĘ DO NICH PONAD JEDNĄ TRZECIĄ WSZYSTKICH PIERŚCIENIC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIODEŁKOWCE to:

Clitellata - klasyfikowany w randze gromady klad wysoce wyspecjalizowanych pierścienic charakteryzujących się obecnością siodełka (clitellum) u osobników dojrzałych płciowo; parapodia u nich nie występują, a szczeciny są uwstecznione lub ich brak, zalicza się do nich ponad jedną trzecią wszystkich pierścienic (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CLITELLATA - KLASYFIKOWANY W RANDZE GROMADY KLAD WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH PIERŚCIENIC CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ SIODEŁKA (CLITELLUM) U OSOBNIKÓW DOJRZAŁYCH PŁCIOWO; PARAPODIA U NICH NIE WYSTĘPUJĄ, A SZCZECINY SĄ UWSTECZNIONE LUB ICH BRAK, ZALICZA SIĘ DO NICH PONAD JEDNĄ TRZECIĄ WSZYSTKICH PIERŚCIENIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.991

GRAFIKA, UJŚCIE GARDŁOWE, HUBA, BLEŻNIA, EDUKATOR, RASOWOŚĆ, PRZECIWSTOK, SAUTE, ANTYKATOLICYZM, DOWÓD WPROST, ODPOWIEDNIOŚĆ, OKUPACJA, OLEJE ŚWIĘTE, STRATEGIA, MAKAK JAPOŃSKI, NIESKALANOŚĆ, SZUBIENICA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, ANKIETA PERSONALNA, TEST KOMETOWY, ŻARNIK, OWALNICA, USKOK, KICAJ, ARBITRAŻ DEWIZOWY, POJAWIENIE SIĘ, KONFIGURACJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, START, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, DESKA SEDESOWA, JARZĘBINÓWKA, ANAGLIF, ŻYDOFIL, UNIWEREK, DOJŚCIE, UCHWYT, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, OBYCZAJNOŚĆ, WASAL, ILUWIUM, ROZPAD, RAMA, DEMOT, AGLOMERACJA, JĘZYK GURAGE, GORĄCZKA DUM-DUM, CELEBRACJA, BRANŻA, BOHEMISTYKA, EPUZER, NIENORMATYWNOŚĆ, DZIAŁ, CNOTA, KARP PO POLSKU, CHRZAN, ŁUK TĘCZOWY, PROMINENCJA, NIEKLAROWNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, PRÓBA, SAMOGRAJ, PLAZMA, TURZYCA, FIRN, REWERENCJA, ŁAŃCUSZEK, SYSTEM JĘZYKOWY, ANTYROMANTYZM, OKRUTNIK, SZABLA, KŁUSAK FRANCUSKI, CYNK, PRAWO MATERIALNE, DZIKI ZACHÓD, PAMPUCH, FATYGANT, ADOLF, SETKA, KABINA, WYRAZ WOLNY, DANIE KOSZA, WYPALANKA, HARDTOP, ASYSTENT, DYPTYK, ZLEW, PIECZYNG, LINIA ŚREDNICOWA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ULUBIENIEC MUZ, LIBRA, KRĘPACZKI, SĄD, TOR, CZARCIE NASIENIE, BAŻANT, KULE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ASEKURANT, CHRZEST, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, JELEŃ DAVIDA, CYMES, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, WSZARZ, ALTOCUMULUS, TRYSKAWKA, POTENCJAŁ DZETA, OZNAKA, LINA PORĘCZOWA, SCHAB, PISUM, PROSAK, KORDAITY, PROSZEK DOVERA, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, PŁACZ, ŹREBIĘ, JĘZYKOZNAWCA, MASZKARON, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, BUTELKA MIAROWA, MORS, BUKIECIARZ, HURTOWNIA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ZŁOŻENIE BRONI, OWCA ROMANOWSKA, KSIĘŻUNIO, MOPEK, OBIEGNIK, PLOTER GRAWERUJĄCY, POLEWKA, ZACHOWANIE, SEANS, GLORIA, BOCZNIK, MAGIERKA, OZDOBNICA WIĘKSZA, KOLCZAKOWATE, KOMUNA MIEJSKA, ŁUK, WENEROLOGIA, JEDENASTKA, TYPOGRAFIA, WIECZERNIK, NIESPAW, CZŁOWIEK GUMA, TONAŻ, DRAPIEŻNOŚĆ, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, KREDYT KASOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GRZYB, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, LAPILLI, ŚLUZAK, CHOROBA PFEIFFERA, SZKARADZIEJSTWO, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, KOŃ BUDIONNOWSKI, BIFORIUM, PIASKOWY DZIADEK, DEMOLUDY, DOROBEK, RUBELIT, DOBYTEK, JAROSZ, AMFITEATR MORENOWY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ODBIJANIE SIĘ, SPŁONKA, PODSADKA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PROWENIENCJA, ZASTAWKA MITRALNA, KOSZULARZ, NABIERACZ, PIKADA, TERCET, PION, OTWÓR, GUMA, MANDOLA, MAZUREK, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, MAPA NUMERYCZNA, GRYZEK, SENTYMENTALNOŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, OPODATKOWANIE, OŚCIEŻE, JAPOŃSKOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, ŁAŃCUSZEK, NIEPRZYTOMNY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, OKRĄGŁOŚĆ, KORA, MODYFIKACJA, BERET, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, TRANSURAN, WILCZUR, MOTYWIK, ALFABET MORSE'A, SZLAUCH, WYCISKANIE, PROTOZOOLOGIA, ZESZYT W KRATKĘ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, JĘZYK FRYZYJSKI, KLEJOWNIA, ESDEK, CHOROBA DAVIDSONA, KUDŁACZ, MYJNIA, ZGODNOŚĆ, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, CHIPPENDALE, MIT, PALPACJA, KARTA RABATOWA, PRZĘSŁO, BAJECZNOŚĆ, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, ZABURZENIE UROJENIOWE, LATARNIOWIEC, MŁAK, RODZINA PATCHWORKOWA, BEZINWAZYJNOŚĆ, BERNARD, PERLATOR, PAROKSYZM, OSIEMNASTKA, SKRZYDŁA, BĘBEN, WOLUMEN OBROTÓW, OPUS, RENATA, GLEBA, KIEROWCA, NISKOŚĆ, ZARAZA, DEKONTAMINACJA, WARTOWNIA, GAMEPLAY, NAKŁO, FARBKA, KOLORYSTYKA, PISTOLET, NISKOROSŁOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTA, KAFTAN, GOŁYSZEK CHIŃSKI, KOZACY, BAT, AFEKTYWNOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, WYDERKA, PYCHA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, STOPOFUNT, ŚWIDER, MOSTEK SCHERINGA, DIALOGIZM, BIOLOG MOLEKULARNY, ROZDZIAŁKA, DRAPIEŻNOŚĆ, GUMA DO ŻUCIA, MIKS, ODPÓR, PARCH, RAJD, KREOL, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KAPRYŚNIK, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, POCIĄG OSOBOWY, KAMPANIA, HULMAN SZARY, SYSTEM NERWOWY, ZWIERZĘ, STARUNEK, UMOWA, AMARANTOWOŚĆ, ASTROWIEŻYCZKA, KLASZTORNA CISZA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ARALIA, NIEOCHĘDÓSTWO, STONKA, TEORIA POTENCJAŁU, PROWANSALSKI, ?PADÓŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CLITELLATA - KLASYFIKOWANY W RANDZE GROMADY KLAD WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH PIERŚCIENIC CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ SIODEŁKA (CLITELLUM) U OSOBNIKÓW DOJRZAŁYCH PŁCIOWO; PARAPODIA U NICH NIE WYSTĘPUJĄ, A SZCZECINY SĄ UWSTECZNIONE LUB ICH BRAK, ZALICZA SIĘ DO NICH PONAD JEDNĄ TRZECIĄ WSZYSTKICH PIERŚCIENIC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CLITELLATA - KLASYFIKOWANY W RANDZE GROMADY KLAD WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH PIERŚCIENIC CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ SIODEŁKA (CLITELLUM) U OSOBNIKÓW DOJRZAŁYCH PŁCIOWO; PARAPODIA U NICH NIE WYSTĘPUJĄ, A SZCZECINY SĄ UWSTECZNIONE LUB ICH BRAK, ZALICZA SIĘ DO NICH PONAD JEDNĄ TRZECIĄ WSZYSTKICH PIERŚCIENIC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIODEŁKOWCE Clitellata - klasyfikowany w randze gromady klad wysoce wyspecjalizowanych pierścienic charakteryzujących się obecnością siodełka (clitellum) u osobników dojrzałych płciowo; parapodia u nich nie występują, a szczeciny są uwstecznione lub ich brak, zalicza się do nich ponad jedną trzecią wszystkich pierścienic (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIODEŁKOWCE
Clitellata - klasyfikowany w randze gromady klad wysoce wyspecjalizowanych pierścienic charakteryzujących się obecnością siodełka (clitellum) u osobników dojrzałych płciowo; parapodia u nich nie występują, a szczeciny są uwstecznione lub ich brak, zalicza się do nich ponad jedną trzecią wszystkich pierścienic (na 11 lit.).

Oprócz CLITELLATA - KLASYFIKOWANY W RANDZE GROMADY KLAD WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH PIERŚCIENIC CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ SIODEŁKA (CLITELLUM) U OSOBNIKÓW DOJRZAŁYCH PŁCIOWO; PARAPODIA U NICH NIE WYSTĘPUJĄ, A SZCZECINY SĄ UWSTECZNIONE LUB ICH BRAK, ZALICZA SIĘ DO NICH PONAD JEDNĄ TRZECIĄ WSZYSTKICH PIERŚCIENIC sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CLITELLATA - KLASYFIKOWANY W RANDZE GROMADY KLAD WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH PIERŚCIENIC CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ SIODEŁKA (CLITELLUM) U OSOBNIKÓW DOJRZAŁYCH PŁCIOWO; PARAPODIA U NICH NIE WYSTĘPUJĄ, A SZCZECINY SĄ UWSTECZNIONE LUB ICH BRAK, ZALICZA SIĘ DO NICH PONAD JEDNĄ TRZECIĄ WSZYSTKICH PIERŚCIENIC. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x