OŚRODEK NADAJĄCY I ODBIERAJĄCY SYGNAŁY RADIOWE I/LUB TELEWIZYJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STACJA to:

ośrodek nadający i odbierający sygnały radiowe i/lub telewizyjne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STACJA

STACJA to:

ustalone i oznaczone miejsce zatrzymywania się pociągów, gdzie odbywa się wsiadanie i wysiadani pasażerów lub rozładunek i załadunek towarów (na 6 lit.)STACJA to:

ośrodek lub punkt specjalizujący się w jakiejś działalności bądź prowadzący badania w pewnym obszarze nauki (na 6 lit.)STACJA to:

jeden z czternastu punktów (oznaczanych obrazami lub rzeźbami) trasy drogi krzyżowej, nabożeństwa w religii rzymsko-katolickiej (na 6 lit.)STACJA to:

punkt sprzedaży detalicznej paliw płynnych, oleju napędowego, a niekiedy także gazu LPG (na 6 lit.)STACJA to:

urządzenie elektryczne lub elektroniczne służące do zarządzania funkcjami innych urządzeń bądź wspomagania tych funkcji (na 6 lit.)STACJA to:

zespół urządzeń służący do przetwarzania lub rozdzielania zasobów (na 6 lit.)STACJA to:

miejsce postoju pociągów i przeprowadzania operacji związanych z transportem kolejowym (na 6 lit.)STACJA to:

zakład, którego działalność związana jest z danym terenem (na 6 lit.)STACJA to:

(kosmiczna) stacja naukowo - badawcza w przestrzeni kosmicznej (na 6 lit.)STACJA to:

metra lub drogi krzyżowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OŚRODEK NADAJĄCY I ODBIERAJĄCY SYGNAŁY RADIOWE I/LUB TELEWIZYJNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.070

PASTEL, ZNAK LICZBY, OSĘK, LUDOBÓJSTWO, OSTATNIE POŻEGNANIE, OPCJA BARIEROWA, GATUNEK INWAZYJNY, MALATURA, BARKAS, SKLEP, ABORCJA, STROP KLEINA, MOTORÓWKA, ZBOWID, OSPOWATOŚĆ, EMALIA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, RIKSZA, FAKSYMILE, ROGI, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, KSIĘGI, OGIEŃ, KAPITALNY REMONT, FRAMUGA, ALPAKA, SĘKACZ, LAMA, ZDENERWOWANIE, BĄBELKI, BEZIMIENNOŚĆ, PASEK, KORDONEK, MONOPOLISTA, PRZELICZNIK, ROZZIEW, SZLAFROK, MOCZ, CHODZĄCY TRUP, BLASZKA, REFORMATOR, BALECIK, NOSICIEL, KONTENER, DŁUGODZIÓB, SEGOVIA, SŁUŻKA, GIMBAZA, MAZUREK, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GÓRNICTWO, DRĄGAL, GŁOWICA BOJOWA, POST, GUMA ARABSKA, JADZICA, BRIK, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ORLĘ, WIECZOREK POETYCKI, OBLIGACJA ZAMIENNA, ŚLEPA AMUNICJA, KATERINI, WERMUT, KSIĘŻULO, CIASNOŚĆ, KOSZYK, AUTOMOBIL, DINAR, PRZEKŁADKA, SONG, WSPÓŁUCZENNICA, ARTERIA, LONT WOLNOTLĄCY, GASTRO, IASI, PASIERB, LIENZ, ZAPOTRZEBOWANIE, MONITOR, OKSYDAZA, OSCYLATOR, FOTEL OBROTOWY, GLORIA, MINA MORSKA, MOZZARELLA, ŁĄCZNIK, KLIN, UZIOM, KOSÓWKA, ASFODEL, BRZEZINA, INDIANKA, DYSTANS, SZMATA, MALTA, HAGEN, POJEDYNEK, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ŚRODEK MASY, BULLA, BRĄZ, BLENDA SMOLISTA, SIAD RÓWNOWAŻNY, CHEMOATRAKTANT, NOMINAŁ, KONSTABL, PYTANIE, PILOT, TUNJA, SZAL, ZARYS, POLER, MIĘSO, PIĘKNY WIEK, METR, PASTYŁA, ANGIELSKA FLEGMA, JUBILER, WNIOSEK, WYPADEK JĄDROWY, DOSTATEK, KORYTKO, TEKA, KŁUSAK FRANCUSKI, AKCENT, GIROSKOP, ZASADA, MROK, SIÓDMY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, PESTYCYD, TAFELKA, LIBELLA, ANTENA SATELITARNA, ANTENA MIKROPASKOWA, TAJNE NAUCZANIE, BOGUMIŁ, MEDYKA, ROZCIEŃCZALNIK, DYREKCJA, ASTRAGAL, WŁOSKI, SEKRECJA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KILOWAT, ADIDAS, CACHAÇA, DOLNOPŁAT, ABSYDA, SZTUKA PASYJNA, ZMIANA WSTECZNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ASANSOL, GIGANT, DACHÓWKA, OBROŃCZYNI, KASZYCA, LINARES, KONTAKT, RUCH, LAKIER, KWASEK, PLAC APELOWY, KALWARIA, ANARCHIA, APRETUROWANIE, ŁUSZCZYK INDYGOWY, WYŚCIGI, SEKS ORALNY, AKORDAT, DEKADA, KONTRASYGNATURA, ROBUSTA, KARTKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, GRAFIKA RASTROWA, SZEW, NIESPAW, DRZEWO IGLASTE, JĘZYK LODOWCOWY, FORMACJA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, OPARCIE, LIŚCIONOGI, REDUKCJA, ANILANA, HEBRAJSKI, NAPIĘCIE DOTYKOWE, TEKA, BRZOSKWINIA, PUSTAK STROPOWY, LICYTACJA, ZŁĄCZE, KASZTANEK, CYGANKA, BELEM, DUSZA, NAMIESTNIK, PRZYŚPIEW, POZYCJA RYGLOWA, PRZEDROSTEK, PELA, MASŁO, WYBRANKA, RYCERZYK, HEBAN, DIAKRYT, MILFORD, HEL, GICZ, GAD, LEKTURKA, CZARCIE NASIENIE, ŁYKACZ, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, RÓŻANIEC, PORZĄDEK SPOŁECZNY, UNIWERSAŁ, LB, ROTA, ALAMEDA, KRĘPACZKI, CZARODZIEJSTWO, PRASA, NARÓD, RAPT, ANTYKADENCJA, NOGA, MAZER, MAJĄTEK, KWASICA, TURNIURA, OWADY, PUŁAP, LIGATURKA, SKUPIENIE, SIŁACZ, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, DEMOT, ŻYDOSTWO, AUTOMAT TELEFONICZNY, MIERNIK, MENAŻKA, KRZEŚLISKO, NAHA, WYDAWNICTWO, SZCZODRZENIEC, STATYSTA, DESNOYER, PRZEDZIAŁ, PIĄTY, CHUDOŚĆ, OSTRA AMUNICJA, SZOK CENOWY, DYSPEPSJA, TAPETA, PARÓWKA, DILER, WELON, KAJAK, LIST, MAKIMONO, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ALBUM, HEADHUNTER, RACJONALIZM, KLUBOWIEC, HAMILTON, OSKÓREK, OZONEK, OŚRODEK, GRECKI, KASSALA, PEREŁKA, SPEKTAKL, TENDENCJA ROZWOJOWA, FRYZ, WYMÓG, DEPILACJA, DONIESIENIE, AEROZOL, NIKOPOL, ZOOCHORIA, PACHCIARZ, CHICLAYO, BUCHTA, ORLANDO, KOPUŁA, STADION, OWOC, SZUMOWINA, DRESSING, ARMATOR, ZAPOZNANIE, ?SAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.070 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OŚRODEK NADAJĄCY I ODBIERAJĄCY SYGNAŁY RADIOWE I/LUB TELEWIZYJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OŚRODEK NADAJĄCY I ODBIERAJĄCY SYGNAŁY RADIOWE I/LUB TELEWIZYJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STACJA ośrodek nadający i odbierający sygnały radiowe i/lub telewizyjne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STACJA
ośrodek nadający i odbierający sygnały radiowe i/lub telewizyjne (na 6 lit.).

Oprócz OŚRODEK NADAJĄCY I ODBIERAJĄCY SYGNAŁY RADIOWE I/LUB TELEWIZYJNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OŚRODEK NADAJĄCY I ODBIERAJĄCY SYGNAŁY RADIOWE I/LUB TELEWIZYJNE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast