ZJAWISKO MECHANICZNEGO ZAMYKANIA OBCYCH JONÓW LUB CZĄSTECZEK WE WNĘTRZU KRYSZTAŁÓW OSADU (WEWNĄTRZ SZYBKO TWORZĄCEJ SIĘ SIECI KRYSTALICZNEJ), NP. PODCZAS WYTRĄCANIA SIARCZANÓW W POSTACI OSADU BASO4 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKLUZJA to:

zjawisko mechanicznego zamykania obcych jonów lub cząsteczek we wnętrzu kryształów osadu (wewnątrz szybko tworzącej się sieci krystalicznej), np. podczas wytrącania siarczanów w postaci osadu BaSO4 (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKLUZJA

OKLUZJA to:

pochłanianie gazów przez niektóre metale, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze, połączone z tworzeniem roztworów stałych lub związków chemicznych (np. pochłanianie wodoru przez pallad) (na 7 lit.)OKLUZJA to:

łączenie się frontów atmosferycznych w obszarze związanym z niżem barycznym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO MECHANICZNEGO ZAMYKANIA OBCYCH JONÓW LUB CZĄSTECZEK WE WNĘTRZU KRYSZTAŁÓW OSADU (WEWNĄTRZ SZYBKO TWORZĄCEJ SIĘ SIECI KRYSTALICZNEJ), NP. PODCZAS WYTRĄCANIA SIARCZANÓW W POSTACI OSADU BASO4". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.083

PRAWA RĘKA, RYKSIARZ, PEPSI, ZAKAŻENIE POKARMOWE, ROWEREK BIEGOWY, PIEKŁO, RADIO, MASA, REFLEKS, PALCÓWKA, ODJAZD, TEMACIK, ZĘBOWCE, EPIZOOTIA, BIKINIARZ, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, KAMICA MOCZOWA, KARALNOŚĆ, MIKSER, ZIARNO, UPROWADZENIE, GEODEZJA SATELITARNA, KONEWKA, KOREK, TOPOLOGIA SZYNOWA, POJAZD, PLAŻÓWKA, REZYGNACJA, KAPITULACJA, SCENA, HIPIATRIA, PASZTETÓWKA, EWANGELIA, SKAFANDEREK, NAWÓJ, KRYSTALOFIZYKA, DZIKI ZACHÓD, USTAWKA, ERA AFITYCZNA, WAMPIRZYCA, SZUM, GUMKA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, CZELADNIK, GONDOLA, TARCZA, OBSERWATOR, MAZUREK, CICHA MSZA, MUSZTARDA DIJON, MASTURBACJA, SZLIFIERKA KĄTOWA, ANTROPOLOG KULTURY, TRANSEKT, GNIAZDO, KOMEDIA DELL'ARTE, KOMBATANCKOŚĆ, SKRZYPOWE, SZEW, ZIELENICE, POLITYK, OBLICÓWKA, PINGWIN PAPUA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KULCZYBA, TEFILIM, ARTYSTA, BURZA MÓZGÓW, PODWÓJNY TROCHEJ, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, STEREOIZOMER, PRAŻNIA, OŻYNA, WŁÓKNIAK TWARDY, PRZEPOCZWARZENIE, POLAK, SZUM TERMICZNY, NARTA, STAN, KUSZYK, WSPOMNIENIE, PANAS, TOWOT, SUKCESYWNOŚĆ, SHAFTOWANIE SIĘ, FALC, KOŃ TROJAŃSKI, KULA, UNDEAD, CHŁODNIK, WÓDKA, SZPRYCA, KOMPRADOR, BODZIEC PROKSYMALNY, KAMIENNIK, INSTRUMENT SMYCZKOWY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, STACJA BAZOWA, PAMIĘĆ LOGICZNA, KURZ, NAMIESTNIK, NAKAZ, EPIZOOCJA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, GRZYBEK JAPOŃSKI, TONACJA, OBRONA HOLENDERSKA, FUJARKA, CHASERKA, NUROGĘŚ, KASOWNIK, JELEŃ MILU, ŻYCZLIWY, TŁUMACZ, USTALENIE, APANAŻE, SEITAN, ANSAMBL, GÓRNICTWO WĘGLOWE, STYL IZABELIŃSKI, POMPIER, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, PARALAKSA, WICEKAPELMISTRZ, PODAŻ ELASTYCZNA, PŁEĆ, JORDANEK, RADIANT, BEZSTRONNOŚĆ, ARCHIWOLTA, ŚLIWA, SAMICA, SZYSZKA, SADOWISKO, ERA KENOZOICZNA, ADRES LOGICZNY, UKŁAD ADAPTACYJNY, ZAŚLEPIENIE, ANIOŁECZEK, ŚLISKOŚĆ, BACCIARELLI, TRUFLA, ROZMODLENIE, TEKSASY, TELEWIZORNIA, TURNIA, DACH ŁAMANY, BAJKOPISARZ, POWÓZ, GUMA NATURALNA, SYMETRIA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TRASZKA GÓRSKA, ACETAL, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, DZIEWIĘTNASTY, NASIENNIK, TRASZKA SARDYŃSKA, PROPAROKSYTON, STARA GWARDIA, DRĘTWOTA, KROWIENTA, ZGNIŁKI, BALAST, BATERIA, TRYL, PRZEBITKA, SYMPTOMAT, SINICE, NERCZYŁUSK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KINOTEATR, KASA, KUBEK, FAZA OŻYWIENIA, NARY, PALIWO GAZOWE, PRZEDSZKOLE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, INLET, PALATOGRAFIA, INTERWAŁ, TYMBALIK, CYSTOLIT, GRODŹ, PRZYCHÓWEK, CENA ZAMKNIĘCIA, INIA, NIERUCHOMOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, CENA DETALICZNA, GORĄCE KRZESŁA, GARKUCHNIA, SPRYCIULA, WARSTWA GRANICZNA, DROBINA, SZTUKATERIA, PODATEK, ALKILACJA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ELFICKI, GEST, BIOSFERA, KAMELIA, UKŁAD URBANISTYCZNY, DOMENA PUBLICZNA, RYZYKO INWESTYCYJNE, ŻABKA, PULPA, KUPON, KONTRABANDA, PROPRIORECEPTOR, PORA, NISKOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, KONCERT, OWCA ROMANOWSKA, RILEY, BROŻEK, PARCH, PUDEŁKO, KWADRANS AKADEMICKI, MARUDA, DRAJREP, PRZEDPOLE, ZGORZEL GAZOWA, KOSTKA BRUKOWA, GARNEK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KOPALINA STAŁA, BAZIA, CZTEROSUW, OBSERWATOR, PĘTLICA, DZIEŃ, JELEC, STYL ARCHITEKTONICZNY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, PRZYPAŁ, KWINTET FORTEPIANOWY, OBERWANIE CHMURY, MARUDER, NADRUK, PUNK ROCK, KRZEŚLISKO, KREMÓWKA, DAWCA ORGANÓW, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, PRZESTĘPCA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, PRZEBUDOWA, GRA WSTĘPNA, BIAŁA FLAGA, JUMPER, WIRUS, BLOCZEK, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, KIERAT, EDYKUŁ, PAPIERZAK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, POMNICZEK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ODCZUCIA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KONTRAMARKARNIA, PRZERYWACZ, SONDAŻ, KIERUNKOWSKAZ, KIESZEŃ, REJESTR, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KOLOR, SCENKA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, NELSON, NIEREZYDENT, WYROBNICA, RAJKA, CZERWONA NOC, DEPESZA, OBRZYD, ZIELENIEC, SERDAK, INDYK, LUDWIK, PIECZĘĆ, WOLA BOŻA, ODPOWIEDŹ, CHAŁTURA, WYCINEK, IDEAŁ MAKSYMALNY, BIOLOG, PASZPORTYZACJA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WYGADANIE, CIEŃ, ?KOPULACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO MECHANICZNEGO ZAMYKANIA OBCYCH JONÓW LUB CZĄSTECZEK WE WNĘTRZU KRYSZTAŁÓW OSADU (WEWNĄTRZ SZYBKO TWORZĄCEJ SIĘ SIECI KRYSTALICZNEJ), NP. PODCZAS WYTRĄCANIA SIARCZANÓW W POSTACI OSADU BASO4 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO MECHANICZNEGO ZAMYKANIA OBCYCH JONÓW LUB CZĄSTECZEK WE WNĘTRZU KRYSZTAŁÓW OSADU (WEWNĄTRZ SZYBKO TWORZĄCEJ SIĘ SIECI KRYSTALICZNEJ), NP. PODCZAS WYTRĄCANIA SIARCZANÓW W POSTACI OSADU BASO4
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKLUZJA zjawisko mechanicznego zamykania obcych jonów lub cząsteczek we wnętrzu kryształów osadu (wewnątrz szybko tworzącej się sieci krystalicznej), np. podczas wytrącania siarczanów w postaci osadu BaSO4 (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKLUZJA
zjawisko mechanicznego zamykania obcych jonów lub cząsteczek we wnętrzu kryształów osadu (wewnątrz szybko tworzącej się sieci krystalicznej), np. podczas wytrącania siarczanów w postaci osadu BaSO4 (na 7 lit.).

Oprócz ZJAWISKO MECHANICZNEGO ZAMYKANIA OBCYCH JONÓW LUB CZĄSTECZEK WE WNĘTRZU KRYSZTAŁÓW OSADU (WEWNĄTRZ SZYBKO TWORZĄCEJ SIĘ SIECI KRYSTALICZNEJ), NP. PODCZAS WYTRĄCANIA SIARCZANÓW W POSTACI OSADU BASO4 sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZJAWISKO MECHANICZNEGO ZAMYKANIA OBCYCH JONÓW LUB CZĄSTECZEK WE WNĘTRZU KRYSZTAŁÓW OSADU (WEWNĄTRZ SZYBKO TWORZĄCEJ SIĘ SIECI KRYSTALICZNEJ), NP. PODCZAS WYTRĄCANIA SIARCZANÓW W POSTACI OSADU BASO4. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast