CYATHEA DEALBATA - NAZWA ZWYCZAJOWA GATUNKU PAPROCI DRZEWIASTEJ Z RZĘDU OLBRZYMKOWCÓW, ROSNĄCY W NOWEJ ZELANDII; CHARAKTERYZUJE SIĘ BIAŁO-SREBRNYM SPODEM LIŚCI; DORASTA DO 10 M WYSOKOŚCI; JEST NIEOFICJALNYM SYMBOLEM NOWEJ ZELANDII I NOWOZELANDCZYKÓW, WYSTĘPUJE M.IN. W HERBIE PAŃSTWA, A TAKŻE W LOGO NOWOZELANDZKIEGO KOMITETU OLIMPJSKIEGO, A TAKŻE REPREZENTACJI PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY UNION - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SREBRNA PAPROĆ to:

Cyathea dealbata - nazwa zwyczajowa gatunku paproci drzewiastej z rzędu olbrzymkowców, rosnący w Nowej Zelandii; charakteryzuje się biało-srebrnym spodem liści; dorasta do 10 m wysokości; jest nieoficjalnym symbolem Nowej Zelandii i Nowozelandczyków, występuje m.in. w herbie państwa, a także w logo Nowozelandzkiego Komitetu Olimpjskiego, a także reprezentacji piłki nożnej i rugby union (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYATHEA DEALBATA - NAZWA ZWYCZAJOWA GATUNKU PAPROCI DRZEWIASTEJ Z RZĘDU OLBRZYMKOWCÓW, ROSNĄCY W NOWEJ ZELANDII; CHARAKTERYZUJE SIĘ BIAŁO-SREBRNYM SPODEM LIŚCI; DORASTA DO 10 M WYSOKOŚCI; JEST NIEOFICJALNYM SYMBOLEM NOWEJ ZELANDII I NOWOZELANDCZYKÓW, WYSTĘPUJE M.IN. W HERBIE PAŃSTWA, A TAKŻE W LOGO NOWOZELANDZKIEGO KOMITETU OLIMPJSKIEGO, A TAKŻE REPREZENTACJI PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY UNION". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.609

KIWI, OTWIERANIE SERCA, MISZCZU, MADZIARSKI, CZAPLA MASKOWA, INTERNUNCJUSZ, PRZENOSICIEL, OMLET, PODWÓJNOŚĆ, DZIARSKOŚĆ, KORMORAN BRUZDODZIOBY, NIETOLERANCJA, DASZEK, SZPAK, STAROŻYTNIK, MRÓWKOLÓW, GRODZA, BOROWIEC WIELKI, LOGANIOWATE, ANUROGNATY, SPREJ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PROSIĘ ZIEMNE, UPRAWIACZ, BRAT KRWI, WIDŁOGOŃCZYK DUŻY, GLINIASTOŚĆ, GEEZ, DŁUGOGŁOWIE, BYT, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, CHOMIK MONGOLSKI, MENUET, MAANAM, POWAŻNOŚĆ, CHŁOPIEC DO BICIA, ASYSTA, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, WANIENKA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, SIANO, MIODALEK PRĄŻKOWANY, IMMUNOGENETYKA, DENACYFIKACJA, FILOZOF, POPITA, OGNIWO GAZOWE, PĘDRAK, SYROP, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, MŁYNOWY, JAM, INKOHERENCJA, CIEŚŃ NADGARSTKA, CINQUECENTO, GATUNEK AMFITERMICZNY, SZKOLNOŚĆ, SKLERODERMIA, PRYMITYWIZM, POTWÓR, KROGULEC WYSPOWY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, INTERWAŁ, LISIURKA, MAKARON, DRABIKOWATE, POCHLEBSTWO, RETINOPATIA, DENUNCJANT, BAWEŁNA, ZAKURZENIE, RZEKA, TENREK, OSZCZĘDNIŚ, KONTAKT, RAMFORYNCHUSY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, RUMBA, AKCJA, PŁACA ZASADNICZA, MAJOWY ROBOTNIK, ZABÓR, KOMITAT, LAJKRY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KRETYŃSKOŚĆ, KLIMAT, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SAŁATA, BAMBUSOWCE, HIPNOTYK, TELEKOMUTACJA, MASTOLOGIA, BANIECZKA, HARMONIKA, SILNIK TŁOKOWY, KRÓTKOWIDZTWO, BIOCHEMIA, EUTEKTYK, WYMIENIACZ, NIEWYRAŹNOŚĆ, NAUSZNIK, ORLOG, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, OSTROLOT MASKOWY, RUBASZNOŚĆ, RZEMIEŚLNICZEK, ASTER, SCENKA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, DZIOBÓWKA, SZCZUR, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, CŁO IMPORTOWE, KRYSTATUZAUR, FIGURA DZIOBOWA, ŻMIJA KARŁOWATA, GONDOLA, DYFERENCJACJA, PODREGION, KAMIEŃ, MŁAKA, STROP, EGZOSZKIELET, BIOLOGIA SYSTEMOWA, GOFFEROWATE, NASKALNIK, PRZYRODOZNAWCA, MIECZOGONY, KUSOKURKA PLAMISTA, HAWEA, TWIERDZENIE PETTISA, PRZECIWIEŃSTWO, KLARK, SKRĘTKOWATE, SAROS, BRODACZ ŻÓŁTOSZYI, RYZYKO OPERACYJNE, SYKOFANT, WSPÓŁMAŁŻONEK, KIESA, PĘDZLAK, SZABAS, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, AGUTIOWATE, BIAŁOUSZKA, ODSKOK, WYPŁYW, FELLINI, WINO LIKIEROWE, WSTRZYMANIE, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZUPA PIWNA, PÓŁWARIAT, MEWA BRYTYJSKA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ANTYSZACHY, STEWIA, PRAWO GÓRNICZE, SYRENA, BEZPŁETWIEC, TELEGRAF OPTYCZNY, SOLA, GALERIA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, ABSORBANCJA, GORĄCZKA, CZUBRICA, ŻAŁUGA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, DIADEMA, SZTUKA UŻYTKOWA, OKREŚLONOŚĆ, PAPROĆ, PĘPAWA DWULETNIA, KASZLAK, INKAUST, NIEKONKRETNOŚĆ, JELEŃ KOŃSKI, TRZĘŚLIKOWCE, KAPILARA, KARA, ORŁOSĘP, PINIOR, DWUTLENEK WĘGLA, ASSAPAN, DOBRO PRAWNE, KOGUT, ANONIMAT, SKŁADNIA, FLOTA, NATARCZYWOŚĆ, NARCYZ, TWÓR, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, BORZEŚLAD ZWISŁY, OBIEG, WYPŁATA, KOLIBER, GIMNASTYKA, KAZUAR WSPANIAŁY, WIEWIÓRKA, WĘŻOWIDŁO, PLICHTA, KOLORYMETRIA, ZAĆMA NABYTA, BROŃ CHEMICZNA, KOŁODZIEJ, NACIĄG, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KONAJĄCY, EUROWALUTA, ZADRZECHNIA, KUC DALES, KOMORA DEKOMPRESYJNA, PRZĘŚLOWATE, MIARODAJNOŚĆ, WYCIĄG, PINGWINARIUM, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, OWCA JACOBA, AFRYKANKA, BIBUŁKARZ, BIBLIOPOLA, DZIEWIĘTNASTKA, TORFOWISKO NISKIE, INTEGRACJA, SYNERGIZM, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ZIELONA FALA, MEDYCYNA RATUNKOWA, POLIPTYK, LITEWSKI, WYKOP, MONITORING PRZYRODNICZY, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, JĘZYK ROMAŃSKI, POMYSŁOWOŚĆ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, CEMENTOWE BUTY, NAZWA WŁASNA, ZAPŁON, MAJDANIARZ, AFRYKANISTYKA, SOWIET, MECHANIZM JEZDNY, KOSMOLOGIA, PARSZYWOŚĆ, DŁUGOSZOWATE, JAMA STAWOWA, ULISTNIENIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, SYNERGETYKA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, CHŁOPIEC, RYBA DRAPIEŻNA, BRANIE WZORU, ŚLISKOŚĆ, TOPIELISKO, KLISZKA, NIWELOWANIE, GŁODOMÓR, LIS, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ŚWIĄTYNIA, BOTULIZM DZIECIĘCY, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, BOCZNIK, CYTRYNADA, GRUBA KRESKA, LEGENDA, ZARAZOWATE, MIEDZIORYT, RYBA UKWIAŁOWA, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, PAROWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, KRĘG OBROTOWY, SZYB WINDOWY, DZIUPLA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TELEWIZJA REPERTUAROWA, OSTRONOS ATLANTYCKI, WIKTYMIZACJA, ULEGŁOŚĆ, WALKA Z WIATRAKAMI, PROTOZUCH, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, FOTOWOLTAIKA, WARIACJA, TANK, OMIEG WSCHODNI, KONESER, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PACZKA, PARAPETÓWA, RECEPTYWNOŚĆ, AEROZOL, ?KINOMANIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYATHEA DEALBATA - NAZWA ZWYCZAJOWA GATUNKU PAPROCI DRZEWIASTEJ Z RZĘDU OLBRZYMKOWCÓW, ROSNĄCY W NOWEJ ZELANDII; CHARAKTERYZUJE SIĘ BIAŁO-SREBRNYM SPODEM LIŚCI; DORASTA DO 10 M WYSOKOŚCI; JEST NIEOFICJALNYM SYMBOLEM NOWEJ ZELANDII I NOWOZELANDCZYKÓW, WYSTĘPUJE M.IN. W HERBIE PAŃSTWA, A TAKŻE W LOGO NOWOZELANDZKIEGO KOMITETU OLIMPJSKIEGO, A TAKŻE REPREZENTACJI PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY UNION się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYATHEA DEALBATA - NAZWA ZWYCZAJOWA GATUNKU PAPROCI DRZEWIASTEJ Z RZĘDU OLBRZYMKOWCÓW, ROSNĄCY W NOWEJ ZELANDII; CHARAKTERYZUJE SIĘ BIAŁO-SREBRNYM SPODEM LIŚCI; DORASTA DO 10 M WYSOKOŚCI; JEST NIEOFICJALNYM SYMBOLEM NOWEJ ZELANDII I NOWOZELANDCZYKÓW, WYSTĘPUJE M.IN. W HERBIE PAŃSTWA, A TAKŻE W LOGO NOWOZELANDZKIEGO KOMITETU OLIMPJSKIEGO, A TAKŻE REPREZENTACJI PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY UNION
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SREBRNA PAPROĆ Cyathea dealbata - nazwa zwyczajowa gatunku paproci drzewiastej z rzędu olbrzymkowców, rosnący w Nowej Zelandii; charakteryzuje się biało-srebrnym spodem liści; dorasta do 10 m wysokości; jest nieoficjalnym symbolem Nowej Zelandii i Nowozelandczyków, występuje m.in. w herbie państwa, a także w logo Nowozelandzkiego Komitetu Olimpjskiego, a także reprezentacji piłki nożnej i rugby union (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SREBRNA PAPROĆ
Cyathea dealbata - nazwa zwyczajowa gatunku paproci drzewiastej z rzędu olbrzymkowców, rosnący w Nowej Zelandii; charakteryzuje się biało-srebrnym spodem liści; dorasta do 10 m wysokości; jest nieoficjalnym symbolem Nowej Zelandii i Nowozelandczyków, występuje m.in. w herbie państwa, a także w logo Nowozelandzkiego Komitetu Olimpjskiego, a także reprezentacji piłki nożnej i rugby union (na 13 lit.).

Oprócz CYATHEA DEALBATA - NAZWA ZWYCZAJOWA GATUNKU PAPROCI DRZEWIASTEJ Z RZĘDU OLBRZYMKOWCÓW, ROSNĄCY W NOWEJ ZELANDII; CHARAKTERYZUJE SIĘ BIAŁO-SREBRNYM SPODEM LIŚCI; DORASTA DO 10 M WYSOKOŚCI; JEST NIEOFICJALNYM SYMBOLEM NOWEJ ZELANDII I NOWOZELANDCZYKÓW, WYSTĘPUJE M.IN. W HERBIE PAŃSTWA, A TAKŻE W LOGO NOWOZELANDZKIEGO KOMITETU OLIMPJSKIEGO, A TAKŻE REPREZENTACJI PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY UNION sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CYATHEA DEALBATA - NAZWA ZWYCZAJOWA GATUNKU PAPROCI DRZEWIASTEJ Z RZĘDU OLBRZYMKOWCÓW, ROSNĄCY W NOWEJ ZELANDII; CHARAKTERYZUJE SIĘ BIAŁO-SREBRNYM SPODEM LIŚCI; DORASTA DO 10 M WYSOKOŚCI; JEST NIEOFICJALNYM SYMBOLEM NOWEJ ZELANDII I NOWOZELANDCZYKÓW, WYSTĘPUJE M.IN. W HERBIE PAŃSTWA, A TAKŻE W LOGO NOWOZELANDZKIEGO KOMITETU OLIMPJSKIEGO, A TAKŻE REPREZENTACJI PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY UNION. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x