TECHNIKA MALARSKA, W KTÓREJ PRZY POMOCY UŻYWANIA SZARAWYCH ODCIENI IMITUJE SIĘ PŁASKORZEŹBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EN GRISAILLE to:

technika malarska, w której przy pomocy używania szarawych odcieni imituje się płaskorzeźbę (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA MALARSKA, W KTÓREJ PRZY POMOCY UŻYWANIA SZARAWYCH ODCIENI IMITUJE SIĘ PŁASKORZEŹBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.230

CHŁOPAK DO BICIA, JUDASZ, KĄPIEL, RACHUNKOWOŚĆ, KRZYŻ MALTAŃSKI, ZBÓJNIK, OBRONA SKANDYNAWSKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, INSTAGRAMERKA, RUMUNKA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, KOŃ KARABACHSKI, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CHRYZMO, BOOROOLA, PIASTUN, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, INTERWIZJA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, JAŚ WĘDROWNICZEK, ANOMALIA UHLA, PĘD, ODPŁYW, PORTRECISTKA, CENA PROGOWA, PIKIEL, RUCH, GNETOWE, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, ENERGETYKA WIATROWA, LINIA PODSTAWOWA, RADIO TRANZYSTOROWE, ZERO ABSOLUTNE, MEDYCYNA PALIATYWNA, FILIGRAN, BRZUSZEK, ŚWIR, MATERIAŁ, PREMIA GÓRSKA, SZEW, OMLET NORWESKI, OPTYKA, RAZ, TUBULOPATIA, CALLANETICS, FILOLOGIA POLSKA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, CHŁOPIEC DO BICIA, WRAŻENIE, ŚCISŁY POST, ŹDZIEBLARZE, ANTIFA, POMOCNIK, KOSZULARZ, ZAĆMIENIE, ANALOGIA, BIOTRANSFORMACJA, CHOLANGIOGRAFIA, ENAMINA, ISTOTA SZARA, HAŁAŚNIK, WYNURT, EPOS HOMERYCKI, ZAUROPODOMORFY, HALA TARGOWA, FORUM DYSKUSYJNE, CHOROBA DUHRINGA, HUTNICTWO, KOLANO SZPOTAWE, HOL MIĘKKI, MASZYNA INFORMACYJNA, KONFEDERACJA, CYKL KONIUNKTURALNY, ROCK AND ROLL, KREWETKI, TRANSCENDENCJA, GEOLOGIA, MUS, HARAS, MORFOGENEZA, ANGLOSAS, ADRES FIZYCZNY, RÓJ METEORÓW, HORODNIA, RAJZBRET, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, WÓDKA, RETOROMANIN, STRZAŁKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, TRUP, ARYSTARCH, ZAPALENIE, PUNKT KOPULACYJNY, POJAZD KOŁOWY, NIEDOTYKALSKI, ELEGIJNOŚĆ, DROGA, MADERA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, WKŁAD, ALIGATOROWATE, RADIOELEKTRYKA, OLIGOMER, CWAJNOS, IRYZACJA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CHOROBA PFEIFFERA, GRZYB SKALNY, BALONKLIWER, EKSKLUZYWIZM, TRAKCJA KONNA, DWUNASTKA, LINIA ŚRUBOWA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, ANTYLIBERALIZM, DROGI MOCZOWE, SZATA TYPOGRAFICZNA, ORGANOLOGIA, SEMITKA, HARMONIKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CHORIJAMB, OLIGOPOL, FELOPLASTYKA, INTUICYJNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, RECYTATYW, CHIRURG, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, WALUTA MIĘKKA, PUNKT ZEROWY, NASTAWNOŚĆ OKA, WSPOMINKI, OKRES WEGETACYJNY, ADVOCATUS DIABOLI, MIEDZIANE CZOŁO, KOŻUSZEK, DRĘTWA, KADŹ ZALEWNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, DZIKI ZACHÓD, GUZ ZŁOŚLIWY, METR, HERBACIARKA, ZŁAD, ANKIETOWANA, MIHRAB, SZCZUR WĘDROWNY, SIATECZKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, GRASICA, JASTRZĘBIE OKO, JĘZYK ALBAŃSKI, MURSZ, CYGARNICA, WARUGA, TEORIA DESKRYPCJI, ATMOSFERA ZIEMSKA, BRUDNA ROBOTA, FUNKCJA RZECZYWISTA, PEPPERONI, WARZELNICTWO, MILET, KONTRAMARKA, ROZLUŹNIENIE, ŁAD KORPORACYJNY, POLONEZ, TEGOROCZNOŚĆ, UDERZENIE, PLAFON, PRĄD ZMIENNY, ASTROCYT, ASD, MADŻONG, PILOT, TYBERIADZKIE, GWARA MIEJSKA, SERM, KUC KASPIJSKI, TRENING AUTOGENICZNY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, ADWOKAT DIABŁA, SISAK, PAPIEROŚNIK, ROPOMOCZ JAŁOWY, GĄSIOREK, NAKURWIENIE SIĘ, NAUKI POLITYCZNE, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, MIĘSOŻERCA, FALOWNIK NAPIĘCIA, PODWÓJNA HELISA, PROFESOR, KLAKSON, WIZJER, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SOJA, GRUCHOT, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, CENA MAKSYMALNA, WIGURA, DOWÓD WPROST, ROZPRAWA HABILITACYJNA, ZWODNICZOŚĆ, FILOZOFIA POZNANIA, BEZDEŃ, MAK, JONOFOREZA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KWAS PRÓCHNICOWY, UBARWIENIE OCHRONNE, KORONA DROGI, POWIĘŹ, POTRZASK, NAPÓJ, BYSTROŚĆ, WROTA, MINERALOGIA GENETYCZNA, TARCIE, SEGREGACJA RASOWA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, NATURYZM, OPAKOWANIE, EPIGENEZA, CIASNOTA, STRZEMIĄCZKO, DYSKURSYWNOŚĆ, DRUH, RDZEŃ, TROFOBLAST, KSIĄŻĄTKO, KABAŁA, SILNIK CZTEROSUWOWY, CYNKOGRAFIA, ORBITA, CZEKOLADZIARNIA, ELABORACJA, DRABKA, ASTROFOTOMETRIA, WAWRZYN, JĘZYK KENTUMOWY, CHOCHELKA, STRĄGA, SZKOCKI, EKSHIBICJONISTA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, UNIWERSYTECKOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, WOLA, PCHEŁKI, EP, SAMOUCZEK, CIASTO, ADRES, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, ZBROJA BIAŁA, PACHNOTKA UPRAWNA, ZASTAWKA AORTALNA, GRYMAŚNIK, BIOGERONTOLOGIA, ARMIA ZACIĘŻNA, HOMO NOVUS, PŁÓCIENNICA, RADIOTECHNIK, JĘZYKOZNAWCA, WYŁAM, STRETCH, BENZYNÓWKA, CZERPARKA, GRUPA KETONOWA, NAUKI KOGNITYWNE, KLIMAT KONTYNENTALNY, FUNKCJA UNIMODALNA, FRAZA, CHŁYST, HAŁDA, DIMER, RYBOJASZCZURY, TEMPERA, DŻINGIEL, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, POLEWANIE SIĘ, STACJE ZLEWNE, GRANULACJA, SUROWOŚĆ, BAJKOPISARZ, WYRWIZĄB, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, WICIOKRZEW, ZNAK ZAPYTANIA, CEREMONIA, JAZDA, FOXTROT, RZUT BERETEM, KLASA ŚREDNIA, ?MRÓWKA SMĘTNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA MALARSKA, W KTÓREJ PRZY POMOCY UŻYWANIA SZARAWYCH ODCIENI IMITUJE SIĘ PŁASKORZEŹBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA MALARSKA, W KTÓREJ PRZY POMOCY UŻYWANIA SZARAWYCH ODCIENI IMITUJE SIĘ PŁASKORZEŹBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EN GRISAILLE technika malarska, w której przy pomocy używania szarawych odcieni imituje się płaskorzeźbę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EN GRISAILLE
technika malarska, w której przy pomocy używania szarawych odcieni imituje się płaskorzeźbę (na 11 lit.).

Oprócz TECHNIKA MALARSKA, W KTÓREJ PRZY POMOCY UŻYWANIA SZARAWYCH ODCIENI IMITUJE SIĘ PŁASKORZEŹBĘ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - TECHNIKA MALARSKA, W KTÓREJ PRZY POMOCY UŻYWANIA SZARAWYCH ODCIENI IMITUJE SIĘ PŁASKORZEŹBĘ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x