WRODZONA LUB NABYTA POSTĘPUJĄCA CHOROBA UKŁADU NERWOWEGO, W KTÓREJ PODSTAWOWYM ZJAWISKIEM PATOLOGICZNYM JEST UTRATA KOMÓREK NERWOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA NEURODEGENERACYJNA to:

wrodzona lub nabyta postępująca choroba układu nerwowego, w której podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WRODZONA LUB NABYTA POSTĘPUJĄCA CHOROBA UKŁADU NERWOWEGO, W KTÓREJ PODSTAWOWYM ZJAWISKIEM PATOLOGICZNYM JEST UTRATA KOMÓREK NERWOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.280

PLANETA OCEANICZNA, SŁUŻALCZOŚĆ, DANE, PROFIT, DNO KWIATOWE, OZONEK, ZAPŁATA, ANGLEZ, SZTUCZNY LÓD, SUCHORYT, SZELMA, MARTWE POLE, MOTYLEK, PRZEKLEŃSTWO, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, SZACHY SZYBKIE, REJESTR KARNY, KAKEMONO, ALKOHOL ROLNICZY, KRYTERIUM LAPLACE'A, DZIAŁOWIEC, BIAŁE MIĘSO, EMULSJA ASFALTOWA, INTEGRALNOŚĆ, VIOLA BASTARDA, MODRASZEK IKAR, GALÓWKA, FILTR, ANTABA, WYSEPKA, PODSTAWKA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PRAŻMO, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ANTYDEPRESANT, WARCHOŁ, MIŚ, SPARRING, ARCHETYPOWOŚĆ, KĄT WYPUKŁY, MINIA, ZWOLNIENIE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, TUNIKA, GOŁOBORZE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, MONK, CERAMIKA SANITARNA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, NAGRODZENIE, PULPIT, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WIEK PRZEDEMERYTALNY, GŁÓWKA, LOGIKA KIERUNKOWA, PŁÓD, JEDENASTA MUZA, PAMIĘTNIK, POMPA ŁYDKOWA, RYGIEL, ŻONISKO, KIWI, NOSÓWKA, BARWNOŚĆ, PRZYROSTEK, CHORY NA GŁOWĘ, MACZANKA, PRZEWIJAK, NISZA, ANAL, RULETKA, ZNAK LICZBY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, DWÓJKA PODWÓJNA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, MÓRG, PIERWSZY, ULEGŁOŚĆ, POWYWRACANIE, PAS, MARTWE PRAWO, SPIEK, ASTROTURFING, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, MASTYKS, HARACZ, SOK JELITOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, MOTYLOWCOWATE, IZOMER KONFORMACYJNY, FEERIA, POJAZD LATAJĄCY, NARKOTYK TWARDY, BARETKA, SZTAFETA POŻARNICZA, INWAZJA, KLEJNOT HERBOWY, MĄKA, PIECZARKOWA, SŁUGA BOŻA, UZALEŻNIENIE, ODTWÓRCA, KOLOKACJA, ARESZT DOMOWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZARZĄD, BLOCZNOŚĆ, CYGANKA, NEPTUN, ASYMPTOTA, LARGHETTO, HEBRAJSKI, PRZESYP, CELIBAT, TOM, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, MITYCZNOŚĆ, KUBIZM ORFICZNY, GAJA, WYPALANKA, AUTOCASCO, KNEDLIK, FILAR PRZYPOROWY, CZASZA, PORZĄDNIŚ, KOLOR LUKOWY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, LOKACJA, LUK, TRĘDOWNIK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, SR, ŚMIECISKO, ROKPOL, CHOROBA ODZWIERZĘCA, GRIEKOW, ŚWIATŁA DROGOWE, GRACJALISTA, LĘDŹWIE, POZIOMNICA, WOJNA, ORGANIZM WYŻSZY, CUKIER WANILIOWY, NEOPOGAŃSTWO, PANTOFELNIK, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, STOSINA, DAEWOO, UNIWERSYTET LUDOWY, STROIK, PAŃSZCZYZNA, RAGLAN, MĄDRALIŃSKI, FILTRACJA, WELON, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CHOROBA KAHLERA, ALASKAN HUSKY, ŚRODKI TRWAŁE, CHORDOFON, PIES OZDOBNY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, GRANULACJA, ZABÓR, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ŚWISZCZ, AFERALNOŚĆ, SEKSTA, NIEDOKŁADNOŚĆ, DZBANEK, LEŚNY DZIADEK, WIATROWNICA, FILTRACJA, PODWOIK, TWIERDZENIE KRULLA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, INSEKT, PIEC, ESPADRYLA, POMPA INFUZYJNA, KOLEJ ŻELAZNA, BEZCZYNNOŚĆ, PIEC MUFLOWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, LIPODYSTROFIA, GEOMETRYCZNOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, DYPTYK, MURARKA OGRODOWA, GRADACJA, ZAWIKŁANIE, DELFIN GRUBOGŁOWY, SPEKTAKL MUZYCZNY, WANIENKA, BLUZA, PRZĄDEK, KRA, ABLACJA, NIESTEROWNOŚĆ, MANKIETY, PRECYZYJNOŚĆ, HISZPAŃSKI, AZJATA, KOMIZM, KLUCZ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, NEKTAR, DIAGONAL, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, EMBRIOGENIA, PALCÓWKA, ENERGICZNOŚĆ, NOCEK KOSMATY, CENA WYWOŁAWCZA, LINIA WIDMOWA, ADIDAS, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, NORMA KOLIZYJNA, ZBÓJNIK, DYSZKANCIK, LAMNOWATE, KABINA, WARTOWNIK, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CARL, DWUDZIESTY PIĄTY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MOSH, WŁADZUCHNA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, ALTANNIK FIOLETOWY, POTENTAT, DZIESIĄTKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, DOKUMENT LOKACYJNY, MOŁODYCA, PRZEKŁADNIA, RAGDOLL, SPOT, DERESZ, MAGNES, RZĄD, CIEŃ, CYBORIUM, ASTRAGALOMANCJA, GŁOŚNOŚĆ, NIEMIEC, PRZEGRYZEK, PROTETYKA, PROTEZA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WIELKI KSIĄŻĘ, OSADA, NIELEGAL, BROŃ GŁADKOLUFOWA, FRATER, PAZUR, NUŻENIEC LUDZKI, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, CHOROBA OGUCHIEGO, TRAFIENIE, FORLANA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, NASADA, ZAPACH, ŁAD, KAPLICA LORETAŃSKA, PRZYJEZDNY, KALIKO, MAMAŁYGA, MUNICYPIUM, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OBROŃCA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, OWRZODZENIE PIERWOTNE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BIEGUN UKŁADU, RĘKAW, EKSPARTNER, DOMINANTA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, WĘGIER, METODA KARTOGRAMU, INTENSJA, BOM, SENIOR, ANIMALIZM, ŁOMOT, FORTECA, ?PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WRODZONA LUB NABYTA POSTĘPUJĄCA CHOROBA UKŁADU NERWOWEGO, W KTÓREJ PODSTAWOWYM ZJAWISKIEM PATOLOGICZNYM JEST UTRATA KOMÓREK NERWOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WRODZONA LUB NABYTA POSTĘPUJĄCA CHOROBA UKŁADU NERWOWEGO, W KTÓREJ PODSTAWOWYM ZJAWISKIEM PATOLOGICZNYM JEST UTRATA KOMÓREK NERWOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA NEURODEGENERACYJNA wrodzona lub nabyta postępująca choroba układu nerwowego, w której podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA NEURODEGENERACYJNA
wrodzona lub nabyta postępująca choroba układu nerwowego, w której podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych (na 25 lit.).

Oprócz WRODZONA LUB NABYTA POSTĘPUJĄCA CHOROBA UKŁADU NERWOWEGO, W KTÓREJ PODSTAWOWYM ZJAWISKIEM PATOLOGICZNYM JEST UTRATA KOMÓREK NERWOWYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WRODZONA LUB NABYTA POSTĘPUJĄCA CHOROBA UKŁADU NERWOWEGO, W KTÓREJ PODSTAWOWYM ZJAWISKIEM PATOLOGICZNYM JEST UTRATA KOMÓREK NERWOWYCH. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast