Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE to:

Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.978

BRACIA POLSCY, RZEZALNIA, FLETNIA, GRÓD, PRZEPADEK, ELASTOMERY, TEMACIK, PRZERYWACZ BLOKADY, CENOBIORCA, FAŁD, PRZEPIÓRKA ZWYCZAJNA, MANDORLA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, TAKSON MONOFILETYCZNY, GLOTTODYDAKTYKA, ŻARLIWIEC, BIAŁA DAMA, PODWOZIE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, WIATRACZEK, CANZONA, BISIOR, STRASZYK, DIABEŁ, PIROGA, ZŁOŻE, PINGWIN KRÓLEWSKI, BILTONG, ODPRAWA CZASOWA, FLAWONOID, POŚLIZGI, SĄD REJESTROWY, MARMURKOWANIE, MEDYCYNA SĄDOWA, TYBELARKI, KRÓCIEC, BOTULIZM PRZYRANNY, WYCIĄGARKA, GRECKI, GNIAZDO ZAWOROWE, WKŁAD, NAWIETRZNIK, IKONA, WYRÓB MEDYCZNY, CHONDRYT, AWARIA, LOT KOSZĄCY, HEBAN, SĘDZIA, OSIEMNASTKA, DZIEWIĘTNASTKA, SZPECIELE, WYWROTNOŚĆ, RADŹPUT, WOŹNY, GENOMIKA STRUKTURALNA, DZIENNIKARZ PRASOWY, RETOROMANIN, NEKROFAG, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, AVIZO, BIDUL, BLANK, WYSYPKA, KOLORYT, KAROLINGOWIE, CHERUBIN, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PROCH, CHABAZYT, TŁUSZCZYK, BARWY WOJENNE, HEMIKRYPTOFIT, PAN, DROBINA, CHALDEJSKI, LEPIARKOWATE, KILIM, DRAMAT GANGSTERSKI, AKCELERATOR KOŁOWY, GENERACJA ROZPROSZONA, ZGORZEL, KURDYJSKI, NAUKA PRZYRODNICZA, PASKUDA, ŁĘK, STASZÓWKA, MIARKA, POŻYWIENIE, REGENERACJA, STRÓJ WIECZOROWY, MŁOT HYDRAULICZNY, TYP, ATOMIZM, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, KÓZKI, EUGLENOWCE, BATON, SUMIK, TAKTYKA, ROFEKOKSYB, HOBBYSTA, SILNIK POMOCNICZY, PANICZĄTKO, LINIA MĘSKA, PŁOMYK, STREFA PODMIEJSKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, KUSACZE, POLEWA, BAR MICWA, SUŁTANIT, JAWNOGRZESZNIK, KOZA SAANEŃSKA, MARCELIN, RZEŹNIA, PIERWOTEK, GRYNDERSTWO, TEORIA CIAŁ, OBŁĘD UDZIELONY, GNIADY, FILC, OBIEG PIERWOTNY, GWINT POCIĄGOWY, PODPIS CYFROWY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, TABLICA CAYLEYA, DOWÓDCA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, SZEWNICA BZÓWKA, KRYSZTAŁ, RÓG, KROKANT, WROTA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, SKAUT, KANAŁOPATIA, KOSZATNICA, RÓŻYCZKA, MUNGO, WIECHA, PANDA, JAWNOGRZESZNICA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, CUMMINGS, SEKCJA RYTMICZNA, PRZEWIDYWANIE, PAGON, STYLIKOWCE, ANTYMON, CHOROBA ZARAŹLIWA, ZNAK ZAPYTANIA, LASECZKA, DZIEŻKA, ORGANOLOGIA, GONIEC CZARNOPOLOWY, FARMAKOGENETYKA, HARMONIA, ZŁOTOWŁOS, SZARPANINA, BALON, JĘZYK EZOPOWY, NASIENNIK, PULPIT, ZUBOŻANIE, LATO, ASOCJACJA, EFEKT KAPILARNY, BUKIET, ANTYKADENCJA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, PREMIA GÓRSKA, CZABAN, CZÓŁNO, WIELKA JEDNOSTKA, SPADAJĄCA GWIAZDA, WŁÓKIENKO, ROZTOCZE, PHISHING, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, FILOGENETYKA, ODWROTNOŚĆ, KROKIET, KSYLOFAGIA, TAPETA, MOST, KANEFORA, PSEUDOMORFIZM, ODEZWA, INDIANKA KECZUA, LIŚCIEŃ, FONDUE CZEKOLADOWE, POSKROMICIEL, DONIESIENIE, REGION WĘZŁOWY, ANTENA RAMOWA, ELEKTROLUMINESCENCJA, SKRZYNIEC, TOWARZYSZKA BRONI, LUDNOŚĆ, OLIWA, CLARINO, SIŁA SPOKOJU, LEGWAN FRĘDZLASTY, WYŁADOWANIE KORONOWE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, TARNOWIANKA, KUSACZ CYNAMONOWY, BUTLA, ŚWINKA MORSKA, MUCHA, PATYCZAK, FIGÓWKA, TEUTOŃSKI, NAMIESTNICZKA, ZYGMUNTÓWKA, ASYSTENT, PIEROGI, UDAR MÓZGOWY, OSTRONOS, TENOR DRAMATYCZNY, GAŁKA BOSMAŃSKA, ZŁOTY DESZCZ, STAŁOŚĆ, ŚWINIA, WYKRĘCANIE, ZMOWA CENOWA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, SAMOCHWALCA, FASHIONISTKA, BIAŁA DIETA, KRĘGARSTWO, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, KLAWIATURA, EFEKT UBOCZNY, RADA, STOŻEK ŚCIĘTY, FILTR ANTYSPAMOWY, KATEGORYCZNOŚĆ, POBRZMIENIE, GOŁOBORZE, ŁUSKA, DŻIG, PROTOZUCH, KATAPULTA, CHORIJAMB, PINGWIN, PRZEŻYCIE, KRÓLIK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, WIELOETAPOWOŚĆ, NIEPUNKTUALNOŚĆ, CHOMĄTO, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, SKUPINA, KUCHTA, MŁOTEK, BARKAS, ROTA, BITLES, PODOKARP, MILOWY KROK, PEGAZ, TAŚMA, ZATOCZKA, GRA, LODOWIEC FIELDOWY, ŚWIATŁO POZYCYJNE, POMORZE ŚRODKOWE, POJAZD KONNY, ŚWIECA, PASEK, LEK PSYCHOTROPOWY, NACJA, THOMSON, BRYZOMANCJA, PSYCHOBIOGRAFIA, STĄGIEW, PIGMEJCZYK, PROFESJONALISTA, GENTIL, OLEJ ARACHIDOWY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CHRUPKOŚĆ, STOS PACIERZOWY, KUMOTER, KANONISTYKA, LALKA, KACZKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, INTERCEPCJA, WIERZĄCY, SULFOMETAZYNA, PANAFRYKANIZM, CYTRYNADA, KOKONIZACJA, TERMOJONIZACJA, REMITENT, GAŁUSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
paprocie cienkozarodniowe, Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE
Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka (na 24 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x