FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE to:

Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.740

WYŻYNY, BAJRONISTA, LEMIESZKA, WOJNA, TIOL, ALASKAN MALAMUTE, JEJMOŚĆ, STRONA INTERNETOWA, ANTYROMANTYZM, MASKA WSTYDU, SOWY, OTRZĘSINY, FILOLOGIA WŁOSKA, WYTWÓR, MALUCZKOŚĆ, FILTR, TEŚCIK, POSZLAKA, KOZA, PŁOW, KONKUBINAT, STRAJK OKUPACYJNY, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PUDŁO, PUSZCZYK STOKOWY, PĘCHERZYCA, LODOWIEC DOLINNY, CZYTELNIA, NERWICA SPOŁECZNA, DEKORTYKACJA, OGRANICZNIK, SPRAWUNEK, ANTYCYKLON, GRUBA KRESKA, BUJANIE, POPŁÓD, DZIDZIA PIERNIK, STREFA TROFOLITYCZNA, POMÓR, PROCES SPOŁECZNY, BEAN, ŁOPATECZKA, ANTYKADENCJA, DYPTYCH, TOM, STAUROPIGIA, KOCIOŁ FLUIDALNY, NIEWZRUSZALNOŚĆ, SŁOWIANIN, DEPTAK, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, STĄGIEW, MELODRAMAT, RASZKA, SZKLANY SUFIT, DZIWKARZ, JEDWAB OCTANOWY, SASZETKA, SENSUALIZM, ZIELONA GRANICA, SEKRECJA, AURA, RYGOR, KIJ, PROLEK, KOLIMATOR, GNIAZDO, TURMA, PRZYNĘTA, ŻWAWOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, TERYNA, MAJOWY ROBOTNIK, WSPOMNIENIE, HARLEKIN, GĘSIARZ, PRYZMA AKRECYJNA, KWAS, EKRAN, SEKCJA, REGULACJA CEN, MAGMA, BENEDYKCJA, JESIOTROWATE, GŁOWONÓG, BURGRAF, SULFAFURAZOL, ŚWIAT DYSKU, KWAS SIALOWY, SODOMA I GOMORA, ETCHLORWYNOL, KLONOWATE, INTERESOWNOŚĆ, STAN PSYCHICZNY, WALKA Z WIATRAKAMI, ANIMATORKA, DROGA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, KOLUMNA MARYJNA, ANALIZA FUNKCJONALNA, KORD, ZAKOLE, MUR OPOROWY, PIŻMOWIEC, KSIĘGA ŁAWNICZA, PISMO TECHNICZNE, NOZDRZAKI, OBÓZ, BER, FILM NOIR, HEKSAPTYK, PĘCHERZYK, PAJĄKI, WNIEBOWZIĘCIE, ZWARTOŚĆ, ROZBÓJNIK MORSKI, REFERENDUM GMINNE, GENDER, REGESTRATOR, DEM, PACHT, DZIECKO ULICY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, BŁĄD LEKARSKI, BUFFETING, ELEGIJNOŚĆ, TBV, MAŁYWÓZ, WĘZEŁ ZATOKOWY, NAWŁOĆ, MOTYLE, GILOTYNA, PRZYGOTOWALNIA, CZARNE, REWANŻ, MŁODZIEŻOWIEC, GRADUAŁ, CZUŁEK, CHEKKER, WOŁOSKI, DOŻYWOCIE, BATERIA GALWANICZNA, SKRZYŻOWANIE, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, ZATOCZKA, KLAN, PARTIA WŁOSKA, TONAŻ, SĘKACZ, CNOTA, FUTURE, DYLIŻANS, EMAKI, PATRON, STRATEG, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, GARBARZ, LEKARZ DOMOWY, DONOR, BAGAŻÓWKA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, SKARBNIK, KOTLARNIA, ZWÓJKOWATE, MAJMA, CIOS PONIŻEJ PASA, NEOPOGAŃSTWO, TAŚMA, WISZOR, ZŁOCIENICE, REWANŻ, ZBIEG, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KOMBINACJA, FALA AKUSTYCZNA, STRUNOWCE, SUFLET, VIOLA DA BRACCIO, MAŁPOLUD, GAMBIT, WZORNIK, OKREŚLNIK, PĘD, DZBANECZEK, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, MŁODZI, USTNIK, OFICJALNOŚĆ, SIAD, KWAS SALICYLOWY, KOMPETENCJA MIĘKKA, GALERIA, SIOSTRZYCZKA, KNAJPA, ROZMIAR, CHIMICHANGA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, KOŁO HISTORII, KLISZA, DYWDYK, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, PARABOLICZNOŚĆ, POTIOMKIN, FIZYKA SŁOŃCA, PADWAN, REALIZM NAIWNY, PIECHUR, AMBULATORIUM, OPTYKA, BRAHMS, FIGURA DZIOBOWA, MISIO, MIEDNICZKA NERKOWA, BERYL, FISZBINOWCE, MARIMBA, AURORACERATOPS, SZCZUR POLINEZYJSKI, DZIURA, DINGO, KURZA STOPKA, CYKL OWULACYJNY, NADWZROCZNOŚĆ, MUZYKA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, TRZMIELOJAD, KOMPLEKS, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, HELIOLATRIA, KROPKOWANIE, PATOFIZJOLOGIA, BOZA, DEKADA, DEKARBOKSYLACJA, JAMA, MANIFEST LITERACKI, AZBEST SERPENTYNOWY, PIKOT, IGE, STRATYFIKACJA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, WYŚCIG, ENAMINA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, ARCHEOLOGIA PODWODNA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, WAGON POCZTOWY, SIŁACZKA, BASEN, PROWANSALSKI, STREETBALL, HANDLARZ, ENTOMOFAGI, KRÓLEWICZĄTKO, PELA, PRZYPŁYW, CZĄBER, NARAKA, DEPESZOWIEC, PIEC DYMARSKI, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, OPOZYCJA, SUSZARNICTWO, PERLICA CZARNOLICA, GÓRY KOPUŁOWE, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, KAROWNIK, KORPUS, ZMIANA, , RESTAURATOR, RAJKA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ŚLIWA, JEZIORO RAMIENICOWE, CZEPIGI, BARCZATKA GŁOGÓWKA, GAZÓWKA, SZCZENIACZEK, KAWA MIELONA, AFGAN, TRANSPORTOWIEC, OPONA, TEROFIT, PANNA, KWAS RYBONUKLEINOWY, LEMONIADA, KOPIOWANIE, DANIE, JANCZAR, POCHÓD, KOWALNOŚĆ, TERMOMETR CIECZOWY, NERW CZASZKOWY, OBIEKT, TRAP, ?PLACERIAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.740 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE
Filicidae, Leptofilicidae, Leptosporangiatidae - takson pomocniczy (podklasa lub rząd - Filicales) wyróżniany w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych w obrębie gromady paprociowych; stosowany w XX wieku podział paproci na cienkozarodniowe i grubozarodniowe opierał się na różnicach w budowie ściany zarodni i trafnie rozróżniał grupy o różnych relacjach filogenetycznych, błędnie jednak zakładał wspólne pochodzenie od jednego przodka (na 24 lit.).

Oprócz FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - FILICIDAE, LEPTOFILICIDAE, LEPTOSPORANGIATIDAE - TAKSON POMOCNICZY (PODKLASA LUB RZĄD - FILICALES) WYRÓŻNIANY W DAWNIEJSZYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH W OBRĘBIE GROMADY PAPROCIOWYCH; STOSOWANY W XX WIEKU PODZIAŁ PAPROCI NA CIENKOZARODNIOWE I GRUBOZARODNIOWE OPIERAŁ SIĘ NA RÓŻNICACH W BUDOWIE ŚCIANY ZARODNI I TRAFNIE ROZRÓŻNIAŁ GRUPY O RÓŻNYCH RELACJACH FILOGENETYCZNYCH, BŁĘDNIE JEDNAK ZAKŁADAŁ WSPÓLNE POCHODZENIE OD JEDNEGO PRZODKA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast