KOSZTY, KTÓRE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ; DOTYCZĄ ONE DANEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO, ALE JESZCZE NIE POWSTAŁY, NP. KOSZTY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB SYTUACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA to:

koszty, które można przewidzieć; dotyczą one danego roku obrachunkowego, ale jeszcze nie powstały, np. koszty świadczeń emerytalnych lub sytuacja (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZTY, KTÓRE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ; DOTYCZĄ ONE DANEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO, ALE JESZCZE NIE POWSTAŁY, NP. KOSZTY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB SYTUACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.761

MELODIA, NEBULIZACJA, OKRZOS, BARWA PODSTAWOWA, BOA KRÓTKOOGONOWY, OTRUCIE, INTENSJA, DŻET, GÓWNOZJADZTWO, WISKOZA, BOCIANIE GNIAZDO, KPINA, SIGNUM TEMPORIS, OBSŁUGA, KAFETERIA OTWARTA, NADSUBSKRYPCJA, TANIEC NOWOCZESNY, TUNIKA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, JEDNOSTKA INFORMACJI, CHOJAK, ŁADOWANIE, SKLEPIENIE PALMOWE, ZAPITKA, ELAM, PRZYLEPNOŚĆ, SKRYTKA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, MIĘTÓWKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, SEKSTET, MACKI, PLAKIETA, TUNIKA, PARKIET, TIUL, HERBATA, CHOWDER, UKŁAD OPTYCZNY, KIEŁ, ANGLEZ, PÓŁCZŁOWIEK, SKANIA, SÓL ORGANICZNA, KASZYCA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, HIACYNT, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ODTWÓRCA, OŚNIK, RZEKA EPIZODYCZNA, HERMA, POLEWKA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, WYGŁAD TEKTONICZNY, IMPULS, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SZYBKOŚĆ, BERCEUSE, PUNKT GASTRONOMICZNY, SZARPANKA, SATYRYCZNOŚĆ, OSĘKA, ŁĄCZYNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, OBRĘCZ, TRAFNOŚĆ, ALBUM, TORT, NIĆ, ANTYKWARK, RACJONALNA IGNORANCJA, NACZYNIAK GRONIASTY, OKALECZENIE, ZNAKOMITOŚĆ, LITEWSKI, WIDELCZYK, NAMIOTNIKOWATE, RZEŹ NIEWINIĄTEK, OKRAJKA, SIATKA GEOGRAFICZNA, LOG, BULWA, SZWADRON ŚMIERCI, BALDACHIM, SOLO, POSUW, LAPARENTOZAUR, STARA MALUTKA, JĘZYCZEK U WAGI, MOGISYGMATYZM, SADOWISKO, PREIMPLANTACJA, KRATA, PRZEDWIOŚNIE, MASKULINIZM, PRAWO JOULE'A, POŁYSK, KOMANDOR PORUCZNIK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, RADA, POWSINOGA, SAMPEL, PÓŁRUCH, EKONOMIA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, HOKEJ, PRYMUS, SKAŁA METAMORFICZNA, CZUWANIE, MATURKA, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, OŚCIEŻE, SZTUKA, DUCH OPIEKUŃCZY, ZŁUDZENIE, GRUPA LIEGO, PARCH, NASYCANIE, PRAWICZEK, SŁUŻBA DYŻURNA, PIERÓG, GRAMATYCZNOŚĆ, PILOTKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, METODA SCENARIUSZOWA, JON CYJANKOWY, KOŁACZYK, SPOWINOWACONY, FRAZA, BŁONA, ROZMARYN, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, TURBINA GAZOWA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, KOMPLEMENTARIUSZ, KARTKA, URAN, ŻYŁA, PIEKARNIK, EKSPLOZJA, BAKTERIA, WIDMO ATOMOWE, PROSIAK, ROZLEGŁOŚĆ, ROLNIK INDYWIDUALNY, KRATER METEORYTOWY, ANTROPOSFERA, INDEKS, BANALNOŚĆ, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, WYPALANKA, PANTOFELNIK, POWSTANIE LISTOPADOWE, FROTTOLA, GONDOLA, CIEŃ, PASAŻ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ROZDZIAŁ, TARATAJKA, KIEP, KOLEJ LINOWA, TRIDUUM, POLIMORFIZM, CIS POSPOLITY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DRÓŻKA, ANGLOFOBIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, BRUZDNICE, DIPLOPIA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, NOWA KLASYCZNA, ŁOŻYSKO, KAMIEŃ NERKOWY, ŻYŁKA, SYSTEM, MARCOWY DOCENT, AGENDA, MONOPOL, KAUKAZ, KURTYNA SKALNA, PANEGIRYSTA, SKRZYNIA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, PASTYLKA, ŻYŁKA, GERMAŃSKI, BRUMBY, ZAMKNIĘCIE CELNE, EKSPLOATATOR, SZCZAWIK, MYŚLISTWO, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SZKRAB, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ZYSK, KOMPOTIERKA, WIRUSY, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KOZAK, SKAFANDEREK, PRZEDROŚLE, IMPOTENCJA, PIELUSZKA, BASENIK, PRZEDNÓWEK, IZOENZYM, REFREN, SPRAWUNEK, ŚWIETLIK, TRYTON, HERB, SOLAMNIA, PRZEGRA, PRZEWIĄSŁO, PLUJKA, BRZEZINA, GMACHÓWKA, TONAŻ, KSIĘGA, ANTONI, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KIA, KRYZA, STARTUP, ZDARZENIE PRAWNE, WOJSKOWY, WARUNEK KONIECZNY, PEWNOŚĆ, ZAŚWIATY, GATUNEK ZAGROŻONY, PETRYFIKACJA, BIAŁY ZNAK, BATALIA, MATECZNIK, HORROREK, SIEROCTWO SPOŁECZNE, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, GARBNIK, KISZKA PASZTETOWA, MINIATURA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, GÓWNOZJAD, SUBTELNOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, ANGIELSKA FLEGMA, BUTERSZNYT, WOSK, DYPODIA, STRUMYCZEK, ZORBA, ZBRODNIA STALINOWSKA, DWUDZIESTY PIERWSZY, OZNAKA, IMPAS, ZNAK, USTAWNOŚĆ, SEMINARIUM, LUDWIK, EPIDEMIOLOG, CHOWANIEC, KWAS, KRAN, WODOCIĄGOWNIA, PROWANSALSKI, EMPORA, KWASKOWATOŚĆ, AWARIA, WROCŁAWSKOŚĆ, BOCZNIK, SZATRA, CUDOTWÓR, UNDERGROUND, PAPROTNIKI, PIERŚNIK, NIEZAWODNOŚĆ, HERETYCZKA, SZCZUR PIŻMOWY, SYTUACJA DECYZYJNA, PULWERYZATOR, GRYS, HASHTAG, KILOMETR NA SEKUNDĘ, OPĘTANIE, GOL, ABIOGENEZA, KOMPETYCJA, KŁAK, WARIACJA, PARMEZAN, LARYNGOLOGIA, NAMORDNIK, LAPTOPIK, NUŻENIEC LUDZKI, ?APOKRYF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZTY, KTÓRE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ; DOTYCZĄ ONE DANEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO, ALE JESZCZE NIE POWSTAŁY, NP. KOSZTY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB SYTUACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZTY, KTÓRE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ; DOTYCZĄ ONE DANEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO, ALE JESZCZE NIE POWSTAŁY, NP. KOSZTY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB SYTUACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA koszty, które można przewidzieć; dotyczą one danego roku obrachunkowego, ale jeszcze nie powstały, np. koszty świadczeń emerytalnych lub sytuacja (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA
koszty, które można przewidzieć; dotyczą one danego roku obrachunkowego, ale jeszcze nie powstały, np. koszty świadczeń emerytalnych lub sytuacja (na 21 lit.).

Oprócz KOSZTY, KTÓRE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ; DOTYCZĄ ONE DANEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO, ALE JESZCZE NIE POWSTAŁY, NP. KOSZTY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB SYTUACJA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - KOSZTY, KTÓRE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ; DOTYCZĄ ONE DANEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO, ALE JESZCZE NIE POWSTAŁY, NP. KOSZTY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB SYTUACJA. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x