CHLOROPHYTA - PARAFILETYCZNA GRUPA JEDNOKOMÓRKOWYCH (O STRUKTURZE WICIOWCOWEJ, KAPSALNEJ I KOKOIDALNEJ) LUB WIELOKOMÓRKOWYCH SAMOŻYWNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONYCH, RZADKO W ŚRODOWISKU LĄDOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZIELENICE to:

Chlorophyta - parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHLOROPHYTA - PARAFILETYCZNA GRUPA JEDNOKOMÓRKOWYCH (O STRUKTURZE WICIOWCOWEJ, KAPSALNEJ I KOKOIDALNEJ) LUB WIELOKOMÓRKOWYCH SAMOŻYWNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONYCH, RZADKO W ŚRODOWISKU LĄDOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.411

SZYNA, CHRYZOFITY, BOHATER POZYTYWNY, MA, WARZYWNIK, MYRMEKOFIL, SKRZYNKA, UPUST, PŁYWACZEK, WELON, RYTUAŁ, NEKROMANTA, CZAS URZĘDOWY, OSŁONOWOŚĆ, PIEC DYMARSKI, GLONY ZŁOCISTE, SIŁA, KOSZÓWKI, REWANŻ, KASETOFON, KUŁAK, BAKTERIA ŚLUZOWA, LINUKSIARA, CERKIEW, NAPĘD, NIMFA, ANTROPOCENTRYZM, WISZER, SERCÓWKA, KALKA JĘZYKOWA, DANE SENSYTYWNE, MONOGAMIA, MGŁAWICA, EPIZOOCJA, ASCEZA, WAWRZYNEK, ROŻEK, DZWONNICA, BASEN, ŻÓŁTLICA, KOSTNOJĘZYKOWE, PROTISTY, AKRAZJE, CZAPKA SPORTOWA, PAWANA, TEATR, GONDOLA, OFIARA ŚMIERTELNA, DWUNASTY, NABIERKA, PRAWORZĄDNOŚĆ, TABLICA, MATNIA, DZIRYT, HASHTAG, KORPUS, EGRETA, ZAZNAJOMIENIE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PEPSI, GÓRA, KAFKA, PAPROTNICA SUDECKA, GUMKA, FREGATA ŻAGLOWA, ŚMIAŁOŚĆ, POLEPA, SKATING, JEDNOSTKA, STARA GWARDIA, KOZIBRÓD WSCHODNI, KEYBORD, FITOGEOGRAFIA, DOCHTÓR, MUZYKA ELEKTRONICZNA, CZERWIEC, TYP, BYLICA, FIAKIER, KŁOBUK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PROTETYKA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KONEW, HYBRYD, SYSTEM ZNAKOWY, KOŃ KIŃSKI, SIANOKISZONKA, MOWA WIĄZANA, WATA, LEK CYTOSTATYCZNY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PRZEZNACZENIE, TYTUŁ PRASOWY, KOTYLION, LICZEBNIK ZBIOROWY, STRZĘPLICA POLSKA, SOLANKOWIEC, PARKIET, KOOPERANT, MEGAFON, BAWOLE OKO, GRYZIEL TAPETNIK, WYDATEK RZECZOWY, PRZĘSŁO, TURMA, GLORIA, FAKT, BARWA, REZERWA, FOTOJONIZACJA, CHWYTACZ, KAPUŚCIANA GŁOWA, PROPAGACJA, ARUMUŃSKI, NIENORMATYWNOŚĆ, ŻONISKO, SZEW, WZIĘCIE POD WŁOS, PALEOZOOLOGIA, KAPLICA LORETAŃSKA, KIEŁBA, GRA LOGICZNA, GARMAŻERNIA, GOFR, ŻAKARD, FLESZ, USTRÓJ, ARGENTYŃSKOŚĆ, KONTUR, WAŁ, MLEKO, EKSPANDOR, DYFUZJA KULTUROWA, KANARKI KSZTAŁTNE, PATRONKA, SZKLARKA, FALA, NIEKROPIEŃ, BUGAJ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, LIEBERMANN, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, GATUNEK AGAMICZNY, SALAMANDRA TEKSASKA, PROSIAK, POPRĘG, FALC, MASZT ANTENOWY, WESOŁUCHA, WIOŚLAK, KORZYŚĆ, NIEBIOSY, ŚWIECA, DYWIZ, SONAR, DYMKA, MĄCZNIAK RZEKOMY, PÓŁKLUZA, BÓR, PSIZĄB HOWELLA, MACZUGA, REŻYM, SENSYBILIZATOR, PIEROGI, ELEMENT, MATOŁ, ARENDARZ, HYBRYDALNOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, JASTRYCH, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, EREKCJA, GRYBOSZ, KLOPSIK, MATRYCA STRUKTURALNA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, CEROFERARIUSZ, UKŁAD FIZYCZNY, LANGUSTA, ANATOL, PIANISTYKA, KUMOTERSTWO, SPÓJNIK WYNIKOWY, BŁĄD LEKARSKI, ZAŁATWIANIE, URZĄDZENIE RADIOWE, SKRZYDEŁKO, ŻEL, KASKADER, EPIFITOZA, WERDIURA, OBŁĄKANIEC, ŚNIADKA, KRWAWNIK, WYPALENISKO, LICZARKA, RZĄD, PODUSZKA, PULPA, BABULINKA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ODMIANKA, ADIANTUM DELIKATNE, BRYŁKOWATOŚĆ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PUSTAK, PRZEWIDYWANIE, NAPPA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, NIEBIOSA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, TEKA, JACK, PŁOMYCZEK, KOLUMNA, HASŁO, PRZYRA, JEDNOSTKA NAUKOWA, SYGNAŁ, VAT, PRZEDŁUŻACZ, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DUMPING, PEKTYNA, USTAWKA, CIASTO MAKARONIKOWE, PRZETOKA, TROGLOFIL, KAMERALNOŚĆ, METEOR, LENIWCOWATE, CEWNIK, ŻYDOSTWO, GUZIK, IZBA, OTWORNICE, KORMA, SZCZĘKOWIEC, KAPLERZ, ATAWIZM, SIEW CZYSTY, ZAGOŃCZYK, BANDANKA, KOKPIT, ŚMIETANKA, CYNOBRÓWKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, NĘCISKO, STREFA NADGRANICZNA, BARCHAN, ZBROJOWNIA, KARPLE, CYGANKA, ALEC, ZABAWKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, CUDEŃKO, RUBASZKA, ILOCZAS, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, FLANSZA, OKRUTNOŚĆ, ROGER, ORGANOWCE, MAŁOPOLSKOŚĆ, REJESTR, SAMOWOLA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, FOKI, ATRYBUCJA, POŁOŻNICA, NIEWIERNOŚĆ, KOSZYK, MOC CZYNNA, RYM NIEPEŁNY, SMALCZYK, POTENTAT, TRANSMUTACJA, SZEZLONG, BEZŻENNOŚĆ, JON KOMPLEKSOWY, AMARANT, SATELITA, PROSTOSKRZYDŁE, RACJA, KUROBRODY, KOLET, ZWAŁ, AMFITEATR, OKA, STYGOKSEN, PLIK GRAFICZNY, RETRAKCJA, TYSIĄC, KRAKOWIAK, GALERIA SŁAWY, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ?PATOGENICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHLOROPHYTA - PARAFILETYCZNA GRUPA JEDNOKOMÓRKOWYCH (O STRUKTURZE WICIOWCOWEJ, KAPSALNEJ I KOKOIDALNEJ) LUB WIELOKOMÓRKOWYCH SAMOŻYWNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONYCH, RZADKO W ŚRODOWISKU LĄDOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHLOROPHYTA - PARAFILETYCZNA GRUPA JEDNOKOMÓRKOWYCH (O STRUKTURZE WICIOWCOWEJ, KAPSALNEJ I KOKOIDALNEJ) LUB WIELOKOMÓRKOWYCH SAMOŻYWNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONYCH, RZADKO W ŚRODOWISKU LĄDOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZIELENICE Chlorophyta - parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZIELENICE
Chlorophyta - parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym (na 9 lit.).

Oprócz CHLOROPHYTA - PARAFILETYCZNA GRUPA JEDNOKOMÓRKOWYCH (O STRUKTURZE WICIOWCOWEJ, KAPSALNEJ I KOKOIDALNEJ) LUB WIELOKOMÓRKOWYCH SAMOŻYWNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONYCH, RZADKO W ŚRODOWISKU LĄDOWYM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CHLOROPHYTA - PARAFILETYCZNA GRUPA JEDNOKOMÓRKOWYCH (O STRUKTURZE WICIOWCOWEJ, KAPSALNEJ I KOKOIDALNEJ) LUB WIELOKOMÓRKOWYCH SAMOŻYWNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONYCH, RZADKO W ŚRODOWISKU LĄDOWYM. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x