CZĘŚĆ KRAJU ODDALONA OD STOLICY I WIĘKSZYCH OŚRODKÓW KULTURALNYCH; LEKCEWAŻĄCO -OBSZARY OPÓŹNIONE W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM I KULTURALNYM; TEŻ: MIESZKAŃCY TAKICH OBSZARÓW; JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH LUB CZĘŚĆ SKŁADOWA FEDERACJI; OBSZAR KILKU DIECEZJI PODLEGŁYCH METROPOLICIE LUB KILKA KLASZTORÓW PODLEGŁYCH PROWINCJAŁOWI; W STAROŻYTNYM RZYMIE: TERYTORIUM PODBITE PRZEZ RZYMIAN, RZĄDZONE PRZEZ PROKONSULA LUB PROPRETORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROWINCJA to:

część kraju oddalona od stolicy i większych ośrodków kulturalnych; lekceważąco -obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym; też: mieszkańcy takich obszarów; jednostka administracyjna w niektórych państwach lub część składowa federacji; obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi; w starożytnym Rzymie: terytorium podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub propretora (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROWINCJA

PROWINCJA to:

w niektórych państwach nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej lub części składowej federacji (na 9 lit.)PROWINCJA to:

lekceważąco o miejscu oddalonym od dużego skupiska miejskiego i przez to zacofanym (na 9 lit.)PROWINCJA to:

lekceważąco o ludziach mieszkających poza miastem, mieszkańcach prowincji (na 9 lit.)PROWINCJA to:

jednostka administracyjna w Kościele; kilka klasztorów podległych prowincjałowi (na 9 lit.)PROWINCJA to:

miejsce (osiedle, wieś) położone na uboczu miasta lub poza nim (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KRAJU ODDALONA OD STOLICY I WIĘKSZYCH OŚRODKÓW KULTURALNYCH; LEKCEWAŻĄCO -OBSZARY OPÓŹNIONE W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM I KULTURALNYM; TEŻ: MIESZKAŃCY TAKICH OBSZARÓW; JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH LUB CZĘŚĆ SKŁADOWA FEDERACJI; OBSZAR KILKU DIECEZJI PODLEGŁYCH METROPOLICIE LUB KILKA KLASZTORÓW PODLEGŁYCH PROWINCJAŁOWI; W STAROŻYTNYM RZYMIE: TERYTORIUM PODBITE PRZEZ RZYMIAN, RZĄDZONE PRZEZ PROKONSULA LUB PROPRETORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.746

ORKA FAŁSZYWA, ODEON, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, OSPAŁOŚĆ, TYMIANEK, KRUPNIK, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, LIBELA, HALBA, HEBAN, KOMPOZYCJA, HENRYK VIII, ESKIMOSEK, DAMAN, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, MORENA KOŃCOWA, ABNEGATKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, SOK, DYSKRYMINACJA CENOWA, PAS, LENIOWATE, KOŃ DOMOWY, MONOPOL, NIEMCY ZACHODNIE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KARKAS, AGENT, MONOCYT, OLEJEK ABSOLUTNY, PATRYCJAT, REKIN OWSONA, PĄCZEK, NEKROPOLIA, WAŁEK, MUSZKIETON, EKSPRES, ANTAGONIZM, NOŚNA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, SORBET, RADAR GEOLOGICZNY, DESZCZ, BOEUF STROGANOW, JELEŃ WSCHODNI, HEGEMONICZNOŚĆ, MEMBRANOFON, KOŁNIERZ, GREKA, MYSKI, PODATEK, BÓBR WSCHODNI, WIR PIASKOWY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, WARZONKA, STATUS, MALTA, ALGONKIN, METAL CIĘŻKI, SCYT, PROCES JEDNOSTKOWY, PISMO URZĘDOWE, PIKIELHAUBA, KAPER, GALWANOSTEGIA, KAZBA, WICIOKRZEW, ŁUNA, PYŁ METEOROWY, UNCJA OBJĘTOŚCI, AGREGAT POMPOWY, GNIOTOWCE, ATMOSFERA NORMALNA, EŁK, SUBEMITENT, FORMALIZM JONESA, BEZDUSZNOŚĆ, INTERWENCJA HUMANITARNA, NIEBIOSA, NADLEW, OKIENKO TRANSFEROWE, ZŁOTY REŃSKI, GARGAMEL, AKCJA, ABKULOMB, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ZAŁOM, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KARCZOWISKO, BADANY, KOMENDA, TUCUMAN, TAGER, RAPTULARZ, ROD, ANTIDOTUM, TATAR, WIEK, UBOŻENIE, NÓŻ DO CHLEBA, KLAUZULA, MAŁOPOLSKA, KIRPAN, PRZYCISK, KLUCZ, EKLEKTYCZNOŚĆ, REWIR, DOM REKOLEKCYJNY, EMOTIKON, ODDYCHANIE, ASTRAGALOMANCJA, ROZŁÓG, INDIANIN, NARD, PELYKOZAURY, STREFA PODMIEJSKA, KOTLET POŻARSKI, GRZĘDA, KIBITKA, ZMOTORYZOWANY, TAJNIAK, LODOWIEC ALPEJSKI, HANGAR, SPADKOBRANIE, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, DOKTOR HONORIS CAUSA, ANSAMBL, NARYS POLIGONALNY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PARALELIZM, MCHY LIŚCIASTE, WIERZCHOWINA, MAŁPA OGONIASTA, PASTWA, PODOKARP, JAMA BĘBENKOWA, KOSZULA NOCNA, ZIELONE, NERWICA NIEDZIELNA, ZAPACH, HISTORYCYZM, SZNAPS, DZIEWIĘTNASTY, CHIKUNGUNYA, MAŁPA, ALBERTA, PUNKT MOTORYCZNY, CZADCA, LAMPA DAVY'EGO, KABOTAŻ, KASZTANOWCOWATE, SIŁA PŁYWOWA, DEKONTAMINACJA, WACHTA, ASTRAGAL, JUMPER, DARWIN, STEP AMERYKAŃSKI, BYK, CIĄGOTY, STROIK, SZKOCKOŚĆ, ODZYSK, NORWESKI, KALENDARZ ŻYDOWSKI, GROŹBA KARALNA, ODLEW, RAFAEL, WISZNICA, REJESTR, KABEL, KARDIGAN, BEZSENS, URYWEK, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, DUPA, CENTURIA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ŚLIZG, JĘZYK, STARTER, WYTRZESZCZ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ROZSZCZEP, JUWENALIA, ARTUR, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, STRZEMIĘ, KOMIN, KUPER, ŚREDNIA KWADRATOWA, DRZEWO SOLITEROWE, CHARYZMA, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, KLINIKA ODWYKOWA, ZRĄB, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, OSZCZĘDNOŚĆ, SYSTEM ZNAKOWY, EINSTEIN, SKARB, OFICER PRASOWY, IMPRESJA, CERES, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, LEK ANKSJOLITYCZNY, NAPPA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ATASZAT, JUFERS, CHÓR, KALIKO, LIST APOSTOLSKI, STELA, GERMAŃSKI, ŚLEPCE, ŚLUZ ROŚLINNY, BIZA, NOC KAIRU, MINIATURA, SPRZĘCIOR, MAŁPI GAJ, ALCOCK, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FUTERAŁ, PUNKT FILTRACYJNY, FILM ANIMOWANY, PODGARDLE, TRASZKA NADDUNAJSKA, POCHŁANIACZ, REŻIM, WRAK, UMOWA HOTELOWA, USTERKA, PARKA, LITERA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, GALICJA, PODATEK NALEŻNY, PRZYŁĄCZE, OGRÓDEK LETNI, IKRZYSKO, INŻYNIERIA WIEDZY, ZYSK, IZBA PRZYJĘĆ, GŁOWNIA GUZOWATA, NOWELIZACJA, LAING, ELEMENT, PRZEMYT PLECAKOWY, WROTA WĄTROBY, SZPAK, CZERKIESKA, ZAKRĘT, BRODAWKA PŁASKA, LODY, CELKA, UDO, BRZOZOWATE, ASOCJATYWNOŚĆ, RING, KWAS, NOGA, SZCZEGÓŁ, PŁYTA KONTYNENTALNA, WIROZA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CHOROBA BAKTERYJNA, ZŁOCIENICE, FLIZ, UZDA, TARAN, WOLE, PORÓD RODZINNY, DŁUŻNIK SOLIDARNY, BODZIEC WARUNKOWY, KONTUR MELODYCZNY, DAMAN, BEZPIECZNIK NASTAWNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, GLIZA, DONOR, WIZJER, PAENULA, DOBRO PRYWATNE, SIOSTRA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, EFEKT SNOBIZMU, BROŃ RADIOLOGICZNA, CYKL, POJAZD SILNIKOWY, TERYTORIUM ZAMORSKIE, PRAŻUCHA, RODZAJ, FAKT, UPGRADE, JERZY, KLINGOŃSKI, ?PRAWO OHMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KRAJU ODDALONA OD STOLICY I WIĘKSZYCH OŚRODKÓW KULTURALNYCH; LEKCEWAŻĄCO -OBSZARY OPÓŹNIONE W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM I KULTURALNYM; TEŻ: MIESZKAŃCY TAKICH OBSZARÓW; JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH LUB CZĘŚĆ SKŁADOWA FEDERACJI; OBSZAR KILKU DIECEZJI PODLEGŁYCH METROPOLICIE LUB KILKA KLASZTORÓW PODLEGŁYCH PROWINCJAŁOWI; W STAROŻYTNYM RZYMIE: TERYTORIUM PODBITE PRZEZ RZYMIAN, RZĄDZONE PRZEZ PROKONSULA LUB PROPRETORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KRAJU ODDALONA OD STOLICY I WIĘKSZYCH OŚRODKÓW KULTURALNYCH; LEKCEWAŻĄCO -OBSZARY OPÓŹNIONE W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM I KULTURALNYM; TEŻ: MIESZKAŃCY TAKICH OBSZARÓW; JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH LUB CZĘŚĆ SKŁADOWA FEDERACJI; OBSZAR KILKU DIECEZJI PODLEGŁYCH METROPOLICIE LUB KILKA KLASZTORÓW PODLEGŁYCH PROWINCJAŁOWI; W STAROŻYTNYM RZYMIE: TERYTORIUM PODBITE PRZEZ RZYMIAN, RZĄDZONE PRZEZ PROKONSULA LUB PROPRETORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROWINCJA część kraju oddalona od stolicy i większych ośrodków kulturalnych; lekceważąco -obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym; też: mieszkańcy takich obszarów; jednostka administracyjna w niektórych państwach lub część składowa federacji; obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi; w starożytnym Rzymie: terytorium podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub propretora (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROWINCJA
część kraju oddalona od stolicy i większych ośrodków kulturalnych; lekceważąco -obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym; też: mieszkańcy takich obszarów; jednostka administracyjna w niektórych państwach lub część składowa federacji; obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi; w starożytnym Rzymie: terytorium podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub propretora (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KRAJU ODDALONA OD STOLICY I WIĘKSZYCH OŚRODKÓW KULTURALNYCH; LEKCEWAŻĄCO -OBSZARY OPÓŹNIONE W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM I KULTURALNYM; TEŻ: MIESZKAŃCY TAKICH OBSZARÓW; JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH LUB CZĘŚĆ SKŁADOWA FEDERACJI; OBSZAR KILKU DIECEZJI PODLEGŁYCH METROPOLICIE LUB KILKA KLASZTORÓW PODLEGŁYCH PROWINCJAŁOWI; W STAROŻYTNYM RZYMIE: TERYTORIUM PODBITE PRZEZ RZYMIAN, RZĄDZONE PRZEZ PROKONSULA LUB PROPRETORA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CZĘŚĆ KRAJU ODDALONA OD STOLICY I WIĘKSZYCH OŚRODKÓW KULTURALNYCH; LEKCEWAŻĄCO -OBSZARY OPÓŹNIONE W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM I KULTURALNYM; TEŻ: MIESZKAŃCY TAKICH OBSZARÓW; JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH LUB CZĘŚĆ SKŁADOWA FEDERACJI; OBSZAR KILKU DIECEZJI PODLEGŁYCH METROPOLICIE LUB KILKA KLASZTORÓW PODLEGŁYCH PROWINCJAŁOWI; W STAROŻYTNYM RZYMIE: TERYTORIUM PODBITE PRZEZ RZYMIAN, RZĄDZONE PRZEZ PROKONSULA LUB PROPRETORA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x