POMIESZCZENIE, W KTÓRYM SIĘ CZEKA NA COŚ LUB KOGOŚ, NP. NA DWORCU, W KANCELARII, W PRZYCHODNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POCZEKALNIA to:

pomieszczenie, w którym się czeka na coś lub kogoś, np. na dworcu, w kancelarii, w przychodni (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE, W KTÓRYM SIĘ CZEKA NA COŚ LUB KOGOŚ, NP. NA DWORCU, W KANCELARII, W PRZYCHODNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.538

BŁONA PODSTAWOWA, MATRYKUŁA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, INWESTYCJA, CACHE, ZIARNECZKO, NOUMEN, SENSUALIZM, KOLUMNA, PSYCHOGERIATRIA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, GANGSTER, UCZUCIE, AKT, PIORUN KULISTY, KOREK, ŁOŚ, PIKADA, NIEMIECKOŚĆ, MEMFIS, UCHWYT, CZÓŁNO, FANATYK, OBRONA ROSYJSKA, MAKATKA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, SZYNA, TOALETA, SYNKLINA FAŁSZYWA, PRZERWANIE, PHISHING, WIECZÓR POETYCKI, KIWI, ZAWORA, RYFT, KAWA Z MLEKIEM, EKLER, AUTOTELICZNOŚĆ, NAGIEL, TREPANG, ŚLAD, WYROBISKO GÓRNICZE, PROGRAM UŻYTKOWY, CHWAST, NAZWA SYSTEMATYCZNA, WSCHODEK, HASŁO, UNCJA, OBŁOK SREBRZYSTY, MAZUT, DZIKI ZACHÓD, KONSULTANTKA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PASMO PRZEPUSTOWE, MASZKARON, PROTEZA, DOK, TUBA, ZAMEK, KROJCZYNI, PRAWO UNIJNE, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, TOSKAŃSKI, BERBER, KLOSZ, KOLORYT, KAMIEŃ OZDOBNY, BEZSTRONNOŚĆ, LIŚĆ ZŁOŻONY, PRZEDRUK, INFORMACJA POUFNA, ŚLIZGACZ, PESTO, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, FALANGA, DYSLEKSJA, BIAŁY WIERSZ, DOROŻKARSTWO, ŁAPACZKA RUMOWISKA, WYNAJMUJĄCA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PŁONNIKI, TYRANEK, JEDENASTKA, TRYSKAWKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, GOL, ODWIERT, KARBOKSYL, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, GIPSATURA, WĄŻ, CHAŁUPNICA, GRUBOŚĆ, WAPER, INTERWAŁ, SEKULARYZACJA, ŚWIATŁO, CIAŁO, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, TRUKCZASZY, GIMBOPATRIOTA, FUGA, KWAS NAFTENOWY, DEBILNOŚĆ, DZIELNIK, WIELOPESTKOWIEC, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KONIEC ŚWIATA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, NIEPEWNOŚĆ, NAWALENIE SIĘ, KAMIZELKA, NAKIEROWANIE SIĘ, ŁYKACZ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, CZARNA MOWA, EKSPRES DZBANKOWY, SETKA, DERP, ŚWIATŁO POSTOJOWE, RYWALIZACYJNOŚĆ, TERRINA, MIARKOWNIK SPALANIA, IMPOTENCJA, STYL MOTYLKOWY, BINDA, DERBY, FEIJOADA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, IRISH DRAUGHT, SIATECZKA, NIESPAW, GRUBA LINIA, POŚLEDNIOŚĆ, TRACKLISTA, KATALIZA, WESTERN, USZKO, IZOMER GEOMETRYCZNY, WIĆ ROŚLINNA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, FANDANGO, ENIGMAT, GRAWIMETRIA, RELIGIJNOŚĆ, CUKIER LODOWATY, SZLACHTUZ, MARMUR, HARMONIJKA USTNA, STRZELNICA, DNO, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, TORII, KARLIK ŚREDNI, ŹRÓDŁO, LOGIKA MATEMATYCZNA, BUGAJ, OSADA, PODIUM, RESPONSYWNOŚĆ, EMAKI, KAJUTA, PAŁKA, EKOSFERA, RÓG, SZACHOWNICA, MONSTRUM, KOPERCZAKI, NOEMAT, BEZCHMURNOŚĆ, ODROSTY, WPIERDZIEL, LIBRA, HAUST, TEMPERATURA UPAŁU, TENOR LIRYCZNY, MARCHWIANE RĘCE, ODWARSTWIENIE, KARLIK KUHLA, CIĘŻKA DUPA, RADIO TRANZYSTOROWE, TAŚMOWY, SEZONOWIEC, KOLEJ LINOWA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, OPARZENIE, LALKA, OHYDA, CENA, TOWOT, ADWENTYZM, WOW, LANSJER, BRIK, SAMPEL, JĘZYK ALEUCKI, SZCZAW, OSAD DELUWIALNY, KOBYŁA, SINGLETON, AERODYNAMIKA, RAMA, GRZYB, APORT, SZARMANTERIA, GRYLAŻ, KONTAKT, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, METEORYT, POPRAWNOŚĆ, ORATORIUM, AMBASADORKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, RESET, WZIERNIK, OBLEGAJĄCY, FINISZ, CHOWDER, HARTOWNOŚĆ, MIEJSCE PRACY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ROZGAŁĘZIACZ, SZARA EMINENCJA, MORALIZACJA, KRATA, RENA, CHRONOMETR, JAN, WIEŻA KOŚCIELNA, PRACA, POWIEŚĆ RZEKA, PRECESJA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, DYFERENCJA, KOLIMATOR, ŻABKA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, IGLICA, FORMANT, POKER DOBIERANY, ARONIÓWKA, ZBIÓRKA, ZIEMIANKA, LINA PORĘCZOWA, GAJA, BIOMETRIA, NABIERACZ, DESER, PODZBIÓR, MAKROREGION, LINIA, VIP, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, ZAAWANSOWANIE, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, ROZKŁAD, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, RZADKOŚĆ, TERMOS, NACZYNIA POŁĄCZONE, SKLEP WARZYWNY, JAJECZNICA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, KORBACZ, PIECZEŃ, INWOLUCJA, HIPERTEKST, GNIAZDO PROCESOROWE, PASSEPIED, SKUBANIEC, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, SPIĘCIE, WŁODARZ, STEKOWCE, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, GMERK, BUT, PERON, GRUBIANIN, ZŁOTA KLATKA, BEZGRANICZNOŚĆ, PĘD ROŚLINNY, ALFABET MORSE'A, GAZ, NOTOWANIE, BUT, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, DYSKIETKA INSTALACYJNA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BEZIMIENNOŚĆ, ?WIZA IMIGRACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.538 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE, W KTÓRYM SIĘ CZEKA NA COŚ LUB KOGOŚ, NP. NA DWORCU, W KANCELARII, W PRZYCHODNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE, W KTÓRYM SIĘ CZEKA NA COŚ LUB KOGOŚ, NP. NA DWORCU, W KANCELARII, W PRZYCHODNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POCZEKALNIA pomieszczenie, w którym się czeka na coś lub kogoś, np. na dworcu, w kancelarii, w przychodni (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POCZEKALNIA
pomieszczenie, w którym się czeka na coś lub kogoś, np. na dworcu, w kancelarii, w przychodni (na 11 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE, W KTÓRYM SIĘ CZEKA NA COŚ LUB KOGOŚ, NP. NA DWORCU, W KANCELARII, W PRZYCHODNI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM SIĘ CZEKA NA COŚ LUB KOGOŚ, NP. NA DWORCU, W KANCELARII, W PRZYCHODNI. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x