CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ M.IN. ZMĘTNIENIEM ROGÓWKI, POMARAŃCZOWYM ZABARWIENIEM MIGDAŁKÓW, POWIĘKSZENIEM WĄTROBY I PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA TANGIERSKA to:

choroba genetyczna objawiająca się m.in. zmętnieniem rogówki, pomarańczowym zabarwieniem migdałków, powiększeniem wątroby i przedwczesnym rozwojem miażdżycy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ M.IN. ZMĘTNIENIEM ROGÓWKI, POMARAŃCZOWYM ZABARWIENIEM MIGDAŁKÓW, POWIĘKSZENIEM WĄTROBY I PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.760

WZORNIK, ASYRYJSKI, BĘBNICA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PAŹ ŻEGLARZ, ZOŁZY, SYNDROM PARYSKI, KULAWICA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, ANONIMAT, BEZJĘZYKOWE, PRZYPŁYW, HUMANIZM, PARCH, ANGIELKI, KOZIOŁ, POWIĄZANIE, ROJSTONA KRÓLEWSKA, TYK, POŻAREK, PANNA NA WYDANIU, BIAŁA SALA, WAPIENNIK, CARILLON, NAKAZ, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PARCH, OGRANICZENIE, KROK PÓŁROZKROCZNY, SILNIK ZAMKNIĘTY, BIOFLAWONOID, REZYGNACJA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, ROZDŹWIĘK, BUKIET, DYSKRECJA, PERSONALNIK, RESPONSYWNOŚĆ, TRUST, CUDOTWÓRCZYNI, CHOROBA ALEXANDRA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ŻMIJA, CHRZEST, KONNICA, GRANICA FUNKCJI, KORYTARZ EKOLOGICZNY, RUMUŃSKI, PEŁNIA, WYCIĄG TOWAROWY, EMPIRE, RYNEK KONKURENCYJNY, SAMOUPROWADZENIE, BUSINESSWOMAN, NADŚWIADOMOŚĆ, PODCIEP, OSUTKA SOSEN, URLOP TACIERZYŃSKI, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, TROGLOFIL, TĘTNICA SKRONIOWA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, RELING, AGROMETEOROLOGIA, BAJT, POKER DOBIERANY, CHOROBA, APELACJA, WICEHRABIA, UPAŁ, PIZZERIA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, BEZGRANICZNOŚĆ, AUTSAJDER, POST, GÓRNICTWO OTWOROWE, CHOROBA GILCHRISTA, KAZUISTA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, EROZJA GENETYCZNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MURSZ, RADIOWIEC, ANKIETOWANA, PYLICA TALKOWA, SKÓRNIK, GRAMATYK, ROLADA, WALKA, WIR POWIETRZNY, HISTORYCYZM, KOGUT GALIJSKI, STAŁA SVEDBERGA, NEANDERTAL, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, NIEPRZYJACIEL, HELIOFIT, SEJM, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ŻAL, PRZEBITKA, PLAMIEC AGREŚCIAK, KISZKA, NAŁOGOWOŚĆ, BALANS, FLAMING, STOPA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PTASIA GRYPA, PASIECZYSKO, ANTYPERTYT, CZEPLIWOŚĆ, PERYPATETYK, ZWINNOŚĆ, SPONDYLOARTROPATIA, BIAŁACZKA KOTÓW, KRYSZTAŁ, INTEGRACJA, GLORIA, TAFTA, PRZEZNACZENIE, CIERNIOPLĄT, ARYJSKOŚĆ, KONCEPT, PĘTLA NEFRONU, BARKAN, MYDLARNIA, BRZOZA, BUTERSZNYT, CEFALASPIDY, BERGMAN, KRYSZTAŁEK, KARŁO, PASEK, IMMUNOLOGIA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, AGNOZJA CZUCIOWA, LAK, NIEMĘSKOŚĆ, SKRZYNIA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, POWIEŚĆ Z TEZĄ, MUFLA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, PROGRESJA, ZNAJOMY, CHOROBA GOODPASTURE'A, KRAINA MITOLOGICZNA, WÓDKA, SEROHEMATOLOGIA, TAJNIAK, JASKINIOWIEC, BIFURKACJA, ALKOHOLAN, WALECZNOŚĆ, DINGO, BASEN, WŁÓKNO, STRZELNICA SPORTOWA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PINGWIN PAPUA, SCENERIA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, SUCHORYT, NAUKI O POZNANIU, KUBECZEK, OBSZAR WIEJSKI, SZUM, ETOLOGIA, BATYMETRIA, FOKSTROT, KISZKA KASZANA, SINGEL, GRZBIETORODY, ARABSKI GREYHOUND, POCZĄTEK, ZIARNOJAD, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, TECHNIKA CYFROWA, WYBIELENIE, KORYNCKA, SONDA, WAHACZ, GANGSTERYZM, PODWIELOKROTNOŚĆ, METATEKST, SZMELC, TWARDZIAK, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ŁOMOT, SPŁYW BŁOTNY, GWAJAK, PROTOHISTORIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, MOTYW, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ŁOŻYSKO WAHLIWE, ŚMIETNIK, PIES STRÓŻUJĄCY, OBSERWACJA, DRAMAT EPICKI, LOGOPEDA, KARDYNAŁ, BIAŁORUTENISTYKA, KASTA, TREPAK, MOWA, PULSACJA, POZŁOTNIK, ROZMOWY W MAGDALENCE, OKRUTNIK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, NARCYZ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, STAN, JUBILER, SŁOWACYSTYKA, APOGEUM, ZAKRĘCENIE SIĘ, SZAPOKLAK, TAJEMNICA ADWOKACKA, PRZEKŁADACZ, MAMUT KOLUMBIJSKI, MATEMA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, OBSUW, GENOMIKA FUNKCJONALNA, GLORIETKA, KOSTUR, CHOROBA DZIEDZICZNA, CAŁY TON, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, FARMAKOEKONOMIKA, RODZINA JĘZYKOWA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, WILCZY GŁÓD, ISLAMISTA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, TURANOWIE, CZTEROPOLÓWKA, WYZNAWCA, DAMA, PREPAID, OCHRONA KATODOWA, KONGREGACJA, KAMPUS, DIALIZA OTRZEWNOWA, FILM NOIR, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, PAS PLANETOID, APLEGIER, DORADA, ŚMIGŁO, CIASNOTA, MORSZCZYNA, SZCZERBA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, SZMALCÓWKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, CHOROBA BAWEŁNIANA, RUSAŁKA, UKRAIŃSKI, WIROWOŚĆ, GROTESKA, LODRANIT, INFLACJA OTWARTA, FANDANGO, MAJOWY ROBOTNIK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, GATUNEK INWAZYJNY, WAPIENNICTWO, SSAK OWADOŻERNY, INTEL, KASTANIETY, LOCJA, WIELOŚCIAN FOREMNY, ZBÓJNICKI, KASTA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, POŻYWIENIE, PISMO FONETYCZNE, BOTULIZM PRZYRANNY, STARÓWKA, OFENSYWA, ALGEBRAIK, LAMPA ELEKTRONOWA, PRZESUWALNOŚĆ, OKULARY, BAMBUS, TRYWIALIZM, CHOROBA ALKOHOLOWA, CZERWONA GWARDIA, CHRZĄSTKA, MIEDNICZKA, ?SĘDZIA KALOSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.760 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ M.IN. ZMĘTNIENIEM ROGÓWKI, POMARAŃCZOWYM ZABARWIENIEM MIGDAŁKÓW, POWIĘKSZENIEM WĄTROBY I PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ M.IN. ZMĘTNIENIEM ROGÓWKI, POMARAŃCZOWYM ZABARWIENIEM MIGDAŁKÓW, POWIĘKSZENIEM WĄTROBY I PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA TANGIERSKA choroba genetyczna objawiająca się m.in. zmętnieniem rogówki, pomarańczowym zabarwieniem migdałków, powiększeniem wątroby i przedwczesnym rozwojem miażdżycy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA TANGIERSKA
choroba genetyczna objawiająca się m.in. zmętnieniem rogówki, pomarańczowym zabarwieniem migdałków, powiększeniem wątroby i przedwczesnym rozwojem miażdżycy (na 17 lit.).

Oprócz CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ M.IN. ZMĘTNIENIEM ROGÓWKI, POMARAŃCZOWYM ZABARWIENIEM MIGDAŁKÓW, POWIĘKSZENIEM WĄTROBY I PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ M.IN. ZMĘTNIENIEM ROGÓWKI, POMARAŃCZOWYM ZABARWIENIEM MIGDAŁKÓW, POWIĘKSZENIEM WĄTROBY I PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast