SAMOOBRONA POWSZECHNA - ODDOLNA FORMA OBRONY NARODOWEJ, POLEGAJĄCA NA SAMORZUTNYM, TRWAŁYM LUB DORAŹNYM ORGANIZOWANIU SIĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA; CZĘŚĆ OBRONY CYWILNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOOBRONA to:

samoobrona powszechna - oddolna forma obrony narodowej, polegająca na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia lub środowiska; część obrony cywilnej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAMOOBRONA

SAMOOBRONA to:

oborna własna, obrona samego siebie przez zagrożeniem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOOBRONA POWSZECHNA - ODDOLNA FORMA OBRONY NARODOWEJ, POLEGAJĄCA NA SAMORZUTNYM, TRWAŁYM LUB DORAŹNYM ORGANIZOWANIU SIĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA; CZĘŚĆ OBRONY CYWILNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.338

SZTUKA ZDOBNICZA, CZYNNIK NIECENOWY, ICHTIOZAURY, GRUPA ACETYLOWA, ZIARNOJAD, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, OKOLICA SZLACHECKA, CYPRZYN, WĘZEŁ, WYLEW, MŁAKA, BLOK KONTYNENTALNY, KURWIARZ, BUDOWA, LAWATERZ, SYF, FRESK, MAJTKI, KIEROWNIK MUZYCZNY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ULOTNOŚĆ, LEŚNICTWO, TUBUS, TWIERDZA, PRZEPAŚĆ, OŚRODEK, PIĘTA ACHILLESA, CECHA RECESYWNA, EKONOMISTA, NOWOGWINEJKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, EKSŻONA, PRYZMA, GALICJA, SUKMANA, SZARA MYSZ, GŁOWA PAŃSTWA, MASTYKS, PIKADA, WARSZTAT STRATEGICZNY, DYMKA, DŻDŻOWNICA, PARAPECIK, BLISKOŚĆ, AKROBATYKA, OBŁĄKANY, CENZUS MAJĄTKOWY, KSENOFILIA, SYMPTOMAT, SIEKANKA, ŁAKNIENIE SPACZONE, BIOTA, PŁATOWIEC, KASETKA, HIPERMETROPIA, NEUROFIBROMATOZA, FOTOALBUM, SROM, PRZECIWSTOK, OBUDOWA, STRUKTURALISTKA, PION, SZCZERBAK, AGRAFA, TELESKOP, ANGIOPLASTYKA, ŁOKIEĆ, KOMORA MINOWA, ALLEGRO, PARTYZANTKA, TABULA RASA, KAMICA, SUPERNOWE, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, OŚCIEŻE, YORKSHIRE PUDDING, KOMPARATYSTYKA, BIEDA AŻ PISZCZY, KOMUNA, PARASYGMATYZM, ŁYŻECZKOWANIE, AUKSYNA, PIEC WANNOWY, FIAKIER, WARTOŚĆ KATASTRALNA, SCENA, KLUCZ NASADOWY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, KOD, NABOJKA, ASCEZA, OŚLA GŁOWA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, FALOWNIK NAPIĘCIA, PODMIOT, KADZIDEŁKO, BIOCENOZA, TEUTOŃSKI, ETEZJA, ZWAPNIENIE, CIAŁO AMORFICZNE, WĄŻ, MIDAZOLAM, ROZWAGA, UDERZENIE, PARCIANKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, MIARKOWNIK SPALANIA, DEZETKA, JAPONKA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, ROZPRZA, POJAZD KONNY, TEOGONIA, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, ZGORZELINA, DOSTĘP WARUNKOWY, MINIMUM PROGRAMOWE, GALERY, STARÓWKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PAJĄK, PANEL ADMINISTRACYJNY, DUCH, FILTR BUTTERWORTHA, ZARODNIKOWCE, ROZPRAWKA, PRZECIĘTNIACTWO, BAŃKA, KAZAMATA, KREDKA OŁÓWKOWA, MATURKA, PISEMKO, WTRYSK, CHODZĄCA DOBROĆ, CZYNNIK ONKOGENNY, INFORMATYKA, BIAŁA NOC, REGLAN, UNIŻANIE SIĘ, KITEKAT, NOKAUT TECHNICZNY, KOMBINACJA ALPEJSKA, GWAJAK, COKÓŁ, GUYS, TRZEŹWOŚĆ, ZASADA, MIASTO OGRÓD, IBIS BIAŁY, NORMALNOŚĆ, MESA, NORMA OBSZAROWA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, JAMA BĘBENKOWA, INTERNAT, PALEC ŚRODKOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, INSTYTUT, LICHENOLOGIA, APRIORYZM, KORZYŚĆ, NACZYNIE, SERIA, ZAPOTRZEBOWANIE, CIENNIK, FILAKTERIA, DERP, AGAT MSZYSTY, TRASA, KOMUNIKACJA, ŁOPATECZKA, ROZTWÓR BUFOROWY, ŚCIÓŁKOWANIE, ŻABOT, MOTOR, CHANAT, DEMONSTRACJA, PORZĄDEK DORYCKI, SZKLIWO, STOPIEŃ, OSUTKA SOSEN, STATEK GŁĘBINOWY, WPUST, PĘTO, FETA, GLOBUS, INFORMATYKA MEDYCZNA, FORMA, INTEL, PRODUKCJA, OPIEKUN, NEOKATECHUMENAT, MONOPOLISTA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, MUSLIM, LÓD LODOWCOWY, ARCYDZIELNOŚĆ, BRYFOK, EWAPORAT, BUTLA, ALLEGRETTO, SŁONIOWATOŚĆ, FERMA, TLENOWNIA, DMUCHANIEC, HARMONIJKA, MÓR, DOMINACJA, KATAKUMBY, PADYSZACH, CIAŁO OBCE, CENTYMETR SZEŚCIENNY, WODNIAK, ŻUREK, ZIELSKO, PULPA, POCHWA, GAR, UBARWIENIE OCHRONNE, BON VIVEUR, KABOTYŃSTWO, ZŁOTY DEWIZOWY, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, NOWICJUSZKA, RADIOELEKTRYKA, ADIDASEK, SUE, KOPCIUCH, SERBSKOŚĆ, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, PŁYCINA, PLACUSZEK, POPITA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, PARAMEDYK, DIAKON, SKRZYDŁO, ZADANIE, ANKIETOWANY, PRĄD INDUKCYJNY, BLIŹNIACZOŚĆ, KONFIGURACJA, KALESONY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ORTOPTYK, KLAN, MIZOLOGIA, REGULACJA CEN, CASUS, HAUST, OTRZEWNA, METEOROID, ZBRODNIARZ WOJENNY, MIŚ, KOPALNIA OTWOROWA, NOS, ANTYKATOLICYZM, FORMALISTKA, KOCIE OKO, IMPERATIWUS, ZŁOŻENIE PODPISU, FREELANCER, MEDRESA, MUSZLOWCE, NARZECZEŃSTWO, PŁYWACTWO, CHOROBA THOMSENA, GRADACJA, STRZĘPIA, HERBATA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CHAŁTURNICTWO, PRZECHOWALNICTWO, ABOLICJONISTKA, KURTYNA ZERO, LEŃ, KUKLIK SZKARŁATNY, TRANSPOZYCJA, STRACH, STOPIEŃ NAJWYŻSZY, KONSTANTAN, KROSOWNICA WIZYJNA, OBWÓD REZONANSOWY, ROZGRZEWACZ, NULKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, WĘŻYK, STAROHISZPAŃSKI, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ZALANIE PAŁKI, WĄŻ, BAZA, PRYZMAT PENTAGONALNY, ZAPALNOŚĆ, PĘCHERZ, PARZENICA, ?ZWYŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOOBRONA POWSZECHNA - ODDOLNA FORMA OBRONY NARODOWEJ, POLEGAJĄCA NA SAMORZUTNYM, TRWAŁYM LUB DORAŹNYM ORGANIZOWANIU SIĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA; CZĘŚĆ OBRONY CYWILNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOOBRONA POWSZECHNA - ODDOLNA FORMA OBRONY NARODOWEJ, POLEGAJĄCA NA SAMORZUTNYM, TRWAŁYM LUB DORAŹNYM ORGANIZOWANIU SIĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA; CZĘŚĆ OBRONY CYWILNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMOOBRONA samoobrona powszechna - oddolna forma obrony narodowej, polegająca na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia lub środowiska; część obrony cywilnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOOBRONA
samoobrona powszechna - oddolna forma obrony narodowej, polegająca na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia lub środowiska; część obrony cywilnej (na 10 lit.).

Oprócz SAMOOBRONA POWSZECHNA - ODDOLNA FORMA OBRONY NARODOWEJ, POLEGAJĄCA NA SAMORZUTNYM, TRWAŁYM LUB DORAŹNYM ORGANIZOWANIU SIĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA; CZĘŚĆ OBRONY CYWILNEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - SAMOOBRONA POWSZECHNA - ODDOLNA FORMA OBRONY NARODOWEJ, POLEGAJĄCA NA SAMORZUTNYM, TRWAŁYM LUB DORAŹNYM ORGANIZOWANIU SIĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA; CZĘŚĆ OBRONY CYWILNEJ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x