PROCES SKŁADOWY GASTRULACJI WYSTĘPUJĄCY NP. U ZARODKÓW PŁAZÓW I RYB, POLEGAJĄCY NA ZAWINIĘCIU SIĘ (WPUKLENIU) BLASTODERMY (ŚCIANY BLASTULI) POD SPÓD, DO BLASTOCELU, I PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOMÓREK PO JEGO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INWOLUCJA to:

proces składowy gastrulacji występujący np. u zarodków płazów i ryb, polegający na zawinięciu się (wpukleniu) blastodermy (ściany blastuli) pod spód, do blastocelu, i przemieszczaniu się komórek po jego powierzchni wewnętrznej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INWOLUCJA

INWOLUCJA to:

zanik (wiąd) fizjologiczny lub powrót organu do uprzednich rozmiarów (na 9 lit.)INWOLUCJA to:

w matematyce funkcja, która ma funkcję odwrotną równą jej samej (na 9 lit.)INWOLUCJA to:

częściowy lub całkowity zanik tkanek, narządów i ich funkcji; w rozwoju osobniczym (np. ogona kijanki) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES SKŁADOWY GASTRULACJI WYSTĘPUJĄCY NP. U ZARODKÓW PŁAZÓW I RYB, POLEGAJĄCY NA ZAWINIĘCIU SIĘ (WPUKLENIU) BLASTODERMY (ŚCIANY BLASTULI) POD SPÓD, DO BLASTOCELU, I PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOMÓREK PO JEGO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.011

ABSOLUT, ANTYCYKLON, KREWETKA ELEGANCKA, DYSFONIA, ŁOWCA TALENTÓW, BIEGŁOŚĆ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, LIBONEKTES, LINIA ŚNIEGU, BELWEDER, ŻONGLERKA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KRZYWKA, PRZYBYTEK, NEUROZWYRODNIENIE, PODUSZKOWIEC, STEROWANIE ODPORNE, METATEZA, GARNA, BOHATER NEGATYWNY, CHARTER, ZAKOPCENIE, ZIOMKOSTWO, MORALNOŚĆ, ZBROJÓWKA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, GÓWNIARSTWO, CZAS MIEJSCOWY, PĄK, LEJ KRASOWY, BORSUK, BOTNET, MUSZLA KLOZETOWA, DWUŚCIAN, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, CZARA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, ZWIĄZKOWIEC, STRONA, DŁUGOSZPAROWATE, ZWIĄZEK BOKSERSKI, WIEŻA CIŚNIEŃ, KAFETERIA OTWARTA, IRISH DRAUGHT, BŁAZENEK, KOSTNIAK KOSTNAWY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, RAK KALIFORNIJSKI, MENISK WYPUKŁY, DIAK, NOZOLOGIA, MALARZ, PÓŁBIEG, DESTRUKCYJNOŚĆ, RYSOWNICA, ZŁUDZENIE, POTNIK, WYŁAM, SKNERSTWO, FLOTA KAPERSKA, NIEZNAJOMY, POMROK, LOGIKA MATEMATYCZNA, REPERTUAR, KULTURA UNIETYCKA, STOMATOLOG, MANNA, DOKUMENTALIZM, OSOBA, OPARY, DUSZA, RUCH, ZALANIE PAŁKI, SZEW, ZŁOŻENIE BRONI, RAMFOCEFAL, BIBUŁKARZ, INTERESOWNOŚĆ, PULSACJA, JAŹŃ, ŚLEDZIOPODOBNE, ZAPALNOŚĆ, KOLĘDOWANIE, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MONTOWNIA, IZOMER, SPŁYW, OSTEOTOMIA, FIGURA, AUTOSYFON, SYMBOLIZM, WEKTORYZACJA, SONDA, TETRAMER, OBIEG PIENIĄDZA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, HADAL, NERWIAK OSŁONKOWY, ODROŚL, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, KOMBATANCKOŚĆ, MLECZARZ, POJAWIENIE SIĘ, PODCHLEBSTWO, MONTAŻOWNIA, ŁAZĘGA, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, SCENA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, PŁYTKI TALERZ, MAREMMANO, SERWITUT, PODKOWA, ROTANG, DON QUICHOTE, KOMA, MYRMEKOLOGIA, PYTAJNIK, KONWOJER, SZPRYCA, BALON RADIOSONDA, POMPA TŁOKOWA, WAGA SZALOWA, TROLER, WETERYNARKA, MIŚ, ARTYSTKA, DEMOBILIZACJA, ROTATOR, EGOIZM ETYCZNY, PROTUBERANCJA, ODKRYCIE DUSZY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PODSTEROWNOŚĆ, CHMURA SOCZEWKOWATA, ŚWIATŁA, WESELNIK, ARCHEOLOGIA PODWODNA, MONTER, NADWYŻKA HANDLOWA, AGUTIOWATE, DYKTANDO, ROZMIĘKANIE, ANGIELCZYK, MATERIALIZM EKONOMICZNY, KOMERAŻ, NAUKA HUMANISTYCZNA, GRUPA KARBOKSYLOWA, PĘDZARNIA, ESPRESSO, ROZMIARÓWKA, TEST PŁATKOWY, MERCURY, GEOIDA, TARCZOWIEC OLBRZYMI, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, MASKA WSTYDU, SKRZELONOGI, ODBYTNICA, ZADRAPANIE, PARTER OGRODOWY, KOLEŻANKA PO FACHU, KANTORIA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, ALUMINOGRAFIA, DŁAWICA PIERSIOWA, NIEPRZYJACIEL, ŁĘG OLSZOWY, USZATKA, PŁETWA, RZUT OSOBISTY, DNO, KUFEL, TOALETA, WIZJER, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, NIEOBLICZALNOŚĆ, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, BICZOGON OCZKOWANY, LYGODIUM JAPOŃSKIE, BRUDNICA MNISZKA, OTWORZENIE SERCA, PROSTNICA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, KLIENT, KONWERSJA, MŁOTKOWY, OBELISK, GLOSA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, RECEPCJA, SPRAY, BARCZATKA GŁOGOWICA, GRUBY ZWIERZ, KOŃ TROJAŃSKI, PALLASYT, REFLEKTOR, PRZYPADEK, PYŁKOJAD SZARY, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, BIEGUN, RZEŹBIARNIA, ANTROPONIMIA, KWADRAT MAGICZNY, INFORMA, SADOWNICTWO, PRAWO BLIŻSZOŚCI, MOSKIT, MISIACZEK, LICO, DREPANOZAUR, WAPIENNIK, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, ROMANISTYKA, LINIA BOCZNA, KWAS, RAP, WYCIĄGARKA, POTENCJAŁ ZETA, POZIOM MORZA, MIKOLOGIA, UJŚCIE, ZAPLOT, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ZABURZENIE NASTROJU, KRĘG LĘDŹWIOWY, ORLIK, KOLACJA, PALCÓWKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, KRĄGŁOGŁÓWKA PIASKOWA, WIKTYMOLOGIA, POLARYZACJA JONOWA, SYSTEM WBUDOWANY, DELFIN BIAŁONOSY, SALAMANDRA SREBRZYSTA, HAKOWNICA, DEDUPLIKACJA, KOPUŁA LAWOWA, FORTALICJA, HISTOGENEZA, SOJA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ANALOGIA, OWERSZTAG, LEMING ŚNIEŻNY, POPRZECZNICA, TENDENCJA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, FRIK, KOPROFAGI, STRZELNICA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, KARDYNAŁ, LODOWIEC ALPEJSKI, SEN, PACZKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, SPÓD, PSYCHOBIOLOGIA, KOLORYT LOKALNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA TURECKA, PIASTUN, MATERO, SKŁADANKA, MATRYCA LOGICZNA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, DYMISJA, ANTECEDENCJA, SKIBKA, NOWOBOGACKI, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KSIĄŻĄTKO, KOŃ HOLSZTYŃSKI, FILM KATASTROFICZNY, ZWORKA, PUCHAREK, POLERKA, NASTĘP, MEGALODON, REPRESJA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, ROŚLINY NASIENNE, KOŁO SEGNERA, MALAKOLOGIA, ŻAKINADA, KUC KASPIJSKI, HIPOTEKA, ŚWIĄTYNIA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ?JAROWIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES SKŁADOWY GASTRULACJI WYSTĘPUJĄCY NP. U ZARODKÓW PŁAZÓW I RYB, POLEGAJĄCY NA ZAWINIĘCIU SIĘ (WPUKLENIU) BLASTODERMY (ŚCIANY BLASTULI) POD SPÓD, DO BLASTOCELU, I PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOMÓREK PO JEGO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES SKŁADOWY GASTRULACJI WYSTĘPUJĄCY NP. U ZARODKÓW PŁAZÓW I RYB, POLEGAJĄCY NA ZAWINIĘCIU SIĘ (WPUKLENIU) BLASTODERMY (ŚCIANY BLASTULI) POD SPÓD, DO BLASTOCELU, I PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOMÓREK PO JEGO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INWOLUCJA proces składowy gastrulacji występujący np. u zarodków płazów i ryb, polegający na zawinięciu się (wpukleniu) blastodermy (ściany blastuli) pod spód, do blastocelu, i przemieszczaniu się komórek po jego powierzchni wewnętrznej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INWOLUCJA
proces składowy gastrulacji występujący np. u zarodków płazów i ryb, polegający na zawinięciu się (wpukleniu) blastodermy (ściany blastuli) pod spód, do blastocelu, i przemieszczaniu się komórek po jego powierzchni wewnętrznej (na 9 lit.).

Oprócz PROCES SKŁADOWY GASTRULACJI WYSTĘPUJĄCY NP. U ZARODKÓW PŁAZÓW I RYB, POLEGAJĄCY NA ZAWINIĘCIU SIĘ (WPUKLENIU) BLASTODERMY (ŚCIANY BLASTULI) POD SPÓD, DO BLASTOCELU, I PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOMÓREK PO JEGO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PROCES SKŁADOWY GASTRULACJI WYSTĘPUJĄCY NP. U ZARODKÓW PŁAZÓW I RYB, POLEGAJĄCY NA ZAWINIĘCIU SIĘ (WPUKLENIU) BLASTODERMY (ŚCIANY BLASTULI) POD SPÓD, DO BLASTOCELU, I PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOMÓREK PO JEGO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast