OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPODATKOWANIE to:

obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 13 lit.)PODATEK to:

obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.539

MLEKO LODOWCOWE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GWIAZDKA, ZAŁATWIANIE, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ELIMINACJA, AKSAMIT, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, COŚ NA ZĄB, AMIDEK, WITEKS CZCZONY, SKARGA KASACYJNA, VIBRAM, SZWABSKI, WYŁAPYWACZ, PAJĘCZAK, MIESIERKA, KLAPECZKA, KOMPRADOR, MLECZ, NATURA, STOLIK, WILGOTNOŚĆ, KOMÓRKA SELENOWA, KSIĘSTWO ANDORY, ISTOTA, REZYDENCJA, PRZESMYK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, NARTA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, DYKTAT, WYPADEK, CHRYZELEFANTYNA, SZPIEGÓWKA, STRESZCZENIE, MENTYK, USTĘP, JEDNOSTKA ALOKACJI, LÓD MARTWY, ORTEZA, ARESZT DOMOWY, DYWIZ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, LOGIKA DEONTYCZNA, HANDEL NARĘCZNY, KOZIOŁ EUROPEJSKI, FIALA, GODŁO MAPY, KRUCJATA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, AFISZ, MORENA KOŃCOWA, TAUKA, CYGANKA, MLEKO, IKRZYSKO, ZBROJA KRYTA, FAGOCYTOZA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, DWUNASTKA, KSIĘGA PARAFIALNA, GYMKHANA, BAKTERIOZA, OFICERKI, ZBOCZENIEC, SYSTEMATYKA, DŻINSY, PASZTET, ZARZĄDZENIE, ROD, KRZYŻYK, MORDENT, PRĄTNIK ALPEJSKI, LICHWA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, NERCZYŁUSK, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, EUCHARYSTIA, WZIERNIK, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, UDŹWIG, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KUM, MAJKA, BAZA ODSETKOWA, CIERŃ, KREDKA, JAŁOWIEC, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, STRES, MIENSZEWIZM, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, PROPORZEC, TRAWERS, FORMACJA, LAGERPETON, ŁUK, ŁUNA, FORMA PRZESTRZENNA, DZIEWIĘCIU, EKWILIBRYSTYKA, ZAGĘSZCZACZ, FAKSYMILE, ROZSTRZYGNIĘCIE, BIEGUN MAGNETYCZNY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, OLEJEK ABSOLUTNY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, DAWKA PROMIENIOWANIA, PALPACJA, ANTOLOGIA, REOGRAF, DOGODZENIE SOBIE, GRAF KOMÓRKOWY, DZIEWIĘTNASTY, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, PREPARAT, KŁADKA, CIECZ WYCZERPANA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, TELEGRAFIA, LODOWNIA, TWIERDZENIE CANTORA, WERMUT, OLIWKOWATE, CHARAKTERYSTYKA, DIAPSYDY, KAMIEŃ, BÓB KOŃSKI, ABSYDA, MELUZYNA, KOMPOZYCJA, PEIRESKIA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, OBRÓBKA, PŁEĆ, PĘK, POWSINOGA, SZMACIARZ, TONACJA, MATERIAŁ ZECERSKI, SĄCZEK, KAWA MIELONA, IRYGATOR, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, INKORPORACJA, RĘCZNOŚĆ, IMAGE, ARKA, WAGA, IRREDENTA, EGZONUKLEAZA, OSTANIEC, ZIMNICA, BLOCZEK, HADIS, KORDONEK, ROZDŹWIĘK, ODSZCZEPIEŃSTWO, ŻARNIK, BĘBEN, KINGDOM, TABOR, PAN STOP, KISZKA ZIEMNIACZANA, DOMENA PUBLICZNA, MAKROPOLECENIE, ZIELSKO, ELIPSOIDA OBROTOWA, TROFOBLAST, PRZEMYT, BENTAL, BARCHAN, ABERRACJA, SKRZYDLATE SŁOWO, KACZUGA INDYJSKA, CIEMNOŚĆ, KIRPAN, TRAWA PASTEWNA, DZYNDZEL, TYGODNIÓWKA, BOCZEK, RESTART, INTERPRETER, KAMIENICA, PADDLE, EROZJA BOCZNA, KOŃCÓWKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ANTYHUMANIZM, DEBELACJA, PION, GLONY ZŁOCISTE, ROZJAZD, ODCZYNNIK CHEMICZNY, METYL, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PIÓRKO, VADEMECUM, METYZACJA, TERYNA, HEJNAŁ, RELIKWIA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, AKCJA IMIENNA, EDYCJA, KONSOLETA, RAPORT, STROIK, JĘZYKI KAUKASKIE, SZKLANKA, LEADER, SAGUM, GERMAŃSKI, KOPUŁA LODOWA, STROLLER, DZIENNIK URZĘDOWY, DECYMA, WIR PIASKOWY, KOLORATKA, WĄSONÓG, ŻĄDZA, BUZA, KARTAN, KUCHNIA WOJSKOWA, GŁOS SUMIENIA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, AUTOPARODIA, SKARBEK, DOVE, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KĄT PEŁNY, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, SKŁAD PODATKOWY, KARKÓWKA, RANA, KONTYNGENT, ZAWOJOWANIE, MIEJSCE, INWENTARZ ŻYWY, KULBAKA, TRYSKAWKA, CZYSTKA ETNICZNA, TECHNIKA GRAFICZNA, WŁOCHACZ, DZIWKARZ, PERKALIK, USKOK, MAHAWANSA, RASKOLNICY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SZEW, SKOK W BOK, ZGRZEWKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, FORMA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ZBIOROWISKO, SZUFLA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, HARMONIJKA, LOBELIOWE, BATERIA, KRATKA, IBIZA, ŁAWA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, FORKIET, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, HULAJDUSZA, SZOŁDRA, OBIONE, PRZEPRÓCH, OMAR, KAMIEŃ, BUCHTY, FRANCUSKI, LIBELLA, KWAS MLEKOWY, NASZYWKA, LIST KREDYTOWY, OKO, BROKAT, RÓŻKOWIEC LIPOWY, KARPLE, TAM TAM, SKAŁA MAGMOWA, SPÓJNIK, BAZA LOTNICZA, RYZYKO OPERACYJNE, KOŁTRYNA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, TYGIEL, ?PŁYWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPODATKOWANIE obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 13 lit.)
PODATEK obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPODATKOWANIE
obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 13 lit.).
PODATEK
obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.).

Oprócz OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x