Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPODATKOWANIE to:

obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 13 lit.)PODATEK to:

obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.768

MINIATURA, POLIURETAN, MINESTRONE, ADRESAT, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ADIANTUM DELIKATNE, GMERK, WIROZA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, KLAUZULA UMOWNA, REKTYFIKAT, KOCHAŚ, OKOP, PODMIOT, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, ŁUK ANGULARNY, KRÓLOWA NAUK, ZAKOPCENIE, MEMBRANA, PUKLERZ, MODUŁ ILORAZOWY, APPALOOSA, JEZIORO DRUMLINOWE, WIRUSY DSDNA, EGZORCYZM, PALNIK, NIELEGAL, TEKA REDAKCYJNA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, CZOSNEK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, GLORYFIKATOR, NAWA GŁÓWNA, PIES DO TOWARZYSTWA, ROZGRZEWACZ, PISZCZEK, SZKLIWO, ZBOWID, KLIENT, REGENERACJA, CZĄBER, WIDLICZKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, STATEK POWIETRZNY, OWADOPYLNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, SPIRYT, ANATOMIA FUNKCJONALNA, CHIKUNGUNYA, ZGNILEC EUROPEJSKI, OŁADKA, OSŁONKA RDZENNA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, OPERACJA, AUTOTEMATYZM, MIESIĄC SMOCZY, ŻYWOTOPIS, PRZYCHYLNOŚĆ, DRELICH, LATARNIA UMARŁYCH, HETEROMORFIZM, JEŻOWIEC, KOD OGRANICZONY, KULFONIK, DEPORTACJA, HUMANISTYKA, WISZOR, ZEBROID, BIEŻNIA, DRAPIEŻCA, ADIUSTACJA, BANIECZKA, WYDAWNICTWO, AOJDA, METYS, DROGA, UPRZĄŻ, MONOPOL NATURALNY, KORD, WODZIK, ŁUK NADOCZODOŁOWY, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, SYSTEM KRAKOWSKI, PAŃSTWO MACIERZYSTE, ŻUPAN, LIST POETYCKI, ŚWIATŁO ZIELONE, BLUES, OBRAZOBURCA, ZAGRYWKA, WILKI WORKOWATE, ARTROZA, LATARNIA, ARANŻACJA, ELKI, RAKIETA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, WIDOWNIA, KAKAO, KRĄGŁOŚĆ, ZAKWAS, PATOGENNOŚĆ, TUM, OKAP, CHWOŚCIK BURAKOWY, ANTEPEDIUM, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, WINA UMYŚLNA, REGENERAT, WAHADŁOWIEC, POLIGLOTA, WYKONAWCA, TORU, TAPETA, RACHUNEK CAŁKOWY, PKB PER CAPITA, CYBORG, TARCZA, KONTUR MELODYCZNY, DOSTAWA, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, INWESTYCJA PORTFELOWA, MURZYSKO, WYPRAWA, ARGENTYŃSKOŚĆ, STREFA POŻAROWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, ADADŻIO, MAŁŻEŃSTWO, MODRZEW EUROPEJSKI, OFIARA ŚMIERTELNA, GLIPTYKA, WŁÓCZĘGA, RĘCZNE STEROWANIE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, GĘSTOŚĆ, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, FETYSZYZM, SKIPASS, PAŃSTWO AUSTRALIJSKIE, TAMTAM, KOŁO, BALOT, ŚRODKOWOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, MOLINO, POSZKODOWANA, KREWETKA ZMIENNA, METROPOLIZACJA, KOZAK, ŚRUBA POCIĄGOWA, ESKADRA, DYKTAT, SZACHOWNICA PUNNETTA, KRYMINALISTYKA, WARUNEK LOKALOWY, IMAMIZM, ENERGIA, DOMINANTA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, OSTATECZNOŚĆ, OBRAZ, TERMIN ZAWITY, KONOTATKA, PRZECZYSTOŚĆ, EPITET, TATUAŻ, DYSTANS, NACIEK JASKINIOWY, CHAŁTURA, BULION, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, VIOLA BASTARDA, KASZT, SKÓRKA, ZAMROŻONE ZOO, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, ZMYWACZ, POŁĄCZENIE, CZWÓRKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, RENTA ODROBKOWA, WSPORNIK, NERWIAK, PĘTLA, CYMELIUM, BRUK MORENOWY, ASKEPTOZAUR, ANTRYKOT, BIRMAŃSKI, HIGIENISTKA, ETIUDA, REGUŁA MINIMAKSU, PORNO, ROK SYDERYCZNY, CUKIER INWERTOWANY, EKTOPLAZMA, UŻĄDLENIE, PADYSZACH, KONWOJER, LIKENOPS, PRASSAKI, RAGDOLL, PLANETKA, KRET, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, DEKRET, ADIANTUM WŁAŚCIWE, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, WAGINOSCEPTYK, ZASTRZALIN, KANOPA, MIĘTÓWKA, KARTUZ, QUENYA, PROCES DECYZYJNY, WULKAN BŁOTNY, POLONISTYKA, DZIADZIENIE, KONFISKATA, ARCHEOLOGIA, HORMON PŁCIOWY, REUTER, MODRASZEK ARGUS, DYREKTOR KREATYWNY, ANALIZA FUNKCJONALNA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, CZABAN, WSPÓŁCZYNNIK, SELEKCJA, ZENIT, POLIMER FLUOROWY, SPORT ZIMOWY, SZYK ANTENOWY, ROŚLINA ZIELNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, BANDANKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MAKINTOSZ, PINGWINARIUM, LIDER, BUDKA, WPŁATA, ZAKOP, TRZYDZIESTY, SIARKA POPIOŁOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, NIZIOŁEK, KROKIET, DWUDZIESTY PIĄTY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ISTOTA, TREL, MATAMATA, KOTLARNIA, ZŁÓBCOKI, PRODUKT TRADYCYJNY, KRĘGOWIEC, WRZĘCHY, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, SUMA KONTROLNA, MECH IRLANDZKI, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, LIST, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, POZIOMICA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PROGRESIZM, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, BISIOR, FERMENTOR, BANT, USTĘPSTWO, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, HIPOTROFIA, IMMUNOGLOBINA M, AFERKA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, KĄDZIOŁEK, ADORACJA, KOLACJA, KREDYT KONTRAKTOWY, DYSKALKULIA, KLON, BERKELEY, DYSTORSJA, AUDIOBOOK, ŚLAD PAMIĘCIOWY, CZARNY LUD, HALSZTUK, TARNOWIANIN, SZTUKA DEKORACYJNA, BILANS BRAMKOWY, ODDYCHANIE, ZIMNY PRYSZNIC, MECENAS, INGUSZKA, GLORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE POBIERANE PRZEZ PAŃSTWO LUB JEGO WŁADCĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
opodatkowanie, obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 13 lit.)
podatek, obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPODATKOWANIE
obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 13 lit.).
PODATEK
obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x