DWUNICIOWA CZĄSTECZKA KWASU NUKLEINOWEGO POWSTAŁA PRZEZ REKOMBINACJĘ GENETYCZNĄ POJEDYNCZYCH, KOMPLEMENTARNYCH NICI POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HETERODUPLEKS to:

dwuniciowa cząsteczka kwasu nukleinowego powstała przez rekombinację genetyczną pojedynczych, komplementarnych nici pochodzących z różnych źródeł (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWUNICIOWA CZĄSTECZKA KWASU NUKLEINOWEGO POWSTAŁA PRZEZ REKOMBINACJĘ GENETYCZNĄ POJEDYNCZYCH, KOMPLEMENTARNYCH NICI POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.205

PIASKOWIEC KWARCOWY, TYTUŁ NAUKOWY, PRZEJŚCIE, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ANORAK, OBJAZD, ALGORYTM EUKLIDESA, PRACA DOMOWA, BIOMAGNETYZM, HYBRYDYCZNOŚĆ, SODA, MELANŻ, SZLAK BOJOWY, ANALIZA CZYNNIKOWA, WAB, POMOC, PRACA, KREACJONIZM, AVENSIS, PLATYCERIUM, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, DELEGACJA, TIOMERSAL, EKAGLIN, PRANIE PIENIĘDZY, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, DROŻNOŚĆ, OSADY ŚCIEKOWE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, MIR, JĘZYK INDIAŃSKI, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SZENILA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, DOMIAR PODATKOWY, NIZIOŁEK, MOLEKUŁA, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, BLOKADA ALKOHOLOWA, LIPICAN, OLDENBURG, TANINA, OBRAZ POZORNY, JANOSIKOWE, DEPESZA EMSKA, KREW, ALFABET MORSE'A, PRZESTRZELENIE, WAGINOSCEPTYK, MIKANIT, MARMUR, WIETRZENIE ORGANICZNE, GRZYBEK KEFIROWY, KONFEKCJONER, NAKŁADKA, CHROMIAN DISODU, DOMINO, TEORIA DOMINA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, KAPELUSZ, OSAD DELUWIALNY, DOŚWIADCZENIE, BOASZKOWATE, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, OCTAVIA, HARACZ, DŻYGITÓWKA, SYMETRALNA, KATAKAUSTYKA, BARWA DŹWIĘKU, WŁÓCZNIA, PREWENCJA RENTOWA, PROPOLIS, ŁUK MONGOLSKI, BAŁWOCHWALSTWO, SER PODPUSZCZKOWY, POMAZANIEC BOŻY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, NASIENNIK, PROSPEKT EMISYJNY, NACIEK, BETONOWE BUTY, ZŁOTY RYŻ, CLIO, PUNKT, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, DUJKER MODRY, SÓL KWAŚNA, CAMRY, WOLFRAMIAN, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, WIĘZADŁO OBŁE, BRIENZ, ZRZESZENIE, DUSZNOŚCI, TRASZKA NADDUNAJSKA, CIERNISKO, KONDYLARTRY, RZUT RÓWNOLEGŁY, BOFORS, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WIERZCHOŁEK KORZENIA, GEN HIPOSTATYCZNY, PIŚMIENNICTWO, REALIZM MORALNY, INTERWENCJA, RYBONUKLEAZA, ALERGEN WZIEWNY, ULUBIENIEC, EFUZJA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, FAKT PRASOWY, PEDOGONEZA, WÓZ, KOLEGIUM KONSULTORÓW, POŁYSK, GETTO PRZEJŚCIOWE, NASTAWNOŚĆ OKA, POŁUDNIK NIEBIESKI, CIŚNIENIE, SSAKI JAJORODNE, ZAWIEW, FALAKA, BLASZKA SITOWA, CHLORAN(V), CHORDOFON, EROZJA BOCZNA, OBRAZ KLINICZNY, ARENDARZ, CHLORAN(VII) POTASU, TURBINA RUROWA, VINTAGE, WARZONKA, LĘK KASTRACYJNY, REWIA MODY, PINGLE, POBYT CZASOWY, SĄD POLUBOWNY, POWIATÓWKA, POPIELNIK, SAMOAŃSKI, SPADKOBIERSTWO, PRZEPAD, GIMBOPATRIOTYZM, FALABELLA, ZRZUTKA, PARAMAGNETYK, KOT DOMOWY, NARYS KWIATOWY, USKOK, CZOŁG SAPERSKI, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, NAGIETEK, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KUCHNIA WOJSKOWA, APTAMER, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, OKROSZKA, REGUŁA, PAPIEREK, SUPERKLIENT, WYKROCZENIE DROGOWE, SKOCZEK PUSTYNNY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, OCZKO, BRODAWKA, SZCZELINA LODOWCOWA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, TOR, ŁASKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, CHOROBA SEGAWY, RÓŻOWCE, CHLORAN(VII) LITU, BURGRABIA KRAKOWSKI, EURYTMIA, GWIAZDKA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, DOMINACJA PEŁNA, SELENIAN(VI), PSKÓW, IMPLIKACJA MATERIALNA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, HISZPANKA, MURZYŃSKI, KORONKA, KAPALIN, CHLORYN, BURDON, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, NAKRYWKA, FALA RADIOWA, INTERFERENCJA RNA, ROK ANOMALISTYCZNY, JASZMAK, WYPŁUCZYSKO, PROPYL, CHWYTNIK, SFERA, KONCERZ, ANION, ŁÓW, EKLEKTYZM, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, ESPRESSO, FAŁSZYZM, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KAZUISTYKA, NARRACJA POLIFONICZNA, WODOROSIARCZAN, KYNOTERAPIA, SARISA, SITO, GOSPODARKA ŚWIATOWA, WÓZ STRAŻACKI, SUTENER, RUNDA HONOROWA, MLECZNIK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, AKREDYTYWA, MONOPOL SKARBOWY, PIES STRÓŻUJĄCY, AWANTAŻ, CHWAST, ZASADA TOŻSAMOŚCI, JĘZYK NAWAHO, OSPA KRWOTOCZNA, MOKASYNY, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, LEGAT PAPIESKI, STRADIVARIUS, CZEK PODRÓŻNICZY, WIDMO ATOMOWE, AWERROIZM, ANIMIZM, KUBECZEK SMAKOWY, TELEKONWERTER, POPYCHLE, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KLUCZ, PELA, WEKSEL TRASOWANY, ERA EOFITYCZNA, WIZJA, BOGOMILIZM, SZPILA, XSARA, FIESTA, PRZEJĘCIE, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, OKULTACJA, KOŃ ŚLĄSKI, CHLORAN(III), GŁOWICA, BUFOR, SZWY, LATIMERIA, AIRBUS, WIELOBARWNOŚĆ, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, ARSENIAN, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, STANDARD EMISYJNY, TAU, LICZBA PARZYSTA, BŁYSK, NADJODAN, EGZEMPLARZ SYGNALNY, FALA NOŚNA, GOLF, NIECKA ABLACYJNA, CIĄG, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, TEMPLUM, NIL, SARATI, HAMULEC NOŻNY, ARTYKUŁ WIARY, KOŃ LUZYTAŃSKI, BURKA, WNIEBOWZIĘCIE, ŚWIĘTOPIETRZE, WYDATEK INWESTYCYJNY, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BIFURKACJA, SUBKULTURA, SZPITALNICTWO, POMEZANIA, KLAMRA, ?CHAŁUPNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWUNICIOWA CZĄSTECZKA KWASU NUKLEINOWEGO POWSTAŁA PRZEZ REKOMBINACJĘ GENETYCZNĄ POJEDYNCZYCH, KOMPLEMENTARNYCH NICI POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWUNICIOWA CZĄSTECZKA KWASU NUKLEINOWEGO POWSTAŁA PRZEZ REKOMBINACJĘ GENETYCZNĄ POJEDYNCZYCH, KOMPLEMENTARNYCH NICI POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HETERODUPLEKS dwuniciowa cząsteczka kwasu nukleinowego powstała przez rekombinację genetyczną pojedynczych, komplementarnych nici pochodzących z różnych źródeł (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HETERODUPLEKS
dwuniciowa cząsteczka kwasu nukleinowego powstała przez rekombinację genetyczną pojedynczych, komplementarnych nici pochodzących z różnych źródeł (na 13 lit.).

Oprócz DWUNICIOWA CZĄSTECZKA KWASU NUKLEINOWEGO POWSTAŁA PRZEZ REKOMBINACJĘ GENETYCZNĄ POJEDYNCZYCH, KOMPLEMENTARNYCH NICI POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - DWUNICIOWA CZĄSTECZKA KWASU NUKLEINOWEGO POWSTAŁA PRZEZ REKOMBINACJĘ GENETYCZNĄ POJEDYNCZYCH, KOMPLEMENTARNYCH NICI POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x