JĘZYK, KTÓREGO FONOLOGIA, GRAMATYKA LUB SŁOWNICTWO ZOSTAŁO WYMYŚLONE PRZEZ JEDNOSTKĘ INDYWIDUALNĄ (ZWANĄ JĘZYKOTWÓRCĄ BĄDŹ KONLANGEREM) BĄDŹ GRUPĘ OSÓB, M.IN. DLA UŁATWIENIA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, JAKO EKSPERYMENT LINGWISTYCZNY, GRA JĘZYKOWA LUB NA POTRZEBY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK SZTUCZNY to:

język, którego fonologia, gramatyka lub słownictwo zostało wymyślone przez jednostkę indywidualną (zwaną językotwórcą bądź konlangerem) bądź grupę osób, m.in. dla ułatwienia komunikacji międzyludzkiej, jako eksperyment lingwistyczny, gra językowa lub na potrzeby światów fikcyjnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓREGO FONOLOGIA, GRAMATYKA LUB SŁOWNICTWO ZOSTAŁO WYMYŚLONE PRZEZ JEDNOSTKĘ INDYWIDUALNĄ (ZWANĄ JĘZYKOTWÓRCĄ BĄDŹ KONLANGEREM) BĄDŹ GRUPĘ OSÓB, M.IN. DLA UŁATWIENIA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, JAKO EKSPERYMENT LINGWISTYCZNY, GRA JĘZYKOWA LUB NA POTRZEBY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.231

GRA, SALON, BEMOL PODWÓJNY, PRZECZULICA SKÓRNA, ELDAR, POSIADACZ ZALEŻNY, FERETRON, ANTROPOLOGIZM, KOMÓRECZKA, BITWA, ZBOCZENICA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, GMACHÓWKA, ROŚLINA UPRAWNA, UBAW, MILANEZ, WRZASKLIWOŚĆ, KOSODRZEWINA, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, PANI DOMU, KUDŁACZ, ALIENACJA, UMOWA O PRACĘ, HIPERWENTYLACJA, GLONY ZŁOCISTE, WSKAZ, FILIGRAN, SZUM, OBCIĄŻENIE, OJCIEC CHRZESTNY, BAŻANT, CWAJNOS, DWUKĄT SFERYCZNY, SEMESTR LETNI, OPASKA BRZEGOWA, LOGOPEDA, PANNA, KAUCZUK BUTYLOWY, ZBLIŻENIE, OSAD EOLICZNY, TACHOGRAF, ZEGAR ATOMOWY, LEASING OPERACYJNY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ŁAŹNIA RZYMSKA, PERIODONTOLOGIA, SALA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, SAMOZAPŁON, PŁACZ, KULTYWAR, GLORIA, ARENA, IGRA, LIST INTENCYJNY, ZJAWISKO ZENERA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, MIECZ BASTARDOWY, DOPING, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, ISEO, KOSZULKA, PIRACTWO, JĄDRO, POMOST, ELEKTROCHIRURGIA, HORYZONT, KRĄG CZAROWNIC, EKSPANDOR, LINIA ZABUDOWY, ALKOWA, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, SYRENA, OFENSYWA, SPIĘCIE, OC, GNAT, KAJMAKAM, EKSPRES PRZELEWOWY, PODSADNIK KULISTY, MARENGO, LEGALIZACJA PONOWNA, DYSKRETKA, PROSPEKT EMISYJNY, KAWA BEZKOFEINOWA, STROPNICA, TAG, BAZA ODSETKOWA, BRYŁA, WOSK MONTANOWY, OWOC POZORNY, KOŃ KLADRUBSKI, MŁODZIEŻOWIEC, CZYNNOŚCI DOWODOWE, POSŁANIE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, WIEŻA STRAŻNICZA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, LEONOW, KĘPA, TEORIA PERSPEKTYWY, UCHWYT, BÓB KOŃSKI, FILOZOFIA RELIGII, WYRZUT SUMIENIA, ROZWOLNIENIE, NUTRIA, STRAJK, PUNKT MECZOWY, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, BUDYŃ, OKNO ATMOSFERYCZNE, PIERSIÓWKA, INDYWIDUALIZM, BRAMSEL, PAKLON, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, CONNOLLY, BASIC, SEKSTET, TIAZYD, SKALA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KULTYSTA, KORPUS, HIPNOTERAPIA, DUROMER, ANTONOMAZJA, PRAWO WEKSLOWE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KASA MIESZKANIOWA, BARYCENTRUM, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, FLUOROURACYL, OSŁONA, FACJATA, PRZELICZNIK, PROFIL KAUZALNY, PROTETYKA, KRZYŻ, NIEBIOSA, MEDIANTA, RETARDACJA, BLISKOZNACZNIK, RENKLODA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, CZAMARA, JAGODZIAKI, WARTOŚĆ OPAŁOWA, GRAAL, MINIALBUM, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, KORMORAN WSPANIAŁY, APOSTOŁ, PROCES POLITROPOWY, CZYNNIK BIOTYCZNY, WZIERNIK, SZCZURO-WIEWIÓRKA, KASZMIR, LAPICIDA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, WERMUT, PODWÓJNA AGENTKA, OTOCZENIE, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, KASJA, NOSZE, UKŁAD ODNIESIENIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PUNKT NASTAWCZY, STATECZNIK, BRYTYJSKOŚĆ, OLEJEK ETERYCZNY, KIERKI, SYMPOZJON, FETYSZYZM, TRÓJNÓG, TELETURNIEJ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, KARAMBOL, LOTKI, CHUDOŚĆ, RUDAWIEC, SKŁADAK, CZUWAK, ZŁOTA KLATKA, BOSSA NOVA, GARDZIEL, GLOSA, WĄŻ, ODTRUTKA, AWOKADO, WERDIURA, BÓBR EUROPEJSKI, SERECZNIK, KAMERA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, STANOWISKO, SOCJOLOGIA RADYKALNA, SILNOŚĆ, KASZA PERŁOWA, PIŁKA WODNA, FAJERWERKI, JĘZYK SUAHILI, GLIKOKORTYKOID, ABIOGENEZA, BRAK, METFORMINA, STONKA, POTOP, WŁADZUCHNA, SKRZYNKA, FALAKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ILUMINACJA, PEDOFILSTWO, ZAMIANA, PORWAK LODOWCOWY, FASA, MARSZ, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, SZAMPION, EMILY, ŁĄKA, SAMOWOLA, EKSŻONA, JĘZYK NANDORIŃSKI, KSIĘGA METRYKALNA, CZUCHUNIA, ELEKTORAT, HARCERZ ORLI, PORTRET, NAUKA, MORA, HRABIĄTKO, MALARSTWO NAŚCIENNE, SILNIK NAPĘDOWY, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SZTUCZNE SERCE, BATERIA AKUMULATOROWA, WYKŁAD, ALGEBRA, BAMBUS, TŁOK INTROLIGATORSKI, KOMPENSACJA, POSUW, NEKTARNIK, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ZATOROWOŚĆ, INTRATA, GAMEPLAY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, BLIN, PINCZER, ELEWATOR ZBOŻOWY, BELLADONA, PREMIA GWARANCYJNA, CHMIELEWSKI, PRZYCZÓŁEK, BASEN, UDERZENIE, MICRA, CERKIEW BOJKOWSKA, KOCHAŚ, MYCA, FUGA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, KUKIEŁKA, ŁUPIEŻ PSTRY, PATENA, AFGAŃSKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, PROTEGOWANY, JALAPENO, GALIA, ROWER POZIOMY, STRÓŻA, ŻÓŁTOZIEM, POŁĄCZENIE WCISKOWE, KAIMAK, ŻYWOTNIK ZACHODNI, KACZKA KRAKWA, ŚWIATŁO DROGOWE, ŻÓŁTY GUZEK, ALPRAZOLAM, ŚWIADCZENIE, NAPAŚĆ, ORBITA, DILER, TAUTOLOGIA, OBCOWANIE PŁCIOWE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, KAZAMATA, WEKSEL WŁASNY, RÓG, ?GŁUCHY TELEFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.231 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓREGO FONOLOGIA, GRAMATYKA LUB SŁOWNICTWO ZOSTAŁO WYMYŚLONE PRZEZ JEDNOSTKĘ INDYWIDUALNĄ (ZWANĄ JĘZYKOTWÓRCĄ BĄDŹ KONLANGEREM) BĄDŹ GRUPĘ OSÓB, M.IN. DLA UŁATWIENIA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, JAKO EKSPERYMENT LINGWISTYCZNY, GRA JĘZYKOWA LUB NA POTRZEBY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓREGO FONOLOGIA, GRAMATYKA LUB SŁOWNICTWO ZOSTAŁO WYMYŚLONE PRZEZ JEDNOSTKĘ INDYWIDUALNĄ (ZWANĄ JĘZYKOTWÓRCĄ BĄDŹ KONLANGEREM) BĄDŹ GRUPĘ OSÓB, M.IN. DLA UŁATWIENIA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, JAKO EKSPERYMENT LINGWISTYCZNY, GRA JĘZYKOWA LUB NA POTRZEBY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK SZTUCZNY język, którego fonologia, gramatyka lub słownictwo zostało wymyślone przez jednostkę indywidualną (zwaną językotwórcą bądź konlangerem) bądź grupę osób, m.in. dla ułatwienia komunikacji międzyludzkiej, jako eksperyment lingwistyczny, gra językowa lub na potrzeby światów fikcyjnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK SZTUCZNY
język, którego fonologia, gramatyka lub słownictwo zostało wymyślone przez jednostkę indywidualną (zwaną językotwórcą bądź konlangerem) bądź grupę osób, m.in. dla ułatwienia komunikacji międzyludzkiej, jako eksperyment lingwistyczny, gra językowa lub na potrzeby światów fikcyjnych (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓREGO FONOLOGIA, GRAMATYKA LUB SŁOWNICTWO ZOSTAŁO WYMYŚLONE PRZEZ JEDNOSTKĘ INDYWIDUALNĄ (ZWANĄ JĘZYKOTWÓRCĄ BĄDŹ KONLANGEREM) BĄDŹ GRUPĘ OSÓB, M.IN. DLA UŁATWIENIA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, JAKO EKSPERYMENT LINGWISTYCZNY, GRA JĘZYKOWA LUB NA POTRZEBY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JĘZYK, KTÓREGO FONOLOGIA, GRAMATYKA LUB SŁOWNICTWO ZOSTAŁO WYMYŚLONE PRZEZ JEDNOSTKĘ INDYWIDUALNĄ (ZWANĄ JĘZYKOTWÓRCĄ BĄDŹ KONLANGEREM) BĄDŹ GRUPĘ OSÓB, M.IN. DLA UŁATWIENIA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ, JAKO EKSPERYMENT LINGWISTYCZNY, GRA JĘZYKOWA LUB NA POTRZEBY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast