GRUPA DWORZAN LUB FAWORYTÓW OTACZAJĄCYCH KRÓLA LUB WŁADCĘ. ZWYKLE NIE ZAJMUJĄ ONI ŻADNEGO STANOWISKA W OFICJALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, JEDNAK WPŁYWAJĄ NA WŁADCĘ W SPOSÓB NIEFORMALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMARYLA to:

grupa dworzan lub faworytów otaczających króla lub władcę. Zwykle nie zajmują oni żadnego stanowiska w oficjalnej strukturze władzy, jednak wpływają na władcę w sposób nieformalny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMARYLA

KAMARYLA to:

określenie o wydźwięku pejoratywnym, oznaczające klikę wykorzystującą swe stanowiska (najczęściej polityczne) do budowania własnej strefy wpływów, nierzadko przy wykorzystaniu intryg i kłamstw (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA DWORZAN LUB FAWORYTÓW OTACZAJĄCYCH KRÓLA LUB WŁADCĘ. ZWYKLE NIE ZAJMUJĄ ONI ŻADNEGO STANOWISKA W OFICJALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, JEDNAK WPŁYWAJĄ NA WŁADCĘ W SPOSÓB NIEFORMALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.821

PYSZCZEK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PRELIMINARIUM POKOJOWE, WYKLUCZENIE, SPECJALIZANTKA, PLEMIĘ, SZMATA, STRAŻAK, TRZECI, WROTKARSTWO HOKEJOWE, RAMA, SMOCZEK, SZWABSKI, IMPREZA TURYSTYCZNA, SADYZM, ŻARLIWIEC, OBUWIE, BEZDNIA, RUGI, ALKID, JAN, MARKIZA, MIŚ, NORMAN, REKOLEKCJE, SZYK, PRAGMATYKA, MACZUGA, INWESTYCJA PORTFELOWA, HYMN, PAŃSTWO AUTORYTARNE, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ELEKTORAT, KONWERSJA, REGULATOR POKOJOWY, PROCES BIOLOGICZNY, TOY, BELWEDER, KINO, REKWIZYT MUZYCZNY, SUBEMITENT, TAGESTOLOGIA, UKŁAD MINIMALNY, TAG, FANABERIA, POZYCJA TESTOWA, BROŃ MASZYNOWA, USŁUGODAWCA, POTOK, MIGLANC, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KOMOSA, SERBSKOŚĆ, SKŁAD DRUKARSKI, PĘTO, ZNAMIĘ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, WIERSZ, SAMODZIELNOŚĆ, CHÓD, OBWÓD ŁOWIECKI, MUZYKA, KRAŃCOWOŚĆ, WARTA, BAGAZJA, ZŁOTOGŁÓW, STANDARDZIK, NIUCHACZ, MADERYZACJA, PLIK GRAFICZNY, NAZWA PUSTA, HENTAI, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, JASTRZĘBIE OKO, WIZYTÓWKA, TANTALIT, OWOC SZUPINKOWY, STARSZYZNA, ZESTRÓJ AKCENTOWY, RAMA KOMUNIKACYJNA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, LIBELLA, DRUKARKA ROZETKOWA, RUCH JAŁOWY, TANK, KULTUROWOŚĆ, INTENDENT, CZAS GRAMATYCZNY, WYKOPALISKA, KWAS NAFTENOWY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PAK LODOWY, ŹREBAK, PAKA, BARIERA JĄDROWA, KARRUKA, ŁAPANIE, WIZJA LOKALNA, ATAWIZM, ZABYTEK RUCHOMY, STOŁÓWKA, NIECHLUJ, KIWI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, MALINA OMSZONA, AMORY, BOGACTWO, SWETER, MASZKARON, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PROSTAK, FAWOREK, SOS SOJOWY, PRZYLĄDEK, MAGAZYN, KOMPLANACJA, CHOJAK, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, SOLITER, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, NIEZBĘDNOŚĆ, CHWYT PONIŻEJ PASA, TENISISTA STOŁOWY, INTERESOWNOŚĆ, SCHODKOWANIE, DZIAŁ WÓD, TRACKBALL, KOZAK, KONSERWACJA, DRABINOWIEC MROCZNY, WSZARZ, DŻINS, AGONISTA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ISTOTA FANTASTYCZNA, SZPIEGÓWKA, SEPTET, GRUPA ALTERNUJĄCA, AGAT MSZYSTY, INTERWENCJA PROCESOWA, POWINOWACTWO, DZWONEK, SĄD WOJENNY, KIERAT, KINO DOMOWE, DELFIN HEKTORA, PODGLĄD, WZÓR CHEMICZNY, POMROK, JAMA, BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, FIGA, SŁOWNIK, BAZYLIKA WIĘKSZA, CERATOFYLLID, NIEPODZIELNOŚĆ, MUZYKA TŁA, DRAJREP, DYPODIA, OPADY, GRIGORIJ POTIOMKIN, CZĘSTOKÓŁ, OSTRÓG FORTECZNY, KORDON SANITARNY, OCHRONA ŚRODOWISKA, BEZPIECZNIK, OFENSYWA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, CNOTA, ALPAKA, MAKINTOSZ, GRODŹ, CHAMEOFIT, NIT, FILTR, WRZECIENNIK, KOLORY PAŃSTWOWE, SPALINY, ŁONO, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, DYSTANS, BIEG JAŁOWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KONSERWA, NOTABL, PUDERNICZKA, JARMULKA, KUNA, WROŚNIAK, NIECHLUJNOŚĆ, MUNICYPIUM, MIEŚCINA, WICIOWCE, SALCESON, STROIK, OGRANICZENIE WIEKOWE, WYPALANKA, TRYTON, KUPON, STRES OKSYDACYJNY, BUCHTA, INIEKCYJNOŚĆ, KRĄG KULTUROWY, PĘTLA, RZEKA ROZTOKOWA, SIŁA, CUGANT, SZCZEP, STUDIUM, GRANAT, RELACYJNOŚĆ, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, TERMOS BUFETOWY, PODPINKA, BEZWYZNANIOWIEC, FLOTA, FOTOGRAM, HRABINI, PYTANIE, PANTOGRAF, TWIERDZENIE HARTOGSA, EPISKOPAT, ESENCJA, PRYMITYWIZM, DUMPING, OBUCH, SMAK, ENDOPSAMMON, OBRONA, FRAZA, OBWÓD REZONANSOWY, REGISTER, KASZTEL, KARA, KOLET, HUCUŁ, MONOCUKIER, SPEKTAKL, RÓŻA SKALNA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, UDAR, BALSAM, KORNISZON, ALOES, PARLANDO, KSYLOFON, ŻĄDŁÓWKI, EMPIRYZM LOGICZNY, BLUZG, MŁOTECZEK, DZIABA, WILCZE STADO, RZADKIE, LAWOWANIE, SYLWETA, IZOMER KONFORMACYJNY, DUCH OPIEKUŃCZY, ŁEMKOWIE, STRZAŁECZKA, DAWCZYNI, HŁADYSZA, JĘZYK SZTUCZNY, STAROFRANCUSKI, METODA SHEPARDA, MAJONEZ, ZNACZNIK, STOŻAR, NAROŻNIK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, OBCY, BROKAT, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, LINIA PRZEMIANY, ŁAŹNIA, GRADACJA, NAROST, DŹWIGNIA, NIEAKTYWNOŚĆ, OPCJA TERMINOWA, STAJE, BLOK RYSUNKOWY, SATYRA, UKRAIŃSKI, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, UMOWA O DZIEŁO, OSTRA AMUNICJA, TRĄBKA, SIODEŁKOWCE, SIECZKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WPRAWKA, OGNIWO SREBROWE, BICZ SZKOCKI, SAUNAMISTRZ, CEL, KROPLA, ?HUTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA DWORZAN LUB FAWORYTÓW OTACZAJĄCYCH KRÓLA LUB WŁADCĘ. ZWYKLE NIE ZAJMUJĄ ONI ŻADNEGO STANOWISKA W OFICJALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, JEDNAK WPŁYWAJĄ NA WŁADCĘ W SPOSÓB NIEFORMALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA DWORZAN LUB FAWORYTÓW OTACZAJĄCYCH KRÓLA LUB WŁADCĘ. ZWYKLE NIE ZAJMUJĄ ONI ŻADNEGO STANOWISKA W OFICJALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, JEDNAK WPŁYWAJĄ NA WŁADCĘ W SPOSÓB NIEFORMALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMARYLA grupa dworzan lub faworytów otaczających króla lub władcę. Zwykle nie zajmują oni żadnego stanowiska w oficjalnej strukturze władzy, jednak wpływają na władcę w sposób nieformalny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMARYLA
grupa dworzan lub faworytów otaczających króla lub władcę. Zwykle nie zajmują oni żadnego stanowiska w oficjalnej strukturze władzy, jednak wpływają na władcę w sposób nieformalny (na 8 lit.).

Oprócz GRUPA DWORZAN LUB FAWORYTÓW OTACZAJĄCYCH KRÓLA LUB WŁADCĘ. ZWYKLE NIE ZAJMUJĄ ONI ŻADNEGO STANOWISKA W OFICJALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, JEDNAK WPŁYWAJĄ NA WŁADCĘ W SPOSÓB NIEFORMALNY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - GRUPA DWORZAN LUB FAWORYTÓW OTACZAJĄCYCH KRÓLA LUB WŁADCĘ. ZWYKLE NIE ZAJMUJĄ ONI ŻADNEGO STANOWISKA W OFICJALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, JEDNAK WPŁYWAJĄ NA WŁADCĘ W SPOSÓB NIEFORMALNY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast