SŁABY PUNKT KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘTA ACHILLESA to:

słaby punkt kogoś lub czegoś (na 14 lit.)PIĘTA ACHILLESOWA to:

słaby punkt kogoś lub czegoś (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁABY PUNKT KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.543

ADWOKAT DIABŁA, KILOBAJT, PACHOLĘ, PEGMATYT, WINO ZIOŁOWE, SZASZŁYKARNIA, SZAROWIPTERYKS, ŁUPIEŻ PSTRY, ISKRA, TONAŻ, KUBEK, DYSALTERACJA, PROSTOPADŁA, WKŁADKA, TYTUŁ PRAWNY, NERW, STRZAŁ, ASPIRACJA, WIERCIPIĘTKA, OBRONA, PIĘCIOGROSZÓWKA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, TWIERDZENIE MENELAOSA, STRONA WWW, RACA, CYGANKA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, UNOWOCZEŚNIENIE, BAGAŻ, KAJMAKAM, STERTA, POMYŁKA, ANTEPEDIUM, PODPIS CYFROWY, ZWORNIK, IMPLEMENTACJA, OPIS, ZABYTEK NIERUCHOMY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, SKLEPIENIE PALMOWE, CYTADELA, OWAD, PIEKŁO, APARAT, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, PĘDRAK, STATYW, ZŁOTOŚCI, ATRYBUCJA STABILNA, MOMENT, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, SEMESTR LETNI, WYSŁANNIK, REPLIKA, ANALOG, REGUŁA, CZWÓRSTYK, KRATKI, UŁOMEK, MAGIEL, PRODUKT TRADYCYJNY, DZIAŁ WODNY, UZBROJENIE, REGULARNOŚĆ, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, BLUFFIARZ, NOSICIEL, BEZLIST, STAROŚCIŃSKI, PĘCHERZYK, PODMIANKA, GŁOWNIA, JAMES, APOLOGETA, LIPA, SŁOBODA, NIDERLANDZKI, EGZEKUTYWA, TYMPANON, OSŁONOWOŚĆ, FOTOSENSYBILIZATOR, BADANIE JAKOŚCIOWE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, OFICJAŁ, WIERZCHOŁ, GRAFFITI, PIKIETA, SEKULARYZACJA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, INIEKCJA, KRÓLOWA RENET, SYMPOZJON, KANCELARYZM, BAŃKA MYDLANA, PALTO, GRUPA WAROWNA, TENDENCJA ROZWOJOWA, ŚRODEK, BLANK, STAN DEPRESYJNY, RUBASZNICA, BEZPIECZNY SEKS, PRZEBIEG, OBELGA, EMISJA WTÓRNA, KŁOPOTANIE SIĘ, CIENIAS, WELIN, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ŚRODEK MASY, RAPTULARZ, KOEGZYSTENCJA, POPRAWKA, ANGIELSKA FLEGMA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KAPUŚCIANY ŁEB, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KUBECZEK, PŁYTA KORKOWA, WINO, KATAKUMBY, ZAPALENIEC, PRECYPITACJA, KULUARY, PRZEDRUK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, WYCIERACZKA, KELT, KONSERWATYWNOŚĆ, GRAJCAR, SZAŁAS, KOMBAJN GÓRNICZY, GRUPA, BELKA, GERMANIZACJA, ZAINTERESOWANIE, ABLACJA, RUGBY, NASYCANIE, KURATOR, CEREBROZYD, CZUB, MŁOT, KONFORMER, ŁOPATACZ, AUSZPIK, GALAKTOLIPID, NIGER, BYSTROŚĆ, SKORUPA, SUPERNOWA, PRZEMYTNICTWO, PIJAWKA, ŻÓŁW LEŚNY, PLASTYKA, BRZOZÓWKA, BINDA, AURA, SUBLIMATOR, KRAJALNICA, BEKA, PIĄTKA, PIRANIOWATE, KLAPAK, ELEGIA, PIĘKNY WIEK, OBSŁUGA, ENERGOELEKTRYK, NIEWOLA EGIPSKA, APRETURA, ABSZTYFIKANT, WILKOM, ZDECYDOWANIE, ZAPORA WODNA, NÓŻKA, PREZENT, SERCE, AGENT, FUJARKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, STOŻEK USYPISKOWY, MIARKA, LESZCZYNA, DROGA KONIECZNA, DEZINSTALACJA, SUPERVISOR, DWUZŁOTÓWKA, KOLOR, ŻYWOTNOŚĆ, KOMITET, ETERY, CYNK, WSPINACZKA SPORTOWA, NAŚLADOWCZOŚĆ, SESJA, REKLAMA, TERMINAL, TYMOTKA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, ZAKŁAD, POMURNIK, STEMPEL, WPIERDOL, HAK, WOLUTA, TRYWIALIZM, MEZOTERAPIA, MAJÓWKA, CHEMOTAKSYNA, KATATONIA, PROTEZA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ZWROT, BULLA, REZERWA, KIEROWNICTWO, SERPENTYNA, ZASKOK, AUREOLA, MASKA POŚMIERTNA, KRAWĘDŹ, DZIENNIK URZĘDOWY, OKRZYK, PREDYLEKCJA, GATUNEK MIESZANY, NIEMOŻEBNOŚĆ, CHÓR, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PODŁOŻE, RELIKWIE, KOMPLEKS, WEJŚCIE, BOCZNIK, BASEN, OBRAZ, NIEMIECKI, RAUT, UCHODŹSTWO, BAZA PŁYWAJĄCA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, WROCŁAWSKOŚĆ, LEKARSTWO, PORZĄDKI, CIOS PONIŻEJ PASA, BIAŁA SALA, TARCZA, DUCH, ALIANT ZACHODNI, UMOWA ADHEZYJNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, PSYCHOMANIPULACJA, GIPSATURA, ZAPALENIE, RADIO, PRZEPAŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, PŁUCZKA, BROKAT, CZYR, IZOTERMIA, KROPKOWANIE, INTERNAT, ROZBIÓR, PRZESŁUCHANIE, DRIAKIEW, KROPLA W MORZU, DODATEK STOPOWY, MIKS, HERMA, NASTAWA, WKŁAD, AFERALNOŚĆ, WYRÓB MEDYCZNY, ŁOWCA, TEMPERATURA ZAPALENIA, WITAMINA, BONET, PAWIMENT, DONOR, PUNKT PROCENTOWY, POWYWRACANIE, NAKIEROWANIE SIĘ, CHORÓBKA, ROZKRÓJ, KONTENER, SPRZĘT, AEDICULA, ŻYDOWIN, ZNACZENIE, FORLANA, LAPICIDA, PROTEZA, LAMPAS, FILM ANTYWOJENNY, ?NAPOMNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.543 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁABY PUNKT KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SŁABY PUNKT KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘTA ACHILLESA słaby punkt kogoś lub czegoś (na 14 lit.)
PIĘTA ACHILLESOWA słaby punkt kogoś lub czegoś (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘTA ACHILLESA
słaby punkt kogoś lub czegoś (na 14 lit.).
PIĘTA ACHILLESOWA
słaby punkt kogoś lub czegoś (na 16 lit.).

Oprócz SŁABY PUNKT KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SŁABY PUNKT KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x