PUNKT PRZECIĘCIA PŁASZCZYZNY ORBITY CIAŁA NIEBIESKIEGO Z EKLIPTYKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ to:

punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘZEŁ

WĘZEŁ to:

kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrubienie, które powstaje w miejscu zawiązania np. sznurków (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

kolanko - zgrubienie pędu (źdźbła) roślin z rodziny wiechlinowatych (traw) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę; stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: to, co łączy ludzi, co ich wiąże (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w literaturze: kulminacja akcji (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zespół urządzeń technicznych zgrupowanych w jednym miejscu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce i chemii: punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

miejsce, ośrodek, w którym zbiegają się np. ważne szlaki handlowe (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce: miejsce o zerowej amplitudzie drgań w ośrodku, w którym rozchodzi się fala stojąca (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

dawna jednostka długości równa 14.63 metra (48 stóp) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w anatomii: część tkanki lub narządu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka prędkości w żegludze równa 1, 852 km/h (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary prędkości statku równa 1 mili morskiej na godzinę (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrupowanie w jednym miejscu i pionie urządzeń sanitarnych lub przemysłowych przyłączonych do jednego zespołu przewodów (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT PRZECIĘCIA PŁASZCZYZNY ORBITY CIAŁA NIEBIESKIEGO Z EKLIPTYKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.303

APEKS, PACJENT URAZOWY, ZAKOŃCZENIE SIECI, PRZESTRZEŃ LINIOWA, SEKSUOLOGIA, CZUBUTIZAUR, SŁABOŚĆ, JĄDRO, KAFETERIA OTWARTA, BEŁKACZEK POSPOLITY, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, MEDYCYNA NUKLEARNA, JACKSON, ODPÓR, FETESTI, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KANGNAZAUR, PATAS, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, PARÓWKA, WYLINKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ZASADA HUYGENSA, MINUF, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, TABOR, NADPROGRAM, WNĘTRZNOŚCI, WAHADŁO, ROZWIERACZ, JAMA CIAŁA, HIPERALGEZJA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CUKIER INWERTOWANY, NIOBRARAZAUR, GEMULA, OBRÓT, PODRYG, ROK SYDERYCZNY, APOGEUM, GALT, FLUID, AERODYNAMIK, STEREOTYPIA, KILOMETR ZEROWY, MIEJSCE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, NACZYNIA TĘTNICZE, TEORIA GEOCENTRYCZNA, CIELISTOŚĆ, KARNY, PEŁZAK, DEPILATOR, WĘZEŁ, KANTOR, TORSJA KRZYWEJ, PUNKT, PUNKT, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, ŚWIECA, SZTUCZNY HORYZONT, OPONA, WUEF, OMIYA, NADIR, PROPRIOCEPCJA, SKOCZNIA MAMUCIA, ZWROT, PROCES FIZYCZNY, KONOTOP, GORGONOPS, ŁAPCE, PĄCZKOWCE, GRACILICERATOPS, KOŃCZYNA, ŻELAZNA DZIEWICA, FLAGRUM, WĘZEŁ, WĘZEŁ CHŁONNY, ROTATOR, PÓŁTUSZA, KOLEC, KLASMODOZAUR, KĄT PŁASKI, ATLAZAUR, PUNKT GASTRONOMICZNY, TEORIA FISHERA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, KAMPYLODONISK, KONIKI MORSKIE, WÓZEK INWALIDZKI, STRUNOWCE, PERYASTRON, GORĄCZKA DUM-DUM, PUNKT NASTAWCZY, MARTWY PUNKT, OPUSZKA PRĄCIA, MASA RELATYWISTYCZNA, PUNKT TONIZUJĄCY, BIAŁY LIS, PUNKT OPATRUNKOWY, ASPEKT, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, WORECZEK, SĄCZEK, CZUCIE GŁĘBOKIE, KINGSTON, OPERACJA PLASTYCZNA, SIKORY, STRONA, PUNKT MOTORYCZNY, MYJKA, PUNKT, FIZYKA STATYSTYCZNA, ŁUSKA, DATOUZAUR, ABSORPCJA, PUPINA, DEZAKTYWACJA, SISAK, TOTALIZATOR, RITO, PIĘTA ACHILLESOWA, KWANTAZAUR, KONFIGURACJA, ŚRODEK, DYSEKCJA, PRYSZNIC, NAPIĘCIE DOTYKOWE, MASŁO, GONIOMETRIA, BRIAŃSK, OURANOZAUR, STEPÓWKA, KORYTOZAUR, WĘZEŁ, PERSPEKTYWA, ULSAN, MASŁO, IRYGATOR, PŁETWA, PAZURNICE, FANTOM, BTV, MIMETYZM, ZADEK, PLETYZMOGRAF, GNIAZDO SIECIOWE, UCHWAŁA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, WIELKOŚĆ, CEWNIK, PTASZNIK OGNISTY, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, ORBITA, CHICAGO, BÓBR WSCHODNI, SAMOOKALECZENIE, GRÓB SZKIELETOWY, BÓBR RZECZNY, EMISJA WTÓRNA, UBRANIE OCHRONNE, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, NIPPONOZAUR, ANATOMIA, PUNKT WITALNY, SYLWETA, ŁUSKA, GOL, PATI, SZTUCZNY SATELITA, BULAWAYO, KORZENIONÓŻKI, GODZ, PUNKT, DZIURA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, TYLOCEFAL, APEKS, KIKUTNICA CZERWONA, PUNKT MECZOWY, UKŁAD PIRAMIDOWY, OŁÓW, DZIEWIĄTKA, SĄCZEK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PARANTODON, POSTAWA, ABLUCJA, KSIĄŻĘ ALBERT, OGNISKO, ANATOMIA, ZJAWISKO FARADAYA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KRĄGŁOŚĆ, ALASKACEFAL, GŁOWA, PUNKT ZWROTNY, WĘZŁY, PUNKT, ALMUKANTARAT, PUNKT GRANICZNY, BUTA, FIDENZA, MIKSTURA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ROSŁOŚĆ, WODA, HISTOLOGIA, PUNKT PRZYZIEMNY, ENDODERMA, BRISBANE, PRACA WYJŚCIA, CZARNY PUNKT, BÓBR EUROPEJSKI, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ÓSEMKA, WĘŻOWNIK, POTENCJAŁ, INKUBATOR, SOLARIUM, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MÓŻDŻEK, MESTI, STYCZNA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ANTECEDENCJA, KĄT DWUŚCIENNY, CIĘŻKOŚĆ, KARDIOIDA, STORMBERGIA, GARDA, SARKOLEST, AZYMUT ASTRONOMICZNY, PARACENTEZA, HIPSYBEMA, PUNKT TRANSFEROWY, SKRĘT, HIPOPOTAM, APSYDA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, KRATER UDERZENIOWY, WAHACZ WZDŁUŻNY, NOSOROŻEC PANCERNY, CZOP, VOSS, BAJA, PUNKT LAPLACE'A, UDERZENIE, PUNKT PROGRAMU, ANATOMIA WARSTWOWA, CYJAN, ASPEKT, KRUCHOŚĆ, PUNKT ASEKURACYJNY, MIMEZJA, PUNKT RASTROWY, SZCZEPONOGI, CHUDOŚĆ, KOSMETYK, LUSITANOZAUR, ARANJUEZ, WYSYPKA, PERTURBACJA, NACZYNIE, BLOCH, LORINAZAUR, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MIŚ, RETOZAUR, MIRA, PUNKT ARTYKULACJI, KOŚCIEC, FIGURKA, KWAZIKRYSZTAŁ, REGENERACJA, WĘZEŁ ZATOKOWY, SKORUPIAKI WYŻSZE, BARYCENTRUM, WĘZEŁ BETONIARSKI, BREWICERATOPS, EMAUZAUR, TWÓR SIATKOWATY, RYJÓWKA ETRUSKA, PUNKT SIODŁOWY, PUNKT OKOSTNOWY, OGÓRCZAK, APHELIUM, DRYBLING, BANGALUR, GIMNASTYKA MÓZGU, RZUT RÓWNOLEGŁY, MASZYNKA DO GOLENIA, ?URSULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT PRZECIĘCIA PŁASZCZYZNY ORBITY CIAŁA NIEBIESKIEGO Z EKLIPTYKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT PRZECIĘCIA PŁASZCZYZNY ORBITY CIAŁA NIEBIESKIEGO Z EKLIPTYKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ
punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.).

Oprócz PUNKT PRZECIĘCIA PŁASZCZYZNY ORBITY CIAŁA NIEBIESKIEGO Z EKLIPTYKĄ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PUNKT PRZECIĘCIA PŁASZCZYZNY ORBITY CIAŁA NIEBIESKIEGO Z EKLIPTYKĄ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x