HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOPOTAM to:

Hippopotamus - ssak z rzędu parzystokopytnych, roślinożerny, charakteryzujący się masywną budową ciała, grubą, pofałdowaną skórą prawie pozbawioną owłosienia i grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej; prowadzi ziemnowodny tryb życia, zamieszkując Afrykę (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIPOPOTAM

HIPOPOTAM to:

wielki, półwodny ssak afrykański o prawie bezwłosej skórze, roślinożerny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.759

JURYSDYKCJA, ELIKSIR ŻYCIA, KOŁOMYJEC, SSAK, BIELNIK BIAŁY, ZARAŻONY, KUPEREK, POGOTOWIE, ALGEBRA OGÓLNA, WOREK SPOJÓWKOWY, OSTROŻNOŚĆ, WAPIEŃ MUSZLOWY, SEJM, STOSUNEK PRZERYWANY, JANOWIEC, ŚRYŻ, LB, PLASTYKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, FILOZOFIA POZNANIA, PARTIA ANGIELSKA, SKOTOPASKA, WIEK CHŁOPIĘCY, WZORY CRAMERA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, BOREWICZ, MAFIA, BASENIK, LUJEK, CYKL KONIUNKTURALNY, MIODOJAD, HEKSAMETR, JAMA STAWOWA, WERBENOWATE, TARCZA, SCRATCHING, SZAFIREK RDZAWOBRODY, FONETYKA, MIKROWELA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, PAJĄK, POJAWIENIE SIĘ, MASTURBACJA, SIEDMIOBÓJ, KAPLICA CHRZCIELNA, BICZYKOODWŁOKOWIEC, DEFINIOWALNOŚĆ, BORSUKI WORKOWATE, DOMINANTA, SŁAWIANIN, WALKA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, FILM NOIR, OSAD, LATIMERIOKSZTAŁTNE, AEROLIT, PROMINENT, AFRYKATA, KOREK, TOPOGRAF, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, TRACKLISTA, JĘZYK SZKOCKI, LATINO, GALAGO, ZIELONA FALA, MODEL POINCARÉGO, PARAPETÓWKA, OŚ STRZAŁKOWA, DARŃ, MIEJSCE, BEZROBOCIE JAWNE, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ROJSTONA KRÓLEWSKA, BUKAT, POSTĘPOWANIE, RĄBEK ROGÓWKI, CIAŁO DOSKONALE SZARE, BIAŁORUSZCZYZNA, KOD DWÓJKOWY, PŁYWACZEK, LUTNIA, AERODYNAMIK, MURARKA OGRODOWA, ELEWACJA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ORGANIZM WYŻSZY, SKRADANKA, DEZERTER, WYKONANIE, METAMERIA, CIERLIK, PERCHA, DŻOLER, WYRAK, STRATEGIK, HETYTA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, OPOŃCZYKOWCE, SKŁADANKA, KOŚĆ NIEZGODY, BROŃ KONWENCJONALNA, HISPANO, KRUCHOŚĆ, OFICJEL, POJEDYNEK, KAGUAN, NECEL, GAWĘDA, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, BEZSZPARKOWCE, ODWYKÓWKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ZAŚCIANEK, HADAL, GARMAŻERNIA, FLUORESCENCJA, WYWIJAS, WROTA, TUŁACZKA, KATOLIK, DOMINACJA PEŁNA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, DROGÓWKA, RUMUŃSKI, KOMORA, RDZA, MIĘSO, LITOGRAFIA, KOTIK, LATO, CYKLON, PEDOFILSTWO, INKOHERENCJA, RIDBOK GÓRSKI, WINKRYSTYNA, PĘDZARNIA, ŁACINA, SEWELOWATE, ODSKOK, KORPUS NAWOWY, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, WYCIĄG TALERZYKOWY, ZDJĘCIE STYKOWE, FRYGOWIE, MIĘTA KĘDZIERZAWA, ŻEL, MEJLOWANIE, SITCOM, PANGOLIN CHIŃSKI, KURZ, MENISK, TERRARYSTA, PATELNIA, EKTOMORFIK, DRAKOREKS, PAZUR, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, TBV, FILOLOGIA KLASYCZNA, REAKCJA ZAPALNA, TARCZKA, KRAJ, SWAWOLNIK, CZERWIEC POLSKI, MAH JONG, SZCZEGÓLNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, SPLĄTKOWATE, SATYRYCZNOŚĆ, FUNGICYD, PORA, KROSNY, KWAS, BLOK, DZIADZIENIE, EPIMER, GHEE, SZCZOTECZKA, KRZYŻYK, LISTOWNICOWCE, ERA EOFITYCZNA, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, RÓJKA, SYLABA OTWARTA, JAGODÓWKI, NAWIJACZ, PLAZMOLIZA, KOSZATNICA, GIĘTKOŚĆ, DZIECIĘCTWO, ANATOMIA KLINICZNA, ŚREDNIA KWADRATOWA, BAR MICWA, REGRESJA LODOWCA, MOSTOWNICZY, SZAMANKO, BAWÓŁ WODNY, OŚWIETLACZ, TARANTELLA, ŻEGLARZ, PRZEŻYCIE, KONWEJER, DOBRY ZNAJOMY, DOŁEK, ZMARZLUCH, APSYDA, ANTROPOLOGIA, STOCZNIA ZŁOMOWA, LISZAJ PŁASKI, BATAT, GROTESKA, AFEKTYWNOŚĆ, KOSZATNICZKA, POŁYKACZ, BRZESZCZOTKOWATE, METODYKA, TRZYNASTKA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, AEROZOL BIOLOGICZNY, TARCZA KRYSTALICZNA, PENELOPOGNAT, SUPERTOSKAN, SPOIWO BUDOWLANE, MAKROPLATA, WATA, GUFFA, BALKONIK, PACAN, PUSTYNNIK, JEŻOZWIERZE, PARK SZTYWNYCH, PRZEDMURZE, NÓŻ, BYLICA POSPOLITA, LEPILEMUROWATE, PIGWA POSPOLITA, OBIJACZ, DRZEWOŁAZOWATE, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PANIER, BANGIA, AUTOTELICZNOŚĆ, BANKSTER, PARAMAGNETYK, TYBETAŃCZYKI, REKLAMIARZ, BRZEGOWCE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WĘZEŁ DROGOWY, IRONICZNOŚĆ, PODWÓJ, HEL, GRA WYŚCIGOWA, ANTROPOLOGIZM, UKŁAD NIEINERCJALNY, WĘZEŁ RYBACKI, DRŻĄCZKA, MIHRAB, ZWYŻKA, OGÓRCZAK, ABORDAŻ, PROMINENCJA, STATYSTYKA OPISOWA, SUPERKLIENT, HOYER, KLESZCZ, PRZYNĘTA, SMAR, LĘDŹWIE, GUZIEC, ALARIOWATE, ZĄBEK, ZAKON ŻEBRZĄCY, PROPORZEC, KRAV MAGA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, GORZYK, KOCIOŁEK, FASETA, MŁOT HYDRAULICZNY, INTUICYJNOŚĆ, PASEK, WYKONANIE, INSIMBI, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SIAD TURECKI, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, WNĘTER, LAMA, RANA WYLOTOWA, HYLOFIL, KRATKA ODPŁYWOWA, PROTOHISTORIA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, IRISH DRAUGHT, AMANT, ZGIEŁK, ?SKALICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOPOTAM Hippopotamus - ssak z rzędu parzystokopytnych, roślinożerny, charakteryzujący się masywną budową ciała, grubą, pofałdowaną skórą prawie pozbawioną owłosienia i grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej; prowadzi ziemnowodny tryb życia, zamieszkując Afrykę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOPOTAM
Hippopotamus - ssak z rzędu parzystokopytnych, roślinożerny, charakteryzujący się masywną budową ciała, grubą, pofałdowaną skórą prawie pozbawioną owłosienia i grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej; prowadzi ziemnowodny tryb życia, zamieszkując Afrykę (na 9 lit.).

Oprócz HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast