HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOPOTAM to:

Hippopotamus - ssak z rzędu parzystokopytnych, roślinożerny, charakteryzujący się masywną budową ciała, grubą, pofałdowaną skórą prawie pozbawioną owłosienia i grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej; prowadzi ziemnowodny tryb życia, zamieszkując Afrykę (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIPOPOTAM

HIPOPOTAM to:

wielki, półwodny ssak afrykański o prawie bezwłosej skórze, roślinożerny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.759

MEDYCYNA WETERYNARYJNA, OPTYKA KWANTOWA, FILOLOGIA POLSKA, GRANICA KULTUR, SKLEP MONOPOLOWY, PANCERZ LAMELKOWY, PISUM, FAZA ROZKWITU, GŁUSZEC, KOZA BEZOAROWA, WNĘTER, CZERWOŃCZYK PŁOMIENIEC, GANGSTER, KONSUMENT, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, AKTYWISTA, HOMARY, ARKA, LOT, PRZEMIANA POKOLEŃ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SKUBUN KLESZCZOWNIK, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, WYDRZYK, CZTEROPOLÓWKA, KATEGORIA OPEN, BUJDA NA RESORACH, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, WIRULENCJA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, PACZKA, KOKORNAK, PAREMIOGRAFIA, REALIZM, ASTROGRAFIA, MAŁPA SZEROKONOSA, DRABINKA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, BANAT, POMÓR, SKORUPA, RYBA UKWIAŁOWA, MERYSTEM, PATOMORFOLOGIA, WAGA SZALOWA, OBRONA FRANCUSKA, ROŚLINA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KISZKA STOLCOWA, ZŁOTY STRZAŁ, KIERZANKA, HIEROGLIFY, TRANSMISJA, KAWALERIA, GRAFITYZACJA, SZAMKA, BIURO, LUSTERKO, PORTINARI, HALOTRON, POŁYKACZ, OSIEMDZIESIĄTKA, EDYTORSTWO NAUKOWE, PARGAMIN, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, GIBON CZARNORĘKI, ORIJA, CZEKOLADZIARNIA, DRAPIEŻCA, ŁUG, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ŁOWCZY, PLAMA, CYNODONTY, GARNIZON, CZEK IMIENNY, ODKŁAD, PILATES, NAPRĘŻACZ, TOR, ROZSZCZEPIENIE WARGI, OBÓZ KONDYCYJNY, UZDRAWIACZ, APOSELENIUM, DOCHÓD WŁASNY, TECHNIKA KLASYCZNA, IMPOSTOR, WATA, TORFOWCOWATE, BURSZTYNNIK, ZWODNICZOŚĆ, MIEDZIOWNIK, PEGMATYT, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, LEGWAN FRĘDZLASTY, SZYJKA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KĄT, WIEDŹMA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PŁASKOMERZYKOWATE, PROFESOR, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, KOMITET KOORDYNACYJNY, NOGAL, RAK AMERYKAŃSKI, OBSYPISKO, OBIJACZKA, SYNTETYK, SZTAJEREK, SZCZURY WORKOWATE, EDUKATORKA, MIASTO UMARŁYCH, SKINNY, PALNIK PLAZMOWY, WIELOETAPOWOŚĆ, STOPKA, SAMOOCZYSZCZANIE, OLEJARNIA, DAJNA, PANDAN, BADANIE PODMIOTOWE, MARMURKOWANIE, LEJNIA, KOLORYSTYKA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, HELMINTOLOGIA, KONCENTRACJA, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, DYM, CYPRYŚNIKOWATE, STULIK SZARY, WĘZEŁ WINDSORSKI, ŻYRAFA, KSYLOFON, SZCZOTKA, ZESPÓŁ TUMARKINA, ALPINARIUM, KOKTAJL, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, DROŹDZIK, ZGODA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ZGORZEL GAZOWA, ZLEWKA, HAJS, GIMBAZA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ZAPAŚNICTWO, GRZYB PIASKOWY, MARZANOWATE, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, KANOPA, PANCERNIK KARŁOWATY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, INFOBOKS, IRONIA ROMANTYCZNA, MAŁY FIAT, CYTRYNADA, RÓJ, DINOCEFALOZAUR, SZYSZAKI, BUTELKA, OSADY DENNE, BIOGENEZA, KSIĘGOWY, BROMOLEJ, SZASZŁYK, RZEŹBIARNIA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, CZYSTE RĘCE, POŁOŻENIE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, CHŁOPAK DO BICIA, PONIEWIERKA, GRUPA TORSYJNA, BARYCENTRUM, GATUNEK CELOWY, NAROŻNICA, KOZIOROŻEC KAUKASKI, WSPÓŁBRZMIENIE, ODMIANA HERBOWA, BANALNOŚĆ, HUMOR, GALAGO KARŁOWATY, KROWA, SZATA TYPOGRAFICZNA, HELMIOTOLOGIA, ZWIĄZANIE SIĘ, ZGNIŁY KOMPROMIS, GAPA, BOGRACZ, HYIA, BIAŁORUTENISTYKA, PICOWNIK, PUCHLINA, PANGOLIN JAWAJSKI, BEZPIECZNY SEKS, MAPNIK CAGLE'A, FELLINI, ERGOTERAPIA, MORDOBICIE, SZEŚĆSETKA, CYWIL, GALICYJSKI, ROZDZIELCA, ODNÓŻA, LITERATURA POPULARNA, OBELGA, IMPULSYWNOŚĆ, ELEMENT GRZEJNY, BULIONER, ZALANIE PAŁKI, GAR, WĄŻ, STREFA CZASOWA, BIELNIK BIAŁY, CZIRLIDERKA, MANATOWATE, SIEWKA, KORAL MADREPOROWY, PENITENCJAŁ, SŁOŃ, KARETA, RÓJKA, INSZA INSZOŚĆ, KWOTA BAZOWA, STRÓJ GÓRALSKI, PARK PRZEMYSŁOWY, LOTNE PIASKI, ŚLIWA, PRÓBA WODY, SEMANTYKA LEKSYKALNA, KUSOKURKA PERLISTA, WALIDACJA, KATAFALK, UŁAMEK PIĘTROWY, WAGA SZALKOWA, KABEL, CZTERDZIESTOPAROLATEK, REFREN, NAPIĘTEK, SCYMNOWATE, OKRUSZYNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, POCHLEBSTWO, SPAWALNIK, PERYASTRON, QUICKSTEP, WYŻYNY, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, SZCZUR PACYFICZNY, JEZIORO RAMIENICOWE, MAŁY REALIZM, IKONA, GHUL, DRUK ROZSTRZELONY, PRZYCISK, JUTLAND, GŁOS ELEKTORSKI, STENOPELIKS, WZGÓRZE, DWUDZIESTOPAROLATEK, REAL, BARCIAK, POMOC DROGOWA, BŁAWATNIK NIEBIESKI, BEZSZPARKOWCE, EKOLOGIA, MARUDER, KUKLIK SZKARŁATNY, CHIRURGIA, KIEŁŻOWATE, STŁUCZENIE, PODWÓJNY TROCHEJ, ALGEBRAIK, FRYZ ARKADOWY, KLEJARZ, JĘZYK PROTOSEMICKI, SĄD GRODZKI, IRANIZACJA, KOŃ, SKRZYDLATE SŁOWO, ERGONOMIA, TANIUS, MUZYKA KLASYCZNA, ZGRAJA, POWIJAKI, DECYMA, CZESKI, AEROLOGIA, PŁAZAKOWATE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, WSZY, HEWEA, BIAŁA SALA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ?WIRUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOPOTAM Hippopotamus - ssak z rzędu parzystokopytnych, roślinożerny, charakteryzujący się masywną budową ciała, grubą, pofałdowaną skórą prawie pozbawioną owłosienia i grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej; prowadzi ziemnowodny tryb życia, zamieszkując Afrykę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOPOTAM
Hippopotamus - ssak z rzędu parzystokopytnych, roślinożerny, charakteryzujący się masywną budową ciała, grubą, pofałdowaną skórą prawie pozbawioną owłosienia i grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej; prowadzi ziemnowodny tryb życia, zamieszkując Afrykę (na 9 lit.).

Oprócz HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - HIPPOPOTAMUS - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ROŚLINOŻERNY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MASYWNĄ BUDOWĄ CIAŁA, GRUBĄ, POFAŁDOWANĄ SKÓRĄ PRAWIE POZBAWIONĄ OWŁOSIENIA I GRUBĄ WARSTWĄ PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ; PROWADZI ZIEMNOWODNY TRYB ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄC AFRYKĘ. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x