ZAWARTOŚĆ WORKA; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W WORKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOREK to:

zawartość worka; tyle, ile się mieści w worku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOREK

WOREK to:

rodzaj pojemnika, opakowania podobnego do torby, zwykle większy i pozbawiony uchwytów, które wykonuje się głównie z płótna, skóry, papieru bądź tworzyw sztucznych i służy do przechowywania przedmiotów i artykułów sypkich oraz ich transportu (na 5 lit.)WOREK to:

w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki - askospory (na 5 lit.)WOREK to:

szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw (na 5 lit.)WOREK to:

obiekt, często narząd, który kształtem i funkcją przypomina worek - opakowanie (na 5 lit.)WOREK to:

w powiedzeniu: wyszło zeń szydło (na 5 lit.)WOREK to:

jutowy na mąkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ WORKA; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W WORKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.570

PARAROTACYZM, PENETRACJA GENU, ŻYWNOŚĆ, POBLISKOŚĆ, KOGNITYWIZM, WZGÓREK NASIENNY, CIELENIE SIĘ LODOWCA, WIRTUOZERSTWO, TELEGRAFIA, KOKSOWNIK, KONIEC, CUKRZYK, LĘK DEZINTEGRACYJNY, SŁOWO, GONIEC, PROMINENT, SKANER, KAGANIEC, JĘZYK POLSKI, ÓSMY CUD ŚWIATA, MAKI, ZHAFTOWANIE SIĘ, SZTUCZNE ŻYCIE, NAMOLNOŚĆ, DEFERENT, WODY INGLACJALNE, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, EGZEKUTYWA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, REPOZYCJA, PROGRESJA, PRZEKŁADNIA CIERNA, KÓŁKO, FILOZOFIA POZNANIA, TRAJEKTORIA, ELEKTRYCZNOŚĆ, FREDRO, ZAPAS, DIALOG, PRĄD GALWANICZNY, AWANS, PRZEJRZYSTKA, PRZEKWIT, MEDIUM, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, CRACKER, POZIOMKA WIRGINIJSKA, MISTRZOSTWO, WZMACNIACZ OPERACYJNY, NABIEG KORZENIOWY, POCHLEBSTWO, CEROWNIA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, HALOTRON, OPĘTANY, MERCURY, CZERWONA BURŻUAZJA, MOTYLEK, SZORSTKOŚĆ, WYNURT, BIEG PŁASKI, OBRONA SŁOWIAŃSKA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, AMFITEATR, PIES MYŚLIWSKI, KABOTYŃSTWO, ADAM SŁODOWY, GŁOWNIA, NISZCZUKA KROKODYLA, METALOGIKA, BOLA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, KRA, JĘZYCZEK U WAGI, MENADA, GITARA BASOWA, STYL GOTYCKI, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, LAMPA CROOKESA, BROMELIA, GIMNASTYKA, POŚCIELÓWKA, GRA RPG, ZOROASTER, TEORIA GRAFÓW, ASZKENAZKA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ODPOWIEDNIOŚĆ, GORE-TEX, EPKA, HEGEL, SPRINTER, DOKUMENTARYZM, PERYFERYJNOŚĆ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, MOGISYGMATYZM, ANKIETOWANA, SEJM, WSTRZĄS TEKTONICZNY, WOSKOWNIA, ZĄBEK, PRACA INTERWENCYJNA, WŁÓKNO, MUSZLA, MŁOT HYDRAULICZNY, IMMUNOHEMATOLOGIA, DOMINIUM, STRZAŁOWY, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ALKOHOLAN, DWUDZIESTKA, PATRON, KURATOR SZTUKI, SZAFIARKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SZABLA, MAMIDŁO, PRZEMIANA POKOLEŃ, SUWNICA BRAMOWA, KARACENA, SKAŁA OSADOWA, KOROWÓDKI, LICZBA PÓŁPIERWSZA, IMPULS, ZAKOCHANY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, WYCHOWANKA, KĄPIEL, BATERIA AKUMULATOROWA, WAPIENNIK, KUC DARTMOOR, FILECIK, ORIENTACJA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, HARD PORNO, STAN ŚREDNI, GŁUCHY TELEFON, MINERAŁ AUTOGENICZNY, SIEDZISKO, FILEMON SZARY, PRAWO UNIJNE, NEONTOLOGIA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, KOPUŁA LAWOWA, REPETYCYJNOŚĆ, ZASIŁEK CHOROBOWY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ROŚLINA NACZYNIOWA, ŚRODEK TRWAŁY, MEMFIS, ŁAMAGA, EPISJER, KRATKA VICHY, PROSIAK, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, POJAW MASOWY, MAKROSKŁADNIK, BIEGUN POTYLICZNY, KLERYK, GLORIA, FUZJA WERTYKALNA, OPROWADZACZKA, PARNIK, PRZYBŁĘDA, HELIKOPRION, DOBA, ŚLIZGACZ, STRZAŁECZKA, REGRESJA PROBITOWA, OSIEMNASTKA, IZOTROPOWOŚĆ, SUCHA IGŁA, PRZESTĘPCA, CHRYSTOFANIA, REGIONALISTA, EKSTERNISTA, PREPAID, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SZCZELINA BRZEŻNA, BURGER, STYL KORYNCKI, ANTROPONIMIA, KAPANINA, KĄT PÓŁPEŁNY, FILOLOGIA KLASYCZNA, MOHORYCZ, KOTERIA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ZLEWKA, DRYFKOTWA, NIEKONSEKWENCJA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, CZIROKEZKA, MISIEK, DWUSETKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, DYNGUS, TABLICA MENDELEJEWA, BIOFLAWONOID, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, DROGI MOCZOWE, WYWRÓCENIE SIĘ, SKRĘCANIE, ROZMNOŻA, PORA, TEREN ZIELONY, PYTEL, HETEROTROFIA, BOREWICZE, GALICYJSKI, KASZUBSKOŚĆ, ASFALT, JĘZYK INDIAŃSKI, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, OKRES WEGETACYJNY, BUDYŃ, UCHWYT, WINKRYSTYNA, JEDWAB OCTANOWY, WARSTWA KOLCZYSTA, ALIENACJA RODZICIELSKA, BARIATRA, KUSICIEL, BRACIA POLSCY, GENETYKA POPULACYJNA, MARKETING INWAZYJNY, KODYFIKATOR, CZEP, AMEN, KROJCZYNI, KREOLKA, SURFAKTANT, STAROEGIPSKI, ROTANG, KRAJALNIA, SALWINIOWCE, PRZÓD, WYCZUCIE, MARSZ, RZUT PROSTOKĄTNY, MOTYW, NASKALNIK, RODNIK, SPRĘŻYSTOŚĆ, ZARAŻONA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, GŁADKOMÓZGOWIE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, FUNDUSZ SOŁECKI, PREPER, KUCHNIA, ZIARNO, WYŁADOWANIE KORONOWE, ŻACHWA, PAJAC, SUPERNOWE, HYDRA, SEKRETARZYK, FILEMON CIEMNY, LATARNIK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, RZEŹBIARNIA, NAUKA, PROSTAK, GRAFIK, ĆAKRA, ŁOKIEĆ TENISISTY, OSIEDLE, LASONOGI, ZAKRĘCENIE SIĘ, POCIĄG SZPITALNY, EDYTORSTWO NAUKOWE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, STARY LIS, PASO DOBLE, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, SEZONOWIEC, RUNDA, TORTOWNICA, KOLEJ LINOWA, EKRANOPLAN, SZEW PODNIEBIENNY, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, PIERSIÓWKA, BUTELKA, IZOMER KONFORMACYJNY, CECHA POŚREDNIA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TŁUSZCZAK, JĘZYK BRETOŃSKI, BUDA, SPIRALA ARCHIMEDESA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ?JĘZYK PENDŻABSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ WORKA; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W WORKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ WORKA; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W WORKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOREK zawartość worka; tyle, ile się mieści w worku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOREK
zawartość worka; tyle, ile się mieści w worku (na 5 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ WORKA; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W WORKU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZAWARTOŚĆ WORKA; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W WORKU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x