OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOBIERANIEM ORAZ ODTWARZANIEM I MIKSOWANIEM MUZYKI NA ŻYWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DISC JOCKEY to:

osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo (na 10 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOBIERANIEM ORAZ ODTWARZANIEM I MIKSOWANIEM MUZYKI NA ŻYWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.986

ZGROMADZENIE ZAKONNE, KAMERDYNER, INDYK, MISTRZ CEREMONII, GNIAZDKO, STOCZNIA, NAGRODA POCIESZENIA, CZŁOWIEK PIÓRA, ARCHAISTA, SKAŁA PLUTONICZNA, CANZONA, ŚWIĘCONKA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, BRAT POLSKI, MELUZYNA, CYSTA BAKERA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, LIŚCIEŃ, KSYLOGRAFIA, BACH, DYSK GALAKTYCZNY, POLICJA DROGOWA, OWCA MERYNOSOWA, MŁYNOWY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, ZŁOŻE GRUNTOWE, ZAJOB, EN GRISAILLE, PLATYNOGŁÓWKA, REGLAN, RÓG, ZASZCZEPICIEL, DOSTOJNIK, STUDENT, SADZIEC KONOPIASTY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, BELKOWANIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ, NIEUCHRONNOŚĆ, CHAŁTURNICTWO, MAPA PIKSELI, PANORAMA, BIELSZCZANKA, SĘPNIK CZARNY, WŁÓCZYKIJ, PERCHA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, MOTOR, CIAŁO AMORFICZNE, WSZY, EDUKATORKA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, METODA TERMICZNA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TUNEL, POMADKA, OPOZYCJONISTKA, SUTASZ, KORSUŃ, DOKUMENTALIZM, ARPEGGIO, PROTETYKA, MOGILAMBDACYZM, RUDZIŃSKI, KOŃ TORYJSKI, SYSTEM PRZYPOROWY, TUŁACZ, NOC, RACHUNEK CAŁKOWY, KIELON, PUNK, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, TFILIN, REGENT, KOBIETA SPOD LATARNI, DŻEREŃ, STYLIZACJA, ŚLIZGACZ, NARĄBANIE SIĘ, BUFONADA, PRZEWIĄZKA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, NEURON PIRAMIDOWY, ZAPASY, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PRZYGODA, DUPOLIZ, TRACKLISTA, ŻYD, LETARG, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, SCENA, DUK, FARMACJA STOSOWANA, REZONANS, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, SZCZOTECZKA, OBCOKRAJOWIEC, KWASICA MEWALONIANOWA, KONIK, BOMBA KOBALTOWA, BIZNESIK, STACJA, OSMOZA, ATRAKCJA, OPÓR, KOJEC, ANTOLOGISTA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, CYMBAŁY, UCZENNICA, SORABISTYKA, PIKIEL, PŁASZCZYZNA S, WŚCIEK DUPY, ANTYPAPIEŻ, BOREWICZE, WESTERN, KECZUA, STROJNICA, JĘZYK ANGIELSKI, RYZYKO NIEWYGASŁE, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, IMPULS, ARENGA, FIGURA, KRÓTKI RÓG, KLIMAKS, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, WĘDRÓWKA, KALECKI, ITALIAŃSKI, ZNACZNIK, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, AZOTEK KRZEMU, TURANISTA, WARSTWA EUFOTYCZNA, ZASOBY KOPALIN, BAJKOPISARZ, BULDOG, SZEREG NEPTUNOWY, SSAKI ŻYWORODNE, GRZECH ŚMIERTELNY, WŁÓKNO WĘGLOWE, WARTA, ROBER, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, KOTEWKA, CZUSZKA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, GWAJAKOWIEC, SCRATCHING, GEOFAG, ELASTYCZNOŚĆ, DWUBÓJ, FRANT, FAZA, POPARCIE, KABOTYNIZM, NARYS KLESZCZOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, JEŻOWIEC JADALNY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CNOTA, MACZANKA KRAKOWSKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ZASADA EKWIPARTYCJI, DOWÓD POŚREDNI, WILCZY OBŁĘD, IMPULSYWNOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, SZYLD, ZDRADA, ASPIRANTKA, OŚRODEK, KLERYK, PIZZA, GNICIE, TYKA, ŚWIAT DYSKU, SEMANTYKA LEKSYKALNA, CIENKI BOLEK, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, POTWÓR, CHŁODNIA KOMINOWA, CHÓR, RECEPCJA, DIAPSYDY, LUSTERKO, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, EKRAN, KINEZJOLOGIA, SYLWA, LEŃ, PIEKARNIK, MODNIARZ, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, PLURALISTA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, NIERELIGIJNOŚĆ, WZGLĄD, ŚMIESZKA, INTERPRETACJA, ALBUMIK, WSCHÓD, OGI, GATUNEK POGRANICZNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WYŚCIG, GRUBIANIN, NIENASYCENIEC, ŁUSKOKSZTAŁTNE, PARLAMENT, RAK, BOASZKOWATE, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, CZUWANIE, ATAK, ALEGORYCZNOŚĆ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PUNKT PRZYZIEMNY, PRZEJEZDNA, RETORYK, PASKÓWKI, OSKRZELE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SKLEP WARZYWNY, BIOMETEOROLOGIA, PADEMELON, ANGOBA, PROKURATOR, REWIZJONISTA, BAZA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, FEERIA, KOMÓRKA MATECZNA, JIVE, BRANIE ROZWODU, RURA CROOKESA, BĘBEN, MKLIK, KOSZYKÓWKA, PŁASZCZKA NAGA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, MAŁPY WĄSKONOSE, GLOSATOR, BARIERA JĘZYKOWA, ŚWINIA CELEBESKA, POPYT ELASTYCZNY, PIJAK, DEDUPLIKACJA, SAŁATA, UCHWYT, MIĘSOPUST, ZGADYWACZ, ALGOLOGIA, KĄT, REKIN OWSONA, JĘZYK, UDAR, SARKOFAG, ANAMNEZA, DUŻY EKRAN, COCKTAIL, SKRĘCANIE, TANK, EUROPALETA, NIEDOŁĘSTWO, DRYBLING, TYRYSTOR, MARCINEK, TUBKA, BYDŁO DOMOWE, CHARTER, JAŁMUŻNIK, PINGWIN BIAŁOOKI, SĄD KOŚCIELNY, WYROSTEK JARZMOWY, KOMBATANCKOŚĆ, GESTALT, ZACHÓD, PARAROTACYZM, NAPINACZ, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, GOSPEL METAL, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, KONWOKACJA, NATURALIZACJA, IMMUNOPATOLOGIA, ZAŁAM, SHIMMY, ?ASTRONOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOBIERANIEM ORAZ ODTWARZANIEM I MIKSOWANIEM MUZYKI NA ŻYWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOBIERANIEM ORAZ ODTWARZANIEM I MIKSOWANIEM MUZYKI NA ŻYWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DISC JOCKEY osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DISC JOCKEY
osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOBIERANIEM ORAZ ODTWARZANIEM I MIKSOWANIEM MUZYKI NA ŻYWO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOBIERANIEM ORAZ ODTWARZANIEM I MIKSOWANIEM MUZYKI NA ŻYWO. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast