JĘZYK, ZA POMOCĄ KTÓREGO LUDZIE O RÓŻNYM POCHODZENIU KOMUNIKUJĄ SIĘ PODCZAS HANDLU I DYPLOMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK WEHIKULARNY to:

język, za pomocą którego ludzie o różnym pochodzeniu komunikują się podczas handlu i dyplomacji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, ZA POMOCĄ KTÓREGO LUDZIE O RÓŻNYM POCHODZENIU KOMUNIKUJĄ SIĘ PODCZAS HANDLU I DYPLOMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.179

PAPIER BEZDRZEWNY, GŁOSOWANIE, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, AWANGARDYZM, KRZEW RYCYNOWY, JĘZYK ROSYJSKI, GOTOWOŚĆ, ARETOLOGIA, ŁOŻYSKO, KOŃ HOLSZTYŃSKI, REALIZM NAIWNY, WZMACNIACZ, BĄBEL, ZUCH, CZAKRA, USTA, KRĄŻEK PRZESUWNY, KRETOWISKO, SKARPETKA, ZAWAŁ, JĘZYK WEHIKULARNY, LAS ŁĘGOWY, DYGNITARZ, SSAK, KORBA, ULTRAPRAWICA, RYBIE OKO, HIPOPOTAMOWATE, ZIARNOJAD, MIKROPRZEŁĄCZNIK, CZUWAK, SIAD TURECKI, FILEMON BRĄZOWY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ZASOBY KOPALIN, DELAWIRDYNA, MAJÓWKA, JELEC, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, WIDZENIE OBWODOWE, ROSZCZENIOWOŚĆ, LEWICOWOŚĆ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, FILOGENETYKA, ZWIERAK MIKROFALOWY, KOŃ NA PATYKU, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, SHORT TRACK, ZADRAPNIĘCIE, IRONSIDES, ASD, DUKLA WIERTNICZA, POJAW MASOWY, NOC, ŁĘG OLSZOWY, STARA MALEŃKA, DZIDZIA PIERNIK, OBWÓD REZONANSOWY, SUSZARKA, SIŁACZKA, ROZDZIELCA, KONWENT, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ODPORNOŚĆ, REGION, BICIE POKŁONÓW, SŁOWACYSTYKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KONWERGENCJA, FERMA, REUMATYZM, PLATFORMA WIDOKOWA, RZEŹNIK, HISTORYZM CEGLANY, KONFEKCJONER, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SMOCZEK, KWASOWĘGLÓWKA, KOMUNA MIEJSKA, MAH JONG, MIKROSKOP SKANINGOWY, NIEROZEZNANIE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SKRZELONOGI, KRYPTOREKLAMA, PIES PRZECIWPANCERNY, POŻAREK, KAFLARZ, POJAZD KONNY, RÓJKA, PODPORA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KLUCZ, HURYCKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, CZTEROSUW, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, FILTR CZĄSTECZKOWY, ENTEROBAKTERIA, KWADRATURA KOŁA, MOST, OKRĘT RAKIETOWY, SWOJAK, DUK, POCHŁANIACZ, FALA BALISTYCZNA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PUNKT OKOSTNOWY, RYSUNEK, AEROLIT, KOGNITYWIZM, CZESKI, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PROLETARIAT, BAS, CEDET, DYSK GALAKTYCZNY, MECHANIKA NIEBA, RÓWNIK TERMICZNY, CELNOŚĆ, POCKET PC, PAPROTKOWATE, UTWARDZACZ, CHOROBA UHLA, PROBLEM BAZYLEJSKI, KONDENSATOR, ŚMIESZKA, ACHAJA, POCZTA PNEUMATYCZNA, FAJTNIĘCIE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, HERMENEUTYKA, ICHTIOZAURY, ŻURNALISTA, KOŃ APPALOOSA, PONIEWIERKA, MELASA, GRUPOWOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ALGEBRA, KLAPA, MEDIUM, FONDUE SEROWE, PIKIETA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, KORBACZ, UBYCIE, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, MARUDA, LUJEK, BUDOWNICTWO WODNE, TINTA, SYNTAKTYKA, POTENCJAŁ ZETA, PANTOFAG, MAORYJSKI, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, PIÓRO, PRÓŻNOWANIE, PINGWIN BIAŁOOKI, PTERION, PERSZERON, PRZESZCZEP KOSTNY, BRAT POLSKI, DUR, PLATT, UCHLANIE SIĘ, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ARTYKULATOR, POCZĄTEK, PŁYN CHŁODNICZY, BAJCIK, UNIWEREK, APOSELENIUM, DŁUGOSZPON, GAPA, TIOSÓL, ZAKAZ STADIONOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, CELTYJKA, ROCKOWIEC, UNDEAD, DRAMAT MODERNISTYCZNY, POKUTA, TABU, REZERWA, TURMA, ZMARZLUCH, ALARM POWODZIOWY, KARLIK KUHLA, GAELICKI SZKOCKI, PAŃSTWO POLICYJNE, INFORMACJA, EPOKA MIEDZI, OKRES DOSTOSOWAWCZY, ZUPA NA GWOŹDZIU, KARDIOCHIRURGIA, KARALNOŚĆ, ANTYCYPACJA, WIELOCUKIER, PÓŁOKRĄG, SAMOAŃSKI, CHOROBA HECKA, START ZATRZYMANY, SOTELO, POZIOMKA WIRGINIJSKA, KURONIÓWKA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DOSTOJNIK, SYSTEMIK, BIEG, OKRĄGŁOŚĆ, KANCONETA, PISMO FONETYCZNE, WAPNIAKI, OPIEKA TERMINALNA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BOCZEK, CHORIAMB, ŁYSIENIE POSPOLITE, TEORIA REKURSJI, LEWORĘKI, WARSTWA OZONOWA, WSZOŁY, AGRAFON, POROZUMIENIE PŁACOWE, FARBIARSTWO, SOK, GASTRONOMIK, BRAMKA HONOROWA, DZIELNICA, NEAPOLITAŃSKI, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, REP, WICIOKRZEW, MARKETING PARTNERSKI, BADANIE JAKOŚCIOWE, CAMORRA, EUPELYKOZAURY, ZASIEK, ANIMATOR, LODOWIEC DOLINNY, NUR LODOWIEC, MÓL BOROWICZAK, TELEFOTOGRAFIA, CZECHOSŁOWACKI, MAGICZNOŚĆ, HAŁASOWNIK, WOLA, DŁUGOŚĆ, WASZA WYSOKOŚĆ, ŁACINA, BÓL, ASTER PIRENEJSKI, KOŁO, WKŁAD MIESZKANIOWY, TEUTOŃSKI, ROZNOSICIEL, WIERZCHNICA, POPLECZNICTWO, ARKEBUZER, STRZELNICA SPORTOWA, CIĄG FUNKCYJNY, KRZTUSIEC, WŁÓKNO, HELING, BROŃ MIOTAJĄCA, ADMINISTRATYWISTA, BRUDNA ROBOTA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, BEZWŁAD, ELASTYCZNOŚĆ, CHIRURGIA, HULK, ANALITYCZKA, ŁOKIEĆ TENISISTY, LENIWIEC PSTRY, PLATFORMA SATELITARNA, KARBUNKUŁ, STAND, KSIĄŻĄTKO, MUGOL, AUTOSANIE, NIEŻYCZLIWOŚĆ, HEKSAMETR, OSTANIEC, EKSPIRACJA, SŁUP, DESOCJALIZACJA, DZIOBÓWKA, PALATALIZACJA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, WODA PO KISIELU, CZIRLIDERKA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, CHMURA NISKA, EON, ?BIZNESMENKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.179 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, ZA POMOCĄ KTÓREGO LUDZIE O RÓŻNYM POCHODZENIU KOMUNIKUJĄ SIĘ PODCZAS HANDLU I DYPLOMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, ZA POMOCĄ KTÓREGO LUDZIE O RÓŻNYM POCHODZENIU KOMUNIKUJĄ SIĘ PODCZAS HANDLU I DYPLOMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK WEHIKULARNY język, za pomocą którego ludzie o różnym pochodzeniu komunikują się podczas handlu i dyplomacji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK WEHIKULARNY
język, za pomocą którego ludzie o różnym pochodzeniu komunikują się podczas handlu i dyplomacji (na 16 lit.).

Oprócz JĘZYK, ZA POMOCĄ KTÓREGO LUDZIE O RÓŻNYM POCHODZENIU KOMUNIKUJĄ SIĘ PODCZAS HANDLU I DYPLOMACJI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JĘZYK, ZA POMOCĄ KTÓREGO LUDZIE O RÓŻNYM POCHODZENIU KOMUNIKUJĄ SIĘ PODCZAS HANDLU I DYPLOMACJI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast