OBSZAR ZIEMI, PRZYJMUJĄCY ZAZWYCZAJ POSTAĆ RÓWNOLEŻNIKOWEGO PASA, W OBRĘBIE KTÓREGO PODOBNY PRZEBIEG MAJĄ ELEMENTY KLIMATU WYBRANE JAKO PODSTAWA WYDZIELENIA STREFY (NAJCZĘŚCIEJ TEMPERATURA POWIETRZA, OPAD, CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA KLIMATYCZNA to:

obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR ZIEMI, PRZYJMUJĄCY ZAZWYCZAJ POSTAĆ RÓWNOLEŻNIKOWEGO PASA, W OBRĘBIE KTÓREGO PODOBNY PRZEBIEG MAJĄ ELEMENTY KLIMATU WYBRANE JAKO PODSTAWA WYDZIELENIA STREFY (NAJCZĘŚCIEJ TEMPERATURA POWIETRZA, OPAD, CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.663

NAKAZ, CZARCIE NASIENIE, MISJA, PAŁA, PANOPTIKON, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, PIEZOMETR, SMARKUL, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, KURAKI, ZIOŁA, NAWAŻKA, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, KUM, AGROWŁÓKNINA, MODERUNEK, LUSTRO, PALEC BOŻY, CHIŃCZYK, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, POLEPSZACZ, GOSPODARSTWO DOMOWE, ADIDASEK, ROKIET, UKRES, PARCIANKA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, CHIMEROKSZTAŁTNE, BAŃKA, WĘŻÓWKA, SPŁACHEĆ, PANIER, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, DESZCZOCHRON, WIEŻA HEJNAŁOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, STEROID, PAL, KRWINKOWIEC, ROSA MIODOWA, SZYBKOWAR, TARCZKA, WATA CUKROWA, BLIN, CZYN NIERZĄDNY, TERAPIA PEDAGOGICZNA, KORZEŃ, FORMALIZACJA, MORFOLOGIA, WSTĘPNICA, KOMPUTER DOMOWY, ZIMORODEK, GMERK, DIEFENBACHIA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CHILIAZM, ROWER WODNY, SZARA STREFA, SKALA INWERSJI, MANIPUR, DELAMBRE, BUROZIEM, FASOLA SZPARAGOWA, CEDET, SPIĘCIE, KLIN, EMPORA, GODŁO PROMOCYJNE, TROPIK, CHARAKTER, KONTROSKARŻENIE, RZEPA ŚCIERNISKOWA, CZAS PRZESZŁY, DIPLODOK, SKÓRKA, ASFALTOBETON, SZKŁA, ASTROLOGIA NATURALNA, ŚRODEK MASY, ŻEBERKA, SZCZYPIOREK, EXPLORER, MŁYNEK DO ODPADKÓW, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, BARYCENTRUM, SKRA, BEZJĘZYKOWE, AKRYBIA, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, REGLAN, MARENGO, WYPOCINY, GROMADA GALAKTYK, VAT, ŁAPACZ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, POTÓWKA, DOBRO POZYCJONALNE, LUŹNOŚĆ, ZYFIOWATE, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, OBWÓD RYBACKI, PODKÓWKA, MELANODERMA, ALPINARIUM, OSTROSŁUP FOREMNY, CHMURA KONWEKCYJNA, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WĘZEŁ, CENTRALA, GEOPATIA, CZAS URZĘDOWY, POGODA JAK DRUT, PROGNOSTYK, CLARINO, OLBRZYM, WSPANIAŁOŚĆ, MUZYKA, EKOSFERA, DOUBLE DUTCH, PIKIETA, PROMIENNIK, COCKTAIL, KOŁOWIEC, ANTYMONARCHISTA, EKONOMISTA, SERBOCHORWATYSTYKA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PODRYDZYK OSTRY, PSIARKA, WEŁNA MINERALNA, WOKANDA, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, RYBITWA BIAŁA, SZAMES, JUGOSŁOWIAŃSKI, DÓŁ ŁOKCIOWY, MOHRG, FIX, ATRAZYNA, GRZYB NIEJADALNY, TUF WULKANICZNY, UPAŁ, HARMONIA, RIODEJANERIO, SARKOIDOZA, ZAMIEĆ, ZWINGLIANIZM, MIKROFON CEWKOWY, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, EKSTRAKCJA, KASJOPEJA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BUŁAWNIK, KRAJNIK, POTWORA BUCZYNÓWKA, PRZEWÓD, SUBTELNOŚĆ, ROŚLINA BŁOTNA, ROZTRUCHAN, MÓWNICA, AS SERWISOWY, BLUSZCZ, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, EGZARCHAT, TRANSPARENCJA, SETKA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, STRÓJ, ZAĆMIENIE, UBAW, ULEPSZACZ, SYNTEZA WZROKOWA, CZATKOBATRACH, MECZ MISTRZOWSKI, KONWENT, UWIĘZIONA, DRUK SENACKI, ŻÓŁW NOROWY, SZLACHTA CHODACZKOWA, CENTAUR, ATMOSFERA NORMALNA, CO, MIKRORZEŹBA, WAFEL, SKALENOEDR, BABA JAGA, WIOSKA TEMATYCZNA, ŻÓŁTLICZKA, CZAJKA PŁATKOLICA, IDIOM, KŁAMSTWO PATOLOGICZNE, SOCJOEKONOMIKA, STANDING FINANSOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, SIEWNIK RZUTOWY, PLACEK PO WĘGIERSKU, KAPUCYN, HORDA, STREFA PRZYGRANICZNA, GITARIADA, FAKCJA KLASOWA, FARMERSTWO, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, ROKOKO, FUKS, ZĘBORÓG, PRÓBKA, JEGOMOŚĆ PAN, IBIS, OKRĘG, ZAŚNIAD GRONIASTY, WĄSKOŚĆ, FAWORYT, USTONOGI, ŁABUŃCE, PRZEPAŚĆ, PORA GODOWA, PRZYSTRÓJ, TORREJA ORZECHOWA, WILKOWNIA, GNIAZDO SIEROCE, ANABIOZA, LODOWIEC CYRKOWY, ŚMIERDZIUCH, PODRAŻNIENIE, KREPA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, GLINA LODOWCOWA, LALKARSTWO, KAPITAŁ SPOŁECZNY, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, TAO, ŁABĘDŹ BEWICKA, ORGANKI, MEGASZEW LITOSFERY, KRATKA, OSOBODZIEŃ, KOSZYK, KUBEK, ARALIA, INDETERMINIZM, EDYTORSTWO NAUKOWE, NIEPOGODA, APORT RZECZOWY, SZYLKRET, ZONA, WIZG, NIEBIESKA TABLETKA, PRESKRYPTYWIZM, ATMOSFERA NORMALNA, INSTAGRAMER, KESON, KOSMOS, RÓW IRYGACYJNY, DOM REKOLEKCYJNY, PIERWSZOŚĆ, BAZA NOCLEGOWA, INSTANCJA, LINIA KOMPOZYCYJNA, HERBATA, ACETYLOKOENZYM A, OWOC ZBIOROWY, SAMOGŁOSKA NOSOWA, TENOR DRAMATYCZNY, KORA, DWUDZIESTY PIERWSZY, TWORZYWO, WROŚNIAK, ZIEMIANKA, GRZYBEK, JEGGINSY, OKUCIE, STREFA POŻAROWA, SPEKULACJA, STAJE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SIEDEMNASTY, GRZEBIĄCE, MIÓD SZTUCZNY, CHOJAK, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ORLICZKA, SARI, TAJSKI, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, KUCZBAJA, ZDANIE, CZELESTA, WIR PIASKOWY, HISTORYZM, WAJGELIA, PSZCZOŁA KARŁOWATA, DŁAWIGAD, RAMIENICA OMSZONA, ELEKTROMAGNES, PROFIL, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, ?WYDAWNICTWO ZWARTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR ZIEMI, PRZYJMUJĄCY ZAZWYCZAJ POSTAĆ RÓWNOLEŻNIKOWEGO PASA, W OBRĘBIE KTÓREGO PODOBNY PRZEBIEG MAJĄ ELEMENTY KLIMATU WYBRANE JAKO PODSTAWA WYDZIELENIA STREFY (NAJCZĘŚCIEJ TEMPERATURA POWIETRZA, OPAD, CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR ZIEMI, PRZYJMUJĄCY ZAZWYCZAJ POSTAĆ RÓWNOLEŻNIKOWEGO PASA, W OBRĘBIE KTÓREGO PODOBNY PRZEBIEG MAJĄ ELEMENTY KLIMATU WYBRANE JAKO PODSTAWA WYDZIELENIA STREFY (NAJCZĘŚCIEJ TEMPERATURA POWIETRZA, OPAD, CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA KLIMATYCZNA obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA KLIMATYCZNA
obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne) (na 17 lit.).

Oprócz OBSZAR ZIEMI, PRZYJMUJĄCY ZAZWYCZAJ POSTAĆ RÓWNOLEŻNIKOWEGO PASA, W OBRĘBIE KTÓREGO PODOBNY PRZEBIEG MAJĄ ELEMENTY KLIMATU WYBRANE JAKO PODSTAWA WYDZIELENIA STREFY (NAJCZĘŚCIEJ TEMPERATURA POWIETRZA, OPAD, CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNE) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OBSZAR ZIEMI, PRZYJMUJĄCY ZAZWYCZAJ POSTAĆ RÓWNOLEŻNIKOWEGO PASA, W OBRĘBIE KTÓREGO PODOBNY PRZEBIEG MAJĄ ELEMENTY KLIMATU WYBRANE JAKO PODSTAWA WYDZIELENIA STREFY (NAJCZĘŚCIEJ TEMPERATURA POWIETRZA, OPAD, CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNE). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x