POWIERZCHNIA ŁOŻYSKA, PO KTÓREJ TOCZĄ SIĘ ELEMENTY TOCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLEŻNIA to:

powierzchnia łożyska, po której toczą się elementy toczne (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA ŁOŻYSKA, PO KTÓREJ TOCZĄ SIĘ ELEMENTY TOCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.412

SOLNISKO, DEMENCJA, LINIA, ZAPALENIE, UCHAL, DWUSTRONNOŚĆ, ŁUK JARZMOWY, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, BANOWINA, FUNKCJA OKRESOWA, CHOROBA ZASADOWA, SUNDAJKA, ROZBITEK, RONDO, KATA, SŁAWIANIN, TEORIA POTENCJAŁU, MALARZ, KWASZARNIA, AFRYKAŃSKI, OGNIWO STĘŻENIOWE, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, HOKEJ, MAJOWY PRACOWNIK, ZŁOŻENIE UKŁONU, SADOWNICTWO, GRZBIETOPŁAT, PĘD, ŚLIWA, NET, SZTUKA ZDOBNICZA, GRUNT, REAKCJA PODSTAWIANIA, GEOGRAF, TLENEK ŻELAZOWY, OPTYKA ELEKTRONOWA, MAORYJSKI, ROZMNOŻA, PRZEBITKA, KADZIDEŁKO, CZAS, STOPKA, MIASTECZKO, IRAŃSKI, KLINIKA ODWYKOWA, SEROWNIA, BLISTER, ULICA, PROTEKTORAT, POWAGA, ANGLOSASKA, HISTORYZM, POCZEKALNIA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, PROCESOWICZ, NIERZĄDNICA, MIKROSOCZEWKA, PANTOMIMA, PEŁNIA, LATARNIK, TEMPERATURA BARWOWA, STOPIEŃ TURBINY, KANAPKA, KOSS, STACJA REDUKCYJNA, SZCZAWIOWA, CHOROBA PLUMMERA, POŚLIZG, MACIERZ STOCHASTYCZNA, WIDEOMAN, ZAPALNOŚĆ, LAKONIZM, STACJA POSTOJOWA, SZCZOTKARZ, ROSZCZENIOWOŚĆ, JURYSLINGWISTYKA, WIEŚ, ZLEWKA, BUDA, SCHWANNOMA, CHIŃSKI, NIESUBTELNOŚĆ, ŹDZIEBLARZE, GEOLOGIA ZŁÓŻ, AKTYWISTA, WŁOSKOWATOŚĆ, NIESTACJONARNOŚĆ, MECHANIKA PŁYNÓW, WSPÓŁUCZEŃ, RUSKI, KUBEŁ, RADIOBIOLOG, FORTALICJA, MALUCZKOŚĆ, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, TOR, LINGWISTYKA STOSOWANA, RÓJKA, PRAWA MIEJSKIE, KAODAIZM, GŁOS WARGOWY, ŚNIOT, ŚWIAT DYSKU, WSZOŁY, PARCIANKA, OSAD, JASZCZURKA WĘŻOWATA, BITELS, GRUPA TOPOLOGICZNA, PAROKSYZM, BAZYLIKA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SĄD OPIEKUŃCZY, KOPIEC, MINUTA CISZY, FUGU, OPUSZCZENIE, ODCZUCIE, PÓŁKRUCHE CIASTO, TRANSWAL, PROGRAM, UNIK, CHARLESTON, UMIEJĘTNOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, ZAKON, BOJOWOŚĆ, MAMIDŁO, PEDOFILSTWO, ZACHOWANIE, TUNEZYJSKI, WYWÓD, WOŁEK, PRZETWÓRSTWO, SŁOWOTWÓRSTWO, TOR WODNY, ORKIESTRA SYMFONICZNA, FINEZYJNOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, TRÓJDŹWIĘK, TROMPA, ŻYWY TRUP, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, OGRZEWNICTWO, JAMA OTRZEWNA, DIAPSYDY, BOTULIZM PRZYRANNY, INDYWIDUALNOŚĆ, GANGSTERYZM, KORPUS, SKALA PODATKOWA, WYTRAWERSOWANIE, PLATFUS, REAKTOR, AREAŁ, PIKNIK, SIATKOWIEC, OBRÓT SYNCHRONICZNY, PODKOLANIE, LEASING KAPITAŁOWY, SYROPEK, ZASIŁEK CHOROBOWY, MLECZAJ LEPKI, MŁODZIEŻÓWKA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SOFCIK, POWTÓRZENIE, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, NIEZAWODNOŚĆ, JOGA, LOSOWANIE PROSTE, SZKIELET OSIOWY, JĘZYK POLSKI, DNI OTWARTE, PIZZERIA, BANDEROLA, CHOROBA RUBARTHA, NEUTRALIZM, ZATOR, SZYK PRZESTAWNY, GEKON, HAFT ATŁASKOWY, REGESTRATOR, DRZEWO KAUCZUKOWE, SUKA, OCZKO POLODOWCOWE, SEZON REGULARNY, NIEWIDKA, MIŚ, GŁADŹ, TEORIA PIERŚCIENI, RECYTATYW, TRÓJKĄT, WAN, SHORT-TRACK, DRAG, GEREZA BIAŁOBRODA, CHONDRYT WĘGLISTY, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, AREAŁ, GÓRNICTWO MORSKIE, RODZAJ NIJAKI, FAKTORYZACJA, RÓJ METEORÓW, SAMOREALIZACJA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PYLICA TALKOWA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, MYŚL, EWOLUCJONIZM, SKARANIE BOSKIE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PASCHA, WORECZKOWY, IMPRESYJNOŚĆ, RAFA, KUWERTURA, POLITYKA KURSOWA, MRÓWNIKI, BŁONA PODSTAWOWA, DRAMAT OBYCZAJOWY, PEGAZ, UROZMAICENIE, GNOJAK, ROSZCZENIE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, RUCH RELIGIJNY, DEWOCJONALIA, KOŃ APPALOOSA, DUSZA TOWARZYSTWA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ASYRYJSKI, TURGOWIA, TYTOŃ, ZAKUP, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, STATEK POWIETRZNY, NEURON LUSTRZANY, ŁUSZCZAK, SZTYWNIAK, SHOUNENAI, ROOIBOS, LANCKNECHT, SANKCJA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, NUDYZM, SŁOWACKI, LIRA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, FLAMING, KOMBATANCKOŚĆ, SZCZĘŚLIWOŚĆ, NIEUCHWYTNOŚĆ, JADŁOSPIS, NAZWA SYSTEMATYCZNA, BURSZTYNNIK, POZYCJA BALETOWA, PROTEZA, WARSTWA PODSTAWNA, LEŚNIK, MARKIZA, ŻYTO, PAJĄCZEK, EKSPANSYWNOŚĆ, SOK, WYTWÓRSTWO, GÓRY KOPUŁOWE, PIĘKNO, ASPIRATA, DUK WSPANIAŁY, KORPUS, ROŚLINA OWADOPYLNA, CIĄGUTEK, MANTYLA, UPARTOŚĆ, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, ZSTĘPNICA, APOGEUM, KISIEL, CYKL MIESIĄCZKOWY, MAK NIEBIESKI, WÓZEK, BANK KOMERCYJNY, EKSPERT, ZAKŁADKA, PODNIEBIENIE, KRATKA ODPŁYWOWA, ULTRAPRAWICA, STECHIOMETRIA, NIMB, SIODŁO, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MENU, PLANTACJA NASIENNA, ESSEŃCZYCY, GATUNEK ZBIOROWY, POKŁAD DOLNY, STRATEG, ?KANAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA ŁOŻYSKA, PO KTÓREJ TOCZĄ SIĘ ELEMENTY TOCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA ŁOŻYSKA, PO KTÓREJ TOCZĄ SIĘ ELEMENTY TOCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLEŻNIA powierzchnia łożyska, po której toczą się elementy toczne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLEŻNIA
powierzchnia łożyska, po której toczą się elementy toczne (na 7 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA ŁOŻYSKA, PO KTÓREJ TOCZĄ SIĘ ELEMENTY TOCZNE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - POWIERZCHNIA ŁOŻYSKA, PO KTÓREJ TOCZĄ SIĘ ELEMENTY TOCZNE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast