ZABURZENIE ŁAKNIENIA, OBJAWIAJĄCE SIĘ SPOŻYWANIEM SKROBI PRZEZ CHOREGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMYLOFAGIA to:

zaburzenie łaknienia, objawiające się spożywaniem skrobi przez chorego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE ŁAKNIENIA, OBJAWIAJĄCE SIĘ SPOŻYWANIEM SKROBI PRZEZ CHOREGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.579

ZIARNINIAK GRZYBIASTY, MOHORYCZ, ŁUK, CZARNA ROBOTA, SMUTY, TERRINA, CZUCHUNIA, JEŻ WSCHODNI, JABŁKO DESEROWE, TERMOLUMINESCENCJA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, STARÓWKA, OBSZAR CELNY, KNAJPA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, SZLACHTA CHODACZKOWA, SAMOLOT, ROZKAZ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, POKŁAD ŁODZIOWY, ŻNIWIARKA, PANASONIC, SEMESTR ZIMOWY, MIÓD SZYTY, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, OSTOJA, BUTA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ABNEGATKA, NACIĄG, ROTACJA, TRÓJZĄB, MAGHREB, IGŁA MAGNETYCZNA, WYSPA BARIEROWA, GONIOMETRIA, KOMBATANCKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, DOBRA FINALNE, FONETYKA, METR KATOLICKI, SILMARIL, KAZUISTA, TEILERIOZA, HUTNICTWO, GARGAMEL, NIESTAŁOŚĆ, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, ZARZĄDZENIE, ORGAN PROMULGACYJNY, KONIUSZEK SERCA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, LISOWCZYK, KUBEŁ, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, KAUCZUKOWIEC, BEZGŁOWOŚĆ, BADANIE PRZESIEWOWE, LIŚCIEŃ, OKTANT, BOREWICZE, CIERNIOPLĄT, WIATRAK, LOGIKA FILOZOFICZNA, F, MASZYNA WYCIĄGOWA, BŁONNIK, MISJE, MŁYNOWNIA, ŻOŁDAK, KWIZ, SEKRET, ZMIĘKCZANIE SIĘ, LASKA, INTUICYJNOŚĆ, MAK OPIUMOWY, EUPELYKOZAURY, MOWA OSKARŻYCIELSKA, PINGWINY, GALARETA, ALKA, RÓWNIA POCHYŁA, PĄK, STUDENT, PATENA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, TECHNIKA OLEJNA, ODRA, FUZJA HORYZONTALNA, BAŃKA, DOLINA LODOWCOWA, ŚPIĄCZKA, DUK WSPANIAŁY, DEZINSTALACJA, ROZŚWIETLACZ, FREATOFIL, PYŁEK, ŻABA KRZYKLIWA, FACJATA, KOLĘDA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, PERSONALNIK, ATMOSFERA, ODTWARZANIE, SEROWNIA, PŁOTEK, SZYPLIN, GRUBA LINIA, EFEKT LOTOSU, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, POPŁUCZYNA, WAN, NAUKI KOGNITYWNE, DYNAMIZM, TEKST, WSCHÓD, IDENTYFIKACJA, TAKT, DOBROĆ, SPIĘCIE, SZABAS, ACID WESTERN, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, PIJAŃSTWO, OSMOZA, NIEUCHRONNOŚĆ, JĘZYK RETOROMAŃSKI, ALF, SYJON, WIZJA, KAPRALSTWO, OBŻER, OGIEŃ I WODA, HYDROCHEMIA, SIMO, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, EKSTREMIZM PRAWICOWY, SARSAT, POINTER, ADAPTOWANIE SIĘ, SAMOZAPALENIE, OPIEKUN, KONCENTRACJA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, SSAK ŻYWORODNY, NACZYNIA POŁĄCZONE, RĘKAWEK, MOGIROTACYZM, WIBROBETON, TACIERZYŃSKI, SPÓDNICZKA, ŚWIATOWOŚĆ, WODA PO KISIELU, MARTWOTA, PONY AMERYKAŃSKI, GRZYB ATOMOWY, NIEUNIKNIONOŚĆ, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, DOKTOR HABILITOWANY, MAMUT WŁAŚCIWY, BEZBRZEŻ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, MISTERIUM, BIFURKACJA, SSAKI ŻYWORODNE, MARKETINGOWIEC, ZMIERACZEK PLAŻOWY, KARBIDKA, WZW D, MIÓD, DELEGOWANY, PROGRESJA, DOLNONIEMIECKI, OCHRONA UZDROWISKOWA, STRÓJ PLAŻOWY, ALBUM, PODSTAWCZAK, STRÓJ GÓRALSKI, ŁAZARZ, GERMANISTYKA, GRUPA, OKRĘT FLAGOWY, KREOL, PRASOWNIA, DYPTYK, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, TARTAN, PRZEWÓD, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PRZEWIĄZKA, SOLARKA, MIKS, ALLEL DOMINUJĄCY, ATOMISTA, KRYSTALOGRAFIA, MULTIPLET, DŁUGOSZPAR, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DERELIKCJA, KASZUBSKOŚĆ, HANDLARKA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, CZARNA MOWA, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZDATNOŚĆ, PRZYWODZICIEL WIELKI, KUCHNIA POLOWA, BETONKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, PRĄD STAŁY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, GRUŹLICA ZWIERZĄT, KREACJONIZM, BON LOKACYJNY, TWIERDZENIE HARTOGSA, KOMFORT CIEPLNY, ZUBOŻENIE, PRAWO DŻUNGLI, SPRAWNOŚĆ, EFEKCIARSTWO, ROGATKOWATE, WYKROCHMALENIE SIĘ, REGESTRATOR, GEN RECESYWNY, TEMPLUM, PARAGAMMACYZM, PRAWOSKRĘT, ULUBIENIEC, USZYSKO, SPAWALNIK, SARI, PALEOORNITOLOGIA, TRYBRACH, KORZENIE, RADYKALNA PRAWICA, KOLOKACJA, SKRZYNKA LĘGOWA, PETRYWAŁ, POLITYKA LEKOWA, ŚMIECIARZ, SZYFR, PAMIĘTNIK, DYSK KOMPAKTOWY, INSTALATOR, SCENKA, PARKINGOWY, PIRAMIDA ZIEMNA, CHARLES, WYWRÓCENIE SIĘ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KONNICA, ŁUK DŁONIOWY, BETON ŻUŻLOWY, JESIOTR, PRZYŁBICA, INERCYJNOŚĆ, KRÓLIK, POWIĄZANIE, SZYBKOZŁĄCZKA, FARSZ, ULGA UCZNIOWSKA, CZEŁKOWSKA, JAMA GARDŁOWA, FELLINI, ZARZUELA, CÓRKA ŚMIECIARZA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, ETYMOLOGIA LUDOWA, ROZMIARÓWKA, GOŁĘBIĄTKO, KREWETKA WIŚLANA, BETONOWE BUTY, KLEKOTKA, ARMILLA, DASZEK, DOJŚCIE, CZEPNOŚĆ, GRABARZ, KRUCHOŚĆ, BEZPIEŃKA, AKT, WŁAMANIE, GRUPA AZOWA, PRZEDPORCIE, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, OGIEŃ, JANSENIZM, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, ALBIGENSI, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, DOJŚCIE, CHRONOGRAF, HAMLETYZM, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, REGENERATOR, ?EN GRISAILLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE ŁAKNIENIA, OBJAWIAJĄCE SIĘ SPOŻYWANIEM SKROBI PRZEZ CHOREGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE ŁAKNIENIA, OBJAWIAJĄCE SIĘ SPOŻYWANIEM SKROBI PRZEZ CHOREGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMYLOFAGIA zaburzenie łaknienia, objawiające się spożywaniem skrobi przez chorego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMYLOFAGIA
zaburzenie łaknienia, objawiające się spożywaniem skrobi przez chorego (na 10 lit.).

Oprócz ZABURZENIE ŁAKNIENIA, OBJAWIAJĄCE SIĘ SPOŻYWANIEM SKROBI PRZEZ CHOREGO sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ZABURZENIE ŁAKNIENIA, OBJAWIAJĄCE SIĘ SPOŻYWANIEM SKROBI PRZEZ CHOREGO. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast