CHROMOSOM, KTÓREGO CENTROMER POŁOŻONY JEST W POŁOWIE JEGO DŁUGOŚCI, PRZEZ CO RAMIONA CHROMOSOMU MAJĄ RÓWNĄ DŁUGOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHROMOSOM METACENTRYCZNY to:

chromosom, którego centromer położony jest w połowie jego długości, przez co ramiona chromosomu mają równą długość (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHROMOSOM, KTÓREGO CENTROMER POŁOŻONY JEST W POŁOWIE JEGO DŁUGOŚCI, PRZEZ CO RAMIONA CHROMOSOMU MAJĄ RÓWNĄ DŁUGOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.896

MIEŃSZEWIZM, OBROTNICA, MURARKA, BANK DOMICYLOWY, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, PROWINCJA, SALTAZAUR, ARAUKARIA WYNIOSŁA, PRZEDAWCZYK, WIELOBARWNOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, WARP, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, MATERIALIZM DZIEJOWY, CZUJNIK, EGOISTYCZNOŚĆ, PÓŁKREW, PUSTA STRUNA, FLEGMA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, TRZON TŁOKOWY, GARDZIELEC, GADATLIWOŚĆ, NOTKA, RODZINA INDEKSOWANA, GRAFIKA, IDENTYCZNOŚĆ, ARTYLERIA, STRZAŁKA, BECZKA Z PROCHEM, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, OSIOŁ, NIEDOBÓR, STELLARATOR, APORT, CHRYSLER, POSIADACZ ZALEŻNY, UJGURSKI, MIKOTOKSYNA, SUPOZYCJA, INGRESJA MORSKA, SZLIF, GOLF, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, OŚRODEK, DIALIZA OTRZEWNOWA, ODTWÓRCA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, LOTOSOWA STOPA, DZIEŃ OTWARTY, POŻĄDLIWOŚĆ, MALAJALAM, SERIAL DOKUMENTALNY, WALEC, MAŁGORZATKA, KOMA, ZGODNOŚĆ, NAWALANKA, SZKARADNOŚĆ, JEGO WYSOKOŚĆ, BARYCENTRUM, IMPLIKACJA MATERIALNA, NELMA, TRIAL, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, AEROFON, FPS, ZARODZIEC SIERPOWY, CAL, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KASZA PERŁOWA, FETYSZ, ABLACJA, OGONEK, MOC CIEPLNA, NARWALOWATE, KARP KRÓLEWSKI, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, KABINA, STASIMON, TEKST POBOCZNY, ZAKRĘT, PALATALIZACJA, BURNUS, TRANZYT, HALOGENOALKAN, BOHEMA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, CHAŁAT, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, TEFLON, REGIMENTARZ, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, KOŃ KARABACHSKI, KLEKOT, WARTOŚCIOWOŚĆ, ZEFIROZAUR, PIEC OPOROWY, KANGUR OLBRZYMI, WÓŁ, GŁOS STROIKOWY, KOLEKTYWIZM, PUNKT UCISKOWY, WYPADEK DROGOWY, HARPAKTOGNAT, TRÓJLIST POŁOŻONY, OZDOBNIK, ZWARCIE DRZEWOSTANU, INDYKATOR, DONICZKOWCE, PIERWOTNIAK, EMAIL, POSUWISTOŚĆ, STARY MALUTKI, ABRAZJA GLACJALNA, WAGA, AKOLITA, BOROWODOREK, RAFIA, TOWAR AKCYZOWY, BALANSJER, SYNDROM WILKOŁAKA, ALF, ANDROGYNIA, CYWIL, KLAOZAUR, RDZEŃ, NOGOLOTKOWATE, KULBAKA, DŻUBBA, KOTURN, TEORIA MNOGOŚCI, NON-IRON, URZĄD SKARBOWY, ŻUŁAWA, KOLIDAR, NADAJNIK TELEWIZYJNY, LANCETNIK, KAMPYLOGNATOID, WSPOMAGACZ, SALAMI, CZEK BANKIERSKI, DOBRO WOLNE, BOASZKOWATE, MIĘKKOŚĆ, PIERWSZEŃSTWO, BARANEK WIELKANOCNY, FILIPINKA, PULA, KOSZE, SUSEŁ WASHINGTONA, WYWIAD LEKARSKI, KERATOPLASTYKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, HULA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, SŁOMIANY WDOWIEC, STRUNA KOSMICZNA, FILOLOGIA CHORWACKA, FUNKCJA ADDYTYWNA, ZŁOTA PŁYTA, CECHA RECESYWNA, JURNOŚĆ, GOOGLE, TEORIA PERSPEKTYWY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PRĘT STALOWY, STREFA PŁYWÓW, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, REZYDENT WYWIADU, NÓŻ FIŃSKI, NIECIEKAWOŚĆ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, SĄŻEŃ, MIECHERA, RUPNIK, SILNIK SYNCHRONICZNY, ODNOWA BIOLOGICZNA, OPRYCHÓWKA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SŁUCHAWKA, KONCERT ŻYCZEŃ, ANORAK, KWAS LIZERGOWY, KOMÓRKA, STOPA, DEWOLUCJA, MUSZTARDA, KOLO, PRZĘSŁO, PLUTOKRACJA, ŻART, JĘZYKI TURAŃSKIE, PROSZEK KAKAOWY, ROZPRAWA, PYTON, ZAKON MNISI, SZYMEL, CHYLAT, IDEALIZM OBIEKTYWNY, SANKCJA, MASER GAZOWY, PUDLINGOWANIE, CONFIT, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, OSPAŁOŚĆ, PÓŁOKRĄG, NIEPOROZUMIENIE, BUG, ANTYKLINA, MULTIPLET, HIPEROATOM, KREOL, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SZAL, DELTA, TEATR MUZYCZNY, ILUZYJNOŚĆ, WYRĘBA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, WĘŻÓWKA PALMIASTA, KRYPTODEPRESJA, DZWONY, PSALMOGRAF, PROGRAM ROZRYWKOWY, PRZEKLĘTNIK, HRABICZ, LODOWIEC SZELFOWY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ZBIÓR GĘSTY, LODOWIEC HIMALAJSKI, FILM S-F, FILARIOZA, REFORMACJA, REZYDENT, JAZZÓWKA, ZNIECZULENIE, MUNK, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, JASNOŚĆ, BRZMIENIE, CYGARETKI, STRZAŁKA MAŁA, POPYT INWESTYCYJNY, FRAMUGA, CHRZAN, ZŁOTY DEWIZOWY, TRANSAKCJA WIĄZANA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, DYWDYK, SILNIK REPULSYJNY, NIL, KLUCHY POŁOM BITE, PRZEPUKLINA UDOWA, DZIECINNA IGRASZKA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, UKŁAD DARLINGTONA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PRESJA INFLACYJNA, PERILLA ZWYCZAJNA, ALGORYTM EUKLIDESA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, WIERTACZ, NIEOSTROŻNOŚĆ, POKREWNA DUSZA, POGONIEC, NIRWANA, WIGOŃ, TAUTOLOGIA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, LICZNIK KILOMETRÓW, CHORIZO, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, DYNA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, UPARCIUCH, DIKREOZAUR, ŻACHWY, SARKOLEST, POLITYKA SPOŁECZNA, HIPOLOGIA, KĄSACZOWATE, MĘTNOŚĆ, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, BETAKSOLOL, MINISTER BEZ TEKI, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ŻYWIZNA, NAGANIACZ, TO COŚ, PCHACZ, ANDROGYNIZM, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, RÓŻANKA, CYKL ROZLICZENIOWY, ?ŁOŻNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHROMOSOM, KTÓREGO CENTROMER POŁOŻONY JEST W POŁOWIE JEGO DŁUGOŚCI, PRZEZ CO RAMIONA CHROMOSOMU MAJĄ RÓWNĄ DŁUGOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHROMOSOM, KTÓREGO CENTROMER POŁOŻONY JEST W POŁOWIE JEGO DŁUGOŚCI, PRZEZ CO RAMIONA CHROMOSOMU MAJĄ RÓWNĄ DŁUGOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHROMOSOM METACENTRYCZNY chromosom, którego centromer położony jest w połowie jego długości, przez co ramiona chromosomu mają równą długość (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHROMOSOM METACENTRYCZNY
chromosom, którego centromer położony jest w połowie jego długości, przez co ramiona chromosomu mają równą długość (na 23 lit.).

Oprócz CHROMOSOM, KTÓREGO CENTROMER POŁOŻONY JEST W POŁOWIE JEGO DŁUGOŚCI, PRZEZ CO RAMIONA CHROMOSOMU MAJĄ RÓWNĄ DŁUGOŚĆ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CHROMOSOM, KTÓREGO CENTROMER POŁOŻONY JEST W POŁOWIE JEGO DŁUGOŚCI, PRZEZ CO RAMIONA CHROMOSOMU MAJĄ RÓWNĄ DŁUGOŚĆ. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x