BANK POWSTAŁY W WYNIKU POŁĄCZENIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH BANKÓW, POD WARUNKIEM, ŻE ZRZESZA CO NAJMNIEJ JEDEN BANK SPÓŁDZIELCZY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 16 I KTÓREGO FUNDUSZE WŁASNE STANOWIĄ CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 32, UST. 1 - PRAWO BANKOWE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 28 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANK ZRZESZAJĄCY to:

bank powstały w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, pod warunkiem, że zrzesza co najmniej jeden bank spółdzielczy na zasadach określonych w art. 16 i którego fundusze własne stanowią co najmniej czterokrotność kwoty określonej w art. 32, ust. 1 - Prawo Bankowe, z zastrzeżeniem art. 28 (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BANK POWSTAŁY W WYNIKU POŁĄCZENIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH BANKÓW, POD WARUNKIEM, ŻE ZRZESZA CO NAJMNIEJ JEDEN BANK SPÓŁDZIELCZY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 16 I KTÓREGO FUNDUSZE WŁASNE STANOWIĄ CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 32, UST. 1 - PRAWO BANKOWE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 28". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.505

LETARG, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, BEZBRZEŻNOŚĆ, MORGA, MEJOZA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, FASKA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SŁUPEK, NADMIERNA SENNOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, INWALIDA WOJENNY, BADANIE JAKOŚCIOWE, HAJS, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, JEŻYNA, ENERGIA, DUO, NOTA, TORPEDA CIĘŻKA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KLEJARZ, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, TERAPSYDY, BEZSTRONNOŚĆ, GŁODÓWKA, MIECZ PÓŁTORARĘCZNY, CUKRZYK, WZNIOS KAPILARNY, WAPIENNIK, AMINOKWAS BIOGENNY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, CHMURA KŁĘBIASTA, BIAŁY ROSJANIN, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, PROSTE SKOŚNE, BABKA, SAKRAMENT, OBSADKA, SZPACHLARZ, SNUTKA GOLIŃSKA, ŻEBERKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, SZAMBO, PREFORMACJA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ZAKON RYCERSKI, POZWANY, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, GOOGLE INC, KRAJE KOMUNISTYCZNE, FIZYKA PLAZMY, ŁAPACZ, KLATCH, SKRZYNKA MAILOWA, WIDZOWNIA, SAMOZAPŁON, JARSTWO, PODŁOŻE GRUNTOWE, TRANSCENDENCJA, KARTKA, MONOCENTRYZM, PSYLOFIT, SZLAK ŻEGLUGOWY, KSIĄŻĄTKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, AMALTHEA, MINERALIZACJA, PRZESTWORZE, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, HAGGARD, KUCHMISTRZOSTWO, KANAŁ, ŁUCZNIK, GONIOMETRIA, OPŁATA PRODUKTOWA, ALGEBRA LINIOWA, OBORA DWORSKA, ZEBRA, ROBAK, NOWOWIERCA, RZAZ, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, PACHNOTKA UPRAWNA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SPOTKANIE MODLITEWNE, WODY INGLACJALNE, GALAS, SKRZYDLATE SŁOWO, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, ROZTROPEK, SOLARIUM, MAGNES, NACJA, PRAGERMAŃSKI, ABISOBENTAL, DZIURAWY WOREK, WIRTUOZOSTWO, INSPEKTOR SZKOLNY, NIEUKONTENTOWANIE, NIEUPRZEJMOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, SWAP PROCENTOWY, ROZRABIACZ, STRZEMIĘ, TERYNA, BANK, NET, GORGONOPS, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PARTNERKA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, SZTUKA, CASUAL, ŚMIESZKA, DIPOL, ZWÓJKI, GIMNASTYKA, TOKARKA KARUZELOWA, ROMANSOPISARZ, SMOK WAWELSKI, KOMITET KOORDYNACYJNY, CESJA NALEŻNOŚCI, KROTOCHWILA, STOPA FUNDAMENTOWA, BOMBA GŁĘBINOWA, JEDNOSTKA INFORMACJI, FALA WZROSTOWA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, EROZJA GENETYCZNA, OŚ PORTALOWA, MISIACZEK, OGNISKO MAGMOWE, TWIST, CANON, USTERZENIE RUDLICKIEGO, POLSKI, ZASADA HUYGENSA, CHOCHLA, RDZA ZBOŻOWA, WĘGIEL KOPALNY, POPIELNIK, NUDYSTA, DZIEWCZYNA ULICZNA, OPTYMIZACJA, ONTOLOGIA, OFICJALNOŚĆ, TREN, WSCHÓD, DUBAJ, BLOK, KOŁO, FAKT PRAWNY, TEFILIM, MAMUT POŁUDNIOWY, ROBUSTA, LARYNGOFON, POŚWIĘCENIE, PETRYFIKACJA, IMPREGNAT, WYKŁAD HABILITACYJNY, ŹDZIEBLARZE, ŁOKIEĆ TENISISTY, PODZIAŁ METRYCZNY, UPARTOŚĆ, KRATA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, DRZWI HARMONIJKOWE, PLURALISTA, LORDOSTWO, BRAMKARZ, OSOBOGODZINA, BERNARDYNKA, WĘZEŁ WINDSORSKI, REZERWACJA, TELETRANSMISJA, DOPOWIEDZENIE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, POŚCIELÓWKA, KARBONARYZM, AKCELERATOR LINIOWY, CZARTER, SKRZYNIA, OJCIEC DUCHOWNY, WĄCHACZ, SŁOWO, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, WAŁEK, MOWA WIĄZANA, UKŁAD DYSKRETNY, EKRANOPLAN, EKRANIZACJA, WITAMINA B6, PRAWO, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, KWADRANT, ZLEW, BŁYSKOTKA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, PENITENCJARYSTYKA, AUTOGIEŁDA, KONDYCJA FIZYCZNA, PRAWO SPADKOWE, MAILOWANIE, MAŁY CZŁOWIEK, ASTRONOMIA SFERYCZNA, HEGEL, KAZUISTA, FATUM, FORMACJA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, KIERUNEK, ANGIELSKI, GODZINA MILICYJNA, SILEZAUR, ASTURYJSKI, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, RODZAJ MĘSKI, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, SKALA CYGAŃSKA, LODOWIEC GÓRSKI, SYDERYT, BOSTON, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, DYWIZJA, DOPUST, BYLICA POSPOLITA, WIECZÓR PANIEŃSKI, JELITO CZCZE, KICHLARZ, MALMIGNAT, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, ZESTRÓJ AKCENTOWY, KOMPLEKS PSZENNY, KLASÓWKA, OTWÓR KULSZOWY, PROKARBAZYNA, SĄD KOŚCIELNY, MAŁPKA, JARZENIÓWKA, MAMIDŁO, OSTROGA PIĘTOWA, TCHÓRZLIWOŚĆ, SZOPEN, PATENT, FINEZYJNOŚĆ, INŻYNIERIA TKANKOWA, ZJAWISKO SEEBECKA, KARKÓWKA, MAJÓWKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KOKORNAK, FLAGOWIEC, BIGA, LB, POJNIK, WIELKI WYBUCH, LEGHORN, PIAST, FONIATRIA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, KAPOK, FORMALISTA, RACHUNEK WEKTOROWY, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, BOHATER LIRYCZNY, KOJEC, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, KARTA ZAWODNICZA, ANGLOSASKI, ZBIORÓWKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, OGNIWO ZASADOWE, FILM S-F, NIERZĄDNICA, FRIK, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KRATA, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, TERAPIA BEHAWIORALNA, SZCZERBA, AWERROIZM, BRZOZA BRODAWKOWATA, BRODAWKA SUTKOWA, APOSTOŁ, PARNAS, DOMINANTA, PRINSEPIA CHIŃSKA, KINETYKA CIECZY, AFEKT PATOLOGICZNY, ?MUZYKA KLASYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BANK POWSTAŁY W WYNIKU POŁĄCZENIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH BANKÓW, POD WARUNKIEM, ŻE ZRZESZA CO NAJMNIEJ JEDEN BANK SPÓŁDZIELCZY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 16 I KTÓREGO FUNDUSZE WŁASNE STANOWIĄ CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 32, UST. 1 - PRAWO BANKOWE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 28 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BANK POWSTAŁY W WYNIKU POŁĄCZENIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH BANKÓW, POD WARUNKIEM, ŻE ZRZESZA CO NAJMNIEJ JEDEN BANK SPÓŁDZIELCZY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 16 I KTÓREGO FUNDUSZE WŁASNE STANOWIĄ CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 32, UST. 1 - PRAWO BANKOWE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 28
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANK ZRZESZAJĄCY bank powstały w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, pod warunkiem, że zrzesza co najmniej jeden bank spółdzielczy na zasadach określonych w art. 16 i którego fundusze własne stanowią co najmniej czterokrotność kwoty określonej w art. 32, ust. 1 - Prawo Bankowe, z zastrzeżeniem art. 28 (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANK ZRZESZAJĄCY
bank powstały w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, pod warunkiem, że zrzesza co najmniej jeden bank spółdzielczy na zasadach określonych w art. 16 i którego fundusze własne stanowią co najmniej czterokrotność kwoty określonej w art. 32, ust. 1 - Prawo Bankowe, z zastrzeżeniem art. 28 (na 15 lit.).

Oprócz BANK POWSTAŁY W WYNIKU POŁĄCZENIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH BANKÓW, POD WARUNKIEM, ŻE ZRZESZA CO NAJMNIEJ JEDEN BANK SPÓŁDZIELCZY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 16 I KTÓREGO FUNDUSZE WŁASNE STANOWIĄ CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 32, UST. 1 - PRAWO BANKOWE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 28 sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - BANK POWSTAŁY W WYNIKU POŁĄCZENIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH BANKÓW, POD WARUNKIEM, ŻE ZRZESZA CO NAJMNIEJ JEDEN BANK SPÓŁDZIELCZY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 16 I KTÓREGO FUNDUSZE WŁASNE STANOWIĄ CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 32, UST. 1 - PRAWO BANKOWE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 28. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x