KAŻDA SUBSTANCJA, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA (NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO), NADAJĄCA SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA DO ORGANIZMU W ODPOWIEDNIEJ POSTACI FARMACEUTYCZNEJ W CELU OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEGO EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO LUB W CELU ZAPOBIEGANIA CHOROBIE, CZĘSTO PODAWANA W ŚCIŚLE OKREŚLONEJ DAWCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKARSTWO to:

każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA SUBSTANCJA, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA (NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO), NADAJĄCA SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA DO ORGANIZMU W ODPOWIEDNIEJ POSTACI FARMACEUTYCZNEJ W CELU OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEGO EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO LUB W CELU ZAPOBIEGANIA CHOROBIE, CZĘSTO PODAWANA W ŚCIŚLE OKREŚLONEJ DAWCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.200

CYWIL, POPRZEDNIK, KRASNOLUDEK, SSAK, PRYMITYW, KOŁEK, ZROST, ŻAŁOBA, ORCZYK, CYTOKININA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, POŚLAD, PÓŁPRZESTRZEŃ, WANIENKA, ODKRYTY ATAK, REPOWNIA, PLATT, ANTENA, ATRYBUCJA STABILNA, HERBATNICA, HISZPAŃSKI, EKSTREMIZM PRAWICOWY, NAWŁOĆ, AMARANT, CZUBATKA, WODA, SUBSTANCJA MATECZNA, DOROSŁOŚĆ, MEKSYKANKA, KARACENA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, SILNIK CZTEROSUWOWY, SKŁADNIK, DWUDZIESTY PIĄTY, RAMA, EGZOCENTRYZM, WYKLUCZENIE, SURREALIZM, ARMENKA, PRZETARG OGRANICZONY, ABORTERKA, RYNEK WTÓRNY, STRES, ZUPA NA GWOŹDZIU, OPONA PAJĘCZA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, MIKROKROPKA, FILM ANIMOWANY, WYBUCH, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, MONOTELETA, FROTTOLA, MRÓWKA, ZESTAWIK, GRA SINGLOWA, RODZAJ NIJAKI, DENTYSTA, PIEROGI, AFROAMERYKANIN, MROK, RECEPCJA, POMOC, REGION STREFOWY, FILTR BUTTERWORTHA, MATRYCA LOGICZNA, ANEMIA APLASTYCZNA, DYSZKANCIK, CZEKOLADA, CYBERPANK, WIDELEC, ŚWIECA, SPOT, KOMPLEKS GLEBOWY, OLAF, CARSTWO, KLEJÓWKA, DŻEM, ROZSADNIK, TRZON TŁOKOWY, PUSZKA, MOTYL DZIENNY, DUPLIKACJA, SYNEKURZYSTA, LICEUM, DENAZYFIKACJA, SUKIENKO, JĘZYK SPUSTOWY, POLONIZATOR, ROŚLINA OKRYWOWA, WYSEPKA, HASŁO, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, BALDACHIM, JASKÓŁKA, WIDMO RENTGENOWSKIE, BELWEDER, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ZBIEŻNOŚĆ, TRANSGRESJA LODOWCA, GALARETKA, DWUDZIESTA CZWARTA, KAULIKARPIA, WYSYP ZARODNIKÓW, PRE-PAID, LEP, ICHTIOZAURY, PLAN PRZESTRZENNY, BIOLOGIA, WYBIELACZ OPTYCZNY, REGENERAT, STAN PODGORĄCZKOWY, OGRANICZNIK, MYŚLICIEL, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, STAN CZYNNY, OSTROMLECZ, DEKADA, WĄŻ W KIESZENI, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, BAKTERIOSTATYK, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ZESPÓŁ ZADANIOWY, HIPOTEZA KNUDSONA, GRA WYŚCIGOWA, KANAŁY, ODNÓŻA, FILOZELA, PRZEWOŹNIK, CZASZA, PIGMENT, OPRAWKA, ARKA, CIAŁO AMORFICZNE, PUNKT OKOSTNOWY, MUSZLOWCE, MICHAŁEK, ALGORYTM SYMETRYCZNY, LAMPERIA, POROŚLE, ŁADUNEK, MOTYLEK, PLAC MANEWROWY, GRZYBIARSTWO, ŁUPEK PARAFINOWY, DIAKON, KOŃ APPALOOSA, KONNICA, SZKIELET, TARYFA ULGOWA, SYCIWO, ZDARZENIE RADIACYJNE, TRAK, SZKIC TOPOGRAFICZNY, SERWER WIDEO, SIŁOWNIA WIATROWA, WIATR SŁONECZNY, LEADER, PAGON, KANONIK, MATOWOŚĆ, DOMINIUM, MEMBRANA, KURWIARZ, TACIERZYŃSKI, KLAUZURA, KOCZKODAN, WŁOSKI, PRZERWANIE CIĄŻY, CYGANECZKA, SINGEL, API, BAR, STRASZYK, FILM MUZYCZNY, IZBA, JĘZYK, PAKŁAK, CIEMNOGRÓD, SZTYLPA, WYPRAWA, RAKIETA, PASKUDA, IMPULS, OMYK, PRĘGA, OCIEKACZ, PRZENOSKA, STRAJK GŁODOWY, WYPITEK, WYBIELENIE, KARTAUNA, MARAZM, KAMBIUM WASKULARNE, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, APARTAMENT, BOMBERKA, MAJOWY PRACOWNIK, PIEC INDUKCYJNY, DOBRO, STERCZYNA, HANIEBNOŚĆ, TERENOZNAWCA, POŻYCZKOMAT, GIMBOPATRIOTA, PROPAGANDA, WYWŁASZCZENIE, WYPADEK JĄDROWY, FIZJOLOGIA, KONSTABL, CZARNOKSIĘŻNIK, MOBBING, BATERIA TELEKINETYCZNA, OBRAZEK, NIEPOKÓJ RUCHOWY, ALARM LOTNICZY, PĘDNIK OKRĘTOWY, BRODAWKA STÓP, WAGA MIEJSKA, KARLIK ŚREDNI, GŁOWICA, DARŃ, TONAŻ, MENISK, PŁYTKA NAZĘBNA, ODLEWACZ, MACZANKA, GLOBULA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, NIEUCHRONNOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, IBERYSTYKA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, CHWYTNIK, AEROCASCO, CZARNY DĄB, MASKOWANIE, PRÓBA LOSOWA, EINSTEIN, NEURON CZUCIOWY, SYBIRACZKA, MATECZNIK, KANTYLENA, GRZECH POWSZEDNI, ARENDARZ, ŁUPEK WĘGLISTY, MOWA, CHOROBA ROŚLINNA, GRAFOLOGIA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, AGNOZJA CZUCIOWA, WYWÓZKA, SMARKUL, LATARNIA, GROSZEK, GRODŹ, PIANISTYKA, KONKURY, KOMEDIALNIA, ODGAŁĘZIACZ, DZIEŁO ROGOWE, SATELITA GEOSTACJONARNY, SKANER BĘBNOWY, GÓRKA, ZAJĄCZEK, FISZUTKA, SERWETECZKA, TRÓJDŹWIĘK, ALBINOS, HALOGENOWODÓR, PRECYPITAT, LINIA HODOWLANA, OPERA, DYPTYCH, BŁONICA NOSA, TANCERKA BRZUCHA, DUŻY KRAAL, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, PASIERB, HYDROCHEMIA, POJEDYNEK, ZBROJENIE, BANAN, ANGELOLOGIA, KALIPSO, KUR, GRANAT, PRZEMYSŁ HUTNICZY, CIARKI, DOBRO FINALNE, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, EWOLUCJA, DYSZEL, KÓZKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ZBOCZENICA, REPELENT, ?NOSOROŻEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA SUBSTANCJA, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA (NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO), NADAJĄCA SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA DO ORGANIZMU W ODPOWIEDNIEJ POSTACI FARMACEUTYCZNEJ W CELU OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEGO EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO LUB W CELU ZAPOBIEGANIA CHOROBIE, CZĘSTO PODAWANA W ŚCIŚLE OKREŚLONEJ DAWCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA SUBSTANCJA, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA (NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO), NADAJĄCA SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA DO ORGANIZMU W ODPOWIEDNIEJ POSTACI FARMACEUTYCZNEJ W CELU OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEGO EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO LUB W CELU ZAPOBIEGANIA CHOROBIE, CZĘSTO PODAWANA W ŚCIŚLE OKREŚLONEJ DAWCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKARSTWO każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKARSTWO
każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce (na 9 lit.).

Oprócz KAŻDA SUBSTANCJA, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA (NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO), NADAJĄCA SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA DO ORGANIZMU W ODPOWIEDNIEJ POSTACI FARMACEUTYCZNEJ W CELU OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEGO EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO LUB W CELU ZAPOBIEGANIA CHOROBIE, CZĘSTO PODAWANA W ŚCIŚLE OKREŚLONEJ DAWCE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KAŻDA SUBSTANCJA, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA (NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO), NADAJĄCA SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA DO ORGANIZMU W ODPOWIEDNIEJ POSTACI FARMACEUTYCZNEJ W CELU OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEGO EFEKTU TERAPEUTYCZNEGO LUB W CELU ZAPOBIEGANIA CHOROBIE, CZĘSTO PODAWANA W ŚCIŚLE OKREŚLONEJ DAWCE. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast