OSOBA, KTÓRA UWAŻA SIĘ ZA MĄDRZEJSZĄ, NIŻ JEST W RZECZYWISTOŚCI; DOBRODUSZNY GŁUPIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁOPEK ROZTROPEK to:

osoba, która uważa się za mądrzejszą, niż jest w rzeczywistości; dobroduszny głupiec (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA UWAŻA SIĘ ZA MĄDRZEJSZĄ, NIŻ JEST W RZECZYWISTOŚCI; DOBRODUSZNY GŁUPIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.607

MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, POPŁÓD, ZALEŻNOŚĆ, POLIHISTOR, SPRAY, WYGŁUP, SPRAWDZIAN, AKLIMATYZACJA, PISTOLET, EKSTERNISTA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, PENITENCJARYSTYKA, ZAPARZACZKA, MYŚLIWY, ŚRODKI TRWAŁE, BARSZCZ BIAŁY, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, WEKA, PARGAMIN, WILCZY OBŁĘD, USTROJOWOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, MARSZ, TRZMIEL DRZEWNY, GZY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, TRÓJNÓG, LINA PORĘCZOWA, TEOLOGIA NEGATYWNA, CZEP, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ZMIANA PATOLOGICZNA, MAJĄTEK OSOBISTY, FORMACJA, ILORAZ RODZINNY, ZMARTWIENIE, SKÓRA I KOŚCI, OCTAN, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, ASPIRATA, FUZJA POZIOMA, ŁAŻENIE, KURCZATOW, OGNIWO SREBROWE, ZMIENNA ZWIĄZANA, SPORT KWALIFIKOWANY, MUSZKIETER, DUROPLAST, KOCHANIE, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, DOWCIPNOŚĆ, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, CHOROBA GAMSTORP, EKRAN, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PLEJADY, KLOSZ, ENCYKLOPEDYSTA, CYTOARCHITEKTONIKA, GRZBIETOPŁAT, AFRYKANISTYKA, SYSTEM JĘZYKOWY, AFRYKANISTYKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, TAUTOLOGIA, PRZEBÓJ, GUZ KULSZOWY, POLITYK, ULUBIENIEC MUZ, GAJNIK LŚNIĄCY, OGLĄD, KOSZT KOMPARATYWNY, GÓRNIK, NAPĘD TAŚMY, RUMIAN SZLACHETNY, MINERALOGIA GENETYCZNA, POWRÓT, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, LOSOWANIE WARSTWOWE, NACHLANIE SIĘ, WSPARCIE, IMIGRANTKA, HIPIATRIA, DOBÓR SZTUCZNY, SPOTKANIE OPŁATKOWE, POZABIBLIJNOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, ZAPORA, PAPILOT, KOMÓRKA MACIERZYSTA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, REOSTAT, FIZYKA TEORETYCZNA, FIBROMIALGIA, ENKLAWA, SŁUPEK STARTOWY, ANONIMAT, BENZYNA OŁOWIOWA, NOGAJOWIE, URZĄD SKARBOWY, IDEALIZACJA, RDZEŃ, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ZACHOWAWCA, KOMPUTER KWANTOWY, NEK, ROZDZIAŁKA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, STROFA ALCEJSKA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, HARTOWNOŚĆ, NIEWYPARZONA BUZIA, ZBIÓR BERNSTEINA, ZAKUP, WAŻNIAK, WYWIAD RZEKA, ZABIEG LECZNICZY, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRZEWÓD ODGROMOWY, WĘŻOWIDŁO, NAPŁYW, SAMOLOT LEKKI, NIETOPERZE, CHAŁUPNICZKA, RADIOSYGNAŁ, KOTEW, WYCINEK KULI, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, RAJFURKA, RAJZER, ŁYŻKA, GŁOWNIA, DWUSETKA, GARNUSZEK, PROMINENT, GRUNT, CYBERPANK, DZIELNICA KLIMATYCZNA, PCHEŁKI, ŻÓŁW NOROWY, CZARNY PIOTRUŚ, KINO AKCJI, NISKOROSŁOŚĆ, KATEGORYCZNOŚĆ, KSIĘGA AKCYJNA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PUCHLINA WODNA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ZABORY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, JUGOSŁOWIAŃSKI, GROTESKA, FISZA, FILTR BARWNY, KANTORZYSTA, ADRESAT, DEZADAPTACJA, LIŚCIENIE, BĘCNIĘCIE, MIEJSCE, WIEŻA ZEGAROWA, KOJEC, ORYKS SZABLOROGI, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, SAMOLOT, PODNOSKA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, CZŁOWIEK INTERESU, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, LAKIER DO PAZNOKCI, IDENTYFIKATOR, KOLCZAK, REKOMPILACJA, WESOŁOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, PINGWIN CESARSKI, JEJMOŚĆ, LODOWIEC GÓRSKI, BAS, KORZEŃ, UNYTKO, CHRONOMETR OKRĘTOWY, MEDIALNOŚĆ, POGOTOWIE, KREDYT KONSORCJALNY, ZAHIPNOTYZOWANY, DOJRZAŁOŚĆ, KLESZCZE, NIMB, ŻYWICIELKA, SKIOFIT, NIELUDZKOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ŁAD KORPORACYJNY, LEPKOŚĆ DYNAMICZNA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, NARZECZONY, NIEODPORNOŚĆ, ODPŁYW, NAZWA INDYWIDUALNA, WRZÓD TWARDY, TRAKEN, DRUT, FUNKCJA SCHODKOWA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, KOORDYNACJA, ZAPRZEDANIEC, TKAŃCOWATE, KOMITET KOORDYNACYJNY, INWESTYCJA, ŚMIETANKA, PENICYLINA PROKAINOWA, REGENERATOR, PŁOMIENIE, SZMALCÓWKA, KONFIGURATOR, MANDAT, SZEFOWA KUCHNI, PRZEGRODA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WYWIAD CHOROBOWY, LAGUNA, MEA, OBRONA PHILIDORA, KONFEKCJONER, MASZT, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ŁATA, INFOBOKS, CHRZAN, ULOTKARZ, EMBLEMAT, MASTYKS ASFALTOWY, WODA GEOTERMALNA, PRZEDŁUŻACZ, ELASTYK, GADACZ, ZAPUSTY, DOKUMENTARZYSTA, ARARAT, ŁOWCZY, GAMELAN, WSTĘŻNICE, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, POMAZANIEC, SZAMBELAN PAPIESKI, FILTR BUTTERWORTHA, FREGATA, PODKOLANIE, WYMIENIACZ, MARCHWIANE RĘCE, OSTROŚĆ, ZWINIĘCIE ŻAGLI, SYSTEM KASTOWY, GIMNASTYKA, KIRYS, PROTANDRIA, REWOLUCJONISTA, ERGOTERAPEUTA, RODELA, OFENSYWA, CYWILNOŚĆ, GATUNEK AGAMICZNY, SKŁADNIK LOSOWY, WOK, OPENER, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, WERSJA LEKTORSKA, ŁĄCZNOŚĆ, ELIMINACJA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, JĘZYK EZOPOWY, KOMÓRKA KERRA, NAPUSZONOŚĆ, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, APTEKARZ, DOM AUKCYJNY, WIERSZ OBRAZKOWY, OTWARTOŚĆ, STRZELEC, RODZICIELSKOŚĆ, PRZESZKADZAJKA, CHAŁTURSZCZYK, MAKAK JAPOŃSKI, ZŁÓG WAPNIOWY, GEODEZJA OGÓLNA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ORZECHÓWKA, CHRONOMETR, CZUPURNOŚĆ, NIŻ, SINICA, PŁOTEK, PRECYPITAT, RUTYNIARZ, ŚRUBOWIEC, ?SAMOURZECZYWISTNIANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.607 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA UWAŻA SIĘ ZA MĄDRZEJSZĄ, NIŻ JEST W RZECZYWISTOŚCI; DOBRODUSZNY GŁUPIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA UWAŻA SIĘ ZA MĄDRZEJSZĄ, NIŻ JEST W RZECZYWISTOŚCI; DOBRODUSZNY GŁUPIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁOPEK ROZTROPEK osoba, która uważa się za mądrzejszą, niż jest w rzeczywistości; dobroduszny głupiec (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁOPEK ROZTROPEK
osoba, która uważa się za mądrzejszą, niż jest w rzeczywistości; dobroduszny głupiec (na 16 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA UWAŻA SIĘ ZA MĄDRZEJSZĄ, NIŻ JEST W RZECZYWISTOŚCI; DOBRODUSZNY GŁUPIEC sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSOBA, KTÓRA UWAŻA SIĘ ZA MĄDRZEJSZĄ, NIŻ JEST W RZECZYWISTOŚCI; DOBRODUSZNY GŁUPIEC. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x