PHILADELPHUS - RODZAJ KRZEWÓW Z RODZINY HORTENSJOWATYCH, WYSTĘPUJĄCYCH W EUROAZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ROŚLINA TA BŁĘDNIE JEST NAZYWANA JAŚMINEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAŚMINOWIEC to:

Philadelphus - rodzaj krzewów z rodziny hortensjowatych, występujących w Euroazji i Ameryce Północnej; roślina ta błędnie jest nazywana jaśminem (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAŚMINOWIEC

JAŚMINOWIEC to:

błędnie zwany jaśminem krzew występujący w Eurazji i Ameryce Płn.; w Polsce sadzony w ogrodach (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PHILADELPHUS - RODZAJ KRZEWÓW Z RODZINY HORTENSJOWATYCH, WYSTĘPUJĄCYCH W EUROAZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ROŚLINA TA BŁĘDNIE JEST NAZYWANA JAŚMINEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.069

PAPROTKA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, BAGDE, TYLCZAK, PŁATNIK SKŁADEK, BYSTROŚĆ, DŻUNGLA, TUNBERGIA, CHLEB POKŁADNY, SZTYCH, ORMIAŃSKI, MITSUKURINA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, BARWY NARODOWE, LOTOS, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, ŻABKA OZDOBNA, ORGANIZM WYŻSZY, KĄTNIK WIEJSKI, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SIÓDEMKA, NITINOL, PTASZNIK TYGRYSI, KONTO, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, BŹDZIĄGWA, PIEKŁO, ŹRÓDLISKOWIEC ZMIENNY, PŁATKONOS OGNISTY, BYCZKI, TĘCZANKA NIEBIESKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, TONKA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, TORBAN, GEMMA, MODZEL, PÓŁOWCA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, MARA, CEJLOŃSKI AGREST, ZIELONA KARTA, MACIERZYSTOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, HONGSZANOZAUR, WORECZKOWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, POSTĘPOWANIE, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZAIMEK, BEISA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, AKADEMICKOŚĆ, CISTECEFAL, SZKOLNOŚĆ, ROZPRAWA, STOKŁOSA DELIKATNA, SIEWKA, DWURÓG, PIKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, ARTYSTKA, LAMINAT, ZEBRANO, PRZEWROTOWIEC, CHWOSTKA MODRA, WIDŁOZĄB BŁOTNY, KWILMEZAUR, PSTRĄŻENICA MYERSA, AMONIT, KOSMATKA GAJOWA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, RESZTKA, GRUBOWARG ZIELONY, MOŻLIWOŚĆ, KROKODYL JOHNSTONA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ALGONKIN, CZOSNEK MLECZNOBIAŁY, KWADRATURA KOŁA, MACIERZ KWADRATOWA, PLANTY, HEŁMIATKA CZERWONOOKA, BORASUS WACHLARZOWATY, MIESIERKA LUCERNÓWKA, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, GUMA, GAZ PIEPRZOWY, OSTNICA KIRGISKA, SOŚNICA, PEKARI, JODŁA BORNMÜLLERA, FREGATA, POKAZOWOŚĆ, LUKRECJA, WANNA, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, PRZEWROTNIK, ŻABA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, LEPIĘŻNIK WONNY, KLATKA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, TARANTULA TATARSKA, KUZU, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, ALPINIA LEKARSKA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, GWIAZDONOS, ORZECH WŁOSKI, GAPA, LEJEK, GMACHÓWKA, TRASZKA KARPACKA, CISZA WYBORCZA, PSZCZOLINKA, ŚLUZICA BRUNATNA, HARMONIJNOŚĆ, SENSACJA, TRAWA SŁONIOWA, UTWÓR WKŁADOWY, DŁUGOSZKI, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, BELODON, SAPUN, JABŁKO DESEROWE, WSPANIAŁOŚĆ, ZARAZA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PAJĄCZEK, ROŚLINA NACZYNIOWA, REGRESJA LOGISTYCZNA, RADIOECHO, MODRZEW EUROPEJSKI, KRZYŻÓWKA FLORYDZKA, FAJNOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, ZWINNOŚĆ, NAWAGA, BROŃ BIAŁA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ŚWIDRAK, MISZPELNIK, UKOŚNIKOWATE, NAMURNIK GÓRSKI, PANDA, MORŚWIN CZARNY, OBROŻNICZEK, PRASA, SALTO, APANAŻE, PUSZCZALSKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PARKAN, TURANIE, SOUVLAKI, AMINOKWAS NIEBIAŁKOWY, CHOLIJAMB, DELFIN CZARNOGŁOWY, GRUPA, ORLICZKA WRAŻLIWA, PEŁNIA, ŚWINKA MORSKA, TRZMIELAK, NIEMORALNOŚĆ, SYLOGIZM, REWOLUCJONISTA, PRZEŚWIETLENIE, BROŃ AUTOMATYCZNA, SAMOZAPŁON, ZIARNIAK, ZDARZENIOWOŚĆ, KORNUTKA LUCERNOWA, DWA OGNIE, DORAB BIAŁOPŁETWY, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, IBIS ZIELONY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ROŻENIEC BIAŁOLICY, SKRZYPŁOCZE, AGAPANT, BRZUCHORZĘSKA, KRAŚNIK, TAMARILLO, WIRTUOZOSTWO, CNOTLIWOŚĆ, ŚWIERK CZERWONY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KAZARKA RDZAWA, URZECZOWIENIE, EKRANOPLAN, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, ZŁOCIEŃ, TATARZYN, KÓŁKO GRANIASTE, WOSKOWATOŚĆ, KRZYWODZIOBEK, JĘZYK KAUKASKI, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, FUNKCJA AKTYWACJI, SPÓJNOŚĆ, IBIS MASKOWY, TEATR LALEK, BOGOLUBOVIA, SZKARADNOŚĆ, SZCZUR PACYFICZNY, SOS MUŚLINOWY, GAJOWIEC, DŻUNGLA, DELTA WSTECZNA, ORLIK, HUBKA, MINÓG TRÓJZĘBNY, TAUPO, ANGLOFOBIA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, KRÓL ZWIERZĄT, GEREZA RUDA, PRĄTNICZEK KRZYWOSZYJKOWY, JODŁA SZLACHETNA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, SEKWOJA, MORŚWIN AZJATYCKI, ORLODZIÓB, OTCHŁAŃ, ROZKRUSZEK MĄCZNY, MENHADEN BRAZYLIJSKI, ALGA, BROŃ BIOLOGICZNA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, BILBIL OLIWKOWY, TORFOWIEC DUSENA, SZYBKOZŁĄCZKA, KOLORY PAŃSTWOWE, DIABELSKOŚĆ, PUSZKARSTWO, KACZKA PODGORZAŁKA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, IDEALIZACJA, JODŁA OLBRZYMIA, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, SYSTEM PRZYPOROWY, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, KOK, SALAMANDRA TEKSASKA, DURIAN, PODKASAŁKA SZAFRANOWA, WYROŚLE, KOŁO, IDARED, CHWOSTKA WSPANIAŁA, JELEŃ KALAMIAŃSKI, PARKIET, GWIAZDNICA, PINGWIN SKALNY, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, MUSZKATOWIEC, LIN, NIEOCZEKIWANOŚĆ, PRZERYWACZ, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, JEZIORO RYFTOWE, DWORSKOŚĆ, PAPRYKA, ZGORZEL, SNIFFER, SZWEDKA, MINERAŁ, KLARKIA, JAGODNICA DĘBIANKA, BODY PAINTING, ATMOSFERA NORMALNA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, POZIOMKA NILGERRYJSKA, OWAL CASSINIEGO, RAK RZECZNY, RYDZ PRAWDZIWY, SPINING, KROTON, BARYCENTRUM, SKÓRZAK, KOLUGO, RZEŻUCHA, LIS WORKOWATY, DZIERZYK SENEGALSKI, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, CZTEROETYLOOŁÓW, ZAPASY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, KRZEW KAWOWY, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, KOTERIA, OKARYNA, DARUMA, PUSTY DŹWIĘK, OSINA, ?JĘZYK AUSTROAZJATYCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.069 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PHILADELPHUS - RODZAJ KRZEWÓW Z RODZINY HORTENSJOWATYCH, WYSTĘPUJĄCYCH W EUROAZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ROŚLINA TA BŁĘDNIE JEST NAZYWANA JAŚMINEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PHILADELPHUS - RODZAJ KRZEWÓW Z RODZINY HORTENSJOWATYCH, WYSTĘPUJĄCYCH W EUROAZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ROŚLINA TA BŁĘDNIE JEST NAZYWANA JAŚMINEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAŚMINOWIEC Philadelphus - rodzaj krzewów z rodziny hortensjowatych, występujących w Euroazji i Ameryce Północnej; roślina ta błędnie jest nazywana jaśminem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAŚMINOWIEC
Philadelphus - rodzaj krzewów z rodziny hortensjowatych, występujących w Euroazji i Ameryce Północnej; roślina ta błędnie jest nazywana jaśminem (na 11 lit.).

Oprócz PHILADELPHUS - RODZAJ KRZEWÓW Z RODZINY HORTENSJOWATYCH, WYSTĘPUJĄCYCH W EUROAZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ROŚLINA TA BŁĘDNIE JEST NAZYWANA JAŚMINEM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PHILADELPHUS - RODZAJ KRZEWÓW Z RODZINY HORTENSJOWATYCH, WYSTĘPUJĄCYCH W EUROAZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ROŚLINA TA BŁĘDNIE JEST NAZYWANA JAŚMINEM. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast