RODZAJ WEKTORA GENETYCZNEGO, KTÓRY ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY TYPOWE DLA WEKTORA KLONUJĄCEGO, A PONADTO SILNY PROMOTOR, KTÓRY POZWALA NA BARDZO WYDAJNE PRODUKOWANIE BIAŁKA KODOWANEGO PRZEZ TRANSGEN W TRANSFORMOWANYCH KOMÓRKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEKTOR EKSPRESYJNY to:

rodzaj wektora genetycznego, który zawiera wszystkie elementy typowe dla wektora klonującego, a ponadto silny promotor, który pozwala na bardzo wydajne produkowanie białka kodowanego przez transgen w transformowanych komórkach (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ WEKTORA GENETYCZNEGO, KTÓRY ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY TYPOWE DLA WEKTORA KLONUJĄCEGO, A PONADTO SILNY PROMOTOR, KTÓRY POZWALA NA BARDZO WYDAJNE PRODUKOWANIE BIAŁKA KODOWANEGO PRZEZ TRANSGEN W TRANSFORMOWANYCH KOMÓRKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.872

SSAK MORSKI, MARNOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, MARIONETKA, MAKARON, NAZWA OPISOWA, BIOLOG, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, PSZCZELNIK, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, WZÓR SUMARYCZNY, ULICA, ŚCIĘCIE, EDYTOR, SKAŃSKI, PASZKWILANT, PANTALONY, CZOP, NORKI, TYTUŁ NAUKOWY, GLEJT, MARKER NOWOTWOROWY, OLA, SZCZAW, PISZCZAŁKA WARGOWA, MŁOTNIK, DOPING, ZASIŁEK CHOROBOWY, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, JODEŁKA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, CHLOREK SREBRA, INICJATYWA OBYWATELSKA, MACIERZ ZEROWA, AUTOREFERAT, KROPLA, FLAGA SYGNAŁOWA, BOKÓWKA, TROFOBLAST, TERAPENY, CECHA DYSMORFICZNA, OTWARTOŚĆ, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, DRZEWO ROZPINAJĄCE, KAPUSTA KISZONA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, HEŁM, JURYSDYKCJA, POCHODNA, JEDNORÓG, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KARABIN WYBOROWY, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, TROPIK, BRĄZ, RADIOWIEC, POMOCNOŚĆ, PIĘKNY JAŚ, BONITO, ŁOWIEC, CETNO, DEREŃ, GRZYB ZAJĘCZY, KANAŁ PACHWINOWY, NOWOZACIĘŻNY, SARDYNELA, ALARM, AGRANULOCYT, ZAKOCHANY, GRA KOMPUTEROWA, MALAWIZAUR, REDINGOTE, PENTAN, SZOP, DAWKA PROMIENIOWANIA, SZEREG ROZBIEŻNY, MYKOTOKSYNA, MODRZACZEK, ŚWIADECTWO, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, BOGRACZ, BRDA, ULTRABOOK, ŻYWOTNIKOWIEC, PŁASKLA, IZBA POSELSKA, IBIZA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, CEWKA PUPINOWSKA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SUBDIAKONAT, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PARODOS, MATCZYNOŚĆ, DEKLARACJA WEKSLOWA, LELEK, OWICYD, ROBOTNIK BUDOWLANY, SZPITALNIK, KUSKUS, SONDAŻ, WYLOT, POSYBILIZM, EPITET BAROKOWY, LOTNICTWO, WSPORNIK, RZEZAK, FISCHER, BIOMAGNETYZM, MOWA OBROŃCZA, PIECZYWO CHRUPKIE, RYNGRAF, KROTON, DEGRADACJA SPOŁECZNA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, CHŁOPAK, ALOES, SZYPSZYNIEC, BURDA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, BAZOFIL, CEPER, DRYPTOZAUROID, KISZONKA, CHAŁAT, ODRUCH KOLANOWY, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, PIÓROSZ, WŁOŚNICA, ŚCIESKA, FOCUS, INTERPRETATOR, NEPOT, MARKETING SIECIOWY, TYFUS PLAMISTY, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, MIRISZJA, SALMONELLA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, LIST OTWARTY, OLDBOJ, SZONIZAUR, MADŻONG, NIERUCHOMOŚĆ, SKRĘTEK, OZNAJMIENIE, BENTLEY, KWARTET, SZCZELINA SKRZELOWA, TYSIĄCZNIK, STORYBOARD, MUGOL, DEMÓWKA, AZULEN, ADRES PAMIĘCI, FACHOWIEC, REWOLWING, GŁOWNIA KUKURYDZY, KONTRASTER, CELOWNIK, MYCA, ZRZESZONY, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, CHOROBA GRZYBICZA, EMALIA, GRUSZLA, MYKOHETEROTROF, WĘGIERSZCZYZNA, POWTARZALNOŚĆ, SINOZAUROPTERYKS, MANGOSTAN, KOREKTA DRUGOSTRONNA, FRYS, HERBATA, BIFORIUM, INKORPORACJA, ALT, ZUPA NA GWOŹDZIU, BLIZZARD, NADAKTYWNOŚĆ, ŁUPEK BENTONITOWY, WACHLAREK, MASZYNA TURINGA, KOLKA JELITOWA, SZAMPION, EGZEMPLARZ OKAZOWY, DOKUMENT, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, WILHELMKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, OPIESZAŁOŚĆ, RAMA, ALT, WYRAZ OBCY, ALGONKIN, GROMAIRE, ŚWIATŁO, ASTER SZAROOWŁOSIONY, ZWIJACZ, KARTUZ, KANAŁ ŻEGLOWNY, HAMULEC KLOCKOWY, WIDDRINGTONIA, OBUCH, STRUKTURALISTA, OFIARA, DRAŻLIWOŚĆ, WIDŁOZĄB, BOZA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, EUSKELOZAUR, DIAFON, GŁOS DORADCZY, URANINIT, GŁASZCZKOCHODY, POLE, PŁUG KOLEŚNY, KAMUFLET, WCZASY POD GRUSZĄ, OSIEDLENIEC, BABA JAGA, KEJA, NABAB, NIEWYBUCH, PLAZMA, CIASTO TRZECH KRÓLI, IMPRESJONISTA, STAGONOLEPIS, RZEMIEŚLNICTWO, KUWETKA, POMELO, PREWENCJA RENTOWA, ARUMUŃSKI, SAMOWYLECZENIE, DAEWOO, PLAN, BRYDŻ SPORTOWY, ŁUT SZCZĘŚCIA, PROJEKT, HELLENIZM, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ALGORYTM ITERACYJNY, NATURA, HAUBICA, GRZYB CHRONIONY, ANA, NACZYŃKO, IZOPRENOID, MAG, TAKSON PARAFILETYCZNY, FIOŁEK, SAŁATKA CEZAR, KOFAKTOR, EKAPIERWIASTEK, WYPŁUCZYSKO, POJĘCIE, LUSITANOZAUR, WIERZCHNICA, ANGLEZ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, STRUMYCZEK, KAMUFLAŻ, UWIEŃCZENIE, SPARTANIN, OSA, KWARTA AMERYKAŃSKA, TOPINAMBUR, ARALAZHDARCHO, SOK, BAGATELA, WOLA BOŻA, SURF ROCK, ANGLISTYKA, TACZNIK, MASZKARA, LEASINGODAWCA, MIAŁ, TRZEBIENIEC, CIERPIĄCY, DULĘBA, PRANA, SŁOWNICTWO, OKRĄG APOLONIUSZA, ZGIEŁK, ODZIERCA, MARAZUCH, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OKOLICZNIK, SERWOLATKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, GOŁĄBEK, LARYNGOLOGIA, RYNEK FORMALNY, DZIWNY ATRAKTOR, ?MARKETING AFILIACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.872 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ WEKTORA GENETYCZNEGO, KTÓRY ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY TYPOWE DLA WEKTORA KLONUJĄCEGO, A PONADTO SILNY PROMOTOR, KTÓRY POZWALA NA BARDZO WYDAJNE PRODUKOWANIE BIAŁKA KODOWANEGO PRZEZ TRANSGEN W TRANSFORMOWANYCH KOMÓRKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ WEKTORA GENETYCZNEGO, KTÓRY ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY TYPOWE DLA WEKTORA KLONUJĄCEGO, A PONADTO SILNY PROMOTOR, KTÓRY POZWALA NA BARDZO WYDAJNE PRODUKOWANIE BIAŁKA KODOWANEGO PRZEZ TRANSGEN W TRANSFORMOWANYCH KOMÓRKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEKTOR EKSPRESYJNY rodzaj wektora genetycznego, który zawiera wszystkie elementy typowe dla wektora klonującego, a ponadto silny promotor, który pozwala na bardzo wydajne produkowanie białka kodowanego przez transgen w transformowanych komórkach (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEKTOR EKSPRESYJNY
rodzaj wektora genetycznego, który zawiera wszystkie elementy typowe dla wektora klonującego, a ponadto silny promotor, który pozwala na bardzo wydajne produkowanie białka kodowanego przez transgen w transformowanych komórkach (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ WEKTORA GENETYCZNEGO, KTÓRY ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY TYPOWE DLA WEKTORA KLONUJĄCEGO, A PONADTO SILNY PROMOTOR, KTÓRY POZWALA NA BARDZO WYDAJNE PRODUKOWANIE BIAŁKA KODOWANEGO PRZEZ TRANSGEN W TRANSFORMOWANYCH KOMÓRKACH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RODZAJ WEKTORA GENETYCZNEGO, KTÓRY ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY TYPOWE DLA WEKTORA KLONUJĄCEGO, A PONADTO SILNY PROMOTOR, KTÓRY POZWALA NA BARDZO WYDAJNE PRODUKOWANIE BIAŁKA KODOWANEGO PRZEZ TRANSGEN W TRANSFORMOWANYCH KOMÓRKACH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x