ZBIÓR OSIĄGNIĘĆ, DZIEŁ WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB GRUPĘ LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOROBEK to:

zbiór osiągnięć, dzieł wytworzonych przez człowieka lub grupę ludzi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOROBEK

DOROBEK to:

majątek, własność, którą ktoś posiada, której się dorobił (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR OSIĄGNIĘĆ, DZIEŁ WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB GRUPĘ LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.065

ARANŻACJA, ANTYTRADYCJONALIZM, TSUNAML, GERMAŃSKI, SZWEDZKOŚĆ, PARODIA, GABINET LUSTER, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, NEON, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, WIZG, KODEKS PRACY, STAGNACJA LODOWCA, MINERAŁ ZABARWIONY, NUROGĘŚ, TROJACZEK, ZNANOŚĆ, TERMINAL, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, GATUNEK MIESZANY, MIÓD EKSPRESOWY, NOTKA, ZDZIADZIENIE, TYNKTURA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DEZETKA, HIN, ŁUSKA, CHOROBA STARGARDTA, KAMIEŃ OBRAZY, POTOP, NAWIS, DEKIEL, DZIEWIĄTKA, PODDAŃCZOŚĆ, ANTYKADENCJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, DEKANTER, SPLOT, PRAWO WSPÓLNOTOWE, ZAWÓR, LAMPA WYŁADOWCZA, RASOWOŚĆ, SZKLANKA, RURKA INTUBACYJNA, PIANISTYKA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, EFEKT ELIZY, KASTRAT, TYMPANON, DERESZOWATA, ZGODNOŚĆ, POLITYKA SOCJALNA, OSIEMNASTY, ODSTĘPSTWO, CHEDYW, MIKANIT, RZECZY OSTATECZNE, BEZPOWROTNOŚĆ, CIĄGNIK BALASTOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, GRZESZNOŚĆ, LEUKOTOMIA, NAKAZ PRACY, KOMBINACJA, SYLWETA, GOTHMOG, KLEPISKO, ROZROST, PIEROGI, TOKI, ŚNIADOŚĆ, PORNOGRAFIA, ALFABET LORMA, HUBA SINIAK, RAPTULARZ, TEKA, AUDYT, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KOLUMNADA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KLEDONISMANCJA, ŁONO, KIŚCIEŃ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, EMBARGO, SZTYFT, AREOPAG, CEDZIDŁO, RODZINA PEŁNA, SKRĘT, GRONO, DIABEŁEK, PROMIENIOWANIE ALFA, TALMUD, GOŁĘBIE SERCE, POLONEZ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ODTWÓRCA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, SAMOPOMOC, ENTEROWIRUS, ZAWAŁ BLADY, PRODUKT LECZNICZY, OSMOZA, MAŁOŚĆ, SYTUACJA BYTOWA, LESŁAW, SUPERRAKIETA, TELEGRAM, WYANDOT, GŁOS, KRYKIET, BEJCA, MISIEK, ANALIZA TECHNICZNA, KUNDMAN, COKÓŁ, REDUKTOR, POWINOWACTWO CHEMICZNE, FOTEL OBROTOWY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, MONILIOZA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, LICENCJA PRZYMUSOWA, IZOLACJA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SZKARADA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, KOSZULA NOCNA, CHOJAK, ŁATKA, GADZINA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, CESJA NALEŻNOŚCI, DYSALTERACJA, AROMAT, WULGARYZM, BRYTFANNA, OKULAR, TYPOLOGIZACJA, CIERPLIWOŚĆ, TEKST, MIERZENIE, KAFETERIA, MIMESIS, OLAF, NIEDODMA PŁUC, ŚWIADECTWO, SKUTECZNOŚĆ, KAWA ROZPUSZCZALNA, REPUTACJA, TRZYMAK, SŁUPEK, POLONEZ, EUKLIDES, PORĘBA, KRATKA WENTYLACYJNA, GENETYKA KLINICZNA, KORD, ŻYŁA PODKOLANOWA, KRAKERULA, PROMIEŃ, ODCIEK, OPRZĘD, PEIRESKIA, MADISON, PODKOWA, ŁUNA, BAZA ODSETKOWA, PIĘTA ACHILLESA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, KOZAK, RYTOWNIK, ŻAKARD, KOT, ODTRUTKA, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, ANKIETA PERSONALNA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, OKNO RADIOWE, WZÓR CHEMICZNY, SECESJONISTA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, SZKARADZTWO, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PRAWOMOCNOŚĆ, PALLADIANIZM, HORDA, WEZYRAT, OŁTARZYK PRZENOŚNY, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, ANGINA PRINZMETALA, SAMBENITO, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, AKROCYJANOZA, HERETYK, BARWNIK SPOŻYWCZY, LABIRYNT, TONACJA, NER, KRAJ, PRODROM, TRAGEDIA, DROGA POŻAROWA, BOBIK, KURS, AUGUR, DEKLARACJA, FOTOKSIĄŻKA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, WYDATEK RZECZOWY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PRZYNĘTA, PLUWIAŁ, PISZCZAŁKA, TERMOS, MODELUNEK, POSTAĆ, BAT MICWA, SAMOPAŁ, TRANSPORT, GOLFIK, KAWALER, CYMETYDYNA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, MEDALION, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, TONDO, ŁUPEK WĘGLISTY, JĘZYK QUENEJSKI, MODYFIKACJA, PŁOMIEŃ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, POKŁAD, ŁUG, WOKALIZA, PRALUDZIE, KORMA, POLSKI-SLOWNIK.PL, ZASADA, OBRĘCZ, SPADOCHRONIARZ, PŁUCA, DYSZKANCIK, BABULINKA, ŁBISKO, STRADIVARIUS, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, AKLIMATYZACJA, ACHTERPIK, SMUŻ, WARSZTAT, MOPEK, GRUPA ALKILOWA, AKADEMIA, SKŁAD CELNY, GLORIA, CZARNY MAKAK CZUBATY, KOŃCZYNA DOLNA, JELITO PROSTE, DUR PLAMISTY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ELEGIA, KACENJAMER, FUNKCJA CELOWA, LATARNIA, GRZECHOTKA, PRODUCENT, ANEMOSTAT, REGUŁA SAVAGE'A, STAROSTA GENERALNY, WOTUM, JEDWAB NATURALNY, PROPOLIS, NADAWCA PUBLICZNY, MIASTO, SYNANTROPIZACJA, RODZINA INDEKSOWANA, LEADER, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ZDARZENIE PRAWNE, WAMS, GÓRNICA, ŻEGLUGA, RAVEL, STOŻEK PASOŻYTNICZY, SAFARI, DYFERENCJA, ŚMIAŁOŚĆ, GAZÓWKA, CZAS FABULARNY, GENDER, ŻAGIEW, AVENSIS, BANER, ?DRUK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR OSIĄGNIĘĆ, DZIEŁ WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB GRUPĘ LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR OSIĄGNIĘĆ, DZIEŁ WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB GRUPĘ LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOROBEK zbiór osiągnięć, dzieł wytworzonych przez człowieka lub grupę ludzi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOROBEK
zbiór osiągnięć, dzieł wytworzonych przez człowieka lub grupę ludzi (na 7 lit.).

Oprócz ZBIÓR OSIĄGNIĘĆ, DZIEŁ WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB GRUPĘ LUDZI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZBIÓR OSIĄGNIĘĆ, DZIEŁ WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB GRUPĘ LUDZI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast