KOSZT POWSTAŁY W WYNIKU STWORZENIA, ROZSZERZENIA LUB MODERNIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ to:

koszt powstały w wyniku stworzenia, rozszerzenia lub modernizacji środków trwałych (na 30 lit.)KOSZT INWESTYCYJNY to:

koszt powstały w wyniku stworzenia, rozszerzenia lub modernizacji środków trwałych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZT POWSTAŁY W WYNIKU STWORZENIA, ROZSZERZENIA LUB MODERNIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.087

AMUR, OTRZEWNA, DZIAŁ, INSIMBI, WINA KWALIFIKOWANA, DNO KWIATOWE, SKAŁA ILASTA, MŁOTEK, WARZYWNIAK, PRAGMATYKA, KUBRAK, APORT, POWTÓRZENIE, OBRĘCZ, PIERWSZY OFICER, WYCZARTEROWANIE, KUC SZETLANDZKI, LATARNIA, SŁONECZNIK, LEGENDA, PAS POOPERACYJNY, UDERZENIE, STRZELBA, ANIOŁEK CHARLIEGO, KARMEL, TARADAJKA, BERŻERKA, SZYFON, AMFITEATR, REMITENT, KAMIEŃ, GOŁĄBECZEK, DOGODZENIE SOBIE, CHMURA KONWEKCYJNA, KLUCZ, DZIECINKA, STOPKA, SIORKA, ŁYK, WAPIEŃ ROGOWCOWY, SEKSTANS, UPIĘCIE, NIESTRAWNOŚĆ, UBARWIENIE OCHRONNE, METALIK, AUTOCAMPING, SELSYN, KAPTUR, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, STANCJA, TONGA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, SZKŁA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, CZAS, GLUKOMETR, KOLANO, ZAPALENIE, WYKRZYKNIENIE, WYDAWNICTWO, CHOROBA POPROMIENNA, BUKWICA, ZAKON MNISZY, REKUPERATOR CIEPŁA, GWAŁT, JAWNOGRZESZNICA, PAPRYKARZ, NIEDOSTATEK, ARTYSTA, TERMOS, SZTUKA KINETYCZNA, MUSZKA, ASNYKOWIEC, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, WYZWANIE, NOWA KLASYCZNA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, FOTEL OBROTOWY, SPORRAN, PEREŁKA, GRUSZECZKA, ACID WESTERN, ŁUPEK WĘGLISTY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PIERNIK LUBELSKI, ARABICA, GRAFIKA RASTROWA, PIANA, TORT, MATURA, PRYMITYWIZM, WYRÓB TYTONIOWY, POLIPTYK, ZYSK, MIECH, ANTABA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SYGNAŁ, NADPROŻE, TENISISTA STOŁOWY, BAWOLE OKO, ZGŁĘBNIK, IGLASTE, NADGORLIWOŚĆ, ŚREDNIOPŁAT, ARKUSZ DRUKARSKI, PŁATKI ZBOŻOWE, ANTYPKA, BITWA, UKŁAD WIELOKROTNY, ZALEW, ISKIERNIK, MANIOK, REZULTAT, DESKA ŚNIEŻNA, KOALICYJKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KOROZJA BIOLOGICZNA, IZBA, JEZIORO POLODOWCOWE, CZAS PRZESZŁY, RYZYKO OPERACYJNE, TYP, ELITARNOŚĆ, PARALAKSA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GAŁĘZIAK, ŁATA, CZŁON NADRZĘDNY, CECHA, HERBICYD, KIERAT, TRASZKA GÓRSKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, DETAL, WZÓR JAWNY, MAKAGIGI, ALABASTRON, ALLOMETRIA, KAMYCZEK USZNY, OBIEG PIENIĄDZA, KARAFKA, TEST, SOLO, SUPERNOWA TYPU IC, KILOBAJT, WIELOPIĘTROWIEC, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KOSZT STAŁY, UWAGA, ŚRUBSZTAK, RACJONALIZM, RADZIECKOŚĆ, KIERUNEK, ŚLIWA, EMOCJA, UNCJA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, BIEG, SZPETOTA, 2-AMINOETANOL, CZAS TERAŹNIEJSZY, USZAK, KROPKOWANIE, LĄDZIENIE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, UBÓSTWO, MOGISYGMATYZM, PANIKA BANKOWA, KLAWISZ, RULIK, PRÓBA, MASZKARON, PIEZOMETR, PROTEKCJONIZM, INFOMAT, SZWADRON ŚMIERCI, SZCZAW, STARY MALUTKI, POSPOLITE RUSZENIE, ŁABĘDZI ŚPIEW, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, FIGURACJA MELODYCZNA, KRYNOLINA, WALEC, KUPAŹ, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, EFEKT UBOCZNY, TURBULENCJA, CZART, DEBELLACJA, ANNA, ZASZŁOŚĆ, ELEKTROLIT, SZCZEP, UMOWA BARTEROWA, PĘCHERZ, APOKRYF, CYWILKI, DIAGNOSTYKA, BANER, PŁYTA PILŚNIOWA, PANKREATYNA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SZLIFIERKA KĄTOWA, NAWIETRZNIK, ALERGIA PYŁKOWA, FRAMUGA, MINIATURA FORTEPIANOWA, ANALIZA RYZYKA, RITA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KRYTYCZNOŚĆ, DROGI RODNE, DZIENNIKARZ, NASTAWA OŁTARZOWA, PIKIETA, POLICHLOREK WINYLU, WSPÓŁRZĄDCA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KOREK, HODOWCA, ALPAKA, EDYCJA, EGZOCENTRYZM, KURATOR, NIENAUKOWIEC, OPONA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, DWUZŁOTÓWKA, ANYŻEK, OSTATNI SAKRAMENT, FOTOTROPIZM DODATNI, BYDLĘ, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, CZERPNIA POWIETRZA, ANGINA MONOCYTOWA, OCEMBROWANIE, ŁBISKO, TALERZ, ZBIÓRKA, NIEWYDOLNOŚĆ, DRACHMA, PERKOLACJA, REZEDA, SPRZĘŻAJ, KARIN, ZAĆMIENIE, KOSZT UTOPIONY, TAKSYDERMIA, PODPIS ELEKTRONICZNY, ZAPŁADNIACZ, SER TOPIONY, DIETA ASPIRYNOWA, MAPA POZNAWCZA, LUKA STRATYGRAFICZNA, RAMA, DEMOTYWATOR, TRANSPORTÓWKA, ŻEL, PEREŁKA, WYWIAD, KARAFKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KOSZT WYDZIAŁOWY, WYCHOWAWCZYNI, KAPELMISTRZ, EKONOMIK, STRZĘP LUDZKI, LIGA, SZLAFROK, HIPERDŹWIĘK, KOLCZATKA, TABLOIDYZACJA, SFIGMOMANOMETR, ODPRZĘG, ŚLIZGAWICA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, TIURMA, DZIEDZICZNOŚĆ, BROŃ OBUCHOWA, OPŁATA MIEJSCOWA, FORMA, LEJNOŚĆ, FILOKAKTUS, SEJSMIKA, DAEWOO, PRZYCZÓŁEK, REMIKS, ANABAPTYŚCI, PATROLOWIEC, PÓŁRUCH, IZOLATKA, PASTERZ, NIEŻYCIOWOŚĆ, LAMPERIA, ?LUDWIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZT POWSTAŁY W WYNIKU STWORZENIA, ROZSZERZENIA LUB MODERNIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOSZT POWSTAŁY W WYNIKU STWORZENIA, ROZSZERZENIA LUB MODERNIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ koszt powstały w wyniku stworzenia, rozszerzenia lub modernizacji środków trwałych (na 30 lit.)
KOSZT INWESTYCYJNY koszt powstały w wyniku stworzenia, rozszerzenia lub modernizacji środków trwałych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
koszt powstały w wyniku stworzenia, rozszerzenia lub modernizacji środków trwałych (na 30 lit.).
KOSZT INWESTYCYJNY
koszt powstały w wyniku stworzenia, rozszerzenia lub modernizacji środków trwałych (na 17 lit.).

Oprócz KOSZT POWSTAŁY W WYNIKU STWORZENIA, ROZSZERZENIA LUB MODERNIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KOSZT POWSTAŁY W WYNIKU STWORZENIA, ROZSZERZENIA LUB MODERNIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x