ELEMENT ARCHITEKTONICZNY: LINIA KRZYWA STOSOWANA DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI LUB PEŁNIĄCA FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUK to:

element architektoniczny: linia krzywa stosowana do wzmacniania konstrukcji lub pełniąca funkcję dekoracyjną (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUK

ŁUK to:

broń miotająca, składająca się ze sprężystego pręta lub listwy, zwanego łęczyskiem, oraz linki łączącej oba końce pręta, zwanej cięciwą; jako pociski stosowane są strzały (na 3 lit.)ŁUK to:

kształt półkolistej krzywizny (na 3 lit.)ŁUK to:

symbol graficzny w notacji muzycznej służący do wydłużania wartości rytmicznych; ligatura (na 3 lit.)ŁUK to:

ewolucja narciarska, umożliwiająca narciarzowi skręcanie lub zatrzymanie się (na 3 lit.)ŁUK to:

część okręgu, wyznaczona przez dwa punkty na nim, przez które poprowadzona została sieczna okręgu (na 3 lit.)ŁUK to:

krawędź - uporządkowana para wierzchołków ze zbioru wszystkich wierzchołków grafu (na 3 lit.)ŁUK to:

OSTROŁUK (na 3 lit.)ŁUK to:

jeden z najstarszych typów ręcznej broni miotającej (na 3 lit.)ŁUK to:

pręt zakrzywiony, którego oś nie ma punktu przegięcia (na 3 lit.)ŁUK to:

oręż Amora (na 3 lit.)ŁUK to:

broń Indianina (na 3 lit.)ŁUK to:

broń z cięciwą (na 3 lit.)ŁUK to:

krzywizna tęczy (na 3 lit.)ŁUK to:

z cięciwą (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ARCHITEKTONICZNY: LINIA KRZYWA STOSOWANA DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI LUB PEŁNIĄCA FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.815

CYNAMON MAGELLAŃSKI, COKÓŁ, KROTON, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, BON UWŁASZCZENIOWY, ROZWIDLACZ, WATERPROOF, HACJENDER, MIMETYZM, WINDA, WYWŁASZCZENIE, TWARZOWIEC, GRUNT, OBSŁUGIWANIE, PIŁA CZOPOWA, SEZAMEK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, NIEPOKOJENIE SIĘ, AKCJA IMIENNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, AMBASADOR, SATYNA, WIAROŁOMSTWO, FILM S-F, ROZBIEŻNOŚĆ, KARTOFELEK, OSTROKRZEW, ELEMENT ODSTAJĄCY, PEAN, DYPTYCH, SALAMANDRA KAUKASKA, POŁĄCZENIE CIERNE, BECZKA Z PROCHEM, CYGANECZKA, BENTAL, KOSINUSOIDA, WYCHWYT, DRĄŻEK SKRĘTNY, SOLISTA, ZAŚWIATY, POWIERZCHNIA STEROWA, LEKARZ, TUSZ, ALBULOWATE, ŁUPEK BENTONITOWY, TAJSTRA, BĘBEN, ORION, NACZYNIE WIEŃCOWE, LODOWIEC NORWESKI, CHÓR, WIATR, BOZIA, MAFIJNOŚĆ, BBS, CELIBAT, PRE-PAID, GŁOSICIEL, TONAŻ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, LEJEK, AZALIA, SUKMANA, MALINÓWKA, SEKSTANS, POLE DRUMLINOWE, CZÓŁNO, NAPPA, SKRYTKA, JUDASZOWIEC, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PASZTETOWA, BRODAWKA, KATAR, MARTWOTA, OWOCNIA, CONCEPT ART, KAJMAKAM, PIKOTKA, MANIERA, DECEPCJA, POKREWIEŃSTWO, SUCHOWIEJ, HARISSA, CHOROBA, PÓŁOKRĄG, WIĆ ROŚLINNA, CEDUŁA, KOŁO SEGNERA, DWURÓG, PONCZÓWKA, KRESA, PION, KIEROWNIK BUDOWY, ŁAŃCUCH, GABION, OPUST, ESKONTO, ŁOPATKA, TRZĘSIDŁA, USTAWKA, BOMBARDA, ZAKOP, NESTOR, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, WŁOCHACZ, REJESTR, ŁUK WYSP, SPŁUKIWANIE, PRZEDSTAWIENIE, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, UZDA, BARN, AMUR, ASYSTENCJA, TRUMNA, KRET, PRZEZIERNIK, BATERIA, DOMEK DLA LALEK, PIĄTY, TĘPAK, KUCIE, LANGUSTA, OCZKO, IMMUNOSUPRESOR, BAZA PŁYWAJĄCA, SAMOISTNOŚĆ, TARNOWIANIN, BAT, ORGANOLOGIA, KOLEBA, GODŁO PROMOCYJNE, BUDOWLA OBRONNA, DUROMER, TONAŻ, WZÓR, KONSOLETA, REFLEKS, DONOR, STREPTOKOK, PARTIA, PODRODZAJ, PAKOWNOŚĆ, MALUNEK, SZYBKOŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KORZEC, WYSTARCZALNOŚĆ, JAZDA, DYSONANS, ŁUK ODCINKOWY, PALEOZOOLOGIA, FORMACJA SKALNA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SYN, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, SERWER WIDEO, MUR OPOROWY, BLENDA SMOLISTA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ZAJĘCIE, OCHRONA KATODOWA, PIEKARNIK, LAMBREKIN, WAGONIK, PRZEPRAWA, TAJNE NAUCZANIE, WAHADŁO, RESPIRATOR, PROCES TECHNOLOGICZNY, KOTEW, TORTILLA, EDYKUŁA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, BLOK ENERGETYCZNY, PLAKAT, ORBITA POLARNA, BORDER, CIĄGNIK, KONURBACJA, SEKULARYZACJA, AKADEMIK, NIEMIECKI, DZIUPLA, LINIA MĘSKA, NOSOWOŚĆ, ELEKTRONOWOLT, GATUNEK ITEROPARYCZNY, RISOTTO, KREDYT KONSOLIDACYJNY, DYKTATURA, WINDA, WIATR KATABATYCZNY, PRZYŚPIEW, W, GŁUPKOWATOŚĆ, STACZ, ROZSZCZEP, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, BEJCA, CUG, CZAS PRZESZŁY, GAJNIK LŚNIĄCY, DWUTAKT, IZBA, WRĄB, ERPEG, MINY, SILNIK CZTEROSUWOWY, RENKLODA, ŚCIEKI KOMUNALNE, WAGON TAROWY, WIELOPIĘTROWIEC, KONSYSTORZ, ATRYBUCJA, KSYLOFAGIA, POLIFONIA, KONSUMENT, KRAJ, PŁYWACZ, KSIĘSTWO, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, KOMIN, HEGEMON, PODŁOWCZY, ZAMSZ, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, ŚLIWA, KACZKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, SFIGMOMANOMETR, PLASTYKA, BOCIANIEC, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KLAPECZKA, USŁUGI SPOŁECZNE, DOJRZAŁOŚĆ, WYPALENISKO, STEK, HEAD HUNTER, MI2, KOTLINA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, OBLĘŻENIEC, MARMURKOWANIE, CHODZĄCY TRUP, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, DRAMATOPISARSTWO, KABESTAN, RZYMSKI, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, WŁÓKNO, PATENA, MEMORIAŁ, JAMA, SPACJA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, DRIBLING, KRUSZNICA, WYRZUT SUMIENIA, CHOROBA PLUMMERA, NIEWYDOLNOŚĆ, PRZEŁOM, WŁOSKI, POSTOŁ, RYGIEL, OKA, NARODZINY, REFERENDUM LOKALNE, LESZCZYNA, BIAŁORUSKI, TYTOŃ, PATYCZAK, CERKIEW ŁEMKOWSKA, KELT, KRAWATKA, BARWNIK, AKSAMIT, DEPORTACJA, WEŁNIAKOWE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ZGORZELINA, CECHA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KOMENTARZYK, PODZIEMIE, KAŁMUK, STOŁÓWKA, LAMA, ZIARENKO, KOŁEK, BLOKADA, BRAZYLIJSKOŚĆ, GDERACTWO, ŁUSZCZAK, BELKA, MECENAT ARTYSTYCZNY, ?WAGON POCZTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ARCHITEKTONICZNY: LINIA KRZYWA STOSOWANA DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI LUB PEŁNIĄCA FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ARCHITEKTONICZNY: LINIA KRZYWA STOSOWANA DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI LUB PEŁNIĄCA FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUK element architektoniczny: linia krzywa stosowana do wzmacniania konstrukcji lub pełniąca funkcję dekoracyjną (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUK
element architektoniczny: linia krzywa stosowana do wzmacniania konstrukcji lub pełniąca funkcję dekoracyjną (na 3 lit.).

Oprócz ELEMENT ARCHITEKTONICZNY: LINIA KRZYWA STOSOWANA DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI LUB PEŁNIĄCA FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ELEMENT ARCHITEKTONICZNY: LINIA KRZYWA STOSOWANA DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI LUB PEŁNIĄCA FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast