Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIŃSKI

FIŃSKI to:

język z podgrupy języków bałtyckofińskich (podrodziny języków ugrofińskich z rodziny uralskiej); jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej oraz - obok szwedzkiego - jeden z dwóch urzędowch w Finlandii (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.637

CROSSING-OVER, TYTUŁ PRASOWY, CIS POSPOLITY, WIZJER, STREPTOKOK, SYPIALKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, NAKRĘTKA, SIEKACZ, INSTRUMENT DĘTY, GEOFIT KŁĄCZOWY, MOZAIKA, PIRANIOWATE, SZWADRON ŚMIERCI, CEREMONIAŁ, ZGINIĘCIE, SŁUCHAWECZKA, ZASADA D'ALEMBERTA, KLARK, LEWICOWOŚĆ, SYLWETA, DUET, STUDNIA ABISYŃSKA, COLA, SKALICA, GREEN, AKTYWNOŚĆ, WATA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, SKARB, SUTERENA, PREFEKT APOSTOLSKI, FLEKSYJNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, BABA-CHŁOP, UNIWERSUM HERBRANDA, PAMPUCH, POMORSKI, WIATRACZEK, MOSTOWNICZY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, OMDLAŁOŚĆ, ZAMIANA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, SIŁOWNIK, PUNKT EUTEKTYCZNY, SZKOŁA, BETONOSKOP, FOTEL ROZKŁADANY, DYRYGENTURA, TEST PASKOWY, PAŃSTWO WYZNANIOWE, KURZAWKA, PIENIĄDZE, KORBACZ, DESNOYER, MUSSET, ZNAMIĘHALO, SOPRANISTA, EFEKT MAJĄTKOWY, SROKOSZ, WYCHODŹTWO, LEADER, SYSTEM, ZANIK MIĘŚNI, SZCZYTNICA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, SMOCZA KREW, WYPRAWIACZ, PLANETKA, KOMÓRCZAK, DIAFANOSKOPIA, KISZKA PASZTETOWA, CZOSNEK, SKORUPA, ZACHOWANIE, KORDON SANITARNY, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, BOGRACZ, NAWIJACZ, WOSZCZYNA, ŚWIETLISTOŚĆ, SZKOCKOŚĆ, NEON, CHIRURG PLASTYCZNY, BRODACZ MONACHIJSKI, JEZIORO EUTROFICZNE, NOMENKLATURA BINOMINALNA, INDUKTOR, GLACE, BADANIE PRZESIEWOWE, PALETA, KURATORKA, ODWAGA CYWILNA, WOS, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, RETUSZ, PARTIA ANGIELSKA, MAKRO, DWUDZIESTY DRUGI, KĄDZIEL, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, NIEDŹWIEDNIK, TEMNODONTOZAUR, PRESTIŻ, FILTR BESSELA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, OBRONICIEL, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TRZĘSIDŁA, NIEPOKOJENIE SIĘ, HIPOTROFIA, OSOBA, SSAKI, PROSUMENT, PROTEZA DENTYSTYCZNA, FASOLA ZŁOTA, KRYTYCZNOŚĆ, BROSZURA, SPOJRZENIE, POLSKI, CENA MAKSYMALNA, PIANISTYKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, FIZYKA MOLEKULARNA, DROBNICA, DYWESTYCJA, IBISOWATE, PILŚŃ NERWOWA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, OCET, WYŁAPYWACZ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, BIURO MATRYMONIALNE, TRUST, NAJEBKA, ZAKŁAD WZAJEMNY, MEGATSUNAMI, WYSPA, FIZJOLOGIA, JEŻYNA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, SIEĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, MŁAKA, ARESZT DOMOWY, ZARYS, ODTWÓRCA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, KONFRONTACJA, PĄCZEK, MODEL POINCARÉGO, GEOLOGIA, POPRZEDNICZKA, TERRARYSTA, SYNDROM, KOZOJEBCA, EMALIA, LINIA CZYSTA, ŻMUJDZKI, OKWIAT POJEDYNCZY, PUSTAK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, BIZNES WOMAN, TRZECI, GAZ SPALINOWY, TORBACZE, AMFIBIA, PĘCHERZ, TAKT TRÓJDZIELNY, WOAL, KOCIOŁEK, EMISJA WTÓRNA, SCHWANNOMA, KUKUŁCZE JAJO, GRAFOLOGIA, STEK, CZARNY RYNEK, NATYWIZM, NOTOWANIA, KANARKI KSZTAŁTNE, KARDIOCHIRURGIA, KLASTER, ABSTRAKCJONISTA, ZUŻYCIE, CHOROBA HECKA, LEGOWISKO, ELANA, BŁYSK HELOWY, RACHUNEK LAMBDA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SUBREGION, BRUTAL, SKLEP ZOOLOGICZNY, MORS, PODATEK KOŚCIELNY, ŁAPÓWKARSTWO, DOBRO POZYCJONALNE, LORI, BONET, KOŚCIÓŁ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, SIARKA POPIOŁOWA, ETOLOGIA, STARÓWKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ZIMNE NÓŻKI, SIEĆ, PREPARATYKA, ENTEROBAKTERIA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, DRABINA, NIENASYCENIEC, BŁYSTKA OBROTOWA, NEWTON, KLASA, FIGURA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, SZCZENIACZEK, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, KOLIDAR, ANTRESOLA, MŁOTOWNIA, MEDALIK, LICENCJA OTWARTA, ŚWINKA, CHONDRYT WĘGLISTY, PORZECZKÓWKA, FIVE O'CLOCK, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KOPARKA POPRZECZNA, DRABKA, HRABINI, STOPIEŃ NAUKOWY, GEOLOGIA ZŁÓŻ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ZMARTWIENIE, NAROŻNIK, FETYSZYZM, TRAGICZNOŚĆ, SUBWOOFER PASYWNY, GETTO SZCZĄTKOWE, GORĄCZKA DUM-DUM, SZKOŁA, SKŁAD, ARYTMIA, POCIĄG POSPIESZNY, KREMÓWKA, CZARA, OPUSZCZENIE, WYPRAWKA, ŚLONSKI, MECHOWCE, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WILK, RYBACZKA, SAKPALTO, TORU, MANIKIURZYSTKA, KONEW, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, DROBNICOWIEC, KAJMAK, APRETURA, PODWODA, TREPANG, WRZAWA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, LASKA MARSZAŁKOWSKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, FILECIK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, AUTOMAT, WEST COAST SWING, ROZMIARÓWKA, JARZYNA, WALEC, SIEKANIEC, JĘZOR LODOWCOWY, KLUCZ OBCY, WIETNICA, POJAZD KONNY, SIEDEMNASTKA, FLUORESCENCJA, GRA W KARTY, ZDARZENIE PRAWNE, PŁAWINA, PRZELĘKNIENIE, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DRĄŻEK SKRĘTNY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KRÓWSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.637 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
fiński, przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x