PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIŃSKI

FIŃSKI to:

język z podgrupy języków bałtyckofińskich (podrodziny języków ugrofińskich z rodziny uralskiej); jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej oraz - obok szwedzkiego - jeden z dwóch urzędowch w Finlandii (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.397

DOKŁADNOŚĆ, ABNEGATKA, SKARBNIK, FILOLOGIA NIEMIECKA, SZWEDY, SMUŻKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KLAWISZ NUMERYCZNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOOPERANT, BAŃKA, SZWARCOWNIK, NEPER, BLOKADA, KOŁO RATUNKOWE, ADAGIO, REWALIDACJA, SKŁADAK, SYSTEM, WĄTEK, PIANKA, GOŁOLEDŹ, SZWARCCHARAKTER, GRECKI, WANIENECZKA, DRĄŻEK POGO, LAGUNA, SZUM, SZYK TOROWY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, STOLIK, DEWELOPER, FILM NOIR, OPŁATA CZYNSZOWA, RUMUŃSKI, KASZA JĘCZMIENNA, SOLISTA, STOSUNEK PRZERYWANY, POLE MAGNETYCZNE, FLASZKA, TAKTYKA, ABLUCJA, CUMULUS, ŁUSKOWIEC, BAT MICWA, WSTAWKA, UKONTENTOWANIE, GEN SKACZĄCY, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, SKALAR, CZAPKA NIEWIDKA, KACOWE, KALENDARZ KOŚCIELNY, PŁYN CHŁODNICZY, SIEWKI, TEMAT, PROTEZA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, TEST PASKOWY, FIBROMIALGIA, PIT, ZAŁOŻENIE PARKOWE, NEGATYWIZM, SZMER, SONG, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, TRANSAKCJA WIĄZANA, RYNEK WEWNĘTRZNY, AKRYL, BOTTOMLESS, SUWAK, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, NIEŚMIAŁOŚĆ, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, AZOTAN, SPOKÓJ, JĘZOR, ATONIA, MĄCZKA KOSTNA, PÓŁGOLF, BIAŁA BIERKA, DIAKONIA, BINDA, PERKOZ DWUCZUBY, MASZYNKA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, NAZWA ZWYCZAJOWA, PRZEPROST, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KASA, CEWKA INDUKCYJNA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, SIEDZIBA, ŚLIWA, LOBELIA, PŁATEK, UDAR, MYRMEKOLOGIA, PRZYCHODNIA, TŁUK PIĘŚCIOWY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, KRAJKA, AZYTROMYCYNA, BIUSTONOSZ, SKŁAD CELNY, WIĄZADŁO, SER, SENTYMENT, MOPEK, ŚLĄSKI, KSYLOFON, OPONA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, PŁASKOSZ, CEGLARKA, KŁUSAK ROSYJSKI, NIEBIOSA, NAWALANKA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, AKCENTACJA, OWAD, KOD IDENTYFIKACYJNY, LAK, TENOR DRAMATYCZNY, FLAK, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, DOMICYL, WODY ŚRÓDLĄDOWE, STAN CYWILNY, BLASZKA, CLERK, OFIARA ZAKŁADZINOWA, DESZYFRAŻ, KARAFKA, MIESZEK, EMPORA, USKOK, STYL KORYNCKI, ŹRÓDŁO, GÓWNIARSTWO, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SÓWKA, SKRĘT, PRĘT, BETON ŻUŻLOWY, PÓLKO, ŁAMAGA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, ZWORNIK, SEMINARIUM, ANGEOLOGIA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, SIŁA LORENTZA, EPIZOOTIA, BAWIDEŁKO, MANIPULATOR, AWANS, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, SAMIEC, BALAST, LINIA HODOWLANA, OBSESJA, NIEZDOLNOŚĆ, ANDANTINO, BOŻA RĘKA, ANTHEM TRANCE, KONESER, SŁUP, IZOTERMIA, WIEK POBOROWY, OSTROWIANIN, BANK ZRZESZAJĄCY, NADZWYCZAJNOŚĆ, WIĘŹNIARKA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, TUŁACZKA, TOROS, WANNA, PIELGRZYM, SESJA POPULARNONAUKOWA, OKAZJONALIZM, STROFANTYNA, TARŁO, CHRONOLOGIA, ZALANIE SIĘ, ROZBIERACZ, STOPA, KONSULTANTKA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SAMOTRZASK, ŻELE, APRIORYZM, WALTER SCOTT, METAMORFIZM WSTECZNY, DOMINATOR, LIST GOŃCZY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ZAWARTOŚĆ, ZBIÓRKA, SZTYFT, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PIAST, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, KOŁO, SOCJETA, RZUT BERETEM, WALEC, METODOLOGIA NAUK, OPARZENIE, AFILIACJA, GOT, SMAK, BHP, ZĄBEK, OBORNIK, PRZESIĘK, BAŃKA, KAMORRA, FERRIMAGNETYK, ŚLIZGAWKA, WIELOPESTKOWIEC, ŻABA LEOPARDOWA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ZŁOTY RYŻ, MATOŁ, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, BOGACTWO, NADWYŻKA, BOHATER, PÓŁKOLONIA, SZKOŁA, ŁOPATKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ELEKTRON WALENCYJNY, UNIŻONOŚĆ, CWAJNOS, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, KESON, EKOLOGISTYKA, UWŁOSIENIE, HUCULSKI, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, MIEJSCE, SPOLEGLIWOŚĆ, KOPUŁEK PROMIENISTY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ISLANDZKI, MATERIALNIA, ARCHIKONFRATERNIA, MYJKA, OMLET, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, GAZ ZIEMNY, CYWILNOŚĆ, KONSTANTAN, CZWARTY, OSIEDLINY, FIGURKA TANAGRYJSKA, BŁYSTKA OBROTOWA, WINO, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PAUL, OSKAR, DUR POWROTNY, PODMIOT, WARSTWA GRANICZNA, KARIN, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KANTOR, FALC, BŁĘDNY OGNIK, ALLOMETRIA, HELLEŃSKOŚĆ, KONTROLA, SKRZYNIA BIEGÓW, BOSS, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, WALC ANGIELSKI, ŻUK, SUROWIEC ENERGETYCZNY, RODZINA ZASTĘPCZA, MALAKOLOGIA, TRANSPOZYCJA, KOMPOTIERKA, KUGUAR, ORDYNAT, SYJON, ŁOŻNIK, WIEWIÓRKA, WIELKOŚĆ, PISTACJA TERPENTYNOWA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, E-MAIL, ?PIĘDŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIŃSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FIŃSKIEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast