W BRANŻY MUZYCZNEJ: OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOKSZTAŁT NAGRANIA MUZYCZNEGO LUB SPEKTAKLU, ODPOWIADAJĄCA ZA NAGRANIE OD PIERWSZEJ NUTY, POPRZEZ KOMPOZYCJĘ, ARANŻACJĘ, MIKS AŻ PO FINALNY MASTERING - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRODUCENT to:

w branży muzycznej: osoba odpowiedzialna za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu, odpowiadająca za nagranie od pierwszej nuty, poprzez kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRODUCENT

PRODUCENT to:

w branży filmowej: główny inwestor produkcji filmowej zatrudniający wszystkie potrzebne osoby do jego produkcji i zapewniający sprzęt oraz środki materialne (na 9 lit.)PRODUCENT to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.)PRODUCENT to:

osoba, która coś wytwarza (niekoniecznie w celu sprzedaży) (na 9 lit.)PRODUCENT to:

organizm wytwarzający związki organiczne ze związków nieorganicznych, tworząc w ten sposób pierwszy poziom troficzny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BRANŻY MUZYCZNEJ: OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOKSZTAŁT NAGRANIA MUZYCZNEGO LUB SPEKTAKLU, ODPOWIADAJĄCA ZA NAGRANIE OD PIERWSZEJ NUTY, POPRZEZ KOMPOZYCJĘ, ARANŻACJĘ, MIKS AŻ PO FINALNY MASTERING". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.385

PROFIL KAUZALNY, KREW, PUSTAK, KONIEC, NOWICJUSZ, TALENT, HOMOGENAT, NOC KAIRU, SILNIK SPALINOWY, FIŃSKI, MERZYK GROBLOWY, OPERATOR, SZYDLARZ, NOWELIZACJA, GRUSZKA, REKLAMOWIEC, CZUB, AKCJA, KĄPIEL, MAMAŁYGA, AURA, UNIA, HULAJDUSZA, AGENT, MAJONEZ, STROPNICA, POLIANDRIA, SWOISTOŚĆ, NASTAWA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, DŁUGIE RĘCE, MOC WYTWÓRCZA, HAMBURGER, KREACJA PIENIĄDZA, MIKS, UMOWA, MATEMATYK, NIEOSTROŚĆ, WOLANT, GEEK, DZIECIACZEK, GLIKOZYD FENOLOWY, PIĘTRO, PERYPATETYK, MOSTEK, CIOS, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PARALAKSA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, RDZA, PORNO, STOŁP, SKRZYDŁO, POJEDYNKA, KOMONICA, WĘZEŁ, JEZUITA, SSANIE, SZACHY 960, LWIA CZĘŚĆ, PROMIEŃ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, RĘKAW, S/Y, NUMER BURTOWY, LINIA PRZEMIANY, TEUTOŃSKI, OSIEDLINY, SZARLOTKA, KONWOLUCJA, REMITENT, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PARASOLNIK, NAJDUCH, WYBRYK NATURY, ASSAPAN, KURT, REGENERAT, DYSK KOMPAKTOWY, BOKS GARAŻOWY, WYROCZNIA, ALIAS INTERNETOWY, PUNKT, REPREZENTACJA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ŁEBEK, STRAWNOŚĆ, BARKAS, LUTNIA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, SERNIK, KOLORYZATOR, AMNEZJA, ROZSTRZYGNIĘCIE, CZEK IMIENNY, NORZYCA, BRODAWKA STÓP, FUCHA, KURCZAK TIKKA MASALA, POLIPTYK, STACHANOWIEC, SZEREG, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, NIEDORÓBKA, KOMENTARZYK, ANGIELCZYK, PUCÓWKA, NÓŻKA, KPINA, KRETYN, FARMAKOTERAPIA, KOCIOŁ EWORSYJNY, KUSAK, ESENCJA, WŁOCHACZ, PSYCHOPEDAGOG, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ARMIA, WIĆ, PRZYDZIAŁ, NAWAŁNICA, ENTOURAGE, INWIGILOWANY, DOPŁATA EKSPORTOWA, SKATER, PESTYCYD, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, RETUSZ, KAMIZELKA, CHOROBA POPROMIENNA, RADCA, INKUBATOR, ALFABET MUZYCZNY, CIĄGOTY, TURBINA GAZOWA, ODPŁYW, TULEJA, SZPILKA, SERDAR, ŁĄCZNIK, ŁUK ELEKTRYCZNY, ŁYŻKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, WARIAT, HYDRIA, JUMPSALING, HYDROFON, GRANAT, DWUDZIESTY DRUGI, KURATORKA, ANGIELSKOŚĆ, RDZEŃ, OPCJA WALUTOWA, GRÓDŹ, SZUM, MANDAT, ZREKOMPENSOWANIE, KLUCZ TELEGRAFICZNY, BURZA PIASKOWA, PIRAT DROGOWY, KAPSUŁA POWROTNA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ROŚLINA KOPALNA, PRODUCENT, GRZYB PIASKOWY, SKRZYDLATE SŁOWO, HIPOREFLEKSJA, SZCZERBA, TEMPO, KASZYCA, SZPULKA, KRATER, HOMOGENIZATOR, OLAF, BINDA, KROS, BALONET, OZONEK, KIEŁBACHA, SIEĆ, APANAŻE, KOMAT, SOCJOBIOLOGIA, EDYKUŁ, WYDATEK RZECZOWY, COKÓŁ, MARTWY, MUFKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SZKAPA, PERKAL, MONITOR, ZIARENKOWIEC, ESTOŃSKOŚĆ, SZKODNIK, LIDER, TRAFIENIE, ZNAK, SNUTKA GOLIŃSKA, MAŁA OJCZYZNA, PRZEZIERNIK, OBLAT, PREFEKT APOSTOLSKI, ONE-LINER, KŁADKA, PARALIPSA, WANIENKA, RÓWNINA SANDROWA, PUKLERZ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, WIR PIASKOWY, FIDEIKOMISARIUSZ, SKÓRA I KOŚCI, ROGAINING, PRANKO, KLERODENDRON, TRANSPORTER, PRZERWANIE CIĄŻY, REIFIKACJA, LINIA, ZGADYWACZ, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, TRAGICZNOŚĆ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KAMIEŃ NERKOWY, STOPIEŃ HARCERSKI, OBSESJA, PYRKONOWIEC, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DEMIURG, KASETA, PASKUDNIK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, JĘZYK CHIŃSKI, POMROK, POWIERNICTWO, PAPILOTKA, KABRIOLET, JERSEY, ALGORYTM SYMETRYCZNY, TUBA, MASKA POŚMIERTNA, RZECZNIK PRASOWY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, PRZYJACIEL, ŻUPA, MEMBRANA, POWAŁA, KANONIK, CZTEROSUW, WIECZÓR POETYCKI, STOŻEK USYPISKOWY, OSKARŻENIE, MOŁDAWSKI, FORMACJA DEFENSYWNA, KORPUS, IRRADIACJA, TWARDY RESET, POLE DRUMLINOWE, POŁYSK, NIEŻYWOŚĆ, BALDACH, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, OSTATNIE PODRYGI, PRZEŁOM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, CHLOROHEKSYDYNA, OLEANDER, CHARTER, TRASANT, ANTOLOGIA, PROSTAK, SAMOPAŁ, EMISJA PIENIĄDZA, STROIK, PORTUGALSKI, EWANGELIA, KLEJÓWKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ARYTMOMETR, WERBENA, NADZÓR INWESTORSKI, FESTON, BADANIA, FETA, ŻYCIODAWCA, RUMUNKA, AEDICULA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, GUMA, PŁOTEK, MRÓWA, ZŁOTKO, OKSYDAZA, BOGACTWO, MAGNES, AUTSAJDERKA, ?PÓŁKLUZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BRANŻY MUZYCZNEJ: OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOKSZTAŁT NAGRANIA MUZYCZNEGO LUB SPEKTAKLU, ODPOWIADAJĄCA ZA NAGRANIE OD PIERWSZEJ NUTY, POPRZEZ KOMPOZYCJĘ, ARANŻACJĘ, MIKS AŻ PO FINALNY MASTERING się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BRANŻY MUZYCZNEJ: OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOKSZTAŁT NAGRANIA MUZYCZNEGO LUB SPEKTAKLU, ODPOWIADAJĄCA ZA NAGRANIE OD PIERWSZEJ NUTY, POPRZEZ KOMPOZYCJĘ, ARANŻACJĘ, MIKS AŻ PO FINALNY MASTERING
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRODUCENT w branży muzycznej: osoba odpowiedzialna za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu, odpowiadająca za nagranie od pierwszej nuty, poprzez kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRODUCENT
w branży muzycznej: osoba odpowiedzialna za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu, odpowiadająca za nagranie od pierwszej nuty, poprzez kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering (na 9 lit.).

Oprócz W BRANŻY MUZYCZNEJ: OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOKSZTAŁT NAGRANIA MUZYCZNEGO LUB SPEKTAKLU, ODPOWIADAJĄCA ZA NAGRANIE OD PIERWSZEJ NUTY, POPRZEZ KOMPOZYCJĘ, ARANŻACJĘ, MIKS AŻ PO FINALNY MASTERING sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - W BRANŻY MUZYCZNEJ: OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOKSZTAŁT NAGRANIA MUZYCZNEGO LUB SPEKTAKLU, ODPOWIADAJĄCA ZA NAGRANIE OD PIERWSZEJ NUTY, POPRZEZ KOMPOZYCJĘ, ARANŻACJĘ, MIKS AŻ PO FINALNY MASTERING. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x